PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hıristiyanlığın Eleştirisi ve Çeviri çalışması


24-06-2006, 22:09
Sitemizin en önemli eksikliklerinden biri de Hıristiyanlığın ve İncil' in eleştirisi konusunda. Din karşıtı bir site olarak bu konuya el atmak gerekiyor. Bu başlık altında konu ile ilgili ciddi makalelerinizi (alıntı da olabilir, ancak kaynak vermek kaydıyla) bekliyorum. Yabancı internet sitelerinden çeviriler olabilir, kitaplardan alıntılar da olabilir. Makaleler belli bir olgunluğa geldiğinde derlenip sitenin ana menüsüne link olarak konulacak.

[hr:92948d581b]
Hıristiyanlığın ve İncilin eleştirisi grubunun başkanlığını Merwe'ye vermiş bulunuyorum. İngilizceden Türkçeye konuyla ilgili çeviriler yapılacak. Çeviri Grubuna katılmak isteyenler burada Merwe arkadaştan kendi paylarına çevirisi yapılacak metni isteyebilirler.

Büyük ihtimalle Hıristiyanlığın bilimsel-akılcı eleştirisi konusunda geniş kapsamlı ilk Türkçe çalışmalardan biri olacak. Önemli boşluklardan birini dolmuş olacağımızı sanıyorum. Bu projemizi umarım en iyi şekilde başarıp sitemizin ana sayfasında yerini vereceğiz. Emek vereceklere şimdiden başarılar dilerim.

24-06-2006, 22:58
(Aşağıdaki yazı bana aittir wikipedia'ya ve ateizm.org gibi birkaç yere daha yazmıştım daha sonra devamı gelecek)


GREKO-ROMEN PAGAN DİNİ HRİSTİYANLIK

Hristiyanlığın aslında Yunan bir pagan dini olduğu günümüzde aralarında hristiyanlığı bırakmış sayısız rahip(Dan Barker gibi) ve eski hristiyan yazarlar tarafından dile getirilmektedir.(örnek olarak Tom Harpur, Timothy Freke,Arthur Weighall gibi)

Hristiyanlık, aslında yahudiliğin hellenileştirilip(hellenizm), Pagan/putperest dinine dönüştürülmüş halidir.

İncil'in içinde pek çok pagan öğesi bulunmaktadır.İsa'dan önce de ölen ve dirilen pagan Tanrıları vardı.Greko Romen etkisinde büyümüş hristiyanlık da bu Greko Romen pagan dinlerinin devamı niteliğindedir.(Greko Romen pagan inançları hristiyanlığı öyle etkilemiştir ki İncil bile İsa'nın konuştuğu dil olan Aramice ile değil, grekçe yani Yunanca ile yazılmıştır)

İsa’nın “Tanrı oğlu” yahut “Tanrı’nın özünden Tanrı”...vs olması,İsa’nın kanıyla günahlardan/suçlardan arınma fikri(İbraniler 13:12,Rom 3:25-26..vs) ,İsa’nın ölüp dirilmesi ve şeytana karşı “zafer”kazanması ve daha pek çok öğe, Hellenistik dönemde oluşmuş Greko Romen Pagan dinlerinin ayrıca bunlara bağlı mistik gizem kültlerinin etkileri sonucudur.


Hristiyanlığı direkt olarak etkileyen pagan Yunan tanrılarından biri Dionysos idi,Dionysos Greklerde “şarap Tanrısı” idi.Bu gizem kültünün MÖ 300-200 yıllarında oluşup çok hızlı bir şekilde yayıldığı söylenmektedir.Dionysos Roma’da Bakkhus ile özdeşleştirilmişti.

Dionysos da 25 Aralıkta doğmuştur, geleneğe göre İsa’da 25 Aralıkta doğmuştur.

İncil’deki bölümlerin hepsi Grek pagan dinleri etkisinde Grekçe yazılmış metinlerdir.Ama bütün incillerin arasından Grek pagan etkilerinin, gizem kültleri etkilerinin en çok görüldüğü İncil “Yuhanna incili”dir.Pavlus’un mektupları da aynı şekilde Grek pagan inançlarından büyük oranda etkilenmiştir.Bu incili paganlıktan dönmüş kişilerin yazdığı sanılmaktadır(olasılıkla Efesliler)

Yuhanna incilinde paganizmden kaynaklanan pek çok “mistik” ve “gizem” anlatımları bulunmaktadır.

Örneğin incildeki şu gizemli ve mistik anlatım:

“Yu 6:53 İsa onlara şöyle dedi: «Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu'nun bedenini yiyip kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz.

Yu 6:54 Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim.

Yu 6:55 Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir.

Yu 6:56 Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda.”

(benzeri anlatımlar Pavlus’un mektuplarında da bulunur)


Bu oldukça "tuhaf" sayılabilecek ayetlerin yahudi kaynaklı olmadığı bilim adamlarınca belirtilmiştir.

Peki bu ayetlerin kaynağı nedir?

Greklerin pagan Dionysos ve Attis kültüdür.Bu ayin bir pagan ayiniydi,Dionysosçular da sembolik olarak (hatta bazen bir hayvanı kurban ederek onun etini sembolleştirip) Dionysos’un etini yiyip kanını içiyorlardı.Bu sembolik ayin ile Dinysos’un ruhuyla birleştiklerine,ölümsüz olduklarına, arınıp yeniden doğduklarına..vs inanıyorlardı.(Prof.Barry Powell’in belirttiği gibi

Bugün kiliselerin hepsinde gizem kültlerine ait bu eski pagan ayini yapılmaktadır;özellikle katolik ve ortodoks kiliselerinde ekmek bölünür,İsa'nın eti ya da bedeni denilerek yenir. Kırmızı şarabın, gerçekten İsa'nın kanına dönüştüğüne inanılır "İsa'nın kanı" diyerek içilir.

Yuhanna incilinin yazarı (yahut yazarları) da Paganların bu ayinini, İsa’ya uyarlamışlardır,İsa’nın ağzına yukarıdaki örnekte görüleceği gibi koymuşlardır.

Ayrıca sadece Yuhanna incilinde bulunan (çünkü yuhanna incili Pavlus’un mektuplarıyla beraber Paganizmden en fazla etkilenmiş yazıdır) ilginç başka bir hikaye daha vardır:

“Yu 2:7 İsa hizmet edenlere, «Küpleri suyla doldurun» dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular.

Yu 2:8 Sonra hizmet edenlere, «Şimdi bundan alın, şölen başkanına götürün» dedi. Onlar da götürdüler.

Yu 2:9-10 Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı.”

Evet “Suyu şaraba dönüştürme”.İlginç bir mucizedir.

İsa’nın şarapla ne ilgisi vardı?

Bu ayetin kökeni de şarap Tanrısı Dionysos'tan gelmektedir.

Dionysos da aynı İsa gibi suyu şaraba dönüştürmüştü...Ve bu mucize Dionysos inanlılarınca sürekli dile getiriliyordu.Yuhanna incili yazarları bu mucizeyi kendi tanrıları olan İsa’ya uyarladılar.

Peki İsa’nın üçüncü gün ölümden dirilmesi anlatımı nereden geliyordu? Bu fikir orijinal miydi? Hayır değildi...

Bu fikrin kaynağı da pagan Dionysos kültüdür.

Dionysos’un dirilmesi ile ilgili farklı anlatımlar vardır;çoğunda Dionysos ölür gömülür ve sonra ölümden dirilir!! Hatta Dionysos’un ölümden dirilmesi bu pagan dininin taraftarlarınca her yıl kutlanıyordu.

İncil yazarları da bu “ölüp dirilme” hikayesini Dionysos’tan alıp İsa’ya uyarladılar.

Ayrıca Grek pagan dinlerinde Mö400 yılından itibaren “pharmakos” kavramı önem kazandı.Phamakos “günah keçisi” anlamına gelir.

Dionysos’da kutsal “pharmakos” idi.Yani aynı İsa gibi kaderinde acı çekmek ve “insanların iyiliği için” insanların menfaati için ÖLMEK vardı,ölmesi gerekiyordu.İnsanların günahlarını kanıyla affettiriyordu.

İncilin yazarları da aynı teolojiyi İsa’ya uyarladılar,böylece İsa’nın da ölmesi günahları bağışlatmak için kurban olması gerekiyodu.Yani pagan dininden alıp hristiyanlığa koydular.(ilk önce Pavlus bu pagan fikrini hristiyanlığa geçirdi)

Hristiyanlığın ikinci kaynağı ise Mitracılık idi.Bu da Dionysos kültü gibi bir gizem kültü idi,pek çok bilim adamı ve yazar Mitraizmin hristiyanlığı doğrudan etkilediğini söylemektedir.

Bazı hikayelerde bazı ayrıntı farklılıları olsa da Roma Mitrasının da Hristiyan İsası ile benzeşen pek çok yönü vardır.

Mitracılığın Roma versiyonunda (İran değil sadece Roma Mitra versiyonlarında Mitra ölür ve dirilir) Mitra ölüp dirilmiştir,kendini insanlık uğruna “feda” etmiştir.Dirilişi pagan taraftarları tarafından kutlanmıştır.

Ayrıca genel olarak pagan dini inanırlarının önderlerinin giyim tarzları da bugünkü katolik ve ortodokslarınkine benzeiyordu çok şaşalıydı.Tapınaklarının süslemeleri de bugünkü katolik ve ortodokslarınki gibi çok süslü ve görkemli idi.haç ve “balık” sembollerinin zaten pagan kökenli oldukları biliniyor.

Çeşitli hristiyan sanatları resimleri de direkt Mitracılık ve Dionysos sanatlarından ayrıca çeşitli pagan Yunan dini sanatlarından gelir.

Ünlü putperest/pagan mitlerinden olan bakireden doğum da İsa'ya uyarlanmıştır ve bir başka insan uydurması kitap olan Kur'an'a da geçmiştir.

24-06-2006, 23:12
"Mystica" arkadaşım da (eski bir hristiyan) güzel resimler ve altına açıklayıcı yazılar eklemişti yazıma önemli katkılarda bulunmuştu onları da yazıyorum:

http://img445.imageshack.us/img445/9119/babaogulkutsalruh8xm.jpg

Yukarıda Baba Tanrı (Zeus gibi)... Çarmıhta, insanların günahları için bedenini fidye olarak veren insan ve Tanrı olan Tanrı'nın oğlu İsa...(Aynı Zeus'un oğlu Herkül gibi o da yarı insan ve yarı tanrı idi)

http://www.biblia.com/jesus2/images/mary-coronation25.jpg

Solda "Göklerin kralı" lakaplı Zeus gibi "Baba" Tanrı...En sağda Tanrı'nın oğlu olan Tanrı özlü İsa...Ortada "göklerin kraliçesi" lakaplı Tanrıça Meryem...Katolikler Meryem'e direkt "Tanrıça" demekten çekinseler de Meryem'i Tanrı olarak görüp, kiliselerinde Meryem'e dua ederler ona tapınırlar....Işıklar saçan kuş=Kutsal Ruh

http://ocaphoto.oca.org/filetmp/2005/January/836/Detail/DSC_0017.jpg

Pek çok uzmana göre Hristiyan Rahiplerin şaşalı giysileri, Eski pagan gizem kültleri din önderleri ve rahiplerinin giysilerine çok benzer..

http://ocaphoto.oca.org/filetmp/2004/January/58/Image/DSC_0081.jpg

Rusya'da bir Ortodoks kilisesi...

Gösterişli kiliseler ve bu kiliselerin yapıları,süsleme tarzı ve gösterişi, İsa'dan önce ve ilk yüzyıllardaki,Dionysos,Mitra ve diğer pagan gizem kültlerinin şaşalı tapınaklarına çok benzer...

http://ocaphoto.oca.org/filetmp/2004/February/49/Image/DSC_0029.jpg

Amerika'daki bir ortodoks kilisesi..

Her yanı saran ikonalar,melekler şeytanlar havarilerin ikonaları ve daha pek çok detay Mitra ve Dionysos + diğer gizem kültlerinin sanatlarından alınmıştır...

aldostu
25-06-2006, 00:54
Cem,

6 ay evvel yazdığım bir yazıyı aynen alıyorum.
O zaman yarım bıraktığım bir topikti.
Konu aynı olduğu için *aktarıyorum.


Posted: 2006-01-09, 02:17:30 * *Post subject: PEYGAMBER'LİK GERÇEK MİDİR?..YOKSA BİR ZAN veya İDDİA MIDIR? * * *

--------------------------------------------------------------------------------

Benim inancıma göre,
Evvel emirde iddia.. velakin kavi bir iddia..
Hristiyan peygamberi İSA Mesihten başlıyalım..

Matta İncil(Müjdeli Haber)'e göre:
"Rabbin meleği rüyasında Yusuf'a görünerek :
Ey Davut oğlu Yusuf; Meryemi kendine eş al.Kutsal Ruh'tan olma bir çocuk doğuracak.
Onun adını İsa koyacaksın.Çünki o halkını günahlardan kurtaracak." diyerek
İsa'nın doğumunu ve kutsallığını müjdeledi.

Gökbilimciler İsa'nın doğumundan sonra Yeruşalim'e gelip
" Yahudilerin yeni doğan Kralı nerede ?
Çünki O' nun yıldızını doğuda gördük. Tapınmaya geldik." dediler.
Eve gelince de annesi Meryemle çocuğu gördüler,
yere kapanarak O'na saygı gösterdiler."

Demekkiii;
MADDE 1 : İSA efendimiz,Musa veya Muhammet peygamberlerimiz gibi ,
belli bir yaştan sonra -Sonradan olma- değil,-Anadan Doğma-Peygamber.

İncil'den sabit;Kuran'dan varit bu kesin..

Garib İsa da akli baliğ olduğundan itibaren,
kendini Peygamber sayar ve başlar vazetmeye..

Babasından aldığı vahileri ardı ardınca sıralar,anlatır.

Bu arada itiraf etmeliyim ki,bu garipde
(Yaşadığı dahi tarihen kesin bile değilse de)
ona ithaf edilen sözlerden bir çoğunu hümanist bulur ve sever.
Yeri geldiğinde kullanır.

Anlattıkça açılır,
açıldıkça da kendisinin gerçekten Peygamber olduğuna inanır.

Tabii bu arada bir sürü de mucize gösterir tevatüre göre...

Ancak,bir insan hakkındaki söylentilerin esası kendi söylediği ile netleşir.

MATTA 12/38-39 da İsa efendimiz,kendinden mucize bekleyen tayfaya en net cevabı verir:

38-Ferisilerden bazıları "Rabbi" dediler."Elinden bir belirti-mucize- görmek istiyoruz."
39-İsa şu karşılığı verdi:
"Kötü ve tanrı tanımaz bir nesil-Mucize bekler durur.Ama onlara YUNUS PEYGAMBERİN MUCİZESİNDEN BAŞKA MUCİZE GÖSTERİLMİYECEKTİR.."

Demekkiii, tevatürün haricinde,
şunu yapmış bunu yapmış ın dışında Hoca diyor kiii
" Bende mucizeee YOOOOK."

Ama bu acı itirafa rağmen ,
kısa hayatı insanlara,doğruluğu,düzgünlüğü, belirten sözlerle
ve Allah'ın peygamberi olduğu zehabı ile devam eder..

Ama en sonunda gerçek,acı gerçek karşısına arz-ı endam eyler..

MATTA 27/
28-Kendisini soyup üstüne al bir kaftan attılar.Başına da dikenlerden bir taç taktılar.
30-Ona tükürdüler,elindeki kamışı alıp başına vurdular.
31-Alay ettikten sonra,kaftanı üstünden çıkardılar.
O'na kendi giysilerini giydirip çarmıha gerdiler.

Bütün bu olaylar zarfında,
garib İsa'mız sabırla sevgili Baba'sının,
peygamberliği yüzü suyu hürmetine,
bir mucize ile kendisini kurtarmasını bekliyor ve ümid ediyordu..

O'nun bu zannı,
Romalı askerin böğrünü dürtmesi ile söylediği
son sözde bir tabanca gibi patlıyor :

"Eli , Eli ...Lama Sabaktani..."

Yani...Tanrım , Tanrım..Neden beni terkettin...

Allah , Peygamberini terk eder mi..?
Etmez...
Gerisi miş , muş , uçtu kocaman bir kuuş..

İncil İsa adına uydurulmuş bir dinin kitabıdır.

12-07-2006, 11:17
Bu konuda takılıp kaldık arkadaşlar. Yabancı sitelerden hıristiyanlığın eleştirilerini çevirmek isteyen var mı? Bu önemli bir konu. Mutlaka sitemizde yer alması gerekiyor.
Piyasada bu konuyla ilgili Türkçe kitap olup olmadığını araştırmak isteyen biri çıkarsa da memnun olurum.

12-07-2006, 17:48
ben yardımcı olabilrim bu konuda cem, *bi kaç site var çevirebileceğim gusel, senin önerin de varsa soylersen onlara yogunlaşırım

12-07-2006, 18:32
Çok teşekkürler merwe. Arkadaşalr merwe'nin çeviri yapmak istediği sayfa http://www.angelfire.com/on2/strike/links.htm

Ancak bu sayfa çok uzun merwe'nin tek başına yapması zor ve çok uzun zaman alacak. Bu nedenle merwe ile koordinasyonlu şekilde çeviri çalışmasına katılacak adaylar bekliyorum.

12-07-2006, 21:56
Madem eleştirilere yer vereceğiz, kutsal kitap link'i de verelim. Oldukça düzgün ve anlaşılır bir çeviri: Kutsal Kitap (http://christiananswers.net/turkish/bible-tr/tr-gen1.html)

Aslında özellikle eski ahit bölümü neredeyse neresinden tutsan elinde kalıyor. Hakimler bölümünü okuyorum bu aralar. Bu hristiyanlığın eleştirisi için sanırım bir miktar tarih de gerekmekte. İsrailoğulları nereden ortaya çıktı? Hangi aşamalardan geçti vs. Genelde gözden kaçan bir nokta, aslında israiloğullarının kendi içinde çıkan bir dinin Roma İmparatorluğu ve özellikle de Petrus sayesinde bir anda evrensel bir din haline gelebilmesi. Bu konuda sanırım Sargon oldukça güzel bilgiler verecektir.

12-07-2006, 22:14
Cem,

6 ay evvel yazdığım bir yazıyı aynen alıyorum.
O zaman yarım bıraktığım bir topikti.
Konu aynı olduğu için aktarıyorum.


Posted: 2006-01-09, 02:17:30 Post subject: PEYGAMBER'LİK GERÇEK MİDİR?..YOKSA BİR ZAN veya İDDİA MIDIR?

--------------------------------------------------------------------------------

Benim inancıma göre,
Evvel emirde iddia.. velakin kavi bir iddia..
Hristiyan peygamberi İSA Mesihten başlıyalım..

Matta İncil(Müjdeli Haber)'e göre:
"Rabbin meleği rüyasında Yusuf'a görünerek :
Ey Davut oğlu Yusuf; Meryemi kendine eş al.Kutsal Ruh'tan olma bir çocuk doğuracak.
Onun adını İsa koyacaksın.Çünki o halkını günahlardan kurtaracak." diyerek
İsa'nın doğumunu ve kutsallığını müjdeledi.

Gökbilimciler İsa'nın doğumundan sonra Yeruşalim'e gelip
" Yahudilerin yeni doğan Kralı nerede ?
Çünki O' nun yıldızını doğuda gördük. Tapınmaya geldik." dediler.
Eve gelince de annesi Meryemle çocuğu gördüler,
yere kapanarak O'na saygı gösterdiler."

Demekkiii;
MADDE 1 : İSA efendimiz,Musa veya Muhammet peygamberlerimiz gibi ,
belli bir yaştan sonra -Sonradan olma- değil,-Anadan Doğma-Peygamber.

İncil'den sabit;Kuran'dan varit bu kesin..

Garib İsa da akli baliğ olduğundan itibaren,
kendini Peygamber sayar ve başlar vazetmeye..

Babasından aldığı vahileri ardı ardınca sıralar,anlatır.

Bu arada itiraf etmeliyim ki,bu garipde
(Yaşadığı dahi tarihen kesin bile değilse de)
ona ithaf edilen sözlerden bir çoğunu hümanist bulur ve sever.
Yeri geldiğinde kullanır.

Anlattıkça açılır,
açıldıkça da kendisinin gerçekten Peygamber olduğuna inanır.

Tabii bu arada bir sürü de mucize gösterir tevatüre göre...

Ancak,bir insan hakkındaki söylentilerin esası kendi söylediği ile netleşir.

MATTA 12/38-39 da İsa efendimiz,kendinden mucize bekleyen tayfaya en net cevabı verir:

38-Ferisilerden bazıları "Rabbi" dediler."Elinden bir belirti-mucize- görmek istiyoruz."
39-İsa şu karşılığı verdi:
"Kötü ve tanrı tanımaz bir nesil-Mucize bekler durur.Ama onlara YUNUS PEYGAMBERİN MUCİZESİNDEN BAŞKA MUCİZE GÖSTERİLMİYECEKTİR.."

Demekkiii, tevatürün haricinde,
şunu yapmış bunu yapmış ın dışında Hoca diyor kiii
" Bende mucizeee YOOOOK."

Ama bu acı itirafa rağmen ,
kısa hayatı insanlara,doğruluğu,düzgünlüğü, belirten sözlerle
ve Allah'ın peygamberi olduğu zehabı ile devam eder..

Ama en sonunda gerçek,acı gerçek karşısına arz-ı endam eyler..

MATTA 27/
28-Kendisini soyup üstüne al bir kaftan attılar.Başına da dikenlerden bir taç taktılar.
30-Ona tükürdüler,elindeki kamışı alıp başına vurdular.
31-Alay ettikten sonra,kaftanı üstünden çıkardılar.
O'na kendi giysilerini giydirip çarmıha gerdiler.

Bütün bu olaylar zarfında,
garib İsa'mız sabırla sevgili Baba'sının,
peygamberliği yüzü suyu hürmetine,
bir mucize ile kendisini kurtarmasını bekliyor ve ümid ediyordu..

O'nun bu zannı,
Romalı askerin böğrünü dürtmesi ile söylediği
son sözde bir tabanca gibi patlıyor :

"Eli , Eli ...Lama Sabaktani..."

Yani...Tanrım , Tanrım..Neden beni terkettin...

Allah , Peygamberini terk eder mi..?
Etmez...
Gerisi miş , muş , uçtu kocaman bir kuuş..

İncil İsa adına uydurulmuş bir dinin kitabıdır.

* * * Aldostu arkadaş.
*Arkadaş hitabımı bağışlayın, ancak daha önceki yazılarınızdan aynı yaşlarda olduğumuzu çıkarıyorum.''İncil İsa adına uydurulmuş bir dinin kitabıdır.''demişsiniz.O'nu bu şekilde inkar aynı zamanda İsa'yı ve incil'i doğrulayan Kuran'ı da inkar değilmidir,kocaman bir kuş'un daha uçması demek değilmidir.Kısacası hep birbirine koltuk çıkmış dinlerin toptan inkarı değilmidir?.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Saygılarımla

sargon
13-07-2006, 02:03
Sevgili Neutrino,

Hıristiyanlıkla ilgili benim bilgim de yetersiz. İncelemeyi düşünüyorum ama konuştuğum misyonerler Yeni Ahit'ten önce Eski Ahit'i bitirmem gerektiğini söylüyorlar. İncil'in birkaç kitabını okudum sadece. O da merakımdan, ama dedikleri gibi Eski Ahit'in tamamını bitirmeden Yeni Ahit'e girmeyeceğim. O yüzden benim fazla katkım olamayacak şimdilik.

Tabii Hıristiyanlığı anlamak sadece Kutsal Kitab'ı okumak değil. Ama önce bunu bir halletmek lazım.

13-07-2006, 09:29
Sevgili Sargon,

Aslında benim de önerim buna yakın. Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes) in eski ahit bölümü İsrailoğullarının tarihi gibi biraz da. Ben de bu aralar eski ahit bölümünü okumaktayım. Tarih konusunda, internet'teki kaynaklara ne kadar güvenilir bilmiyorum ama birşeyler toparlamaya çalışacağım ben de. Gördüğüm (hatalı olabilirim) bir noktada kırılma olduğu ve Eski Ahit'in tanrısının Hristiyanlığın kurumsal bir din olması ile sadece İsrailoğullarının tanrısı olmaktan çıkıp, herkesin tanrısı durumuna gelmesi.

Kolay gelsin.
neutrino

14-07-2006, 20:45
Merhaba Arkadaşlar,
bugünden itibaren Hristiyanlığın eleştirileri ile alakalı makalelerin çevirilerini koymaya başlıyorum. Yalnız Cem'in de dediği gibi elimde çok fazla sayıda makale var, hepsini yetiştirmem çok zaman alır ve zor olur, bunları kısa bölümler *halinde *sık aralıklarla koyacağım, çeviride yardımcı olmak isteyenler lütfen mesaj atsın.

14-07-2006, 20:51
Baştan belirteim bahsi geçen İncil pasajları Türkçe İncil'den kontrol ederek buraya koydum ki bi anlam kayma problemi yaşanmasın. Bu makalede sadece İncil'deki çelişkiler konusuna giriş yapılıo.

Mevzu I


Yorum

(A) Hrıstiyanlıktaki en önemli kavramlardan bir tanesi “original sin” (kalıtsal günah Ç.N.), başka bir deyişle Adem ve Havva’nın davranışlarından dolayı tüm insanoğullarının günahkar bir tabiatı miras aldıklarıdır.
Rom. 5:12 “Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.”
Rom. 5:19 “Çünkü bir adamın sözdinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkâr kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır”
1Cor. 15:22 “Herkes Adem’le öldüğü gibi….”

Hala, hiçbir teolojik açıklama doğal olarak bir adaletsizliği haklı gösterememiştir. Bir kişinin davranışı yüzünden milyarlarca insanı cezalandırmak sadece adaletsizlik değil, *ayrıca İncil’in diğer pasajlarıyla da çelişmektedir.

Deut. 24:16 “Ne babalar çocukları için ölmeli, ne de çocuklar babaları için.

Ezek. 18:20 “Ölecek olan günah işleyen kişidir.Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz, baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz.Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır.”

Bu pasajların her biri herkesin yalnız kendi işlediği günahlardan dolayı cezalandırılması gerektiğini gösterir, başkaları için değil.

Kalıtsal günahın mantığı anlatacağım olaydaki mantıkla aynıdır. Bir akşam evde otururken polis kapıma gelir ve babam Avrupa’da bir yerde birisini vurup öldürdüğünü ve benim bu yüzden tutuklandığımı söyler, benimle ne alakası olduğunu sorduğumda verdiği cevap şudur “O, senin baban, değil mi?”.

(B) Birçok Hristiyanın bağlı olduğu diğer bir yanlış kavram İncil’de çelişkilerin mevcut olmadığıdır. Bazı inançlar hatta hatalıdır. Bu yüzden, çelişkili ifadeler bu makale dizisinde aydınlatılacaktır. *Bu çelişkilerden birkaç örnek;

Rom. 3:23 “Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.”
Rom. 3:10 *“Doğru kimse yok, tek kişi bile yok.”
1.Kr.8: 46 "….. günah işlemeyen tek kişi yoktur..”
Mar.10: 18 İsa, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var, O da
Tanrı'dır.

- e karşı

Luk.1: 5 Yahudiye Kralı Hirodes zamanında, Aviya bölüğünden Zekeriya adında bir kâhin* vardı. Harun soyundan gelen karısının adı ise Elizabet'ti.
Luk.1: 6 Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi, Rab'bin bütün buyruk ve
kurallarına eksiksizce uyarlardı.
Yar.6: 9 Nuh'un öyküsü şöyledir: Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü
Yar.7: 1 RAB Nuh'a, "Bütün ailenle birlikte gemiye bin" dedi, "Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum.
Eyüp.1: 1 Ûs ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı.
Eyüp.1: 8 RAB, "Kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü?" dedi, "Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır."


(C) Başka bir açık çelişki ise Tanrı’nın düşüncesini değiştirip değiştirmediği, pişman olup olmadığıdır.( Burada kullanılan ‘repent’ kelimesi düşünceyi değiştirmek ve pişman olmak anlamında kullanılmıştır. İncil’de aynı kelime her iki anlamda da kullanılmıştır. Ç.N. ).

Say.23: 19 “Tanrı insan değil ki,Yalan söylesin;İnsan soyundan değil ki,Düşüncesini değiştirsin.O söyler de yapmaz mı?Söz verir de yerine getirmez mi?”
1.Sa.15: 29 "İsrail'in yüce Tanrısı yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez. Çünkü O insan değil ki, düşüncesini değiştirsin."

- e karşı

1.Sa.15: 11 "Saul'u kral yaptığıma pişmanım. Beni izlemekten vazgeçti.Buyruklarımı yerine getirmedi." Samuel öfkelendi ve bütün geceyi RAB'be yakarmakla geçirdi.

1.Sa.15: 35 Samuel ölümüne dek Saul'u bir daha görmediyse de, onun için üzüldü. RAB de Saul'u İsrail Kralı yaptığına pişmandı.
Yun.3: 10 Tanrı Ninovalılar'ın yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce, onlara acıdı, yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti.
Yar.6: 6 İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı.

(D) Tanrı’nın yüzünün görülüp görülmediği *sorusu da bir çelişki olarak burada not etmeye değer.
Yu.6: 46 Bu, bir kimsenin Baba'yı gördüğü anlamına gelmez. Baba'yı sadece
Tanrı'dan gelen görmüştür.
1.Yu.4: 12 Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek, Tanrı içimizde yaşar ve sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur.
Yu.1: 18 Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan ve
Tanrı olan biricik Oğul O'nu tanıttı.

- e karşı
Yar.32: 30 Yakup, "Tanrı'yla yüzyüze görüştüm, ama canım bağışlandı"
diyerek oraya Peniel *adını verdi.( "Peniel": "Tanrı'nın yüzü" anlamına gelir.Ç.N.)
Eyüp.42: 5 Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında,Şimdiyse gözlerimle gördüm seni.
Say.14: 14 Kenan topraklarında yaşayan halka bunu anlatacaklar. Ya RAB, bu halkın arasında olduğunu, onlarla yüz yüze görüştüğünü, bulutunun onların üzerinde durduğunu, gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu içinde onlara yol gösterdiğini duymuşlar.

18-08-2006, 17:35
Arkadaşlar bir önceki çeviri makale makale devam edecek, yalnız daha bilimsel bir temele oturmuş olan bu yazıyı cevirmenin daha öncelikli olacağını düşündüm.

Evdeki bilgisayarımda sorun olduğu için iş yerinde yazıyorum o yusden parca parca koyuorum. Merak etmeyin bu sefer arayı acmayacagım :)

Çevirinin birinci bölümünü yazmadan önce bu makalenin yazarının kısa bir özgeçmişini vermek İstiyorum.

Yazar,Theodore M.Drange, 14 yaşında Lutherian kilisesine bağlanıp E. Haldeman-Julius(1889 – 1951 yılları arsında yaşamışünlü bir ateist felsefeci )’un kitapçıklarını okuyup 1 yıl sonra ateist olmuş, daha sonra Brooklyn College, Yale ve Cornell universitesinde eğitim görmüş, felsefe dalında PhD sahibi , çeşitli universitelerde ders vermiş bir profesör. Type Crossings, ve Nonbelief & Evil adlı din felsefesi uzerine kitapları ve sayısız makalesi bulunmakta.
Yazarın biografisi için ;
http://home.earthlink.net/~writetdrange/bio.html


“İNCİL ARGÜMANI

Hemen hemen bütün evanjelik hristiyanlar İncil’in ilahi bir ilham olduğunu ve Tanrı’nın insanlığa olan mesajını ilettiğine inanırlar.Bu; kitabın özelliklerinin açık fikirli skeptiklere bile kanıtlanabilinir olmasından dolayı, Tanrı’nın varlığını doğrulanmış teolojiden çok doğal teoloji içinde ispatlanması için İncil’in kullanımı ile olacaktır. Dahası, ilahi ilhamdan kaynaklı çalışma doğru olmak zorunda olduğuna göre, bu özellikler aynı zamanda İncil’in doğruluğunu kanıtlar ve bütün bu kanıtlar Hristiyanlığın tek gerçek din olduğunu kanıtlamak için kullanılmalı. Bu şekilde ifade edildiğinde, bu mantıklama Tanrı’nın varlığı ve İncil’in çeşitli özelliklerinin ortaya koyduğu ilahi mesajların gerçekliği argümanı üzerinde doğrulanabilinir. Bu argümana biz burada kısaca İncil Argümanı diyeceğiz. Hemen hemen bütün evanjeliklerin bir haddeye kadar kabul etmesine rağmen, bu argüman büyük din filozofları tarafından görmezden gelinen bir argümandır. Bu görmezden gelmenin bir nedeni de, argümanın kolayca çürütelebilinecek olmasıdır. Biz bu çalışmada, birçoklarının ‘strawman’ (korkuluk yada piyon olarak çevirebiliriz - merwe) saldırdığımızı düşünecek olmalarına rağmen, bu çürütmenin nasıl formüle edilebileneceğini göstermeye çalışacağız. (İnanıyorum ki dışarıda bir yerlerde milyonlarca piyon var!)

1- Argümanın Formülasyonu
İncil Argümanı genelde bir çeşit ‘cumulative-case’ (bir tezi kanıtlamak için önceki tezi temel alan, diğer bir deyişle gittikçe genişleyen diye çevirebiliriz. Hocalarımız daha iyi açıklayabilirler. –merwe) argümanı olarak kabul edilir.
1) İncil birçok gerçekleşmiş gelecekle ilgili kehanet içerir.
2) İncil gerçekleşmemiş kehanet içermez.
3) Yukarıdaki gerçekleri açıklayabilmek için geçerli tek mantıklı açıklama Tanrı’nın önbilgisini kehanetler için kullandığı ve İncil yazarlarına onarlı kaydetmesi için ilham verdiğidir.
4) İncil’de hatırı sayılır çoklukta Nazareth’li İsa’nın dirilişinin ve defalarca görülüşünün şahidi vardır.
5) Yukarıdaki gerçeğin tek mantıklı açıklaması ise, İsa ölümsüz bir varlıktır ki bu İncil’in ve gerçek mesajının doğruluğunu gösterir.
6) İncil çelişkiler içermez.
7) İncil dünya hakkında, bilimle çatışmayan, eski zamnalarda ise bilinmeyen bilgiler içerir. Ayrıca, İncil, modern bilimle hiçbir çelişkiler içermez.
8) İncil mükemmel bir ahlak öğretir, etik hatalar içermez.
9) 6-8. maddelerdeki gerçekelrin tek mantıklı açıklaması, İncil’in mükemmel yazarının Tanrı’nın kendisi olmasıdır.
10) 3,5,9 nolu sonuçları birleştirirsek, diyebiliriz ki; İncil, tamamen bir insan ürünü değil, Hristiyanlık gerçeğini ve gerçek hakikati anlatan ilahi bir esindir.

Başka varsayımlar da zaman zaman bu formulasyona eklenmiştir. Mesela, Henry M.Morris(İncil’den esinlenip Büyük Sel teorisini ortaya atan yaratılışçı bilim adamı. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/morrish.html - merwe ) daha çok İncil’in eşsizliğini vurgulamıştır.[1]. Ayrıca, içindeki harika sayısal dizaynlara dikkat çekmektedir.[2](Tanıdık geldi mi?:) -merwe). Fakat bizim amaçlarımız için yukarıdaki formülasyon yeterli olmalı. Bu İncil Argümanının ana faktörlerini içermektedir.

3, 5, 9 nolu varsayımları verilen dataya alternatif öneriler sunarak çürütebiliriz. 3 nolu madde için; ESP(extra sensory percerception, altıncı his, veya özel telepatik yeteneklere verilen ad- merwe) ihtimali ve bazı insanların öntanıları, 5 nolu madde için; bir insanın yeniden diriliş fenomeni, 9 nolu madde için; İncil yazarlarının ciddi bir zekaya sahip oldukları iddia edilebilinir. Fakat burada amacımız için bu ihtimalleri göz ardı edeceğiz ve basitbir şekilde argümanın temel maddelerine odaklanacağız, ki bunlar 1,2,4,6,7,8, nolu maddeler oluyor. Eğer ki bu maddeler hatalı ve gerçeği ifade etmiyorsa, o zaman 3, 5, 9 nolu iddialar temellerini gerçeklerden çok hatalardan aldıkları için suçlanabilinir. Bu öne koyduğum makale tamamen bir önçizimdir. Bu çizimi dolduracak detaylar [3] başka yerde verilmiştir.

1] Henry M. Morris, Many Infallible Proofs (El Cajon, CA: Creation-Life Publisher, Inc., 1974), Chapters II and V.
[2] Ibid., Appendix A.
[3] Amaç için harika düzinelerce kaynak var.İki tanesi : C. Dennis McKinsey, The Encyclopedia of Biblical Errancy (Amherst, NY: Prometheus, 1995) and A. J. Mattill, Jr. The Seven Mighty Blows to Traditional Beliefs, Second Edition (Gordo, AL: The Flatwoods Free Press, 1995).

Devam edecek..

18-08-2006, 20:28
"2. Gerçekleştiği iddia edilen kehanetler

Çoğunluğu Eski Ahit’te olmak üzere İncil’de tamamlandığı sanılan ve bu yüzden ilahi ilhamın devamlılığını gösteren yüzlerce tamamlanmış kehanet vardır. Öncelikle bunlardan birkaçınabakmak istiyorum.


1) Bethlehem (İsa’nın doğum yeri olarak bilinen, kutsal sayılan şehir-merwe )
Öncelikle Mesih’in Bethlehem’de doğacağını öncden bildiği iddia edilen Micah(Türkçesi Mika-merwe) 8:2 ‘yi dikkate alın. Yeni Ahit’e göre, İsa, Bethlehem’de doğmuş (Mt2:1) ve bu Mika kehanetinin tamamlanmasıdır. (Mt 2:5-6, John7:42). Yalnız bu konuyla alakalı birkaç problem bulunmakta:

a) Mika bir kasabadan çok bir klandan bahsediyor olabilir. Davud eski zamanlardan beri
Bethlehem Kenti'nden Efratlı İşay adında bir adamın oğluydu die tanımlanır. (1sa 17:12) Mika ise der ki ‘Sizden(Efratlı İşay’ın klanından)İsrail’in yöneticisi olacak kişi gelecek. Mika’nın demek istediği Mesih’in Davud’un soyundan olacağı da olabilir.

b) İsa kan bağı açısından Davud’un soyundan olduğu iddia edilmiştir (Ro: 1:3)., ama bunun nasıl olabileceği belirsizdir. Hem Luka’ya, hem de Matta’ya göre, Meryem’in kocası Yusuf Davud’un soyundandır(her ne kadar ikisi de tam soy da anlaşamasa da.). Ancak her ikisi de Yusuf’un İsa’nın babası olduğunu inkar ederler, o halde Yusuf’un ataları İsa’nın atası olamaz. Bundan bahsedildiğinde Matta kızmıştır (Mt 1:1)


c) Kehanet, Mesih’in İsrail’in kanun koyucusu, yöneticisi olduğunu söylediğinden, İsa'nın Mesih *olduğu iddia edilemez. İsa, İsrail’in yöneticisi falan değildi. Aslında, kendisinin krallığının bu dünyada olduğunun inkar ettiği sanılmaktadır (John 18:36). Ayrıca, Kral İsrail’i güvenli bir yer yapmalıydı. (Mika 5:4), bu kesinlikle gerçekleşmedi.Bu yüzden, yahudilerin Mika’yı okuduktan sonra hala Mesih'lerinin gelmediğine inanmaları anlaşılır olmaktadır.


d) Kehanette Bethlehem kasabasının kastedildiğini düşünsek bile, İsa’nın orada doğduğu da şüpheli. Matta ve Luka’daki doğum ayetleri birçok açıdan birbiriyle tutarsız. Dahası, iki hikayede şüpheli unsurlar bulunmakta. Matta’nın bir yıldızı takip eden Mecusi hikayesi dayanaksız görünüyor. (2:1- 10). Ayrıca Luka’nın 2:1-5 te anlattığı Meryem ve Yusuf’un Nazareth’ten Bethlehem’e Romalıların nufus sayımına katılmak için yaptığı yolculuk hikayesi yapmacık ve zoraki geliyor. Tarihçilere göre, Romalılar Luka’nın tarif ettiği gibi insanların atalarının doğduğu yere gitmesini zorunlu kılan bir nufus sayımı hiçbir zaman yapmamıştır, boyle bir zorunluluk olmuş olsa bile anlamsız olurdu.


Bütün bu sebeplerden dolayı, Mika kehanetinin İsa tarafından gerçekleşmiş olduğu ciddi şüpheler altında. Bu kehanet, şüphesiz İncil’in ilahi esin olmasının kanıtı olarak algılanmamalıdır.


Devam edecek...

18-08-2006, 21:26
2) Virgin Birth ( Meryem’in Bakire iken İsa’yı doğurması - merwe)
Matta1:22 ve 23 ‘te İsa tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bir başka kehanet ise, Isaiah 7:!4 te geçtiği belirtilen bakire doğum. Fakat bu iddia ile alakalı bazı problemler bulunmakta:

a) Isaiah’ta geçen İbranice ‘almah’ kelimesi bakire değil, genç kadın anlamına gelmektedir. Tanakh, Yenilenmiş İngiliz İncili, Yenilenmiş Standard İncil ve Yenilenmiş DarüSalem İncil’inde doğru çevrilmiş, yalnız, Kral James versiyonu, ve Yeni Amerikan İncil’inde yanlış tercüme edilmiştir. Matta da muhtemelen Septuagint’in ( Eski Ahit’in yetmiş kişi tarafından tercüme edildiği için yanlış olduğu düşünülen Yunanca versiyonu-merwe) yanlış tercümesine dayandıgı için bu kelimeyi yanlış bir şekilde tercume etmiştir. İbranice’de ‘bethulah’ kelimesi tam anlamıyla bakireyi kasteder. Bakire doğum olağanüstü bir olay olduğu için,kadının gerçekten bakire olduğunu vurgulamak için *Isaiah’ın bu kelimeyi kullanmayı tercih ederdi herhalde.


b) Isaiah’ta bahsedilen işaret,kimliği belirsiz hamile kalacak olan bir kadından *çok, konuşmayıcı ve dinleyici tarafından bilinen (tarihçiler bu kişinin Isaiah’ın karısı olduğunu düşünüyor), halihazırda hamile olan bir kadına hitap etmektedir. Doğru tercüme(Tanakh’tan) şöyle; “Bak, genç kadın çocuklu ve bir oğlan doğurmak üzere..” Bu milattan önce 8. yüzyılda gerçekleşen bazı olaylar göz önüne alınarak, Judah Kralı Ahaz’a verilen bir işaretti. Mesih’le ve uzak gelecekle bir alakası yoktu.


c) Ahaz’a verilen işaretin bir parçasında çocuğun adının “Immanuel”olacağı belirtilir. Bu ad Tanrı bizimle demek olduğundan, Ahaz’a Tanrının onun yanında olduğunu gösterdiği sanılıyor. Matta’nın İsa’nın ‘Immanuel’ die adlandırıldığını anlattığı mantıksız iddiası (Mt 1:23) haricinde biliyoruz * ki Matta’nın da sonra belirttiği gibi *kendisi “jesus”(İsa) olarak adlandırılmıştır.(Mt 1:25)


d) Konseptin tamamen yabancı İsarillilerle alakalı olmasından dolayı İsaiah’ın bakire dogumdan bahsetmiş olması mümkün görünmüyor. Musevi teoloji veya Musevi kaynaklı hiçbiryerde böyle bir konudan bahsedilmiyor. *Eğer Isaiah böyle bir iddiadan bahsetmiş olsaydı, bu tüm İsrail halkının tarihinde ilk olacaktı. Böyle bir durumda şüphesiz kendisi ‘almah’ kelimesi yerine ‘bethullah’ ı kullanacaktı, ve şüphesiz böyle önemli bir olaydan daha fazla bahsedecekti.


Bakire doğum ise daha cok Romalılar ve Yunanlılar gibi antik gruplarda rastlanan genel bir kanıdır. Bir çok ünlü insan ve mistik kahramanın bu toplumlarda bakire bir anneden doğmuş olduğu anlatılır. Bunların içinde, Julius Caesar, Augustus(Roma imparatorluğunun kurucusu-merwe),Alexander the Great (Büyük İskender- merwe), Plato(Eflatun-merwe), Cyrus(Kardeşiyle yaptığı savaşta yenilen Persli prens-merwe), the elder Scipio(Anibal’i yenen Romalı general-merwe), bazı Mısırlı firavunlar, Buddha, Hermes (tanrıların habercisi olan ilim ile seyahat ve belagat tanrısı -merwe), Mithra(eski İran aydınlık ve hakikat tanrısı-merwe), *Hercules(Herkül -merwe), Cybele(Antik Yunan doğa tanrıçası-merwe), Demeter(Mitolojik evlilik tanrıçası-merwe), ve *Vulcan(mitolojik kahraman-merwe) yer alır. Bu açıdan bakılınca Matta’nın ve Septuagint’in yunan çevirmenlerinin bakire doğum konseptini Isaiah’ta keşfetmelerinden çok, bunu metne empoze etmiş olma ihtimalleri daha yüksek görünüyor. 20. yüzyılın başında “fundamentalist” (köktendinciler-merwe) akım tarafından bu konu Hristiyan inancının 5 temelinden biri olarak edilirken bu konu tamamen görmezden gelinmiştir.

Devam edecek....

20-08-2006, 14:27
3) Eşek

Zekeriya 9:9’ da Mesih’in Darussalem’e bir eşeğin sırtında geleceği kehanetinde bulunulmuş ve *İsa’nın bu kehaneti gerçekleştirdiği iddia edilmiştir. (Mt 21:1-7, John 12:14-15). Darüssaleme yapılan bu yolculuk ‘Zafer girişi’ olarak adlandırılır. Burada ufak bir problem var. Diğer 3 incil tek bir eşekten bahsederken, Matta iki eşekten bahseder. (Matta Zekeriya 9:9’u yanlış anlamış olabilir. Ayrıca, Matta “İsa onların üzerinde oturuyordu”derken, İsa’nın ikisini de aynı anda sirk usülü sürdüğünü mü kastediyordu belli değil. ) Fakat, nu sayıları içeren çelişkilere gömülmeyelim. Görüleceği üzere; bahsedilen kehanette daha ciddi çelişkiler bulunmakta:

a) Zekeriya eşeği sürecek kişiyi “Zion’un ve Darüssalem’in kızının kralı” olarak tanımlıyor. (Tanakh’daki Zion ve darüssalem’in kralı). İsa, Yahudilerin çoğunluğu tarafından reddedildiği ve kendisinin de asla kral olmak gibi bir iddiası olmadığı için, bu ünvanı ona yakıştırmak çok zor.

b) Bir sonraki ayette, Zekeriya 9:10’da, eşeği süren kişinin Ephrahim’den savaş arabaları , Darüssalem’den atları sürecek ve bir savaşçı selamıyla, halkları teslim olmaya çağıracak ve hükümranlığı bir denizden diğerine, bir okyanustan ötekine yayılacaktır. Nazareth’li İsa’ya bu kehanetin nasıl uyduğunu görmek çok zor.

Bazıları diyor ki, İsa’nın getireceği barış ve krallık geleceğe ait bir olgu, fakat bu kehanetin gerçeklestiği iddia edildiğine göre bu içerikle alakasız olduğunu kabul etmek lazım. Şu bir gerçek ki İncil yazarlarının İsa’yı Darüssalem’e eşek üzerinde gelen kral olarak yansıtma çabaları özellikle Eski Ahit kehanetler isöz konusu olduğunda, *tamamen cürütlmüş ve başarısız olmuştur. Bu da argümanın birinci maddesinin bütün dayanaklarını elinden almaktadır.


Devam edecek...

16-09-2006, 23:49
4) İhanet

Birçoklarına göre, Eski Ahit’te Mesih’in 30 gümüş karşılığında (bu para daha Tanrı’nın evine bırakılacak ve bir çömlekçinin tarlasını satın almakta kullanılacaktır.) bir arkadaşının ihanetine uğrayacağı kehanetinde bulunulmuştur. (Mezmur 41:9, Zekeriya 11:12-13) ve bu tam olarak İsa’nın başına gelmiştir. Söylenildiğine göre Yahuda, İsa’ya 30 gümüş için ihanet etmiş, daha sonra pişmanlık duyarak parayı kaleye fırlatarak iade etmiş, ve o para bir çömlekçinin tarlasının satın almasına harcanmıştır. (Mt 26:15, 27:3-10) Fakat, görüleceği üzere *bu kehanetle alakalı bir çok problem bulunmaktadır;

a)Eski Ahit’teki konuyla alakalı olan *hiçbir pasaj *Mesih’le alakalı değildir. Zekeriya’daki pasajda, Yahuda’nın durumunda anlatıldığının tersine, 30 gümüşü alan iyi iş çıkardığı için yazarın kendisidir. Mezmur ‘da is Mesihİn kendisine herhangi bir ima bile bulunmamaktadır. *Aslında, önceki ayetlerde (Mezmur 41:4) açıkça belirtilmiştir ki ihanet edilen kişinin kendisi (yazar, Davud) bir günahkar, dolayısıyla bu ayeti İsa’yı belirtiyormuş gibi yorumlamak oldukça zor.

b) Matta 27:9-10 *‘da çömlekçinin tarlasının satın alınmasının Yeremya’da gectiğini iddia eder. Fakat, Yeremya kitabında kesinlikle bu konu hakkında hiçbirşey yoktur, ve Zekeriya’daki pasajın bu konuda kullanılmasının da sebebi budur. Belki de Matta’nın kalemi sürçmüştür.

c) Tanakh’daki Zekeriya 11:13 deki kısmın ilgili kısmının terümesinde ise şöyle denilmektedir: “ 30 gümüş alıp onu Tanrı’nın evindeki hazineye yatırdım.” Oraya paranın atılmasına veya bir çömlekçiye veya çömlekçinin tarlasına dair hiçbir referans bulunmamaktadır. Matta’da delil olarak getirilen kehanete Zekeriya’da da rastlanmaz. Matta’nın hayalinin bir ürünü gibi gözüküyor.

hazretikömürcü
17-09-2006, 09:29
Sayın Cem’e

Aşağıdaki yazılar kitabımdan alıntılardır.


İncil ise, aristokrat kesimin anayasası olmadığı için, ekonomiyle ilgilenmez ve bu nedenle şiddet içermez. Bu nedenle çok uzun zaman sonra devlet dini olarak resmileşmiştir. İlk zamanlarda, ezilen tabakanın negatif gereksinmelerini karşıladığından taraftar edinmiştir. Liderleri İsa, da nerdeyse topluma iyi bir örnek oluşturduğundan, zamanla çoğalmıştır. Zamanla bu dinin din adamları ekonomiye el atınca ve ekonomik olarak güçlendikçe yaptırımlara da başlar. Öyle ki, krallara borç verecek ve kralları aforoz edecek, Engizisyon adında dinsel mahkemeler kurup, yargılamalara kadar v.b. İlk ortaya çıktığında siyasal olmayan bu din, daha sonra siyasallaşmış ve Haçlı Seferleri’ne başlamıştır. Ekonomi, siyaseti doğurduğundan, bu dinin adamları da siyasallaştılar. Böylece İsevilik denen Hıristiyanlık da bozulmuş ve başlangıcındaki gerçek amacından çıkmıştır. Kısacası, yozlaşmayan din yoktur.
Engizisyon (din mahkemeleri), Avrupa’da doğmuştur.

MERYEM BAKİREYMİŞ

Meryem’in bakire olduğuna nasıl inandıklarına şaşıyorum. Bir kere bu durum bilimsel doğaya terstir. Hadi diyelim ki; bu, Tanrı’nın bir hikmetidir ve İsa’nın babası Allah’tır. Bu nasıl bir babalık ki; oğlunu çarmıhtan kurtaramadığı gibi, sağlıklı bir şekilde de yaşatamadı? İsa’nın gerçekleştirdiği mucizeleri, babası neden gerçekleştiremedi? Oğlunun çarmıhta can çekişmesine, sadist bir baba bile katlanamaz.

İsacılar kızacak ama bir düşünsünler bakalım: Kendileri 3 yıllığına evlerinden uzak olsunlar, 3 yıl sonra evlerine döndüklerinde karılarının kucağında, 1 yaşında bir çocuk görseler de, karıları dese ki; ‘bu çocuğu ben doğurdum ama babası Allah’tır. Ben senin dışında hiç erkek tanımadım.’ İnanır mısınız? *İnanırsanız, sorun kalmaz. İnanmazsanız, sorun o zaman başlar.
Ben yukarıdaki paragraftaki örneği bir Hıristiyan arkadaşıma anlattım. ‘bu çocuğu ben doğurdum ama babası Allah’tır. Ben senin dışında hiç erkek tanımadım’ lafına inanır mısın? Dedim. “Hayır, inanmam!” dedi. Peki, İsa’nın babasız doğumuna nasıl inanıyorsunuz? Dedim. O da; “inanç bambaşka” dedi.
İsa’nın mucizeleri saymakla bitmez. Bu bizim konumuzun dışında olsa da; yine burada, bir mucizesini anlatalım: İsa’nın yanındakiler acıkmış ve İsa’ya: “Ey İsa; şu yolun kenarındaki incir ağacına bizi götür. Biraz incir yiyelim” derler. İsa da söyleneni yapar. Ağacın yanına varırlar ki ağaçta hiç incir yoktur. İzleyen satırları İncil’den okuyalım:
Meyvesiz İncir Ağacı
(Mar.11:12-14,20-24)

Mat.21: 18 İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı.

Mat.21: 19 Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca, "Artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin!" dedi. İncir ağacı o anda kurudu.

Mat.21: 20 Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. "İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu?" diye sordular.

Mat.21: 21 İsa onlara şu karşılığı verdi: "Size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız; şu dağa, 'Kalk, denize atıl' derseniz, dediğiniz olacaktır.
Dikkat ediniz burada İsa; incir ağacına, “sonsuza kadar yaşa ve üzerinde incir hiç eksilmesin!” diyemez miydi? Bu laf onun için çok mu zordu? Benim dediğim gibi söyleseydi ve söyledikleri de olsaydı; O'nun bu mucizesi günümüze kadar ulaşmış olacaktı. O zaman ben de ona inanacaktım.

Dreamwave
23-09-2006, 09:37
Sevgili Merwe,

Önemli olan bir iddiayı ortaya atıp çekilmek değil iddiaların arkasında durabilmektir, tercüme edip yazdığınız iddialar hristiyan teologlarca bilimsel manada defalarca çürütülmüştür, size ateist önyargılardan kısa bir süreliğine de olsa kurtulup aşağıdaki incelemeleri okumanızı tavsiye *ediyorum, kabul etmeyin o açıklamaları ama yine de bir kez okuyun ve iddianın (iddiayı ortaya atanların argümanları) mı yoksa açıklamanın mı daha bilimsel ve mantıklı olduğuna siz karar verin:

Yazdığınız bölümlerle ilgili:

1)Bethelehem kehaneti:

http://www.christian-thinktank.com/micah5.htmlhttp://www.christian-thinktank.com/fabprof3.html2)Virgin birth kehaneti:

"Almah" kelimesinin web teki belki de en detaylı ve teknik incelemesi:

http://www.christian-thinktank.com/fabprof2.html3)Eşek "çelişkisi"

http://www.tektonics.org/qt/twodonkeys.html4)Tarlayı kim satın aldı? (aşağıdaki yazının ikinci bölümü)

http://www.tektonics.org/gk/judasdeath.htmlHristiyanlık ve paganizm

Webdeki en detaylı ve teknik inceleme/“çürütme”

http://www.tektonics.org/copycat/copycathub.html


Özellikle “mithra” kısmı (baştan dördüncü başlık) *okumaya değer.

23-09-2006, 11:03
Sevgili Dreamwave kaynaklar için teşekkürler, inceleyeceğim merak etme.

Bir noktayı vurgulamak istiyorum. Yaptığım bu çeviriler, tek bir kaynağa ait iddialar değil sadece, en az 4-5 kaynaktan daha inceledim bu iddiaları ve bilimsel olarak çürütüldüğünü göremedim. Ki çalışmamızın asıl noktası bu kehanet kısmı değil, İncil'in bilimle ve etikle olan çelişkileriyle alakalı bölüm olacaktır. Onu bu haftasonu içinde yetiştirmeye çalışacagım. Açıkçası, benim eleştirlerim bu hikaye bölümünden daha çok bu koyacagım bölümle alakalı. O konuda da yardımcı olursanız sevinirim.

Sevgiler
merwe

23-09-2006, 12:11
güncelleme..

Natan
23-09-2006, 12:35
teslis üzerine çalışma;
hrıstıyan inancında:İsa "baba" ile aynı kişi değildir fakat aynı özdendir, İsa bedensel olarak insandır fakat Tanrı doğasına sahiptir çünkü Tanrı ile aynı özdendir fakat yine de baba en üstün olandır bunun için baba'ya dua eder... bir bakıma isa hem yüzde yüz tanrıdır hemde insan yapısı vardır !! ne kadar da ilginç ..peki incil ne diyor . tercümelerde İsa'ya Rab olarak hitap edilmesi '' Kurios '' kelimesine İsa'yı Rab olarak göstermek amacıyla yüklenmiş bir anlamdır, kelimenin kendisinde böyle bir anlam olmadığını rahatça görebilmekteyiz.
Kurios anlam itibariyle: '' mal sahibi, efendi, kişiler üzerinde söz sahibi, devlet kademesinde:egemen, prens, yönetici, ayrıca Roma imparatorlarına verilen ünvan'', olarak tanımlayabiliriz.
Mat 20:8 «...bağın sahibi ...
Mat 21:40 ...bağın sahibi...
Luk 19:33 Sıpayı çözerlerken hayvanın sahipleri... bu alıntılarda '' bağın sahibi, gibi.burada İsa için Rab olarak tercüme edilen kelime olan
'' Kurios '' kelimesidir. Diğer insanlar kullanılan bu Grekçe kelime '' Kurios '' ile ne kadar Rab oluyorsa bizce İsa'da o kadar Rab'dir.
aynı doğrultuda yhn 1:1 de"Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. geçer.hrıstıyan lar '' Söz Tanrı'ydı '' olan belirtiden de İsa'nın Tanrının kendisi olduğunu ileri sürerler.

fakat kitabı mukaddes çevirisinde ve başka bir çok yerde söz( tansıral) idi.yada söz birtanrı idi denir.yani bu çevirilere göre söz bir tanrıdır .tanrı değildir.!!acaba başka gerçekler varmı? yuhanna 1.bölüm 18 ayetinde ' mutlak güce sahip tanrıyı ' hiç bir insan görmemiştir der.fakat oğulu yani isa yı insanlar gördüler ..peki nasıl isa tanrı olabilir..hem yhn 1 :1 de kelam ( logos, söz) tanrıyla beraberdi ..diye belirtir..ozaman şunu sormak gerekiyor isa hem tanrıysa ,nasıl oluyorda hem o kişi oluyor hemde onunla beraber oluyor?bu apaçık bir saçmalıktır.oğulun tanrı olması inancı 2. ve 3.yüzyılda gelişen bir doktrin dir.isa tanrıysa eğer,nasıl olurda geliş tarihini ve "o " günü bilmez? ' ne gökteki melekler nede oğul , yalnızca baba bilir ' eğer baba isanın kendisi olsaydı babanın bildiği şeyleri oda bilirdi..ayrıca dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var..isa neden babanın bildiği şeyleri kutsal ruhunda bildiiğini sölemedi ? kutsal ruh üçlük inancının bir parçasıysa madem :)

gelelim kutsal ruha ..peki o tanrımıdır? elçiler 2:4 ayeti bize ne diyor : kutsal ruhla doldular ve başka bir çok yerde ise kutsal runun dökülmesi,dolması,üfürülmesi terimleri gözümüze çarpıyor..acaba nasıl olurdatanrı bir insana dolar,dökülür üflenir !!! yani karşımıza teslis inancının çok saçma ve yanlış olduğu çıkıyor.hrıstıyan inancı tanrıyı anlaşılması güç bir çizgide bize sunuyor.

Natan
23-09-2006, 13:04
İSLAMDA VE HRISTIYAN İNANCINDA CEHENNEM İNANCI
cehennem inancıyla insanlar çoğu kez korkutuluyor ve kısıtlanıyor..acaba cehennem diye bir yer gerçekten varmı?bu "pagan felsefi dogması"hrıstıyanlığa ne zaman ve nasıl sızdı ? britanica ansiklopedisini kaynak olarak alırsak..bu inançta; belli bir yunan felsefesi eğitimi almış hrıstıyanlar,ms 2. yüzyılın ortalarından itibaren ,hem kendilerini entelektüel açıdan tatmin etmek ,hemde bazı eğitimli paganları kendi dinlerine çevirmek için ,inançlarını bu felsefenin terimleriyle ifade etme gereği duymaya başladılar.onlara en iyi uyan felsefe platanculuktu!! aynı doğrultuda aklıma aristoteles geliyor..çünkü oda canın bedene ayrılmaz biçimde bağlı olduğunu ve ölümden sonra bireysel varlığını sürdürmediğini ,ayrıca insanda sonsuz olabilecek şeyin kişiliği olmayan soyut us olduğunu öğretti..bu inanç rönesansın dönemi olan 14. ve 15. yüzyıllarda ,platon a ilgi yeniden canlandı..16. ve 17 . yüzyıllarda aristotales çi felsefi düşünce ilgisini azaltsada , reform hareketi canın ölümsüzlüğünü kabul etmiş ve canın sonsuz ıstırap çektiğini ruhun bir yerlere gidipte sonsuz gazaba uğradığı dogması kabul gördü..bu nedenledir ki canın ölümsüzlüğü ve cehennem inancı bugün bile çok çeşitli hrıstıyan kollarında ve evrensel kilise de kabul görüyor!

peki islam inancına bu pagan dogması nasıl girdi onu da aydınlağa kavuşturalım *. bu konuda aklımıza hemen ibn sina ve ibn rüşd geliyor ..muhammed de zaten bu öğretiyi temel taş olarak ele almıştır..arap bilginlerin islami öğretilerle yunan felsefesinin bir sentezini yapmadığı söylenemez..bazı entelektüel bilginler yunan felsefesinden etkilenerek bu inancın devamını islam dada sürdürmüşlerdir.ve birçok masum insan halada bu inançta sabit kalarak boş yere kaygıya kapılıyorlar..acaba neden? dinden ayrılmamamız,tanrıya karşı günah işlemememiz için yapılan entrikalar, tanrı korkusuna sahip olmak, vs vs vs.uyanık arap bilginleri aristotalesçi ve platon cu düşünceyi islami kurallara uydurmak için giriştikleri bu yol gayet de başarılı olmuştur..bu gün bir çok insan bu karanlık çağların zihniyetini yansıtan doğmalara inanıyor..fakat bunu bazılarının açığa çılarması gerekir tabii kaynaklarla ,belgelerle..

gerçekler bu ..cehennem inancının nerden geldiği nasıl devam ettiği bu şekilde tarih ışığında aydınlığa çıkarılır ..umarım yardımcı olmuşumdur..

Natan
23-09-2006, 13:08
ayrıca canın ölümsüzlüğü inancı hrıstıyanlık ve islam dışında daha bir çok dindede öğretiliyor.yahudilik ,afrika animizminde,şinto dinindeve hatta budacılıta bile ! *:)

ege-sum
23-09-2006, 15:15
Öncelikle herkeze sevgiler diliyorum ve sizi Tebrik ediyorum bu konulara eğildiğiniz için önceden belirtmeliyimki en azından küfür etmek yerine araştırmanız güzel...
Baştan belirtmeliyimki ben meşkul biriyim ve ne yazıkki her sorduğunuz soruya yanıt veremem ayrıca din adamı da değilim
öncelikle "pagan" kelimesinden başlıyalım bana göre Ateist kültürüde pagan kültürüdür.. Bunun bir çok sebebi var Ateistler bana göre dünyasal olugulara okadar bağlanırlarki sonunda dünyasal öğeler insanın içindeki Tanrı boşluğunu doldurmaya çalışır dolayısıyla insan Tanrı boşluğunu dünyasal şeylerle doldurmaya çalışır bu da bana göre birnevi putperstliktir....
Hristiyanlık Dendiğinde ne yazıkki bir çok düşüncesinde putperst denebilecek tarikatlar mevcuttur... Fakat incilden putperstlik beklememiz doğru olmaz çeşitli tarikatler incili farklı algılayabilmektedir....
İsa mesihin dediklerine gelirsek sanırım herkez mecazi anlamlar kullanmakta en basiti "ettekleri zil çalmak" , "etekleri tutuşmak gibi" burda eğer sizin mantığınıza göre bakarsak olaya etteklerinin tutuşması olarak algılayabiliriz fakat bu anlamda gizli olan bir heyecandır.... Sanırım bazılarınız ne demek istediğimi anladılar Bana göre önemli olan şartlanmamaktır... Şartlanmak insanları Mutlak doğrulardan uzaklaştırmaktadır ne yazıkki...
İsa nın bedeni Tanrı değildir fakat Biz İsa mesihin sözlerini kelammullah olarak kabul ederiz yani (Tanrı kelamı) ortada olan bir durum var bir çok kişi yorumlamış ve farklı tarikatlar ortaya çıkmış bu vesile ile insanlar İsa mesihi Tanrı olarak tanıtmış....
buna benzer Hristiyan aleminin defalarca çürüttüğü bir çok olgu vardır....
size Tevrattan ayet yazmak istiyorum Davutun mezmurlarından başlayalım...

Mez.22: 1 Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?
Niçin bana yardım etmekten,
Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?

Mez.22: 31 O'nun kurtarışını,
"Rab yaptı bunları" diyerek,
Henüz doğmamış bir halka duyuracaklar.

bu Zeburdaki mesih hakkındaki ayettir.. "Tanrım , Tanrım..Neden beni terkettin... " sorunuza cevap olacaktır bu ayrıca..
mesihle ilgili ayetler bunlarla sınırlı değildir...

BÖLÜM 53
Yşa.53: 1 Verdiğimiz habere kim inandı?
RAB'bin gücü kime açıklandı?

Yşa.53: 12 Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim,
Ganimeti güçlülerle paylaşacak.
Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı.
Pek çoklarının günahını o üzerine aldı,
Başkaldıranlar için de yalvardı.

size Tavsiyem önyargısız davranın ...
ve bir konuyu araştırırken cevabını sorgulayarak araştırınız bu şekilde yapılan araştırmalar daha sağlıklı bir zemin üzerine oturur ben sonradan hristiyanlığı tercih etmiş biriyim gerçektende araştırdım didikdidik hata aradım fakat kutsal kitabta açıklanamayan bir hata bulamadım herzaman tarikatlar hatalıydı...
ayrıca hangi dine inanırsanız inanın yukarda muhazzam güç sahibi biri sizleri izlemektedir bunu hiçbir zaman unutmayın ve Tanrı sizleri seviyor herbirinize ayrı ayrı değer vermekte... Tanrının selameti sizlerle olsun.....

Sevgili Ege-sum;sizi sitemizde uzun zamandır göremiyorduk hoş geldiniz.Kendi sunumlarınızın yanında ki destekleyici,uzun copy pastelere link verirseniz daha güzel olacağını düşündüğümüz için copy pastelere izin veremiyoruz.Dolayısı ile Mezmur 22:1 den 31 e kadar,Yşa 53:1 den 12 ye kadar arada olanları silmek zorunda kaldım.
Lütfen bir daha ki sefer copy pastelerinize link verebilirseniz sevinirim.
Hoş ve esen kalınız.
Psikokemoterapi

sodomo--
23-09-2006, 16:04
Güzel kardeşim, her zaman katıklarını bekliyorum şahsen. Aslında elimde Hristiyanlık eleştirisi için oldukça fazla malzeme var ama polemik olmayınca da pek girmek istemiyor insan her konuya. Önemli olan senin eleştiriler konusundaki tutumun olacak. Şahsen ben isterim ki senin gibi 5-10 Hristiyan ve Musevi arkadaşda bulunsun bu sitede ve böylelikle "semavi dinler"i eleştiren bizlerde eleştirilerimize bir ivme kazandıralım. Zaten "tebliğicilik" konusunda Hristiyanlar oldukça dinamik hareket ederler ama gel gör ki bugüne kadar en azından bu sitede ve diğer sitelerde bir varlığınızı göremedim. Acaba umutsuz vakaa olarak mı görünüyoruz gözünüzde ? Yoksa yaşımız ikna edilmek için çok mu büyük ?

Neticede kutsal görevinizdir, gelin dininizi tebliğ edin.

Saygılar ve sevgiler.

ege-sum
23-09-2006, 18:33
bu verdiğim özellikle mezmur 53 bütün olarak ele alınması gereken bir ayettir.. o yüzden kırpmak istemedim... diğer ayetlerde o yönde zaten...
*Benim din tebli gibi bir görev anlayışım yok öncelikle ben din adamı değilim o yüzden dini tebli etmeye ne zamanım müsahit nede bilgim çünkü herhangi bir dini eğitimimde yok.. sadece türkçe ingilizce hristiyanlıkla ilgili şeyler okudum o kadar onun harici Turandursunun eserlerini okuma fırsatı buldum tabiki o zamanlar müslümandım okuduğum zaman dini red ettim ve hristiyanligi tercih ettim...
Bana kalırsa T.C devletinde Din ve Vicdan özgürlüğünün altı çizilmiyor isteyen istediği dini seçmekte özgürdür tabiki kimseyi bu konuda zorlamamak gerekmektedir...
Gerçekten Türkiyede misyonerlik altında birçok şey (olumsuz yönde ) döndüğü söyleniyor ne yazıkki bir kısmı doğrudur... Bu tür şeyler diğer hristiyanlarıda derinden üzdüğünü düşünüyorum... Aynı şeyi müslümanlar içinde düşünmekteyim din kullanılmaya müsahit bir alandır ne yazıkki tarih boyuncada bu şekilde olmuştur aslında buraya Tanrı ile yazılanların hiç biri önemli değil Tanrıyı kötülüyorsanız cevabını Tanrı verecektir size Tanrı kendisini korumaktan aciz olmadığı düşüncesindeyim... fakat yinede sizler için üzülmekteyim bunun sebebide malum Atesit bir hayat Tanrısızlık Gerçekten kötü birşey ona hakaret edip birzaman sonra onun karşısına çıkacaksınız umarım bir gün tövbe edersiniz....
Benim hristiyan olan arkadaşlarım türkçe bilmez bildikleri diller "ibranice,çince,japonca,ingilizce,..." vs.. burdada sadece türkçe kullanılıyor ne yazıkki...
Bence önce neye inanırsanız inanın karşınızdaki insana saygı duymasını bilmelisiniz çünkü insanı insan yapan değerlerden biride saygıdır, zaten dinin insana verdiği en güzel şeylerden biriside Ahlaktır.... Ahlak denince tek yönlü düşünmememiz gerekiyor "yalan söylememek,çalmamak(hortumlamamak),..." gibi nitelendirebilir peki bir Ateist nasıl bir ahlaka sahip olabilir ? normalde bir insan çalmaz neden ? çünkü Tanrıdan korkar yada hapse girmekten dünya kurulduğundan beri dinler ahlak kelimesine anlam kazandırmıştır toplumada faydalı olduğu malümunuzdur... Ateist düzende ise polisin yetkin olmadığı yerlerde at koşturmaya benzer yada kanunların esnek kaldığı yerleri kullanma gibi kanunlara ve vatanına saygı ve sevgi bağı kuran şey Tanrıya inançtır, Çünkü Tanrı adildir ve kutsaldır bu kutsallık anlamında aklıma gelen şu ayeti yazmak istiyorum...

Rom.13: 1 Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim
yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur.

burdaki ayette görüldüğü üzere Yönetimin tanrıdan geldiği görülüyor ve yönetimin tanrıdan geldiği öne sürülüyor...
devam edelim

Rom.13: 2 Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır.

burdaki yötim adil bir yönetimdir zaten toplumsal kurallar kurulurken adil kurallar konulmasına dikkat edilmiştir bu yönden bu ayeti incelersek birisi kanunlara karşı geliyorsa vergiden çalıyorsa bu yaratanı hoşnut etmiyecektir bu kurallara karşı gelende aynı zamanda tanrının kurallarına karşı gelmiş olacaktır...

Rom.13: 4 Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü
olanı yaparsan, kork! Yönetim, kılıcı boş yere taşımıyor; kötülük yapanın üzerine
Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor.

buna birşey demiyeceğim zaten kendini anlatıyor...
ayrıca vergi olayına girersek;

Rom.13: 6 Vergi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler Tanrı'nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkârlarıdır.
Rom.13: 7 Herkese hakkını verin: Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin.

Devletimizden hersene milyonlarca paranın vergisi ödenmiyor ve her türlü pahalılık zamlar insanların sırtına yük olarak bindiriliyor ve vergi yükünü halka yüklüyorlar eğer ahlaklı olsalardı bambaşka bir Türkiyede yaşıyor olurduk hortumcularda bu memleketin insanları değil mi ? devletin kasasını boşaltan insanların bir tanrı inancı olduğuna inanmak mümkün mü ?
bana kalırsa önce çuvaldızı kendimize batırmamız gerekmekte incilderki;

Rom.13: 5 Bunun için, yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de
yönetime bağlı olmak gerekir.

şimdi düşünelim bu hortumcuların ne derece vicdanı var ? bunlar benim düşünceme göre dini olmayan insanlar sizler gibi Ateist büyük olasılıkla....
ayrıca vicdanları çürümüş insanlar sizce bu insanlar ne derece insanlara iyilik getirebilir ? Eğer din olgusunu yerinden sökmeye çalışırsanız din sizi yerinizden söker dünyada bir çok örneğini yaşadık zaten 1. Dünya savaşı 2. Dünya savaşı gibi...
lafı daha fazla uzatmak istemiyorum gerçektende dini tabiki eleştireceksiniz size saygı duyuyorum ama sizde inançlı insanlara saygı duyun çünkü onların verdiği vergilerle yapılan yollarda geziyorsunuz...

Saygılarımla..

23-09-2006, 18:55
Sevgili ege-sum,

Siteye tekrar aktif katılım göstermeniz çok hoş. Dini tebliğ için gelmedim demişsiniz. Bu daha da hoş, yalnız biz bu forum başlığı altında aslında çok net bilmediğimiz hristiyanlığa dair eleştirleri gündeme getiriyoruz. Eğer katkıda bulunur bilmediğimiz yönlerini gösterirseniz cok seviniriz.

Demişsiniz ki "peki bir Ateist nasıl bir ahlaka sahip olabilir ? normalde bir insan çalmaz neden ? çünkü Tanrıdan korkar yada hapse girmekten dünya kurulduğundan beri dinler ahlak kelimesine anlam kazandırmıştır toplumada faydalı olduğu malümunuzdur... "

Bence bu lafınızla insanı çok basite indirgiyorsunuz. İnsanların bir olağanüstü varlıktan veya çevresinden korkunca iyi oldugunu soyluyorsunuz. Bu çok ilginç.. Ben bu yargınıza kesinlikle katılmıyorum. İnsanın değeri, inancı, ahlağı ve tanrısı , hepsi kendi içindedir, hepsi size bağlıdır. Ayrıca, insanları seven bir kişiye böyle genel yargıları yakıştıramadım.

Diyorsunuz ki insanın ahlağı tanrı'ya bağlıdır.
Ahlak nedir? önce bunu cevaplayalım, iyi güzel davranış, çıkar gözetmeyen davranış. Peki... Sizin tanımlamanıza göre ahlak, tanrı korkusuyla var olabilir. Yani ahlaklı kişi kendisine tanrı tarafından bir zarar gelmesin diye ahlaklıdır, diğer bir deyişle çıkarı için. Peki, çıkarı için ahlaklı olan kişi ahlaklı mıdır? Gösterdiği tavır ahlaklı davranış mıdır yoksa bir taklidi mi? Sorular çok bu konuda, ama uzatmamak için bir not geçip bu konuyu kapatmak istiyorum. İnsanlığın ihtiyacı olan sey etik değerlerdir, din değil. Etiği çiğnemediği sürece, din olsa da olur olmasa da.


İncil'deki etik anlayışı ile alakalı eleştirileri çevirilerimiz olacak yakın zaman içinde. Lütfen katkılarınızı esirgemeyin, ve belki kuran ayetlerinde olduğu gibi, belki bir niyeti vardır da biz dinsizler gorememişizdir.

İnsanların ahlaklarının dinleriyle değil kendileriyle ölçüldüğü bir dünya dileği ile...

Sevgiler

Natan
23-09-2006, 19:08
sevgii hrıstıyan arkadaşlar . katılımınız için çok teşekkür ediyoruz..incili ve tevratı ratih ve bilimsel çizgide inceleyelim... duygularla hareket etmek herzaman en ii yol değildir... bilimsel olgulara dayanan gerçekleri ele alarak dini itikatlardan sıyrılmak en önemliside gerçeği öğrenmek .. amaç bu olmalı ..

23-09-2006, 19:12
Güncelleme...

vartor
23-09-2006, 19:52
Sevgili Ege sum , tekrar hos geldiniz,
* Merwe'nin iletisine katiliyorum, Hatta bir ateistin etiklere daha dikkat ettigi kanatindeyim, kendisini af edecek bir ust yaratiga inanclari olmadigindan vicdanlariyla bas basa kalacaklarini goz onune alirsaniz, eger ki inandiginiz bir tanri var ise, kendisinden korkmadan gosterilen ahlaki degerlerin onun gozunde daha degerli olmasi gerekir. Ancak hristiyan dostlarimla yaptigim tartismalarda, isayi inkar eden bir sahis tanri gozunde gunahkardir. Agziyla kus tutsa bile hicbir degeri yoktur Isa'yi inkar ettigi surece. Bilmem yanlis mi biliyorum ,sizin bu konudaki goruslerinizi merak ediyorum.

mer-orh
24-09-2006, 04:45
Tevrat ta yazan ve benim en cok tuhafima giden *Tekvin Bap 6 da yazilanlardir!
Bap 6:
Ve vaki oldu ki,topragin yüzü üzerinde adamlar cogalmaya basladi,ve onlarin kizlari dogdugu zaman,ALLAH OGULLARI ADAM KIZLARININ GÜZEL OLDUKLARINI GÖRDÜLER,VE BÜTÜN SECTIKLERINDEN KENDILERINE KARILAR ALDILAR.Ve Rab dedi:Ruhum adam ile ebediyen cekismeyecektir,cunkü o da ettir;bunun icin onun günleri 120 yil olacaktir.ALLAH OGULLARI INSAN KIZLARINA VARDIKLARI,VE BU KIZLAR ONLARA COCUK DOGURDUKLARI ZAMAN,O GÜNLERDE,HEMDE ONDAN SONRA,YERYÜZÜNDE NEFILIM(Iri adamlar) VARDI;BUNLAR ESKI ZAMANDAN ZORBALAR,SÖHRETLI ADAMLARDI.(Yorum sizin)

Bir diger konu bize pek yabanci degil!
Tesniye Bap 25,Fers 5:
Eger kardesler birlikte otururlarsa,ve onlardan biri ölürse,ve onun oglu yoksa,ölenin karisi disarida yabanci bir adama varmayacaktir;kocasinin kardesi ona yaklasacak,ve kendine kari olmak icin onu alacak,ve ona kayinbiraderlik vazifesini yapacaktir.Ve vaki olacak ki,kadinin doguracagi ilk ogul,ölen kardesinin adi ile onun yerini tutacaktir,ve onun adi israil den silinmeyecektir.
Tesniye Bap 25,fers 11:
Adamlar birbirile kavga ederken birisinin karisi yaklasip kocasini dövenin elinden onu kurtarmak icin elini uzatir,ve onu utanilacak yerinden tutarsa; o zaman kadinin elini keseceksiniz,gözün ona acimayacaktir.

Tevrat ta olsun Incil de olsun tartisilacak cok konu var,ama sunu size söylemek isterimki Hiristiyan teologlarinin her tartisma konusuna bir cevabi var!
Birgün bir konusmada mucize olarak bana Eyüp bap 25,fers 7 i örnek olarak gösterdi (Boslugun üzerine simali yayar,Ve hicligin üzerine dünyayi asar).Bende bunun belki ay ken dünya diye degistirilmis olabilecegini söyledim,bana hicbir kelimenin degismedigini titizlikle nasil korundugunu anlatti.Bende -O zaman Eyüp ün Tanrisiyla,Vaiz in(Süleyman oldugunu söylüyorlar)tanrisinin ayni olmadigini söyleyip Vaiz Bap 1 fers 4-5 i örnek gösterdim.(Bir nesil gidiyor ve bir nesil geliyor:fakat dünya ebediyen duruyor.Günes doguyor,ve günes batiyor,ve yerine, dogdugu yere kosuyor.)ve burada günesin dünyanin etrafinda döndügünü yazdigini söyleyince,benim yanlis yorumladigimi söyledi.
Yoksa benmi yazilanlari yanlis algiliyorum?

firatb84
24-09-2006, 12:23
Hristiyanlık dini, günümüzde batı dünyasında popülerlik bakımından bir numaralı din olduğundan batıda en çok eleştirilen dindir.Buna bağlı olarak da "savunması" (apologetics) en çok yapılan dindir, her iki tarafın da yazdıkları okunmaya değer..


Hristiyanlığı eleştirmek için en çok kullanılan "malzeme" aslında İncil değil Tevrat'tır.(hristiyanlar Tevrat'ı değiştirilmemiş/bozulmamış Tanrı sözü kabul ederler).


Tevrat( Tevrat/Torah aslında Musa'nın yazdığı kabul edilen 5 kitaba denir Türkiye'de ise "Tevrat" kelimesiyle Eski Ahid'in tamamı kastedilir) yapı,mantık bakımından Kur'an'a çok benzer, aynı Kur'an'daki gibi efendi/yönetici bir Tanrı, onun köleleri olan insanlar bu Tanrı'nın vahşeti, yakıp yıkmaları..vs anlatılır, içinde" hukuk" kuralları, ilkel saptamalar ilkel kurallar bulunur, Aynı Kur'an gibi içinde sevgi mefhumu, ruhani veya felsefi derinlik bulunmaz sığ bir hukuk kitabı gibidir, bütün bu nedenlerle batıda hristiyanlık eleştirilirken en fazla eleştiri alan(en azından "etik" ve "çelişki" açısından) kitap ya da "bölüm"dür Eski Ahit.


İncil ise daha farklıdır, her ne kadar "çelişkili" olduğu iddia edilse de veya çelişkili olsa bile,bu, incil'in içinde diğer iki kitapta(Kur'an, Tevrat) bulunmayan türden, güzel ve etkileyici ayetler olduğu gerçeğini değiştirmez.

Bence bunun esas nedeni, her ne kadar hristiyanlar kabul etmese de, İncil'in semitik kültürden biraz olsun kurtulup Yunan/Pagan Hellenistik kültürüne yaklaşmış olmasıdır.İncil'in içinde(özellikle Paganizmin ve Hellenizmin etkili olduğu Yuhanna'nın yazılarında) bambaşka bir Tanrı portresi vardır önümüzde, Tanrı "sevgi"dir, Tanrı "ruh"tur, Tanrı'dan korkulmamalı onu sevmeli....vs gibi.

İncil'de etik açısından şahsen eleştirilecek fazla birşey bulamadım (boşanma konusunda hariç) yalnızca saptırılan bazı ayetler (kılıç/ayrılık getirmek, vaftizle ilgili ateş yağdırmak, İsa'nın hikayesindeki karakterin sözü olan "önümde kılıçtan geçirin" benzetmesi..vs gibi) var ama incil'in tamamını önyargısızca okuyan biri her ne kadar saçma sapan/çelişkili bulsa da içinde söz güzelliği ve şiirsellik bakımından (diğer iki kitapta bulunmayan türden) çok güzel ayetler olduğunu inkar edemez ben bu ayetlerden bazılarını hatırlatmak istiyorum.Özellikle Yuhanna ve 1. Yuhanna bölümündekilerin etkileyici olduğunu düşünüyorum


Mat 5:43 «`"Komşunu sev, düşmanından nefret et' denildiğini duydunuz.

Mat 5:44 Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. "

Mat 5:45 Öyle ki, göklerde olan Babanızın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem de iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu da hem doğruların hem de eğrilerin üzerine yağdırır. "


1Yu 4:16 "Tanrı'nın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmışızdır.Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan, Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar. "


1Yu 4:12 "Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek, Tanrı içimizde yaşar ve O'nun sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur."


1Yu 4:7 "Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. "

1Yu 4:8 Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir.

Mat 7:12 "«İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Kutsal Yasa'nın ve peygamberlerin söylediği budur."

Rom 12:14 "Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. "

Rom 12:21 "Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen."


1Ko 13:4 Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.

1Ko 13:5 Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.

1Ko 13:13 İşte böylece, kalıcı olan üç şey vardır: iman, ümit ve sevgi. Bunlardan en üstün olanı da sevgidir


Gal 6:8 "Kendi doğal benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh'a eken, Ruh'tan sonsuz yaşam biçecektir."


1Pe 3:4 "Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle sizin süsünüz olsun. Bu, Tanrı'nın gözünde çok değerlidir."


Yuhanna bölümünde yazılanlar Tanrı'nın "sevgi" özelliği özellikle Gnostisizm ve Hinduizm dinindeki Tanrı anlayışına benzemektedir bir Hindu metni de şöyle der:

"Tanrı en yüce gerçeklik, her yerde ve her şeyde bulunan saf sevgidir"

Paganizm/Gnostisizm/Hellenizm etkisinin en çok görüldüğü Yuhanna bölümünde daha önce de bahsettiğim gibi çok farklı bir Tanrı portresi çizilmektedir.Örneğin artık Tanrı korkusu değil Tanrı sevgisi üzerinde durulmaktadır, şahsen bütün İncilde en sevdiğim bölüm olan 1.Yuhanna bölümünde şöyle denmektedir:


1Yu 4:18 "Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir."

1Yu 4:19 Biz ise seviyoruz. Çünkü önce O bizi sevdi.

1Yu 4:20 Eğer bir kimse, «Tanrı'yı seviyorum» der ve kardeşinden nefret ederse, yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen, görmemiş olduğu Tanrı'yı sevemez.

1Yu 4:21 «Tanrı'yı seven, kardeşini de sevsin» diyen buyruğu Mesih'ten aldık."

Artık Tanrı kölelere sahip bir efendi değil de oğullara sahip Baba haline gelmiştir incil'in deyişiyle Tanrı bizim Göksel babamızdır

Mat 5:48 "Göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun"

1Yu 3:1 "Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize `Tanrı'nın çocukları' deniyor! Gerçekten de öyleyiz."


Teslis konusu da bazen eleştirilmektedir, gerçekten de hristiyanlığın sunduğu Tanrı anlayışı kavranması zor ve anlaşılmazdır ama bence asıl değeri de burada yatmaktadır, bu inancın ve açıklamaların hristiyanlık dinine pagan gizem kültlerinde görülen mistisizm,derinlik havası verdiği kanımca inkar edilemez, hristiyanları felsefi ve özellikle soyut düşünmeye zorlar ve sonuçta ortaya güzel düşünceler/fikirler/açıklamalar çıkar mesela Carlos Madrigal'in yazdığı "Üç Tanrı mı tek Tanrı mı? Hristiyanlığın teslis inancının incelenmesi" eseri gibi, özellikle ortodoks kilisesi teslisi açıklarken "enerji" "güç" gibi doğu fikirlerinden de yararlanır, ayrıca ilk hristiyanlar da bunu açıklamak için YUnan pagan ve Gnostik terimlerini kullanmışlardır,bütün bunların, bir yerde hristiyanlık teolojisini "basitlik ve yüzeysellik"ten kurtardığı söylenebilir.Aksi halde "hayatın en büyük gizemi, en yüce ve mistik gerçeklik Tanrı bu kadar basit birşey mi yani? La ilahe illallah Muhammeden resulullah hayatın anlamı bu mudur? bu kadar basit midir?" şeklinde düşünen kişiler de çıkabilir.


Sonuç olarak İncil saçma sapan, çelişkili, bir kitap olsa bile, içinde etik açısından artık günümüze uymayan birkaç ayet olsa bile, bilimsellikten uzak olsa bile hala içinde insanın yüreğini etkileyecek, semitik kültür içerisinde "benzersiz" diyebileceğim ayetler bulunduğunu düşünüyorum.Bu düşünceyi, ingilizce sitelerde gördüğüm kadarıyla İncili eleştiren çoğu ateist site de paylaşmaktadır.

Natan
24-09-2006, 15:04
matta 2:1 ayetinde astrolglardan ( yıldızbilimcilerden )ve onların tanıklıklarından bahsedilir..yani hrıstıyanlığın astrolojiyle alakası yok denemez!

* matta bir yüzbaşının ricada bulunmak üzere isaya geldiğini söylüyor. oysa luka bunun böyle olmadığını ve bu iş için temsilciler gönderildiğini anlatıyor ! acaba bunların hangisi doğru ? ( matta 8:5,6;luka 7:2,3)

*markos 14 :62 de isa yargılanırken' sizler insanoğlunun göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz' der *..bunu sanhedrin mahkemesinin yetkililerine sölemiştir..fakat o bu şekilde hiç bir zaman onlara görünmemiştir ve bu olay gerçekleşmemiştir!

*yahya isanın mesih olduğuna tam olarak inanıp "işte dünyanın günahını ortadan kaldıran tanrı kuzusu"demiştir..( yuh 1:29) fakat luka 7:18,19 ve matta 11:2-5 de isanın mesih olduğundan emin değil hatta o *mu ?diye soruyor..bu bir tutarsızlıktır!!!

*1.petrus 3:18 isanın ruhça diriltildiğinden bahseder fakat luka 24:39 ( kitabı mukaddes) isa nın somut bir bedeninin olduğuna ilişki bilgi verir ..

*yuhanna 1:1 de isa için tanrı denir fakat yine aynı ayette sözün ( isanın) tanrıyla beraber olduğu söylenir! isa hem tanrı olurken hemde nasıl oluyorda tanrıyla beraber ouyor ?

Natan
24-09-2006, 15:36
Tanrı karanlıktamı yoksa ışıktamı durur ?
karanlıkta :mezmurlar 18:11 Karanlığı örtündü,Kara bulutları kendine çardak yaptı.

ışıkta
1 Tim.6:15-16
Mübarek ve tek Hükümdar,
kralların Kralı,
rablerin Rabbi,
ölümsüzlüğün tek sahibi,
yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, ...

İsa öldüğünde yüzbaşı ne söyledi? tanrının oğludurmu dedi yoksa o doğru bir adamdı mı dedi?
Mt.27:54
İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler, depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar ve, «Bu gerçekten Tanrı'nın Oğluydu!» dediler.

diğer taraftan Lk.23:47
Olanları gören yüzbaşı, «Bu adam gerçekten doğru biriydi» diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladı.

İsa herşeyi bilirmi ? *evet bilir *..hayır bilmez ..
yuh.16:30
«Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok.
aynı doğrultuda;yuh.21:17
Üçüncü kez ona, «Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?» diye sordu.
Petrus kendisine üçüncü kez, «Beni seviyor musun?» diye sormasına üzüldü. «Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin» dedi.

fkat yinede isa heşeyi bilmiyordu ! budoğrultuda :Mt.24:36
«O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez. ayeti dikkatimizi çekiyor..nede oğul diyerek endisini belirtiyor..fakat o günü oda bilmiyormuş *:)

İsa kimseyi Vaftiz etti mi ? evet etti ..hayır etmedi ..
yuhanna 3:22
Bundan sonra İsa'yla öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. *ayetine karşılık yine yuhanna 4:1-3 ayeti :Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular. (Aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı.) İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti.

evet isa ya ilişkin bu bildiriler tutarsızdır ve bir biriyle çelişir!

İsa Başkahinlere( üst düzeydeki yargıçlar konumunda olanlar) cevap *verdimi? Mt.27:12
Başkâhinlerle ihtiyarlar O'nu suçlayınca hiç karşılık vermedi.
Mt.27:14
İsa bir tek konuda bile ona cevap vermedi. Vali buna çok şaştı. *ayetleri ne karşılık ;Jn.18:33,34
İsa şöyle karşılık verdi: «Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun, yoksa benim hakkımda başkaları mı sana söyledi?»

İsa Mutlak Güce Sahip Tanrımıdır? * cevap karmaşık :) ayetlere bakalım ;
yuh.10:30
Ben ve Baba biriz.»filipl.2:6
Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. ayetlerine karşılık olarak ;yuh.14:28 Beni sevseydiniz, Baba'ya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür .

devamı gelecek...

Natan
24-09-2006, 16:10
İsa dirildikten sonra öğrencilerine nereye gidin dedi? *Celile'ye mi? yoksa kudüse mi?
Mt.28:10
O zaman İsa onlara, «Korkmayın!» dedi. «Gidip kardeşlerime haber verin, Celile'ye gitsinler, beni orada görecekler.»
Markos.16:7
Şimdi O'nun öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin: `İsa sizden önce Celile'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi, kendisini orada göreceksiniz.'»

kudüse:elçiler 1:4
Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: «Kudüs'ten ayrılmayın, Baba'nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin.

İsa'nın yaptığı herşey yazıldımı?yoksa yoksa yazılsaydı bunlar dünyaya sığmazmıydı ?elçiler 1:1-2
Ey Teofilos,
İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım.
yuh.21:25
İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.
Yu 20:30 İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok mucizeler yaptı.

Samiriyeliler İsa'yı kabul ettilermi? Lk.9:53
Ama Samiriyeliler Kudüs'e gitmekte olan İsa'yı kabul etmediler.

yuh.4:39
O kentten birçok Samiriyeli, «Yapmış olduğum her şeyi bana söyledi» diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti.
yuh.4:40
Samiriyeliler O'na gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada iki gün kaldı * "zaten iman etmeselerdi yanlarında kalması için ricada bulunmazlardı ! "

Eriha'da kaç kör iyileştirildi? iki mi yoksa bir mi ?
Mt.20:30
Yol kenarında oturan iki kör adam, İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca, «Ya Rab, ey Davut Oğlu, halimize acı!» diye bağırdılar. *ayeti bize iki adamdan bahsetmekte fakat Mk.10:46

Sonra Eriha'ya geldiler. İsa, öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken, Timay oğlu Bartimay adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu.

Lk.18:35

İsa Eriha'ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarında oturmuş dileniyordu.

burdada bir adamdan bahsediliyor!

İsa saat kaçda çarmıha gerildi? dokuzda mı yoksa oniki sularındamı ?
Mk.15:25
İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat dokuzdu.

yuh.19:14

O gün Fısıh bayramına hazırlık günüydü. Saat on iki sularıydı. Pilatus Yahudilere, «İşte, sizin Kralınız!» dedi.

İsa'nın son sözleri neydi ?
Mt.27:46
Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, «Elî, Elî, lema şevaktani?» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?» diye bağırdı.

Lk.23:46
İsa yüksek sesle, «Baba, ruhumu senin ellerine bırakıyorum!» diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi.

yuh.19:30
İsa şarabı tadınca, «Tamamlandı!» dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.

İsa dirildikten sonra ilk kime gözüktü? Mecdelli Meryem ile öbür Meryeme
mi ? ,Mecdelli Meryem'e ( tek kişi) mi?
Mt.28:1

Sept gününü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken, Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler...(3)Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı.
..
Mk.16:9

İsa, haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Bu kadından yedi cin kovmuştu.

daha bu konuda yazacak çok şey var !

Natan
26-09-2006, 19:03
KUTSAL KİTAPTA ( MUKADDES KİTAP)KAÇ TANE TANRI VAR ?

ÇEŞİTLİ AYETLERE GÖRE BİR TANE TANRI VAR FAKAT BAŞKA AYETLER VARKİ TANRI SAYISINI ÇOĞALTIYOR !!

bir
Dt.4:35
"Bu olaylar Yahve'nin Tanrı olduğunu ve O'ndan başkası olmadığını bilesiniz diye size gösterildi.

YASANIN T.4:39
"Bunun için, bugün Yahve'nin yukarıda göklerde, aşağıda yeryüzünde Tanrı olduğunu, O'ndan başkası olmadığını bilin ve bunu aklınızdan çıkarmayın.

YASANIN T.6:4
"Kulak ver, ey İsrail! Yahve Tanrımız'dır, O tektir.

YASANIN T..32:39
Artık anlayın ki, Ben, evet Ben O'yum,
Benden başka tanrı yoktur!
Öldüren de, yaşatan da,
Yaralayan da, iyileştiren de Benim.
Kimse elimden kurtaramaz.

Is.43:10
"Tanıklarım sizlersiniz" diyor RAB,
"Seçtiğim kullar sizsiniz.
Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz,
Benim O olduğumu anlayasınız.
Benden önce bir tanrı olmadı,
Benden sonra da olmayacak.

Is.44:8
Yılmayın, korkmayın!
Size çok önceden beri söyleyip açıklamadım mı?
Tanıklarım sizsiniz.
Benden başka Tanrı var mı?
Hayır, başka Kaya yok;
Ben bir başkasını bilmiyorum."

Is.45:5
Yahve Ben'im, başkası yok,
Benden başka Tanrı yok.
Sen beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.

Is.45:6
Öyle ki, doğudan batıya dek
Benden başkası olmadığını herkes bilsin.
Yahve Ben'im, başkası yok.

Is.46:9
Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın.
Çünkü Tanrı benim, başkası yok.
Tanrı benim, benzerim yok.

Mk.12:29
İsa şöyle karşılık verdi: «En önemlisi şudur: `Dinle, ey İsrail! Tanrımız olan Rab tek Rab'dir.

Mk.12:32
Din bilgini İsa'ya, «İyi söyledin, öğretmenim» dedi. «`Tanrı tektir ve O'ndan başkası yoktur' demekle doğruyu söyledin.

YUH.17:3
Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır.

..DİYE GİDİYOR .fakat bazı ayetler kafamızı karıştırıyor ..ayetlere göre gidelim *bakalım bir ilah mı var yoksa yahveden ,yehova dan başka da tanrılar varmı *...

çık.23:13
"Söylediğim her şeyi yerine getirin. Başka ilahların adını anmayın, ağzınıza almayın.

çık.23:24
Onların ilahları önünde eğilmeyecek, tapınmayacaksınız; törelerini izlemeyeceksiniz. Tersine, ilahlarını yok edecek, dikili taşlarını büsbütün parçalayacaksınız.

çık.23:32
Onlarla ya da ilahlarıyla antlaşma yapmayacaksınız.

çık.34:14
Başka ilahlara tapmayacaksınız. Çünkü ben kıskanç bir RAB, kıskanç bir Tanrı'yım.

yasanın t..6:14
Başka ilahların, çevrenizdeki ulusların taptığı hiçbir ilahın ardınca gitmeyeceksiniz.

say.33:4
O sırada Mısırlılar RAB'bin yok ettiği ilk doğan çocuklarını gömüyorlardı; RAB onların ilahlarını yargılamıştı.

Jg.11:24
İlahın Kemoş sana bir yer verse oraya sahip çıkmaz mısın? Biz de Tanrımız RAB'bin önümüzden kovduğu halkın topraklarını sahipleneceğiz.

1 Sam.6:5
Onun için, urların ve ülkeyi yıkan farelerin benzerlerini yapın. Böylelikle İsrail'in Tanrısı'nı onurlandırın. Belki sizin, ilahlarınızın ve ülkenizin üzerindeki cezayı hafifletir.

1 Sam.28:13
Kral ona, "Korkma!" dedi, "Ne görüyorsun?" Kadın, "Yeraltından çıkan bir ilah görüyorum" diye karşılık verdi.

mez.82:1
Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda,
Yargısını açıklıyor ilahların ortasında:

mez.82:6
'Sizler ilahsınız' diyorum,
'Yüceler Yücesi'nin oğullarısınız hepiniz!'

mez.86:8
İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab,
Eşsizdir işlerin.

mez.96:4
Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,
İlahlardan çok O'ndan korkulur.

mez.97:7
Utansın puta tapanlar,
Boş putlarla övünenler!
RAB'be tapın, ey bütün ilahlar!

yeremya.1:16
Yaptıkları kötülükten ötürü
Halkımın cezasını bildireceğim:
Beni bıraktılar,
Başka ilahlara buhur yakıp
Elleriyle yaptıklarına tapındılar.

yeremya.10:11
"Onlara şunu diyeceksin,
'Yeri, göğü yaratmayan bu ilahlar,
Yerden de göğün altından da yok olacaklar.'"

Zeph.2:11
Dehşete düşürecek RAB onları,
Yeryüzünün bütün ilahlarını yok edecek.
Uzaklardaki bütün uluslar,
Bulundukları yerde O'na tapınacaklar

yuh.10:34
İsa şu karşılığı verdi: «Yasanızda, `Siz ilahlarsınız, dedim' diye yazılı değil mi?

Natan
26-09-2006, 19:21
Tanrı herkesi seviyormu? yoksa bazılarından nefret mi ediyor ? nasıl oluyorda sevgi tanrısı bazıları için nefret duygusu besliyor bu konu çok kafa karıştırıcı !!!

bir takım ayetlere göre evet seviyor:

yuh.3:16
«Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

1 yuh.4:8 Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir.

1 yuh.4:16
Tanrı'nın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmışızdır.
Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan, Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar.


ama başka ayetlerde tam tersini dile getiriyor ...

Lev.20:23
Önünüzden kovacağım ulusların törelerine göre yaşamayacaksınız. Çünkü onlar bütün bu kötülükleri yaptılar. Bu yüzden onlardan nefret ettim.

mez.5:5
Böbürlenenler önünde duramaz,
Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,

mez.11:5
RAB doğru insanı sınar,
Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.

s.l.6:16
RAB'bin nefret ettiği altı şey,
İğrendiği yedi şey vardır:

s.l.6:17
Gururlu gözler,
Yalancı dil,
Suçsuz kanı döken eller,

s.l.6:18
Düzenbaz yürek,
Kötülüğe seğirten ayaklar,

s.l.6:19
Yalan soluyan yalancı tanık
Ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.

Mal.1:3
Esav'dan ise nefret ettim. Dağlarını viraneye çevirdim, yurdunu çölün çakallarına verdim."

Rom.9:13
Yazılmış olduğu gibi, «Yakup'u sevdim, Esav'dan ise nefret ettim.»

evet tanrıyakupu seviyor ama esavdan nefret ediyor

İsa çarmıha gerilirken kadınlar neredeydi? yanındamı yoksa uzakta mı?
belkide ikiside olabilir ,belkide olamaz = )

ayetler
uzakta :Mt.27:55
Orada, olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar, Celile'den İsa'nın peşinden gelip O'na hizmet etmişlerdi.

Mk.15:40
Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile Yose'nin annesi Meryem ve Şalome bulunuyordu.

Lk.23:49
Ama İsa'nın bütün tanıdıkları ve Celile'den O'nun peşinden gelmiş olan kadınlar uzakta durmuş, olanları seyrediyorlardı.

yanında :yuh.19:25
İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, annesinin kızkardeşi, Klopa'nın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu.

İsa'yı ölümden kim geri getirdi?

kendisi :JYUH.2:19
İsa şu cevabı verdi: «Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım.»
yuh.2:20
Yahudiler, «Bu tapınak kırk altı yılda yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?» dediler.
yuh.2:21
Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi.

2:19 DA TEKRAR KURACAĞIM DİYE KENDİSİNİN BU İŞİ YAPACAĞINI BELİRTİYOR..

tanrı onu diriltti..
elçiler 2:32
Tanrı, bu İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız.

YANİ AÇIKÇA TANRI DİRİLTMİŞ...

Natan
24-10-2006, 11:37
tanrının insanları cezalandırması ve VAHŞET !
TEVRATTAN
tanrının emirlerini yerine getirirseniz siz özel bir toplumsunuz ..yok hayır yerine getirmesseniz tanrıdan korkun çünkü tanrı onun sözünü uygulamayanları mahvediyor..mecbursunuz yanii eğer hayatta kalmak istiyorsanızmecbursunuz ..gönül rızasıyla değil zorla..peki tanırının sözlerini uygulamassak ne olur ? bunu hep birlikte levililer 26 : 15 den itibaren görelim :

15 Kurallarımı çiğner, ilkelerimden nefret eder, buyruklarıma karşı çıkar, antlaşmamı bozarsanız,

16 sizi şöyle cezalandıracağım: Üzerinize dehşet salacağım. Verem ve sıtma gözlerinizin ferini söndürecek, canınızı kemirecek. Boşa tohum ekeceksiniz, çünkü ürünlerinizi düşmanlarınız yiyecek.

17 Size öfkeyle bakacağım. Düşmanlarınız sizi bozguna uğratacak. Sizden nefret edenler sizi yönetecek. Kovalayan yokken bile kaçacaksınız.

18 `Bütün bunlara karşın beni dinlemezseniz, günahlarınıza karşılık cezanızı yedi kat artıracağım.

19 İnatçı gururunuzu kıracağım. Gök demir, yer bakır olacak.

20 Gücünüz tükenecek. Topraklarınız ürün, ağaçlarınız meyve vermeyecek.

21 `Eğer karşı çıkmaya devam eder, beni dinlemek istemezseniz, günahlarınıza karşılık cezanızı yedi kat artıracağım.

22 Üzerinize yabanıl hayvanlar göndereceğim. Çocuklarınızı öldürecek, hayvanlarınızı yok edecekler. Sayınız azalacak, yollarınız ıssız kalacak.

23 `Bununla da yola gelmez, bana karşı çıkmaya devam ederseniz,

24 ben de size karşı çıkacağım, günahlarınıza karşılık sizi yedi kez cezalandıracağım.

27 `Bütün bunlardan sonra yine beni dinlemez, bana karşı çıkarsanız,

28 bu kez ben de öfkeyle size karşı çıkacağım ve günahlarınıza karşılık sizi yedi kat cezalandıracağım.

29 Açlıktan çocuklarınızın etini yiyeceksiniz.

30 Tapınma yerlerinizi yıkacak, buhur sunaklarınızı yok edeceğim. Cesetlerinizi devrilen putların üzerine serecek, sizden nefret edeceğim.

31 Kentlerinizi viraneye çevirecek, tapınaklarınızı yıkacağım. Beni hoşnut etmek için sunduğunuz kokuları duymayacağım.

32 Ülkenizi viran edeceğim, oraya yerleşen düşmanlarınız bile şaşkına dönecek.

33 Sizi öteki ulusların arasına dağıtacak, kılıcımla peşinize düşeceğim. Ülkeniz viran olacak, kentleriniz harabeye dönecek.

34 Siz düşmanlarınızın ülkesinde yaşarken, ülke ıssız kaldığı yıllar boyunca Şabatlar`ın* sevincini yaşayacak. Ancak o zaman dinlenip Şabatları`nın tadına varacak.

35 Üzerinde yaşadığınız Şabat yıllarında görmediği rahatı ıssız kaldığı yıllarda görecek.

36 `Düşman ülkelerinde sağ kalanlarınızın yüreğine öyle bir korku düşüreceğim ki, rüzgarın sürüklediği yaprakların sesinden bile kaçacaklar. Savaştan kaçarcasına kaçacaklar. Peşlerinde kovalayan olmadığı halde düşecekler.

37 Kovalayan yokken savaştan kaçarcasına birbirlerinin üzerine yıkılacaklar. Düşmanlarınızın karşısında ayakta duramayacaksınız.

38 Öteki ulusların arasında yok olacaksınız. Düşman ülkeler sizi yutacak.

diye gidiyor...fakat incil in matta kitabında da :Matta:5-39 Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. diyor..burda ufak bir anlaşmazlık war sanırım ! peki bun uzerine bide tanrının karakteristik özelliklerini ele alalım :

'' Savaş eridir, değişmem, Kendisinden nefret edenlere ise üzerlerine yıkım göndererek karşılık verir, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. İnsan soyundan değil ki, Düşüncesini değiştirsin ''


' YHWH'ye ait olan bu sözlerden onun hiç bir suçu cezasız bırakmayacağını hatta babaların suçunun cezasını sonraki kuşaklardan soracağını belirtirken görmekteyiz. En önemli noktada mal:3-6 «Ben RAB'bim, değişmem... demesidir. Kendisini böylesine tanıtan Tanrının daha sonra değişmem dediği halde değiştiğini ve Matta:5-39 Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. diyerek karşımıza çıkmasını nasıl aynı Tanrı olarak görebiliriz.

hatta ve hatta kurandada geçen bir şeriat kanununa bakalım :
cık.21:23 lev.24:20; yas.19:21; mat.5:38 cik.21:24 cik.21:25 Acımayacaksınız: Cana can, göze göz, dişe diş, ele el, ayağa ayak."

buun üzerine tanrının savaşlarda uygulanacak politikasıda war .[/b]insanları okadar seviyor ki bu emirleri halkına uygulatıyor :Yasa Kitabı_20-16 "Ancak Tanrınız RAB'bin miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız.

Artık bu emirlerin bir savaş emirlerinin dışında katliam emirleri olduğu ortaya çıkmaktadır.


Yasa Kitabı_20-17 Tanrınız RAB'bin size buyurduğu gibi, onları - Hititler'i, Amorlular'ı, Kenanlılar'ı, Perizliler'i,Hivliler'i, Yevuslular'ı - tümüyle yok edeceksiniz.


' YHWH' verdiği bu emirlerdeki '' RAB'bin miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız. ''

fakat Matta:5-39 Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. diyor tanrı sözünü uygulatır ve zaman geçince hayır der düşmanlaroınızı sevin !
tanrının karakteri üzerine yine ayetlerden bakacak olursak ;esenlik kaynağı, sevgidir!!
yas.32:4
O Kaya'dır, işleri kusursuzdur,
Bütün yolları doğrudur.
O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır.
Doğru ve adildir.


2.Ko.13: 11
Son olarak hoşça kalın, kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin,
çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde
yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır.


1.Yu.4: 8
Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir.

cik.34:6 say.14:18; neh.9:17; zeb.86:15; zeb.103:8; zeb.145:8; yoe.2:13; cik.20:5-6; say.14:18; yas.5:9-10; yas.7:9-10
Musa'nın önünden geçerek, «Ben RAB'bim» dedi, «RAB, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı.
evet tanrı sevgidir sevgi !! hatta kim senin yanagına vurursa ona öteki tarafıda çevir.

Natan
24-10-2006, 11:45
tanrıyı görmek mümkün mü ? tanrı insanlar tarafından görülebilirmi ?
evet, görenler wardır !
Gen.12:7
RAB Avram'a görünerek, "Bu toprakları senin soyuna vereceğim" dedi. Avram kendisine görünen RAB'be orada bir sunak yaptı.

Gen.17:1
Avram doksan dokuz yaşındayken RAB ona görünerek, "Ben Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'yım" dedi, "Benim yolumda yürü, kusursuz ol.

Gen.18:1
İbrahim günün sıcak saatlerinde Mamre meşeliğindeki çadırının önünde otururken, RAB kendisine göründü.

Gen.26:2
RAB İshak'a görünerek, "Mısır'a gitme" dedi, "Sana söyleyeceğim ülkeye yerleş.

Gen.26:24
O gece RAB kendisine görünerek, "Ben baban İbrahim'in Tanrısı'yım, korkma" dedi, "Seninle birlikteyim. Seni kutsayacağım ve kulum İbrahim'in hatırı için soyunu çoğaltacağım."


Gen.32:30
Yakup, "Tanrı'yla yüzyüze görüştüm, ama canım bağışlandı" diyerek oraya Peniel adını verdi.

Gen.35:1
Tanrı Yakup'a, "Git, Beyt-El'e yerleş" dedi, "Ağabeyin Esav'dan kaçarken sana görünen Tanrı'ya orada bir sunak yap."

Gen.35:7
Bir sunak yaparak oraya El-Beyt-El adını verdi. Çünkü ağabeyinden kaçarken Tanrı orada kendisine görünmüştü.

Gen.35:9
Yakup Paddan-Aram'dan dönünce, Tanrı ona yine görünerek onu kutsadı.

Gen.48:3
Yusuf'a, "Her Şeye Gücü Yeten Tanrı Kenan ülkesinde, Luz'da bana görünerek beni kutsadı" dedi,

Ex.3:16
Git, İsrail ileri gelenlerini topla, onlara şöyle de: 'Atalarınız İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un Tanrısı Yahve bana görünerek şunları söyledi: Sizinle ve Mısır'da size yapılanlarla yakından ilgileniyorum.

Ex.4:5
RAB, "Bunu yap ki, ataları İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un Tanrısı RAB'bin sana göründüğüne inansınlar" dedi.

Ex.6:3
"İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm, ama onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım.


Ex.24:9
Sonra Musa, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişi dağa çıkarak


Ex.24:10
İsrail'in Tanrısı'nı gördüler. Tanrı'nın ayakları altında laciverttaşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruydu.


Ex.24:11
Tanrı İsrail soylularına zarar vermedi. Tanrı'yı gördüler, sonra yiyip içtiler.Ex.33:11
RAB Musa'yla iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu. Sonra Musa ordugaha dönerdi. Ama genç yardımcısı Nun oğlu Yeşu çadırdan çıkmazdı.

Ex.33:23
Elimi kaldırdığımda, sırtımı göreceksin. Ama yüzüm görülmeyecek."

Num.14:14
Kenan topraklarında yaşayan halka bunu anlatacaklar. Ya RAB, bu halkın arasında olduğunu, onlarla yüz yüze görüştüğünü, bulutunun onların üzerinde durduğunu, gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu içinde onlara yol gösterdiğini duymuşlar.

Dt.5:4
RAB dağda ateşin içinden sizinle yüz yüze konuştu.Dt.34:10
O günden bu yana İsrail'de Musa gibi RAB'bin yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı.Jg.13:22
Karısına, "Kesinlikle öleceğiz" dedi, "Çünkü Tanrı'yı gördük."1 Kg.22:19
Mikaya konuşmasını sürdürdü: "Öyleyse RAB'bin sözünü dinle! Gördüm ki, RAB tahtında oturuyor, bütün göksel varlıklar da sağında, solunda duruyordu.Job 42:5
Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında,
Şimdiyse gözlerimle gördüm seni.Ps.63.2
Kutsal Yer'de baktım sana,
Gücünü, görkemini görmek için.Is.6:1
Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rab'bi gördüm; tahtta oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu.Is.6:5
"Vay başıma! Mahvoldum" dedim, "Çünkü dudakları murdar bir adamım, dudakları murdar bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın Kral'ı, Her Şeye Egemen RAB'bi gözlerimle gördüm."Ezek.1:27
Gördüm ki, beli andıran kısmının yukarısı içi ateş dolu maden gibi ışıldıyordu, belden aşağısı ateşe benziyordu ve çevresi göz alıcı bir ışıkla kuşatılmıştı.Amo.7:7
Başka bir görümde şunu gösterdi bana: Baktım, Rab çekül kullanılarak örülmüş dümdüz bir duvarın yanında duruyor; elinde bir çekül var.Amo.9:1
Rab'bi gördüm,
Sunağın yanında duruyordu.
"Sütun başlıklarına vur,
Eşikler sarsılsın" dedi,
"Başlıkları insanların başında parala.
Sağ kalanları kılıçtan geçireceğim.
Kaçan, kurtulan olmayacak,Hab.3:3
Tanrı Teman'dan,
Kutsal Tanrı Paran Dağı'ndan geldi. Sela
Görkemi kapladı gökleri,
O'na sunulan övgüler dünyayı doldurdu.

Hab.3:4
Güneş gibi parıldıyor,
Elleri ışık saçıyor.
Gücünün gizi ellerinde.


bazı ayetler ise tam tersi tanrının görülemeyeceğini söyler:Ex.33:20
Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz."Jn.1:18
Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O'nu, Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul tanıttı.


Jn.6:46
Bu, bir kimsenin Baba'yı gördüğü anlamına gelmez. Baba'yı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür.


1 Tim.6:15>16
Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun. Amin.


1 Jn.4:12
Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek, Tanrı içimizde yaşar ve O'nun sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur.

Natan
24-10-2006, 11:54
İsa'yı ölümden tanrımı diriltti yoksa kendisimi diriltti ?
Jn.2:19


İsa şu cevabı verdi: «Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım.»

Jn.2:20

Yahudiler, «Bu tapınak kırk altı yılda yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?» dediler.


Jn.2:21

Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi.
bu ayetlere bakarsak aisa kendi kendini diriltti heleki isanın tanrının kendisi olduğunu düşünürsek ..fakat başka ayetler:
Acts 2:32


Tanrı, bu İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız.


Gal.1:1>2
İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve O'nu ölümden diriltmiş olan Baba Tanrı aracılığıyla ....
bunu tam tersini onun tanrı tarafından dirilttildiğini söyler.eğer tanrı değilse onu herşeye eğemen rab diriltmiştir..fakat bu görüşte hırıstıyanlığın temellerini olaşturan taşlardan birisi olan isanın tanrı olması dogmasına ters düşüyor yani kendisi çelişkiye düşüyor :)

Natan
03-11-2006, 19:23
TANRI UNUTURMU ?? TANRI HATIRLARMI ?
haşaa tanrı en üstün varlıktır unuturmu hiçç !! ama gel gelelim ayetlere...
Zebur.13: 1 Ne zamana dek, ya RAB, Sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin?

peki tanrı hatırlarmı ?


Yar.8: 1 Sonra Tanrı Nuh'u ve gemideki evcil ve yabanıl hayvanları anımsadı. Yeryüzünde bir rüzgar estirdi, sular alçalmaya başladı.

İsa Tanrı ile aramızda olan tek aracımıdır?
Yuhanna 14:6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.


* Hıristiyanlık İsa'nın Tanrıya ulaşabilmemiz için tek aracı olduğunun kabul edilmesini ister. Bunun en güzel örneği Yuhanna 14:6'de geçen ve İsa'nın söylediği kabul edilen şu kelimelerde yatmaktadır. '' «Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.'' bu cümleden yola çıkarsak kurtulmak isteyenlerin yanlızca İsa'nın aracılığına iman etmesi gerekmektedir. Aslında ortada olan gerçek kelimeler üzerindeki anlamlar üzerinde oynanmasından başka birşey değildir. Şayet tercümanlar cümlede kelime üzerinde oynayabilecekleri kelime kalmadığında istedikleri kelimeyi cümleye pompalamaktadırlar. İsa'nın Tanrıya ulaşmamız için iman etmemiz gereken tek aracı olduğunun yanı sıra kahinatda herşeyi yaratan aracıda olduğuna inanmamız istenmektedir. Tabi böylesi birşey aradıkları cümlede yoksa şöylesi bir örnekle onuda ortaya atarlar.


Jhn 1:3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.
KJV Jhn 1:3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

* Bu alıntının İngilizce çevirisine baktığımızda ortada aracı anlamına gelebilecek herhangi bir kelime yoktur. Bu kelimeye eklenen aracı anlamıylada İsa'dan bahsedildiğinin anlaşılması istenmektedir. İngilizce çeviriye sadık kalarak yapılması gereken çeviri ise şöyle olması gerekmektedir.'' Herşey O'nun tarafından yaratıldı, ve yaratılan hiç bir şey O'nsuz yaratılmadı '' Kısaca burada bahsedilen yanlızca Tanrıdır ve arada aracı falanda yoktur.

Natan
03-11-2006, 19:27
İLK DOĞAN KİMDİR ???


Col.1:18 Bedenin, yani inanlılar topluluğunun başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur.

Bu elimizdeki bu yazmalarda olan çelişkilerden biridir.Elimizdeki İncil denilen bu yazmalara göre İsa'nın ölümden dirildiğini kabul etsek bile, İsa'nın ölümden dirilenlerin ilki olduğunu kabul edemeyiz. Bunu kabul etmemiz İsa'nın gösterdiği mucizelerden * Mat.9:25 ...İsa içeri girip kızın elinden tuttu, kız da ayağa kalktı. bir kızı ve * John.11:43 ...«Lazar, dışarı çık!» diye bağırdı. ile lazar'ı diriltmesinide inkar etmiş oluruz.
Yuhanna:11-39 İsa, «Taşı kaldırın!» dedi. Ölenin kızkardeşi Marta, «Rab, o artık kokmuştur, öleli dört gün oldu» dedi.

Yuhanna:11-43 Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, «Lazar, dışarı çık!» diye bağırdı.
Yuhanna:11-44 Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü bezle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, «Onu çözün ve bırakın gitsin» dedi.

Ayrıca yine İsa'dan önce öldükten sonra dirilenler olarak, Elişa peygamberin göstermiş olduğu mucizeyi inkar etmiş oluruz.

2kr.4:32 Elişa eve vardığında, çocuğu yatağında ölü buldu.
2kr.4:35 Elişa kalkıp odanın içinde sağa sola gezindi, sonra yine dönüp çocuğun üzerine kapandı. Çocuk yedi kez aksırdı ve gözlerini açtı.

Natan
03-11-2006, 19:37
İsa Mesih'in Dirilişi Nasıl Oldu? Ruh Olarak mı Yoksa Bedensel Olarak mı?
Nitekim Mesih de bizleri Tanrı`ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu* olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi.


44 Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi, ruhsal beden de vardır.

45 Nitekim şöyle yazılmıştır: “İlk insan Adem yaşayan can oldu.” Son Adem`se yaşam veren ruh oldu.

46 Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi.

47 İlk insan yerden, yani topraktandır. İkinci insan göktendir.

48 Topraktan olan insan nasılsa, topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa, göksel olanlar da öyledir.

49 Bizler topraktan olana nasıl benzediysek, göksel olana da benzeyeceğiz.

50 Kardeşler, şunu demek istiyorum, et ve kan Tanrı`nın Egemenliği`ni miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz.

I. Pet. 3:18; I. Kor. 15:44-50 ayetleri *..BU AYETLER BİZE İSANIN RUHSAL ANLAMDA DİRİLTİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR ..
bazı ayetler ise tam tersini bedenen diriltildiğini söyler :
Ellerimi ve ayaklarımı görün. Ben O' yum. Bana ellerinizle dokunun ve görün. Bende olduğunu gördüğünüz gibi, bir ruhta et ve kemik yoktur. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Sevinçten hâlâ inanamayan öğrencilerine İsa, sizde yiyecek bir şey var mı? diye sordu. Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. İsa onu aldı ve gözlerinin önünde yedi." (Lu. 24:39-48).
"O'nu veririm ve tekrar geri alırım." (Yu. 10:17-18).
"Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kurarım."‘ İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi." (Yu. 2:19-22).
Dikkat edin ki İsa Mesih bu ayetlerde ölümüyle verdiği in-sansal doğasını veya bedenini yeniden alacağını bildirmektedir ve yine bu sözlerle açıkça belgelemektedir ki, O'nun bedensel olarak ölüler arasından dirilmesi kesinlikle verdiği fidyeyi geri alması veya onu geçersiz sayması demek değildir!


‘ Mesih dirilmemişse, imanınız boştur; siz hâlâ günahlarınız içindesiniz… Mesih‘e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır‘ (1. Kor. 15:17-18).

"Kutsal Yazıların çok önceden bildirdiği gibi, Mesih günahlarımız için öldü, sonra gömüldü. Üçüncü gün dirildi" (1.Kor. 15: 3-4).
"Siz yaşam önderini öldürdünüz, ama Tanrı O'nu ölümden diriltti.". "Bu İsa'yı Tanrı diriltti." (Elçi.3:15; 10:39-40; 2:23-24,32; 17:3).
"İsa, Yeruşalim'e gitmek... öldürülmek ve üçüncü günde kıyam etmek gerek olduğunu... öğretmeye başladı." ( Mat.16:21).
"Yunus nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, İnsanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacaktır." (Mat. 12:40).
İnsanoğlu İsa Mesih öldüğünde yalnızca üç gün ve üç gece yerin bağrında, yani mezarda kaldı ve üçüncü gün ise ölülerden dirildi!
" Korkmayın! Çarmıha gerilmiş olan İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin ve yattığı yeri görün." (Mat. 28:5-6).

Elçiler de Mesih'in bedensel dirilişine tanıklık ettiler. Örneğin elçi Petrus bu konuda şunları söylüyordu:

"(Davut peygamber), geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi: "O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni de çürümedi. Tanrı bu İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız." (Elçi. 2:31-32; bkz. 5:30-32).

Petrus bu sözlerle Mesih‘in bedeninin diriliş yoluyla çürüme görmediğini belirterek, tartışılmaz bir şekilde Mesih‘in bedensel dirilişine tanıklık eder. Bundan daha açık bir söze gereksinim yok sanırız.Yalnızca bu değil; Elçiler'in, dirilişinden sonra bile İsa Mesih'i "İnsanoğlu" olarak görüp, yine O'nu "İnsanoğlu" olarak tanıtmaları Mesih'in bedensel dirilişinin başka bir açık kanıtıdır.

Natan
02-01-2007, 13:31
kutsal kitaba göre tanrı insan kurbanını onaylarmı bunu bizzat istermi yoksa onaylamazmı ?

bazı ayetlere göre evet onaylar
Lev.27:29
RAB'be koşulsuz adanan insan para karşılığında kurtarılamayacak, kesinlikle öldürülecektir.Gen.22:2
Tanrı, "İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git" dedi, "Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun."


Lev.27:28
"İster insan, ister hayvan, ister aileden kalma tarla olsun, RAB'be koşulsuz adanan hiç bir şey satılmayacak ve geri alınmayacaktır. Çünkü RAB'be koşulsuz adanan her şey RAB için çok kutsaldır.


Num.31:25
RAB Musa'ya şöyle dedi:


Num.31:26
"Sen, Kâhin Elazar ve topluluğun aile başları ele geçirilen insanlarla hayvanları sayacaksınız.

Num.31:27
Ele geçirilenler savaşa katılan askerlerle topluluğun geri kalanı arasında paylaştıracaksınız.

Num.31:28
Savaşa katılan askerlere düşen paydan - insan, sığır, eşek, davardan - vergi olarak RAB'be beş yüzde bir pay ayıracaksın.

Num.31:29
Bu vergiyi askerlere düşen yarı paydan alacak, RAB'be armağan olarak Kâhin Elazar'a vereceksin.

Jg.11:31
onları yenip sağ salim döndüğümde beni karşılamak için evimin kapısından ilk çıkan, RAB'be adanacaktır. Onu yakmalık sunu olarak sunacağım."

Kg.13:2
RAB'bin buyruğu uyarınca sunağa karşı şöyle seslendi: "Sunak, ey sunak! RAB diyor ki: 'Davut'un soyundan Yoşiya adında bir erkek çocuk doğacak. Buhur yakan, tapınma yerlerinde görevli kâhinleri senin üstünde kurban edecek. Üstünde insan kemikleri yakılacak.'"


2 Kg.23:20
O kentlerdeki tapınma yerlerinin bütün kâhinlerini sunakların üzerinde kurban etti. Sunakların üzerinde insan kemikleri yaktıktan sonra Yeruşalim'e döndü.

fakat bazı ayetlere göre ise tanrı insan kurbanını onaylamazz!

Lev.18:21
Molek'e ateşte kurban edilmek üzere çocuklarından hiçbirini vermeyeceksin. Tanrın'ın adına leke getirmeyeceksin. RAB benim.Lev.20:1
RAB Musa'ya şöyle dedi:


Lev.20:2
"İsrail halkına de ki: İsrailliler'den ya da aranızda yaşayan yabancılardan kim çocuklarından birini Molek'e sunarsa, kesinlikle öldürülecek. Ülke halkı onu taşlayacak

Natan
02-01-2007, 13:40
kutsal kitaba göre dünyanın sonu ne olacak? yok mu olacak yoksa sonsuza dek kalacakmı ?

Ps.102:25


Çok önceden attın yeryüzünün temellerini,
Gökler de senin ellerinin yapıtı.

Ps.102:26


Onlar gidici, ama sen kalıcısın;
Hepsi bir giysi gibi eskiyecek.
Onları bir kaftan gibi değiştireceksin,
Geçip gidecekler.


Is.65:17
"Çünkü bakın, yeni bir yer,
Yeni bir gök yaratmak üzereyim;
Geçmiştekiler anılmayacak, akla bile gelmeyecek.


Mt.5:18


Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.

Mt.24:35


Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.


Mk.13:31

Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.


Lk.21:33

Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

görüldüğü gibi ayetler bize dünyanın yok olacağını söylüyor..ortadan kalkacak ve yok olacak !! fakat bir çelişkidir gidiyor işte bazı ayetler bize dünyanın sonsuza dek kalacağını felan söylüyor gelin bakalım ;

Ec.1:4
Kuşaklar gelir, kuşaklar geçer,
Ama dünya sonsuza dek kalır.

Ps.37:29


Doğrular ülkeyi miras alacak,

Orada sonsuza dek yaşayacak.


Ps.78:69

Kutsal yerini doruklar gibi,

Sonsuzluk için kurduğu yeryüzü gibi yaptı.

bu bana göre ciddi bir tutarsızlık 1

Natan
02-01-2007, 14:10
adam öldürmeyeceksin emrini veren tanrı nasıl adam ölmeyi emreder bir bakalım

Çık.:20:13 "Adam öldürmeyeceksin. ( kutsal kitap) -

Çık.:21:14 Eğer bir adam komşusuna düzen kurar, kasıtlı olarak saldırıp onu öldürürse, sunağıma bile kaçmış olsa, onu çıkarıp öldüreceksiniz.
Çık.:21:15 "Kim annesini ya da babasını döverse, kesinlikle öldürülecektir.
Çık.:21:16 "Kim adam kaçırırsa, onu ister satmış olsun, ister elinde tutsun, kesinlikle öldürülecektir.
Çık.:21:17 "Annesine ya da babasına lanet eden kesinlikle öldürülecektir.
Çık.:21:29 Ama saldırganlığı bilinen bir boğanın sahibi uyarılmasına karşın boğasına sahip çıkmazsa ve boğası bir erkeği ya da kadını öldürürse, hem boğa taşlanacak, hem de sahibi öldürülecektir.
Çık.:22:18 "Büyücü kadını yaşatmayacaksınız.
Çık.:22:19 "Hayvanlarla cinsel ilişki kuran herkes öldürülecektir.
Çık.:22:20 "RAB'den başka bir ilaha kurban kesen ölüm cezasına çarptırılacaktır.

diğer bir yasa kitabı olan levililere bakalım ;

Lev.:20: 2 "İsrail halkına de ki: İsrailliler'den ya da aranızda yaşayan yabancılardan kim çocuklarından birini Molek'e sunarsa, kesinlikle öldürülecek. Ülke halkı onu taşlayacak.
Lev.:20: 9 "Anasına ya da babasına lanet eden herkes kesinlikle öldürülecektir. Anasına ya da babasına lanet ettiği için ölümü hak etmiştir.
Lev.:20:10 "Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir.
Lev.:20:11 Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir.
Lev.:20:12 Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir.
Lev.:20:13 Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir.
Lev.:20:14 Bir adam hem bir kızla, hem de kızın anasıyla evlenirse, alçaklık etmiş olur. Aranızda böyle alçaklıklar olmasın diye üçü de yakılacaktır.
Lev.:20:15 Bir hayvanla cinsel ilişki kuran adam kesinlikle öldürülecek, hayvansa kesilecektir.
Lev.:20:16 Bir kadın cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. Ölümü hak etmişlerdir.

gidiyoor...
tanrıdan başka ilahlara ( tanrılara) *iman edenler ,inanalarkesinlikle ne olacaktır kılıçtan geçirilecektir

ayet: Yas.13: 15 o kentte yaşayanları kesinlikle kılıçtan geçireceksiniz. Kenti yok edip orada yaşayan bütün halkı ve hayvanları kılıçtan geçireceksiniz.

bencede tanrı gerçektende katliamlar yapmıştır ..ayet ayet bakalım ;
Yeşu.11: 11 İsrailliler kentteki bütün canlıları kılıçtan geçirip yok ettiler. Soluk alan bir tek kişiyi esirgemediler. Ardından Yeşu Hasor'u ateşe verdi.
Yeşu.11: 14 Bu kentlerdeki bütün mal ve hayvanları ganimet olarak aldılar, insanların tümünü ise kılıçtan geçirip öldürdüler; soluk alan bir tek kişiyi esirgemediler.
Yeşu.11: 15 RAB'bin kulu Musa RAB'den aldığı buyrukları Yeşu'ya
aktarmıştı. Yeşu bunlara uydu ve RAB'bin Musa'ya buyurduklarını
eksiksiz yerine getirdi.
Yeşu.11: 21 Yeşu bundan sonra Anaklılar'ın üzerine yürüdü. Onları
dağlık bölgeden, Hevron, Devir ve Anav'dan, Yahuda ve İsrail'in
bütün dağlık bölgelerinden söküp attı. Kentleriyle birlikte
onları tümüyle yok etti.
Yeşu.10: 40 Böylece Yeşu dağlık bölge, Negev, Şefela ve dağ yamaçları
dahil, bütün ülkeyi ele geçirip buralardaki kralların tümünü
yenilgiye uğrattı. Hiç kimseyi esirgemedi. İsrail'in Tanrısı
RAB'bin buyruğu uyarınca kimseyi sağ bırakmadı, hepsini öldürdü.
Yeşu.10: 8 Bu arada RAB Yeşu'ya, "Onlardan korkma" dedi, "Onları eline
teslim ediyorum. Hiçbiri sana karşı koyamayacak."

gerçektende iğrenç şeyler bunlar ..bana göre tanrı hiç bir yanlış yapmamalıdır..insan öldürmemeli ,öldürülmesinede onay vermemelidir..fakat bu ayetler bize bu katliam emirlerini veren kişinin tanrının kenmdisi olduğunu gösteriyor

genci yaşlıyı çoluğu çocuğu hepsini öldürün diyen tanrı nasıl olurda "kötüye karşı direnmeyin size kötülük yapanlar için dua edin ,bir yanağınıza vurana diğerinide çevirin" diyebilirr !!! " (Matta:5-39 ) fakat tanrı aynı tanrı dır ..diyorki BEN RAB BEN DEĞİŞMEM ...say:23-19 Tanrı insan değil ki,Yalan söylesin; İnsan soyundan değil ki, Düşüncesini değiştirsin....
burada olduğu gibi ben değişmem diyen tanrı, neden böyle değişmiştir. ..

Exodus 32:27 Musa şöyle dedi: "İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki: 'Herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu, yakınını öldürsün.'"
Exodus 32:29 Musa, "Bugün kendinizi RAB'be adamış oldunuz" dedi, "Herkes öz oğluna, öz kardeşine düşman kesildiği için bugün RAB sizi kutsadı."

Buyrun bakalım, nedir bu, kendini israilin tanrısı ilan eden bu varlık, seçtiği peygamberiyle size haber göndermekte, ve bu emir kalkın birbirinizi öldürün, ve sizde bu tanrıya iman edenler olarak birbirinizi, çoluğunuzu çocuğunuzu öldürmektesiniz, bunu nasıl açıklarsınız, gerçek bir tanrı böylesi bir emir vermişmidir .

sevgilerle

Natan
02-01-2007, 14:18
al bide burdan yak kuranda aynısını diyor ;Tevbe-5. O haram aylar çıkınca artık müşrikleri nerede bulursanız öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve bütün geçit başlarını tutun! Eğer tevbe edip namaz kılar ve zekatı verirlerse, onları serbest bırakın; çünkü Allah bağışlayan ve merhamet edendir.

biz insanlar ne talihsiziz be kardeşim

ozgur_beyin
02-01-2007, 16:58
elinde, pandoranın kutusunu *tutan her yere konfeti gibi kötülük
saçan tanrılardan bıktım. iyi bir tanrı yokmu elinizde!!!!!!!

Natan
03-01-2007, 15:48
taze bittııi :) malesef *:):)

Natan
03-01-2007, 16:24
tanrı karışıklık çıkarırmı ,kutsal kitap ne diyor?

ayetleri sıralayacağım ; Gen.11:7
Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar."


Gen.11:8
Böylece RAB onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu.


Gen.11:9
Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü RAB bütün insanların dilini orada karıştırdı ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıttı.

evet tanrı insanların dillerini ,lisanlarını karıştırmıştıır. mükemmel bir varlık nasılda sahtekarlık yapıyor ! aynı tanrı için başka bir kutsal kitap ayeti ise ;1 Cor.1:33>34
Çünkü Tanrı, karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır....diyoor ..bu ciddi anlamda bir tutarsızlık ve çelişkidir!

üstelik karışıklık çıkarmakla kalmıyor bütün felaketleride kendisi düzenliyooor.

Isaiah 45:7
Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan,
Esenliği ve felaketi yaratan,
Bütün bunları yapan RAB benim.


Amos 3:6
Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı?
RAB'bin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi?

merak ettinizmi acaba bu kutsal kitabın tanrısı hiç yalan söyler mi ???

şu ayetlere göre söyler söyletir ;1 Kg.22:23
"İşte RAB bütün bu peygamberlerin ağzına aldatıcı bir ruh koydu. Çünkü sana kötülük etmeye karar verdi."


2 Chr.18:22
"İşte RAB bu peygamberlerinin ağzına aldatıcı bir ruh koydu. Çünkü sana kötülük etmeye karar verdi."


Jer.4:10
O zaman, "Ah, Rab Yahve" dedim, "'Esenlikte olacaksınız' diyerek bu halkı da Yeruşalim'i de tam anlamıyla aldattın. Çünkü kılıç boğazımıza dayandı."

Jer.20:7
Beni kandırdın, ya RAB,
Ben de kandım.
Bana üstün geldin, beni yendin.
Bütün gün alay konusu oluyorum,
Herkes benimle eğleniyor.


Ezek.14:9
"'Bir peygamber ayartılır da bir söz söylerse, onu ayartan benim. Elimi ona karşı uzatacağım, onu halkım İsrail'in arasından çıkarıp yok edeceğim.

2 Th.2:11
İşte bu nedenle Tanrı, yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor.

bu ve benzeri ayetler insanları yalan söylemesini bir ölçüde açıklıyor ,çünkü tanrı bunu böyle istiyor..hiç yakıştımı şimdi yüce tanrı

adam öldürelimmi yoksa öldürmeyelimmi ,tanrı neder acaba kutsal kitabı cevap veriyor; hem öldürün der hem öldürmeyiin[/b]

Ex.32:27
Musa şöyle dedi: "İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki: 'Herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu, yakınını öldürsün.'"


Num.15:35
Derken RAB Musa'ya, "O adam öldürülmeli. Bütün topluluk ordugahın dışında onu taşa tutsun" dedi.

1 Sam.15:3
Şimdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her şeyi tamamen yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Erkek, kadın, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür."

[i]öldür diyen tanrı nasıl ÖLDÜRMEEE der. sözler sözlerle çelişiyor; çünkü şu ayette yine aynı tanrı çık.20:13
"Adam öldürmeyeceksin. diyor.

vartor
03-01-2007, 17:50
Tanri yalniz fikir degistirsese ona da raziyiz. Durmadan din de degistiriyor. israil kavmine ayricalik tanirken hop Isa olarak insanlara hitap edip hristiyan oluveriyor. Kim ki Isaya gormeden inanirsa cenetliktir diyor. Hristiyan kayiriyor bu sefer. Aradan daha 600 sene gecmeden, hop musluman oluveriyor. Gine kendine inanlari asagilayip oldurulmesine goz yumuyor.
* * Hristiyan ve muslumanliktan bahsederken, her iki dinin de temelini tevratin teskil ettigini unutmamak lazim. Bunlardaki ilk canavarlik tohumlari, allah tarafindan verilen emirlerle gerceklestirilmis.
* *Simdi oturup dusunmek lazim. Allah o kadar ugrasmis, cenneti cehennemi yaratayim diye uykusuz bir gece gecirmisken. ustelik sonsuza kadar da onunde zaman varken, acelesi ne ki vur, kir oldur demis olsun. Hem daha onceleri, insanligi toptan imha eden o degil miydi? neden fikir degistirip peygamberlerin eline silah vermis, Neden Nuh'un ailesini bindirirken gemiye, tekrardan buyuk yanlisliklar,yapmis yani dogru secememis olsun.
* *Demek ki allah da yarattigi insan gibi, ne yaptigini bilmiyor.

Natan
04-01-2007, 16:07
ne olacağına yada hangi safhada duracağına karar veremiyooor.
evet tanrı ne yapacağını bilmiyor ..

sosyalist-R
04-01-2007, 16:21
yuhanna vermiş olduğun örneklerden dolayı teşekkür ederim sitede yapım aşamasında olduğu için incil eleştirsini okuyamamıştık sağol

Natan
07-01-2007, 14:09
rica ederim sosyalist kardeşim ..

isa bir çok beyanda bulunda ama hepsi oldumu acaba tuttumu dedikleri" hayır" ..peki isa hem kendini peygamber hatta peygamber ötesi olduğunu idda ediyorsa ama sözleri tutmuyorsa ona karşı nasıl davranılmalı ? eski yasa ya sahip insanlar nasıl davranmalıydı? sözde tanrı sözü şunu der :
yas.18:22 Eğer bir peygamber RAB'bin adına konuşur, ama konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse, o söz RAB'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın.»

Yas.18: 20
Ancak,
kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir.

Malesef Kitabı Mukaddes İsa'yıda kehanetleri çıkmayan sahte peygamber durumuna düşürmüş, saygısızlıkla suçlamıştır ve kutsal kitaba görede insanlara sahte peygamberleri öldürme hakkı verilmiştir.
peki isa nın tutmayan bazı sözleri nelerdir bir bakalım ;
Markos;9-1
İsa,
«Size doğrusunu söyleyeyim» diye devam etti,
«burada bulunanlar arasında,
Tanrı Egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.»

evet bu sözleri isa sölemiştir peki gerçekleştimi hayır gerçekleşmedi hepsi öldü ..isanın tanrı sözüne göre bir sahte peygamber olduğu açıktır! ve tanrıda bu gibi kimseleri öldürme yetkisini insanlara vermiş ..dikkat ederseniz kendisi öldürmüyor : insanlara öldürttüyor..kim blir sonrada fikir değiştirip neden öldürdünüz insanı diye cehenneme atar !
isanın başaka gerçekleşmeyen sözlerini ele alalım :

Luka;23-43
İsa ona,
«Sana doğrusunu söyleyeyim,
sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın» dedi. evet ya bu gerçekleştimi ? gerçekleşmesi imkansız çünkü yine *kendisi diyorki :
Luka;9-22
«İnsanoğlu'nun çok acı çekmesi,
ihtiyarlar,
başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi,
öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektir» dedi. yani ölecek birde üç gün mezarda yada ölüler diyarındakalacak..yani isa kendi sözüne göre o gün cennettee olmadı ve söz verdiği insanda o gün cennete gitmedi ! öldükten sonra canlanıp cennete gidecekse aradan üç gün geçmesi lazım çünkü başka bir ayet :

Matta;12-40
Yunus,
nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, İnsanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacak.

olarak belirtir.! evet gayet ortada ..isa o gün cennete olmadıı ki!

Yas.18: 20
Ancak,
kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir.
isa tanrı sözüne göre ölümü hak eden biri olarak karşımıza çıkıyor ..ben demiyorum kutsal kitabın kendisi diyor ..

Natan
07-01-2007, 19:02
biliyorsunuzki kutsal kitap ta eyub adlı biri varki durmadan eziyet çekmekte ! işkence diyebileceğimiz acılar sıkıntılar üzüntüler hastalıklar felan geçirmiş ! neden ? bakalım tanrıya sadık kalacakmı kalamayacakmı bu islam teolojisine göre birde hrıstıyan teolojisi bakaımından ele alalım : onlarda ,tanrının şeytana cevap verebilmesi için bu kötülüklere göz yumduğunu düşünüyorlar .asıl işkenceyi çektiren şeytan fakat müsade edende tanrı ..eyüb bana sadık kalır kalmaz tarrışmasına girmişler ve en sonunda tanrı izin vermiş iblise ; acaba bu doğrumu ?
bu acıları çektiren asıl kişi kim şeytan mı tanrımı ?

gelin görelim ayetlere ne diyor:

şeytan

Job 2:6

RAB, "Peki" dedi, "Onu senin eline bırakıyorum. Yalnız canına dokunma."

Job 2:7

Böylece Şeytan RAB'bin huzurundan ayrıldı. Eyüp'ün bedeninde tepeden tırnağa kadar kötü çıbanlar çıkardı.

Job 2:7

Böylece Şeytan RAB'bin huzurundan ayrıldı. Eyüp'ün bedeninde tepeden tırnağa kadar kötü çıbanlar çıkardı

hayır RAB

Job 42:11

Bütün erkek ve kız kardeşleri, eski tanıdıklarının hepsi Eyüp'ün yanına gelip evinde onunla birlikte yemek yediler. Acısını paylaşıp RAB'bin başına getirmiş olduğu felaketlerden ötürü onu avuttular. Her biri ona bir parça gümüş, bir de altın halka verdi.

evet iki farklı kahraman !

benzer bir çelişki daha :
Davud'u sayım yapması için kim kışkırttı? #### şeytan mı ,Tanrı mı? #####

2 Sam.24:1

RAB İsrail halkına yine öfkelendi. Davut'u onlara karşı kışkırtarak, "Git, İsrail ve Yahuda halkını say" dedi.
bu ayette gördüğümüz gibi RAB deniyor. gelin bakın bu ayetin kahramanı kime dönüşüyor:

1 Chr.21:1

Şeytan İsrailliler'e karşı çıkıp İsrail'de sayım yapması için Davut'u kışkırttı.

burdada şeytan kışkırtıyormuş ..şimdi şetan mı tanrımı ? yoksa kutsal kitabın tanrısı şeytan mı ?

davut giriştiği katliam da kaç kişiyi öldürdü?


2 Sam.10:18

Ne var ki, Aramlılar İsrailliler'in önünden kaçtılar. Davut onlardan yedi yüz savaş arabası sürücüsü ile kırk bin atlı asker öldürdü. Hadadezer'in ordu komutanı Şovak'ı da vurdu. Şovak savaş alanında öldü.

görüldüğü gibi yedi yüz savaş arabası sürücüsü ile kırk bin atlı asker öldürdü.

fakat başka bir kutsal kitap kaydı bakalım ne diyor:

1 Chr.19:18

Ne var ki, Aramlılar İsrailliler'in önünden kaçtılar. Davut onlardan yedi bin savaş arabası sürücüsü ile kırk bin yaya asker öldürdü. Ordu komutanı Şofak'ı da öldürdü.

alın burda da yedi bin savaş arabası sürücüsü ile kırk bin yaya asker söz konusu !!


peki davudun adamları kaç kişiyi öldürdü ?

2 Sam.23:8

Davut'un yiğit askerlerinin adları şunlardır: Esnili Adino olarak da bilinen üç kişinin önderi Tahkemonlu Yoşev-Başşevet bir saldırıda sekiz yüz kişiyi öldürdü.

burada sekiz yüz kişi söz konusuyken ;

1 Chr.11:11

Bunların adları şöyledir: Üçlerin önderi Hakmonlu Yaşovam, mızrağını üç yüz kişiye karşı kaldırıp bir saldırıda hepsini öldürdü.

burada da üç yüz kişi den bahsediliyor iki farklı kutsal kitap ayeti iki farklı sonuç ! bunlara bir örnek daha ( bu gün hep davuddan gidiyoruz)

Davut harman yerini ve öküzleri kaç paraya satın aldı?

2 Sam.24:24 bu ayet bize elli şekel gümüş derken ;1 Chr.21:25 ayet ise altı yüz şekel altın der

Ne var ki, Kral, "Olmaz!" dedi, "Senden malını kesinlikle bir ücret karşılığında satın alacağım. Çünkü Tanrım RAB'be karşılığını ödemeden yakmalık sunular sunmam." Böylece Davut harman yerini ve öküzleri elli şekel gümüş karşılığında satın aldı.


Böylece Davut harman yeri için Ornan'a altı yüz şekel altın ödedi.

böylece kutsal kitap yine küçük duruma düşürüyor kendini ..bağıra bağıra ben insan sözüyüm demek istiyor..arkadaşlar duysanızaaa

hırıstıyanlar eski antlaşmanın boyunduruğundalar mı?
evet, sonsuza kadar geçerli dir.kuşaklar boyunca ,ebedler ebedince ..

Ex.12:14


Bu gün sizin için anma günü olacak. Bu günü RAB'bin bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bu günü kutlayacaksınız."


Ex.12:17
Mayasız Ekmek Bayramı'nı kutlayacaksınız, çünkü sizi ordular halinde o gün Mısır'dan çıkardım. Bu günü kalıcı bir kural olarak kuşaklarınız boyunca kutlayacaksınız.


Ex.12:24
"Sen ve çocukların kalıcı bir kural olarak bu olayı kutlayacaksınız.


Lev.23:14
Tanrınız'a bu sunuyu getireceğiniz güne kadar ekmek, kavrulmuş buğday, taze başak yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca sürekli bir yasa olacak bu.

Lev.23:21
O gün kutsal toplantı ilan edecek ve gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca sürekli bir yasa olacak bu.

Lev.23:31
Hiç iş yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca sürekli yasa olacak bu.

Ps.119:151
Oysa sen yakınsın, ya RAB,
Bütün buyrukların gerçektir.
Ps.119:152

Çoktan beri anladım
Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.

Ps.119:160
Sözlerinin temeli gerçektir,
Doğru ilkelerinin tümü sonsuza dek sürecektir.

fakat yine kutsal kitap yapacağını yapıyor ve kendi ayetleriyle çelişkiye düşüyor..incil diyorki: her şeriatın sonu mesihtir.mesihle yasa son bulmuştur ! gelin görelim

Lk.16:16

«Kutsal Yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın Egemenliği müjdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye çalışıyor.

Rom.6:14
Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü Kutsal Yasa'nın yönetiminde değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız.

Rom.7:6


Şimdiyse biz, daha önce tutsağı olduğumuz Yasa karşısında ölerek o Yasa'dan özgür kılındık. Öyle ki, yazılı yasanın eski yolunda değil, Ruh'un yeni yolunda kulluk edelim.


Rom.10:4
Ne var ki, her iman edenin aklanması için Mesih, Kutsal Yasa'nın sonudur.


Gal.5:18
Ruh'un yönetimindeyseniz, Yasa'ya bağımlı değilsiniz.

Natan
07-01-2007, 19:36
kutsal kitap kadın hakları konusunda ne diyor? kadınlara özgürlükler veriyormu kadın erkek eşitliğini mi onaylıyor yoksa erkeğin egemen olmasını mı ?

toplantıda kadınlar konuşmasın ,dinlesinler !!

1 Timoteyus:2-12 Kadının ders verip erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum; kadın sükûnet içinde dinlesin.

erkekler konuşabilir ama kadınlar asla denmek isteniyor..yoıksa kutsal kitap kadınları insandan saymıyormu ?

ester kitabından bir pasaj :


Esther 1:20 Kralın çıkardığı ferman büyük krallığının dört bir yanına ulaşınca, ister soylu ister halktan olsun, bütün kadınlar kocalarına saygı gösterecektir."
Esther 1:21 Bu sözler kralın ve önderlerinin hoşuna gitti. Kral, Memukan'ın önerisine uyarak,
Esther 1:22 krallığın bütün illerine yazılı buyruklar gönderdi. Her ile kendi işaretleriyle ve her halka kendi diliyle yazıldı. *Her erkeğin kendi evinin egemeni olduğu her dilde vurgulandı.

'' Her erkeğin kendi evinin egemeni olduğu '' evet kadınlar evdede hep mahçuplar hep köle yerindeler..hani derlerya evi dişi kuş yaparmış diye bu tam tersi herhalde ! HER ZAMAN ERKEK HER ZAMAN ERKEK!

kadınlara türban !!

1 Korintliler:11-6 Eğer kadın örtünmüyorsa, saçını kestirsin. Ama kadının saçını kestirmesi ya da traş etmesi ayıpsa, başını örtsün.
yani bu kadınlar bizim kadınlarımız değilmi onlarda insan değilmi ki adil tanrı kalkmış onun rızasını sormadan örtünecen der tutturur.hani bu insanların özgür iradesi vardı !!! kadın açamayacakmı başını !! gönlünce giyinemeyecekmi ! bide kendisi diyor ki:


yas:22-5 «Kadınlar erkek giysisi, erkekler de kadın giysisi giymesin. Tanrınız RAB bu gibi şeyleri yapanlardan tiksinir.

ee oldumu şimdi !! ne yapsın ,ölle olmaz böyle olmaz!

say:5-31 Kocası herhangi bir suçtan suçsuz sayılacak, kadınsa suçunun cezasını çekecek.'»

*Kutsal kitapda geçen Rab '' YHWH '' nin mantığını göre kadının kocasının herhangi bir suçtan suçsuz sayılmasını, kadının ise işlediği suçun cezasını çekmesini isterken görmekteyiz.

habilis
20-01-2007, 19:47
İbrahim Tanrının adını biliyormuydu? bilmiyormuydu ?

işte kutsal kitabın bir çelişkisi bir yalanı daha ! ibrahimin tanrının ismini bildiği yazılıdır kimi ayetlerde bundan daha sonraları yaşamış olan musayada bunun hiç böyle olmadığı yazdırılır ,belirtilir!

gelin görelim:

Gen.22:13


İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu.


Gen.22:14


Oraya, "Yahve-Yire" adını verdi. "RAB'bin dağında sağlanacaktır" sözü bu yüzden bugüne kadar söylenmektedir

dikkat edin "Yahve-Yire" deniyor yani "RAB'bin dağı" ..tanrının adının yahveh ( yhvh şeklinde bilirtilir orjinal metinlerde *- *tetragrammaton denmektedir bu ifadeye ) olduğu belirtiliyor halbuki musaya yine aynı tanrı başka bir şey söylüyor :

Ex.6:3


"İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm, ama onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım.

açıkça görülüyor ki tanrı düpedüz yalan söylüyor musaya !! daha önce yahveh şeklinde tanıtmadım kendimi diyor !!

habilis
20-01-2007, 19:57
Kadınlardinsel toplantılarda ,cemaat yada kilise içinde *konuşabilirler mi *?

incil denen çağdışı kitap bize kadınların asıl kimliğini belirtirken "kadının başı erkektir" "kadınlar kocalarına bağımlı olsunlar " " kadınlar cemaat içinde konuşmasınlar sessis kalsınlar " der !! kadının rolü nasılda küçültülür ..daha da önce belirttiğimiz gibi başı dahi örttürülür ..peki bu mu insan hakları ve eşitlik !! bu mu özgürlük !!

evet kadınlar kimi ayetlere göre cemaat içinde sessis kalmalı susmalılar ..kimi ayetler de kadınında bir lider olduğunu ,konuşmacı bir vaiz oldunu gösterir . çelişki üzerine çelişki :

Acts 18:24


Bu arada İskenderiye doğumlu Apollos adında bir Yahudi Efes'e geldi. Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos, Kutsal Yazıları çok iyi biliyordu.Acts 18:25

25
Rab'bin yolunda eğitilmiş bir kişiydi. Ateşli bir ruhla konuşuyor ve sadece Yahya'nın vaftizini bildiği halde İsa'yla ilgili gerçekleri doğru öğretiyordu.Acts 18:26


Havrada cesaretle konuşmaya başladı. Kendisini dinleyen Priskila ile Akvila, onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar.Rom.16:1


Kenhere'deki inanlılar topluluğunun görevlisi olan Fibi kızkardeşimizi size salık veririm.

bu ayetler bize kadınında vaiz olabileceğini anlatır örnek olarak Fibi yi ele alabiliriz ..öte yandan kadınlar susmalıdır ..onlar lider felan da olamzlar ve alçaltılır sözlerle gelin bakalım ne deniyor:

1 Cor.14:33>34


Çünkü Tanrı, karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır.
Kadınlar, kutsalların bütün topluluklarında olduğu gibi, toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal Yasa'nın da belirttiği gibi, uysal olsunlar.1 Cor.14:35


Öğrenmek istedikleri bir şey varsa, evde kendi kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır.1 Tim.2:11


Kadın sükûnet ve tam bir uysallık içinde öğrensin.1 Tim.2:12


Kadının ders verip erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum; kadın sükûnet içinde dinlesin.

bu nasıl bir ideoloji ,bu nasıl bir felsefe ki kadınlara konuşma hakkı tanınmıyor kadın mal yerine konuyor konuşma özgürlüğü elinden alınıyor ..bu günün çağdaş toplumları bunu nasıl yorumlayabilirler !!!

habilis
22-01-2007, 22:38
BAZI KOKULAR TANRININ HOŞUNA GİDER Mİ ? TANRI BAZI KOKULARDAN HOŞLANIR MI ? BU KOKULAR HANGİ KOKULAR ?


sözde kutsal kitap olacak metinler bize öyle bir tanrı modeli çiziyor ki şaşırmamak elde değil . tanrının hoşuna giden kokularda varmış bunlardan bir iki örnek verebiliriz ;

ÇIKIŞ

.29:17 ...bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını yıka, başla öteki parçaların yanına koy. Exo.29:18 Sonra koçun tümünü sunağın üzerinde yak. Bu RAB'be sunulan yakmalık sunu, yakılan güzel kokulu sunudur.

yüceler yücesi '' YHWH '' yine belirtiyorki şu şu kokular hoşuma gidiyor. hoşuna giden kokuda boğazlanan bir hayvanın kokusu .

birincisi tanrı insan değilki kokular onu honut etsin . koklamak bizim gibi somut varlıklar için geçerli bir tabirdir. aksi taktirde tanrının burnu mu var?

ikincisi öyle hoşuna gidiyorki bu leşlerin kokusu insanları bir daha tümüyle yok etmeyeceğine söz veriyor ;

yar.8:20 Nuh RAB'be bir sunak yaptı. Orada temiz sayılan hayvanların ve kuşların hepsinden yakmalık sunular sundu.
yar.8:21 Güzel kokudan hoşnut olan RAB içinden şöyle dedi: "İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan itibaren kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim.


yani bu kadar önemli koku onun için ! sanki bu anlatımda ben kokunun tesiriyle yada kokunun hatırı için nuha bu yaşamsal sözü veriyor .

ve yine sayılar kitabındada bu koku hakkında tanrı bizzat emir veriyor ;size vereceğim diyara geçince şöyle şöyle koku sunacaksınız diye.

sayılar 15. bölüm
1 RAB Musa`ya şöyle dedi:

2 İsrail halkına de ki, `Yerleşmek için size vereceğim ülkeye girince,

3 RAB`bi hoşnut eden bir koku yapmak için yakmalık sunu*, özel adak kurbanı, gönülden verilen sunu ya da bayram sunusu gibi yakılan sunu olarak RAB`be sığır ya da davar sunacaksınız.

4 Sunu sunan kişi RAB`be tahıl sunusu* olarak dörtte bir hin*fu* zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efa*fü* ince un sunacak.


5 Yakmalık sunu ya da kurban için, her kuzuya dökmelik sunu olarak dörtte bir hin*fu* şarap hazırla.


6 `Koç sunarken tahıl sunusu olarak üçte bir hin*fv* zeytinyağıyla yoğrulmuş onda iki efa*fy* ince un hazırla.


7 Dökmelik sunu olarak da üçte bir hin*fv* şarap sun. *Bunları RAB`bi hoşnut eden koku olarak sunacaksın.

sayılar 28:6

6 Günlük yakmalık sunu, Sina Dağı'nda başlatılan, RAB'bi hoşnut eden koku olarak yakılan sunudur.

bu acayip tanrı Lev.1:9 dede "

Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını ve ayaklarını yıkayacak. Kâhin de hepsini yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden koku olarak sunağın üzerinde yakacaktır.
Lev.1:13 Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkamalı. Kâhin bunları sunak üzerinde yakarak sunmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokudur."" *diyor.

hayvanın işkembesini çıkarıyorsunuz ve bağırsaklarını ve ayaklarını yıkıyarak kahine veriyorsunuz .kahin bunu bir güzel yakıyor ..ve bu koku tanrının hoşnut olduğu koku oluyor !!

akıl sır ermiyor :) burnu olmayan tanrı nasıl kokluyor bunları ..yoksa burnu mu var :)

dilaver
22-01-2007, 23:44
---

* * * *Sevgili Habilis

* * * *Bu koku olayı *Yunan mitolojisinden alınma tahmin ediyorsam.

* * * *Başlangıçta Tanrılar ile insanlar tam bir yakınlık içinde yaşıyor. Toplum sadece erkeklerden oluşuyor. Tarım henüz bilinmiyor. Prometheus kocaman bir öküzü bogazlayıp parçalıyor, ikiye ayırıyor. İş bu kurbanı paylaştırmaga geliyor.

* * * *Prometheus insanlara et ile yenilebilir parçaları veriyor. Tanrılara ise yag ile biraz kemik ve yenilemeyecek parçalar kalır. Zeus son derece güzel kokan ve güzel görünen bu payı büyük bir keyifle kabul eder fakat daha sonra aldatıldıgını *anlayarak çok öfkelenir ve ceza olarak ateşi alır.

* * * *Böylece kanlı Kurban töreninde insnlara düşen pay ile tanrılara düşen pay belli olur. Prometheus miti bundan sonra da devam eder ancak bizim konumuzu ilgilendiren tarafı bu eylemden sonra tanrılara düşen payın koku oldugudur.

* * * *Bizim Yhv ciler de bu söyleni almışlar ve koku kısmını tanrılarına sunmuşlardır. Tanrı insanlardan ayrılırken beslenme gereksinimleri olmadıgı da düşünülmüştür ama gene de kokudan pay almalılardır.


* * * * saygılarımla

vartor
23-01-2007, 19:46
Demek bundan dolayi dinlerin tarihi hep kan kokuyor. :D

habilis
24-01-2007, 20:04
:D *:D *:D

ÇOK DOĞRU UU U ...

habilis
31-01-2007, 12:52
TANRININ HOŞUNA GİDEN KOKULAR *...

'' Rab'bin Hoşuna giden koku ''

bana göre gerçekten ilginç aslında. böyle bir şey olamaz .. hele tanrı söz konusuysa ; mümkün değil.

saha fazla ayetle örneklemek istiyorum ..bu konuyu kaaaapatmakaada istemiyorum esasında ..

Lev.1:9 Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını ve ayaklarını yıkayacak. Kâhin de hepsini yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden koku olarak sunağın üzerinde yakacaktır.
Lev.1:13 Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkamalı. Kâhin bunları sunak üzerinde yakarak sunmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokudur.Exo.29:17 Koçu parçalara ayırıp bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını yıka, başla öteki parçaların yanına koy. Exo.29:18 Sonra koçun tümünü sunağın üzerinde yak. Bu RAB'be sunulan yakmalık sunu, yakılan güzel kokulu sunudur.
Lev.8:21 Bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını yıkadı ve koçun tümünü sunağın üzerinde yaktı. Bu bir yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokuydu. Musa her şeyi RAB'bin buyurduğu gibi yaptı.

evet yanlış okaumuyorsunuz ..tanrının hoşuna giden KOKULAR ! hemde yakmalık sunuların kokuları .

bazen tanrı kuşlarında sunusunu istemekte ve onların kokularınıda KOKLAMAKTADIR.

onlaraaın kokusuda tanrının hoşuna gidermiş ! ne kadar ilginç değilmi *:D *:D *:D

Lev.1:14 "Eğer kişi yakmalık sunu olarak RAB'be kuş sunmak istiyorsa, kumru ya da güvercin sunmalı.
Lev.1:15 Kâhin sunuyu sunağa getirecek, başını ayırıp sunağın üzerinde yakacak. Kuşun kanı sunağın yan tarafından akıtılacak.
Lev.1:16 Kâhin kuşun kursağını pisliğiyle birlikte çıkarıp sunağın doğusundaki küllüğe atacak.
Lev.1:17 Kanatlarını tutarak kuşu ikiye bölecek, ama tamamen ayırmayacak. Sonra kuşu sunakta yanan odunların üstünde yakmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokudur.Kuş kurban etmek içinde Kahine bayağı iş düştüğünü görmekteyiz. Kahin önce kuşun kursağını pisliğiyle çıkarıp sunağın doğusunda bulunması gereken küllüğe atması gerekmekte, sonra kuşu kanatlarından tutup ikiye bölecek ama tamamen ayırmayacak bütün bu işlemlerden sonrada bu kuşu bu vaziyetde sunakda yanan odunların üzerine atacak çünkü bu kuşun yanmasından çıkan kokuda '' YHWH '' yi hoşnut eden hoşuna giden kokulardan biridir.

Buda kurban bir koçsa '' bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını '' yıkayıp sunakdaki yanan ateşe atacaksın, çünkü Rab '' YHWH '' nin dediğine göre bu organların yanmasından çıkan koku onu çok memnun etmektedir. Tabi meselede sunulan kurban kuşsa ufak değişiklikle ondan çıkan bu yanık kokusuda yine Rab '' YHWH '' yi memnun etmektedir. :D

habilis
31-01-2007, 13:13
Ağzından alevler fışkıran TANRI

NASIL OLUR DEMEYİN , BUYURUN AYETE BAKALIM

2.Sa.22: 7 Sıkıntı içinde RAB'be yakardım,Tanrım'a seslendim.Tapınağından sesimi duydu, Haykırışım kulaklarına ulaştı.
2.Sa.22: 8 O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı, Titreyip sarsıldı göklerin temelleri, Çünkü RAB öfkelenmişti.
2.Sa.22: 9 Burnundan duman yükseldi, Ağzından kavurucu ateş Ve korlar fışkırdı.


kitabı mukaddese göre burada öfkelendiğinde ağzından ateşler korlar fışkıran burnundan dumanlar yükselen bu varlık SİZCE *nasıl bir tanrı olabilir !! ..

"tanrı sevgidir" !

acaba yeri geldiğinde vurup kıran, asan -kesen, masum bebekleri kılıçtan geçiren , çaoluk çocuğu boğazlatan ,öldürten , genci yaşlıyı katlettiren *

yeri geldiğinde sinirlenip ağzından burnundan alev fışkıran , kor ataşleri püskürten, burnundan DUMAN çıkartan , bu gün bile milyonlarca insanı hadaaatalıaklara, depremlere, açalıağa, sefalete sürükleyen

kanunlarına uymamyınca onlara ölümden sonra bile işkence eden bir başbelası

nasıl olrdaSEVGİ TANRISI olur !!!

Yas.13: 12-13 "Tanrınız RAB'bin yaşamanız için size vereceği kentlerin
birinde, içinizden kötü kişiler çıktığını ve, 'Haydi, bilmediğiniz başka ilahlara tapalım diyerek kentlerinde yaşayan halkı saptırdıklarını duyarsanız,
Yas.13: 14 araştıracak, inceleyecek, iyice soruşturacaksınız. Duyduklarınız gerçekse ve bu iğrenç olayın aranızda yapıldığı kanıtlanırsa,
Yas.13: 15 o kentte yaşayanları kesinlikle kılıçtan geçireceksiniz. Kenti yok edip orada yaşayan bütün halkı ve hayvanları kılıçtan geçireceksiniz.


Yeşu.11: 11 İsrailliler kentteki bütün canlıları kılıçtan geçirip yok ettiler. Soluk alan bir tek kişiyi esirgemediler. Ardından Yeşu Hasor'u ateşe verdi.
Yeşu.11: 14 Bu kentlerdeki bütün mal ve hayvanları ganimet olarak aldılar, insanların tümünü ise kılıçtan geçirip öldürdüler; soluk alan bir tek kişiyi esirgemediler.
Yeşu.11: 15 RAB'bin kulu Musa RAB'den aldığı buyrukları Yeşu'ya
aktarmıştı. Yeşu bunlara uydu ve RAB'bin Musa'ya buyurduklarını
eksiksiz yerine getirdi.
Yeşu.11: 21 Yeşu bundan sonra Anaklılar'ın üzerine yürüdü. Onları
dağlık bölgeden, Hevron, Devir ve Anav'dan, Yahuda ve İsrail'in
bütün dağlık bölgelerinden söküp attı. Kentleriyle birlikte
onları tümüyle yok etti.
Yeşu.10: 40 Böylece Yeşu dağlık bölge, Negev, Şefela ve dağ yamaçları
dahil, bütün ülkeyi ele geçirip buralardaki kralların tümünü
yenilgiye uğrattı. Hiç kimseyi esirgemedi. İsrail'in Tanrısı
RAB'bin buyruğu uyarınca kimseyi sağ bırakmadı, hepsini öldürdü.
Yeşu.10: 8 Bu arada RAB Yeşu'ya, "Onlardan korkma" dedi, "Onları eline
teslim ediyorum. Hiçbiri sana karşı koyamayacak."


bu VAHŞETLER HANGİ TANRIYA AİT . ?

sevgi tanrısına değil mi ?

habilis
02-02-2007, 17:46
incilden bir çelişki ;

Mecdelli Meryem İsa'yı ilk gördüğünde tanıdımı?

bazı ayetlere göre tanıdı, bazı ayetlere göre tanımadı bazılarına görede isayı görmedi bile !

Mt.28:9


Ansızın İsa onların karşısına çıktı, «Selam size!» dedi. Onlar da yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarıldılar, O'na tapınmaya başladılar.

burada herkez her alıyor..

Jn.20:14


Bunları söyledikten sonra arkasına döndü, İsa'nın orada, ayakta durduğunu gördü. Ama O'nun İsa olduğunu anlamadı .

burdada isa yı tanımadığı anlatılıyor ...

Lk.24:20>23


Başkâhinlerle yöneticilerimiz O'nu, ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdirdiler; oysa biz O'nun, İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var, bu olaylar olalı üç gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde, O'nun cesedini bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde, İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler.

İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler.

burada da isayı değilde melekleri görmüşler .!

habilis
02-02-2007, 17:49
incilden bir çelişki daha !!

Samiriyeliler İsa'yı kabul ettilermi? *, Ona iman ettiler mi ?

kimi ayetler Kabul etmediler derken , diğer taraftan başka ayetler ise tam tersini söyler ;

Lk.9:52


Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar, kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyelilere ait bir köye girdiler.Lk.9:53


Ama Samiriyeliler Kudüs'e gitmekte olan İsa'yı kabul etmediler.

diğer taraftan ;

Jn.4:39


O kentten birçok Samiriyeli, «Yapmış olduğum her şeyi bana söyledi» diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti.Jn.4:40


Samiriyeliler O'na gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada iki gün kaldı.

çelişkiyi , zıtlığı fark ettiniz değilmi *:D

habilis
02-02-2007, 19:32
ÇELİŞKİLER KİTABI İNCİLDEN ÖRNEKLER DEVAM EDİYOR ...

İsa ölümden dirilenlerin ilkimidir? kimi ayete göre evet isa ölümden dirilenlerin ilkidir . fakat başka ayetler yine kendiyle çelişmektedir. açıkça başka kimselerin ölülerden dirilenlerin ilki olduğu yada ölümden ,isadan önce dirildiği anlatılır. örneğin ilya, lazar,isanın dirilttikleri , ilyanın dirilttikleri ..gibi !!

elçiler 26:23


Onlar, Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına, gerek diğer uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi.

bu ayet isanın ölümden dirilen ilk kişi *olduğunu söyler .

halbuki bu ayette *yalan söylenmektedir *..gelin görelim ;

ayetleri sıralıyorum :

1 Sam.28:12


Kadın, Samuel'i görünce çığlık atarak, "Sen Saul'sun! Neden beni kandırdın?" dedi.1 Sam.28:13


Kral ona, "Korkma!" dedi, "Ne görüyorsun?" Kadın, "Yeraltından çıkan bir ilah görüyorum" diye karşılık verdi.1 Sam.28:14


Saul, "Neye benziyor?" diye sordu. Kadın, "Cüppe giymiş yaşlı bir adam yukarıya çıkıyor" dedi. O zaman Saul onun Samuel olduğunu anladı; eğilip yüzüstü yere kapandı.1 Sam.28:15


Samuel, Saul'a, "Neden beni çağırtmakla rahatsız ettin?" dedi. Saul, "Büyük sıkıntı içindeyim" diye yanıtladı, "Filistliler bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni terketti. Artık bana ne peygamberler aracılığıyla, ne de düşlerle yanıt veriyor. Bu yüzden, ne yapmam gerektiğini bana bildirmen için seni çağırttım."1 Kg.17:21


İlyas üç kez çocuğun üzerine kapanıp RAB'be şöyle dua etti: "Ya RAB Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver."1 Kg.17:22


RAB İlyas'ın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü.2 Kg.4:32


Elişa eve vardığında, çocuğu yatağında ölü buldu.2 Kg.4:33


İçeri girdi, kapıyı kapayıp RAB'be yalvarmaya başladı.2 Kg.4:34


Sonra ağzı çocuğun ağzının, gözleriyle elleri de çocuğun gözleriyle ellerinin üzerine gelecek biçimde yatağa, çocuğun üzerine kapandı. Çocuğun bedeni ısınmaya başladı.2 Kg.4:35


Elişa kalkıp odanın içinde sağa sola gezindi, sonra yine dönüp çocuğun üzerine kapandı. Çocuk yedi kez aksırdı ve gözlerini açtı.2 Kg.13:21


Bir keresinde İsrailliler, ölü gömerken akıncıların geldiğini görünce, ölüyü Elişa'nın mezarına atıp kaçtılar. Ölü Elişa'nın kemiklerine dokununca dirilip ayağa kalktı.Mt.9:23>24


İsa, yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce, «Çekilin!» dedi. «Kız ölmedi, sadece uyuyor.» Onlar ise kendisiyle alay ettiler.Mt.9:25


Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elinden tuttu, kız da ayağa kalktı.Lk.7:12


İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada, dul anasının tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi.Lk.7:13


Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına, «Ağlama» dedi.Lk.7:14


Yaklaşıp cenaze sedyesine dokundu, sedyeyi taşıyanlar da durdular. İsa, «Delikanlı» dedi, «sana kalk diyorum!»Lk.7:15


Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi.Lk.9:30>31


O anda görkemli bir şekilde ortalıkta beliren iki kişi İsa'yla konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Kudüs'te gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı.yuh.11:43


Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, «Lazar, dışarı çık!» diye bağırdı.yuh.11:44


Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü bezle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, «Onu çözün ve bırakın gitsin» dedi.

habilis
02-02-2007, 19:40
ESKİ ANTLAŞMA ( TEVRAT ) İLE YENİ ANTLAŞMA ( İNCİL ) ÇELİŞMEKTEDİR !!

İSAMI DAHA YÜCE VE BİLGE DİR , YOKSA SÜLEYMAN MI ?

bir ayete bakacağızki ,öyle böyle değil !! açıkça süleymanın yüceliğinden bahsetmekte ve senden sonrada böyle biri olmayacaktır olarak söylemektedir !!

bu nedemektir !! ?

ayetimiz ;

1 Kg.3:11-12


Tanrı ona şöyle dedi: "Mademki kendin için uzun ömür, zenginlik ve düşmanlarının ölümünü istemedin, bunların yerine adil bir yönetim için bilgelik istedin; isteğini yerine getireceğim. Sana öyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yürek vereceğim ki, benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür, ne de senden sonrakilerde görülecektir.


"Sana öyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yürek vereceğim ki, benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür, ne de senden sonrakilerde görülecektir."

acaba doğrumu ?

HAYIR YALAN !!! çünkü incil tamamen faklı bir şey söylemktedir ..!!

gelin inceleyelim :

Mt.12:42


Güney Kraliçesi, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe, Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır.Lk.11:31


Güney Kraliçesi, yargı günü bu kuşağın adamlarıyla birlikte kalkıp onları yargılayacak. Çünkü kraliçe, Süleyman'ınbilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır.Col.2:2-3


Yüreklerinin cesaret bulmasını ve sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin tüm hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar.


"Çünkü kraliçe, Süleyman'ınbilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır."

görüyor musunuz !!

:D Â :D Â :D Â

çelişki açıkça bağırıyor , yalanlar ortadadır!!

PEKİ NASIL BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR , BİZ NASIL İNANABİLİRİZ BU İNCİLE , TEVRATA !!

BU NE YAMAN BİR ÇELİŞKİDİR BÖYLE !!

habilis
02-02-2007, 19:46
Petrus İsa'ya nereye gittiğini sordumu?

YALANLAR , ÇELİŞKİLER DEVAM EDİYOR ..

Jn.13:36


Simun Petrus O'na, «Rab, nereye gidiyorsun?» diye sordu.
İsa, «Gideceğim yere şimdi ardımdan gelemezsin, ama sonra geleceksin» diye cevap verdi.

petrus isaya sormuş demişki nereye gidiyorsun ??

oda söylemiş ...

fakat bu ayet yine yalan söylüyor ...


yuh.16:5


«Şimdiyse beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki, içinizden hiçbiri bana, `Nereye gidiyorsun?' diye sormuyor.

burada da isa açıkça kendisine soru sorulmadığını söylüyor..

YOKSA İSA MI YALAN SÖYLÜYOR *:D

habilis
02-02-2007, 19:52
PAVLUS NASIL BİR KİŞİLİĞE SAHİP ? KENDİSİ KİMİLERİNİ KANDIRIRMI ?

Bana sorarsanız evet kandırır ki inancını insanlara yayabilsin , yandaş kazanabilsin !!

fakat k. kitap incile göre iş değişiyor !! :wink: *bakın ne diyor :

1 Th.2:3


Çağrımızın kaynağında yalan ya da kirli bir emel olmadığı gibi, bunun hileli bir yönü de yoktur.

evet onun HİLELİ YÖNÜ YOKTUR

fakat çelişki devam ediyor ..size bir ayet vereceğim ki görün incilin yalanını :

2 Cor.12:16


Öyle olsun, ben size yük olmadım. Ama kurnaz biri olarak sizi hileyle elde etmişim!

ayet diyor ki " o hile yapmış " ..öyle yada böyle hile yapmış ...ama yukarıda belirttiğimiz ayette "hileli bir yönü de yoktur" deniyor. !!

demek bazen oluyormuş.. ama birinci ayet kesin ve kararlı olarak söylüyordu *:cool:

habilis
02-02-2007, 20:04
Enoş Adem'den sonraki altıncımı, yedinci kuşakmı?

ÇOK DİKKATLE İNCELEYİNİZ ... böylece çelişkiyi göreceksiniz ..

ALTINCI KUŞAK :

Gen.5:3


Adem yüz otuz yaşındayken kendi suretinde, kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit adını verdi.Gen.5:4


Şit'in doğumundan sonra Adem sekiz yüz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.Gen.5:5


Adem toplam dokuz yüz otuz yıl yaşadıktan sonra öldü.Gen.5:6


Şit yüz beş yaşındayken oğlu Enoş doğdu.Gen.5:7


Enoş'un doğumundan sonra Şit sekiz yüz yedi yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.Gen.5:8


Şit toplam dokuz yüz on iki yıl yaşadıktan sonra öldü.Gen.5:9
Enoş doksan yaşındayken oğlu Kenan doğdu.Gen.5:10


Kenan'ın doğumundan sonra Enoş sekiz yüz on beş yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.Gen.5:11


Enoş toplam dokuz yüz beş yıl yaşadıktan sonra öldü.Gen.5:12


Kenan yetmiş yaşındayken oğlu Mahalalel doğdu.Gen.5:13


Mahalalel'in doğumundan sonra Kenan sekiz yüz kırk yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.Gen.5:14


Kenan toplam dokuz yüz on yıl yaşadıktan sonra öldü.Gen.5:15


Mahalalel altmış beş yaşındayken oğlu Yeret doğdu.Gen.5:16


Yeret'in doğumundan sonra Mahalalel sekiz yüz otuz yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.Gen.5:17


Mahalalel toplam sekiz yüz doksan beş yıl yaşadıktan sonra öldü.Gen.5:18


Yeret yüz altmış iki yaşındayken oğlu Hanok doğdu.Lk.3:37


Metuşelah oğlu,


Hanok oğlu,


Yaret oğlu,


Mahalalel oğlu,


Kenan oğlu,Lk.3:38


Enoş oğlu,


Şit oğlu,


Âdem oğlu, Tanrı Oğluydu.1 Chr.1:1


Adem,


Şit,


Enoş,1 Chr.1:2


Kenan,


Mahalalel,


Yeret,1 Chr.1:3


Hanok,


Metuşelah,


Lemek,

özetini yazıyorum :
Şit
Enoş
Kenan
Mahalalel
Yeret
ve Hanok

TAMI TAMINA 6. KUŞAKTA

FAKAT İNCİL YİNE ÇELİŞİYOR VE 6. KUŞAK DEĞİLDE 7. KUŞAK DİYOR !

yahuda 1:14>15


Ådem'den sonra yedinci kuşaktan olan Hanok, bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu: Â«İşte, Rab herkesi yargılamak üzere kutsallarının onbinlercesiyle geliyor. Tanrı yoluna aykırı olup tanrısızlıkta yapılan tüm işlerden ve tanrısız günahkârların kendisine karşı söylediği tüm haşin sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir.»


GÖRDÜNÜZ MÜ 7. KUŞAK DİYOR ! :cool:

habilis
02-02-2007, 20:18
HER GÜNAH AFFEDİLİR Mİ ?

AFFEDİLMEYEN GÜNAH VARMI ?

incil yine kendi kendiyle çelişiyor ...

ben susuyorum ayetler konuşuyor ! :cool:


elçiler 13:38>39


Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa'nın Yasasıyla aklanamadığınız her suçtan O'nun aracılığıyla aklanır.

DİKKAT EDİN " HER SUÇTAN " DİYOR !!!

ACABA HER SUÇTAN AFFEDİLİRMİ !!!

Mt.12:31


Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak; ama Ruh'a karşı yapılan küfür bağışlanmayacak.Mt.12:32


İnsanoğlu'na karşı bir söz söyleyen, bağışlanacak; ama Kutsal Ruh'a karşı bir söz söyleyen, ne bu çağda, ne de gelecek çağda bağışlanacaktır.Mk.3:28>29


Size doğrusunu söyleyeyim, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak, ama Kutsal Ruh'a küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan, asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur.»Lk.12:10


İnsanoğlu'na karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa Kutsal Ruh'a küfreden bağışlanmayacaktır.

BURADAKİ AYETLER , YUKARIDA GÖSTERDİĞİMİZ "HER SUÇTAN AFFEDİLİR " AÇIKLAMASIYLA ÇELİŞİYOR !!!

YANİ HER SUÇTAN AFFEDİLMEZMİŞ *:wink:

habilis
07-02-2007, 06:26
İSANIN HAKARETLERİ

Mat.23: 13-14 "Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Göklerin
Egemenliği'nin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz; ne kendiniz içeri
giriyor, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz!*fx*

Mat.23: 15 "Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir
kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize
döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız.

Mat.23: 16 "Vay halinize kör kılavuzlar! Diyorsunuz ki, 'Tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz, ama tapınaktaki altın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır.'

Mat.23: 23 "Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz nanenin,
dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de, Kutsal Yasa'nın daha önemli
konularını -adaleti, merhameti, sadakati- ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi
ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi.

Mat.23: 24 Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır, ama deveyi yutarsınız!

Mat.23: 25 "Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Bardağın ve
çanağın dışını temizlersiniz, oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla
doludur.

Mat.23: 26 Ey kör Ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dıştan da
temiz olsunlar.

Mat.23: 27 "Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz dıştan
güzel görünen, ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı
mezarlara benzersiniz.
Mat.23: 28 Dıştan insanlara doğru görünürsünüz, ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz.

Mat.23: 29 "Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler!
Peygamberlerin mezarlarını yapar, doğru kişilerin anıtlarını donatırsınız.
Mat.23: 33 "Sizi yılanlar, engerekler soyu! Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız?

* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *İSA YI KIZDIRMAYIN SAĞI SOLU BELLİ OLMAZ DAĞITIR GÖZÜ HİÇ BİŞİ GÖRMEZ KIZINCA !


Yu.2: 14 Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş
para bozanları* gördü.
Yu.2: 15 İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte
tapınaktan kovdu, para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi.
Mat.21: 12 İsa, tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı
kovdu. Para bozanların* masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi.
Mar.11: 15 Oradan Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların* masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi.
Mar.11: 16 Yük taşıyan hiç kimsenin tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi.....

Jn.21:25
İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.

Yu 20:30
İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok mucizeler yaptı.

Görüyorsunuz değilmi, İsa'nın yapmış olduğu bir çok mucizenin bile bu kitapta yazılmadığı itiraf edilmekte, artık mucizeler yazılmamışsa, garanti, İsa'nın yukarıda din bilginlerine verdiği vaazın üstüne onlara bir meydan dayağı çekmiş olmuş olsa herhalde oda bu kitapta yerini almamıştır.

habilis
07-02-2007, 06:38
Tesniye 21:23 Ağaç üzerine asılan lanetlidir
Galatyalılar 3:10, 13, I.Petrus 2:24
*

* Tesniye 21:23 ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz. Asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Tanrınız RAB'bin miras olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz.

* Yas.21: 22 * "Eğer bir adam bir günahtan ötürü ölüm cezasına çarptırılıp öldürülür ve ölüsü ağaca asılırsa,
Yas.21: 23 * ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz. Asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Tanrınız RAB'bin mülk olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz.

OZAMAN İSADA LANETLİDİRVE KENDSİNDEN DAİMA UZAK DURMALIYIZ Kİ KENDİMİZİ KİRLETMEYELİM

:)

habilis
07-02-2007, 06:41
KALTSAL GÜNAHIMIZ VARMI ???????

Hez.18: 4 * Her yaşayan can benimdir. Babanın canı da, çocuğun canı da benimdir. Ölecek olan, günah işleyen candır.
Hez.18: 20 * Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz, baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır.
Hez.18: 21 * "Kötü kişi işlediği bütün günahlardan döner, buyruklarıma uyar, adil ve doğru olanı yaparsa, kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir.

Hez.18: 22 * İşlediği günahlardan hiçbiri ona karşı anılmayacaktır. Doğruluğu sayesinde yaşayacaktır.
* Kitabı Mukaddesteki bu Tanrı '' ...Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz...'' deyip, kalıtsal günah gibi bir düşüncenin önünü kesmiştir. O'na göre herkes kendi suçundan sorumludur. Diğer taraftan suç işlemiş günahkar insanlar, '' Hez.18: 21 * "Kötü kişi işlediği bütün günahlardan döner, buyruklarıma uyar, adil ve doğru olanı yaparsa, kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir. *'' denmektedir, kısaca tövbe etmeleri ve Tanrının koyduğu yasalara uymalarıyla, '' Hez.18: 21 * "Kötü kişi işlediği bütün günahlardan döner, buyruklarıma uyar, adil ve doğru olanı yaparsa, kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir. *'' denmektedir ve görüldüğü gibide mantıklı bir sistemdir. Günahkar bir kişinin tövbe edip uyması gereken kuralları ise genel hatlarıyla Hez.18. bölümde ortaya konmuştur.

Hez.18: 27 * Ama kötü kişi, yaptığı kötülükten döner, adil ve doğru olanı yaparsa, canını kurtaracaktır.
Hez.18: 28 * Çünkü isyanlarının farkına varıyor ve onlardan dönüyor. Böyle biri kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir.

Hez.18: 31 * İsyanlarınızı kendinizden uzaklaştırın. Yeni bir yürek, yeni bir ruh edinin. Neden öleceksin, ey İsrail halkı?
Hez.18: 32 * Çünkü ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Egemen RAB böyle diyor. Öyleyse günahınızdan dönün de yaşayın!"

habilis
07-02-2007, 14:48
Lk.16:18


«Karısını boşayıp başkasıyla evlenen her adam zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.

bu hükümü verirken isa yanılmaktadıır çünkü tevratta göreceğimiz gibi bir kadın boşandıktan sonra evlenebilir,

Dt.24:1


"Eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinden gönderirse,Dt.24:2


kadın adamın evinden ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenirse,Dt.24:3

3
ikinci kocası da ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp verir, onu evinden gönderirse ya da ikinci adam ölürse,Dt.24:4

4
kadını boşayan ilk kocası onunla yeniden evlenemez. Çünkü kadın kirlenmiştir. Bu RAB'bin gözünde iğrençtir. Tanrınız RAB'bin miras olarak size vereceği ülkeyi günaha sürüklemeyin.

...

"kadın adamın evinden ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenirse ..."

bu hüküm böyle bir şeyin olağan olduğunu gösteriyor!

habilis
07-02-2007, 15:35
incile göre;

İnsanlar özgür irade ilemi seçeneklerini yapmakta?ayetler bize ne diyor :Acts 13:48


Diğer uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rab'bin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti.Rom.8:29


Tanrı, önceden bildiği kişileri, Oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeşler arasında ilk doğan olsun.Rom.8:30


Tanrı, önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdığı kişileri akladı ve akladığı kişileri yüceltti.Rom.9:11>12


Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken, Tanrı Rebeka'ya, «Büyüğü, küçüğüne kulluk edecek» dedi. Öyle ki, Tanrı'nın bir seçim yapmaktaki amacı, yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün.Rom.9:13


Yazılmış olduğu gibi, «Yakup'u sevdim, Esav'dan ise nefret ettim.»Rom.9:14


Öyleyse ne diyelim? Tanrı'da adaletsizlik mi var? Kesinlikle hayır!Rom.9:15


Çünkü Musa'ya şöyle diyor:


«Merhamet ettiğime merhamet edeceğim
ve acıdığıma acıyacağım.»Rom.9:16


Demek ki seçilmek, insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır.Rom.9:17


Tanrı, Kutsal Yazı'da Firavun'a şöyle diyor:


«Bak, kudretimi sende göstermek
ve adımı bütün yeryüzünde duyurmak için
seni yükselttim.»Rom.9:18


Demek ki Tanrı, istediğine merhamet eder, istediğinin yüreğini nasırlaştırır.Eph.1:4


O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti.Eph.1:5


Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.2 Th.2:11


İşte bu nedenle Tanrı, yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor.2 Th.2:12


Öyle ki, gerçeğe inanmamış ve kötülükten zevk almış olanların hepsi yargılansın.2 Tim.1:9>10


Tanrı bizi, yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize Mesih İsa'da zamanın başlangıcından önce bağışlanmış ve şimdi O'nun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde'nin aracılığıyla ışığa çıkarmıştır.

habilis
07-02-2007, 20:12
belkide isa kırbaçlanmamıştır nedersiniz ?

tevrat [Tesniye 25:1-3 (İşaya 53:5)] Suçlu gibi kamçılanacak der isa için ..acaba böyle olmuşmudur .? yani kırbaçlanmışmıdır ? bu tervratın bildirisi gerçekleşmişmidir ?

İşaya 53:5'de geçen gerçekten ilginç bir alıntıdır. Fakat cümleyi cımbızla seçip çıkarmanın haricinde altına üstüne neler söylediği üzerine bakarsak ortaya değişik bir resim çıkmaktadır.

Yşa.53: 1 Verdiğimiz habere kim inandı? RAB'bin gücü kime açıklandı?

denilip, Rab'bin haberine inan birinin başına gelenleri anlatan İsa'dan önce yaşamış birinin anlatılımıdır. Merak edenler için bu alıntının geçmiş olduğu tüm bölüm ise,

Yşa.53: 1 Verdiğimiz habere kim inandı?
RAB'bin gücü kime açıklandı?

Yşa.53: 2 O RAB'bin önünde bir fidan gibi,
Kurak yerdeki kök gibi büyüdü.
Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu.
Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu.

Yşa.53: 3 İnsanlarca hor görüldü,
Yapayalnız bırakıldı.
Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı.
İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü,
Ona değer vermedik.

Yşa.53: 4 Aslında hastalıklarımızı o üstlendi,
Acılarımızı o yüklendi.
Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını,
Vurulup ezildiğini sandık.

Yşa.53: 5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,
Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.
Esenliğimiz için gerekli olan ceza
Ona verildi.
Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

Yşa.53: 6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,
Her birimiz kendi yoluna döndü.
Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

Yşa.53: 7 O baskı görüp eziyet çektiyse de
Ağzını açmadı.
Kesime götürülen kuzu gibi,
Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi
Açmadı ağzını.

Yşa.53: 8 Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü.
Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden
Yaşayanlar diyarından atıldı.
Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu?

Yşa.53: 9 Şiddete başvurmadığı,
Ağzından hileli söz çıkmadığı halde,
Ona kötülerin yanında bir mezar verildi,
Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.

Yşa.53: 10 Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü,
Acı çekmesini istedi.
Canını suç sunusu* olarak sunarsa
Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak.
RAB'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.

Yşa.53: 11 Canını feda ettiği için
Gördükleriyle hoşnut olacak.
RAB'bin doğru kulu, kendisini kabul eden birçoklarını
aklayacak.
Çünkü onların suçlarını o üstlendi.


Yşa.53: 12 Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim,
Ganimeti güçlülerle paylaşacak.
Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı.
Pek çoklarının günahını o üzerine aldı,
Başkaldıranlar için de yalvardı.

bu ayetere göre isanın kırbaçlanması söz konus değil , herşeyi söyleyen bu acı olayı neden ve nasıl atlasın ?

habilis
07-02-2007, 21:49
MÜJDE HER YERE ULAŞTIRILACAK MI ???

Mt.28:19


Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin.Mk.16:15


İsa onlara şöyle buyurdu: «Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun.Acts 8:25


Petrus'la Yuhanna tanıklık edip Rab'bin sözünü bildirdikten sonra, Samiriye'nin birçok köyünde de Müjde'yi duyura duyura Kudüs'e döndüler.Acts 15:3


Böylece inanlılar topluluğunca gönderilenler, diğer uluslardan olanların Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlata anlata Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerek tüm kardeşlere büyük sevinç verdiler.Acts 22:21


«Rab bana, `Git' dedi, `ben seni uzakta olan uluslara göndereceğim.'»Acts 28:28>29


«Şunu bilin ki, Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi diğer uluslara gönderilmiştir. Ve onlar buna kulak vereceklerdir.»

ANLAŞILAN DUYRULACAK ...

FAKAT YİNE ÇELİŞKİ YİNE DÜZENBAZLIK SAHTEKARLIK ...

HER YERE DUYRULMAYACAK :)

Mt.10:5


İsa Onikileri şu buyrukla halkın arasına gönderdi: «Diğer uluslara ait yerlere gitmeyin. Samiriyelilere ait kentlerin de hiçbirine uğramayın.Mt.10:6


Bunun yerine, İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gidin.Mt.15:24


İsa, «Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim» diye cevap verdi.Acts 16:6


Kutsal Ruh'un, Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus'la arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler.

NASIL İNSAN,IRK,SEMT ,YÖRE AYRIMI YAPILIYOR GÖRÜYORMUSUNUZ!!!

ÇELİŞKİDE CABASI


..

habilis
12-03-2007, 22:13
bu kısa çalışmamızda üçlük inancını resimlerle , arkeolojik bulgularla ele alacağız.

göreceğizki hırıstıyanlıkta yer alan bu doktrin çoğu inançta zaten var olan bir kavram , ve çoğu inançta bu üçlü tanrı modeli var , buda bize hırıstıyanların bu doktrini diğer ilkel kavimlerden çaldığı !!!

http://img379.imageshack.us/img379/8917/4francelp1.jpg (http://imageshack.us)

bu üçlük fransız kabilelerde yer almaktaydı !France. Trinity, c. 14th century C.E. (1)

http://img379.imageshack.us/img379/9546/4indiaqx3.jpg (http://imageshack.us)

bu üçlük ise hindistanlılarda *var olan kavramdır. aynı üçlük hırıstiyanlardada vardır.

http://img102.imageshack.us/img102/6426/4italyxi4.jpg (http://imageshack.us)

bu üçlük ise italyanlardan bir örnek . hırıstiyan arkadaşlarımız zamanında bu dinle birlikte bu üçlüğü 8 zaten var olan bir inancı ) italyanlardan çalmışlardır.

http://img102.imageshack.us/img102/6886/syrahh9.jpg (http://imageshack.us)

bu çok eski bir kavimden alınma dır. iseviler bu çok ilkel üçlük inancını kendi hesaplarına geçirmişler , kendilerine mal etmişlerdir

http://img102.imageshack.us/img102/7077/egyptqo5.jpg (http://imageshack.us)

bildiğiniz mısır üçlüsü : horus , isiris , osiris

grdüğümüz gibi zaten var olan bir inancı isevi dinişne bu şekilde soktular. dedimya zaten bu ÜÇLÜK DAHA ÖNCEDE VARDI .

kör_saatçi
13-03-2007, 03:19
Üçlük inanışı Apollon kültünde de mevcuttur. Sıklıkla Leto-Apollon-Artemis şeklinde betimlenirdi.

http://www.theoi.com/image/T14.6Leto.jpg

habilis
13-03-2007, 16:22
herçekten güzel saatçi ..hiç dikkat etmemiştim

firatb84
21-03-2007, 12:10
Birkaç yere daha yazdığım bir yazıyı paylaşmak istiyorum:

Hristiyanlık ve Paganizm:

Hipokrat'ın öğretmeni olan Asclepius'un hastaları tedavi ettiği hatta ölüleri dirilttiği söylenirdi, incil yazarlarının da bu mucize olarak görülen olguları İsa'ya uyarladıkları görülmektedir, hatta Pagan yazar Celsus, İsa'nın ölü diriltme mucizeleri ile İsa'dan önce yaşamış Asclepius'un ölü diriltme özelliklerini karşılaştırmıştır.

Yuhanna incili’nde pagan bir gizem ayini İsa’ya uyarlanmıştır:

"Size doğrusunu söyleyeyim, insanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. (Yuhanna 6:53-56)

Ayrıca:

Mat 26:26 Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükran duasını yapıp ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. «Alın, yiyin» dedi, «bu benim bedenimdir.»

Mat 26:27 Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek, «Hepiniz bundan için» dedi.

Mat 26:28 «Çünkü bu benim kanımdır, günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. “

MÖ. 400’lere ait bir Yunan vazosu, Dionysos’un önünde hristiyanların kutladıkları gibi komünyon olarak kutlanıyor, sunak önündeki şarap kapları Dionysos’un kutsal kanını simgeliyor:

http://img241.imageshack.us/img241/7373/vazoof7.jpg


Çok benzer bir ayet, İsa’dan once yaşamış paga Mitra’nın ağzından da çıkmıştır!!
son derece dikkat çekici olarak, Pagan Tanrısı Mitra da İsa'dan yüzyıllar önce bir yazıtta şöyle demiştir:

"Benim bedenimden yemeyecek kanımdan içmeyecek ve böylece benimle bir olmayacak kişi, kurtulamayacak kişidir!"

Bu ayetlerin kaynağı Â*Eski Yunanlıların pagan Dionisos ve Attis kültüdür. Bu kültteki bir ayinde, Dionisosçular sembolik olarak (hatta bazen bir hayvanı kurban ederek onun etini sembolleştirip) Dionysos'un etini yiyip kanını içiyorlardı. Bu sembolik ayin ile Diyonizos'un ruhuyla birleştiklerine, ölümsüz olduklarına, arınıp yeniden doğduklarına inanıyorlardı.

İncil'in içinde Dionisos gizem kültünden alınan anlatımlardan biri yine Yuhanna İncili'nde bulunur:

Yu 2:1 "Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi oradaydı......
Yu 2:7 "İsa hizmet edenlere, «Küpleri suyla doldurun» dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular.
Yu 2:8 Sonra hizmet edenlere, «Şimdi bundan alın, şölen başkanına götürün» dedi. Onlar da götürdüler.
Yu 2:9-10 Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı...............
Yu 2:11 İsa bu ilk mucizesini Celile'nin Kana köyünde yaptı ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O'na iman ettiler."

Suyu şaraba dönüştürme mucizesini gerçekleştiren, o yıllarda son derece popüler olan Yunan şarap tanrısı Dionisos'tur. Dionysos da pek çok kere suyu şaraba dönüştürmüştü ve bu mucize de o yıllarda Efeslilerce her yıl kutlanmaktaydı. Bu en önemli ve en "popüler" mucizenin, İsa'nın da ilk gerçekleştirdiği mucize olarak anlatılmasının, Hristiyanlığın paganizmden geldiğini savunanlar tarafından oldukça "anlamlı" olduğu iddia edilmektedir.


Dikkat çekici olarak görülen bir diğer konu, suyu şaraba dönüştürme mucizesinin gerçekleştiği mekandadır. Mite göre, Dionysos'un ilk kez suyu şaraba dönüştürdüğü mekan da aynı İncil'de anlatıldığı gibi bir düğündü, Ariadne ile Dionysos evleniyorlardı, İsa'ya uyarlanan suyu şaraba dönüştürme mucizesi de incil'de anlatıldığı üzere bir düğünde gerçekleşmiştir.


Pagan hikayeleri ile hristiyanlık arasında son derece dikat çekici olduğu söylenen benzerliklerden biri de "suları dindirme" mucizesidir:

Mar 4:37 "Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar kayığa öyle saldırıyordu ki, kayık neredeyse suyla dolmuştu.

Mar 4:38 İsa, kayığın kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler O'nu uyandırıp, «Öğretmenimiz, batıyoruz! Hiç aldırmıyor musun?» dediler.

Mar 4:39 İsa kalkıp rüzgârı azarladı, göle, «Sus, sakin ol!» dedi. Rüzgâr dindi, ortalık sütliman oldu."

Pitagor da, mitlerde anlatıldığında göre, havarileri denizlerde nehirlerde daha kolay yol alması için dalgaları, denizleri ve nehirleri mucizevi bir şekilde dindirmiştir.

Bu "dalgaları ve rüzgarı dindirme" mucizesini daha önce Empedocles, Epimenides, Abaris de gerçekleştirmişti.

Bir Pagan olan Tyana'lı Apollonius da aynı İsa gibi, hastalıkları iyileştiriyor, mucizeler yapıyor ölüleri diriltiyor ve kötü ruhları kovuyordu, İncil'de anlatılan hemen hemen her mucizeye Apollonius da İsa'dan önce sahipti.

Bir başka "çok dikkat çekici" olan benzerlik de kötü ruhlar ve onların domuz sürüsü içine girmesidir:

Mar 5:11 Orada, dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı.

Mar 5:12 Kötü ruhlar İsa'ya, «Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim» diye yalvardılar.

Mar 5:13 İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık iki bin domuzdan oluşan sürü, dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu."


Kötü ruhların bir domuzun içine girmesi yani aynı motif Eleusis'teki pagan gizem ayinlerinde bulunmaktadır.

Bu pagan ayinine göre, inisiyasyon öncesi arınma işlemi olarak 2000 kadar inisiye (Tam olarak İncil'de verilen sayı!) domuzlarla birlikte arınmak için yıkanırdı, böylece kötü ruhların kendilerinden çıkarak domuzlara geçtiğine inanırlardı ve domuzlar kendilerini uçurumdan aşağı atarak bir nevi "doğal kurban" olurlardı, hemen hemen aynı motif İncil'de İsa'nın hikayesine uyarlanarak anlatılmıştır.

Bir başka pagan motifi şu ayetlerde anlatılır:

Elç 2:6 "Bunlar sesi işittikleri zaman büyük bir kalabalık halinde toplandılar. Her biri kendi dilinde konuşulduğunu duyunca şaşakaldılar.

Elç 2:7 Hayret ve şaşkınlık içinde, «Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?» diye sordular.

Elç 2:8 «Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilimizi işitiyoruz?

Elç 2:9-11 Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frikya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem öz Yahudi hem de Yahudiliğe dönme Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz.»"

Aynı motifi, İsa'dan yüzyıllar önce Trophonius ve Delos'ta anlatılmıştır.Efsaneye göre buradaki kahinler bazılarının anlayamayacağı biçimde konuşur bazı tanıklar her birinin kendi ana dillerinde konuştuklarını işitmiştir.

İsa'dan yüzyıllar önce oluşmuş Osiris-Dionysos mitsel motiflerinde ve anlatımlarında İsa'nın hikayesiyle yakından ilgili pek çok detay bulmak mümkündür ve aradaki benzerliklerin "şaşırtıcı" olduğu dile getirilmektedir:

Osiris-Dinonysos, aynı İsa gibi, Tanrı'nın yaptığı etten kemikten bir varlık ve Tanrı'nın oğlu'dur.

Osiris-Dionysos, aynı İsa gibi, dünyanın günahları nedeniyle bir kurban olarak Paskalya zamanında ölmüştür.

Osiris-Dionysos'un, Attis'in ölümü ve yeniden dirilişi, aynı hristiyanlıkta olduğu gibi, onun etini ve kanını sembolize eden ekmek ve şarabın yenilip içilmesinden oluşan bir ritüel ile kutlanır.

Osiris-Dionysos'çular da aynı hristiyanlıkta olduğu gibi, kendi kurtarıcılarının son günlerde tekrar dünyaya geleceğine inanmışlardı.

Osiris-Dionysos ölümünün ardından cehenneme iner ve aynı İsa gibi, üçüncü gün yeniden dirilir ve aynı İsa gibi göğe yükselir.

Osiris-Dionysos'un babası aynı İsa'nın "babası" gibi Tanrı'dır, ayrıca annesi de aynı İsa'nın annesi gibi bakiredir.

Çeşitli bilim adamları; Hristiyanlık ile Paganizm arasındaki daha pek çok benzerliğin kilise tarafından eskiden beri bilindiğini bu nedenle de eski Roma kilisesinin bu kanıtları ortadan kaldırmak için, gücünün elverdiği ölçüde, bütün pagan yazıtlarını ve belgelerini sistematik olarak yok etmeye çalıştığını ve büyük ölçüde de başardığını söylemektedir.


Paganizm ve hristiyanlık arasındaki bu büyük benzerlikler,(yukarıda yazdıklarım yalnızca birkaç örnek daha sonra yazmaya devam edeceğim) Celsus gibi pagan yazarları tarafından açıkça dile getirilmişti ve biliniyordu, Tertullian, Justin Martyr, Irenaeus gibi kilise babaları da paganizm ile dinlerinin bu kadar birbirine benzemesinden çok rahatsız olmuşlardı ve bu benzerliklerin olsa olsa "şeytan işi" olduğunu öne sürüyorlardı! Onlara göre "şeytan", hristiyanlık oluşmadan yüzyıllar evvel pagan dinlerine nufüz etti ve onları daha oluşmamış olan hristiyanlığın taklidi yaptı!
Hristiyanlık/Paganizm konusunda yazan bilim adamları, Hristiyanlık ile Paganizmin benzerliklerinden ayrıca Gnostisizm olgusundan sonra, hristiyanlığın öz itibariyle tamamen Pagan öğeler üzerine kurulu bir gizem kültü olduğu sonucunu çıkarmıştır ve bu bilim adamları, hristiyanlığın kökenine ilişkin, genel ve özet olarak, şu sonuçlara varır:


Pagan ruhsallığı ve mistisizmi bilindiği üzere, daha derin, ruhsal ve ezoterik mevzuları anlatmak için, devamlı mitsel ve sembolik anlatımlar kullanmıştır, ilk yüzyıllarda yaşamış pek çok Pagan yazar, bu olguyu defalarca gündeme getirmiştir, gizli ve mistik öğretiler herkese anlatılamaz ancak "inisiye" olmuş kişilere açıklanabilirdi veya halka, "sıradan" insanlara açıklanırken üzeri mitlerle ve sembolizmle örtülürdü içlerinden daha "ruhsal" ve "spiritüel" olanların bunları anlaması beklenirdi.Dolayısıyla paganlar, Dionysos-Osiris mitlerini ve benzerlerini gerçek "tarihsel" olaylar olarak değil de, bir takım ezoterik konuların şifrelenmiş biçimleri, mit olarak görüyorlardı çoğu zaman bu mitleri değiştiriyorlar ve ezoterik hakikatleri sıradan halka daha iyi anlatmak için zenginleştiriyorlardı.

Paganlar tarafından pek çok kez işgal edilen ve kültürel asimilasyona uğrayan Yahudilerden bir kısmı, özellikle Babil sürgününden ve İskender'in işgalinden sonra, kendi geleneklerini terk etmiş ve paganlaşmaya başlamıştı bu yahudilere "hellenistik yahudiler" veya "hellenleşmiş Yahudiler" de denmektedir. Bu yahudiler Pagan mistisizmi ve ruhsallığından etkilenip kendilerini bu konularda geliştirmişler ve Gnostisizmin yapılanmasında çok önemli bir rol oynamışlardır, Gnostisizm mistisizmi ve ruhsallığı itibariyle Paganizm ile pek çok konuda aynı olgulardan bahsetmektedir.

Gnostikler, Dionysos-Osiris, Mitra gibi gizem külterinin izinden giderek bu mitleri kendileri tekrar yazmaya ve zenginleştirmeye başladılar, amaçları Paganizm, Hinduizm, Taoizm ve çeşitli uzak doğu dinlerinde de zaten çok eskiden beri anlatılmakta olan bir takım "gizli" bilgileri, aynı Dionysos'çuların ve paganların yaptığı gibi, mitsel bir kılıfın içine sokarak halka anlatmaktı, ancak Yahudi kökenden gelen kişilerin etnik dinlerinde bir "mesih" beklentisi vardı ve üst üste gelen işgallerden yağmalamalardan sonra, özellikle MS 70 yılında bütün yahudilerin dağıtılmasından sonra bu beklentinin doruk noktasına ulaştığı söylenir, Osiris-Dionysos mitleri yeniden yazılırken bir şekilde Yahudi öğeler de kullanılmalıydı.

Yüksek hakikatleri halka mitsel bir kılıf içinde sunmak amacıyla Gnostikler de kendi Osiris-Dionysos mitlerini yüksek sembolik ve mistik manalarla birlikte, oluşturmaya başladı, kurtarıcılarının adı, daha sonra "İsa" ve ingilizcede "Jesus" olarak bilinecek, "Iesous" idi. Bu isim özellikle oluşturulmuştu ve verilmişti çünkü şifreliydi, 888 yazısını ifade ediyordu, Yunan alfabesindeki 24 harfin kendisiyle ilişkili bütün sayıları toplandığında 888 ediyordu ve bu, "sihirli" sayılıyordu bu nedenle Matematikçi pagan Pitagor'un izinden de giderek matematiksel olarak şifreli isim verdikleri bir yaratıcıyla Dionysos-Osiris mitlerini yeniden yazmaya başladılar.


İsa mitini oluşturmaya başlayan Gnostiklere göre İsa, "Daemon" adı verilen ölümsüz yüksek "benlik"i simgeliyordu, aynı Pagan mistisizminde olduğu gibi anlatılmak istenen gizli bilgi, Logos da sayılan bu yüksek benliğin herkesin içinde oluşuydu, başka bir deyişle bütün insanlar Tanrı'nın benliğine sahiptiler ve hepsi de Tanrı'nın "parçalarıydılar" bütün bilinç öz itibariyle "bir" olanın parçalarıydı, bu ifadeler ilk yüzyıl gnostik yazarlarca sürekli dile getirilmiştir.


Bilim adamları, bugünkü kanonik incil'in içindeki en eski belgelerin, Pavlus'un yazıları olduğu konusunda hemfikirdirler, Gnostisizm konusunu gündeme getiren bilim adamlarına göre Pavlus'un kendisi, Gnostisizmin en büyük filozofu ve rahibiydi, gerçekten de, ilginç bir şekilde, ilk yüzyıllarda yaşamış çoğu gnostik ve pagan, Pavlus'u "ruhsal önderleri" olarak kabul etmiştir ancak öte yandan Gnostiklerin oluşturduğu İsa mitini tam aksi ve ilginç bir şekilde daha sonra "literal" olarak ele alan ve bütün gizemleri, sırları örterek sadece mitsel yönüyle ve bunun tarihte gerçekten yaşandığıyla ilgilenen Roma kilisesine (bugünkü hristiyanlık) göre Pavlus, ortodoksluğun en büyük savunucusu idi.


İncil'de Pavlus'un mektupları, gerçekten de Gnostik terimler ve anlatımlar, mistik ayrıca anlaşılması "zor" görünen tuhaf sözlerle doludur, Pavlus "Pastoral mektuplar" da denilen Timothy ve Titus bölümlerinde Gnostisizmi ilginç bir şekilde direkt eleştirmiştir! Bu eleştiri, Gnostisizmin büyük savunucusu olduğu söylenen Pavlus'un diğer yazdıkları ve mistik öğretileriyle nasıl açılanabilirdi? Bilim adamlarının büyük bir kısmı, dil bilimsel, edebi incelemelerden sonra İncildeki Pastoral mektupların Pavlus'a ait olmadığı sonucuna ulaşmıştır, bunlar Pavlus'u "ortodoks hristiyan" olarak göstermek isteyen literalist Roma kilisesi tarafından özellikle oluşturulup veya "elden geçirilip" İncil'e konmuştu.


Pavlus'un mektuplarında (Pastoral mektupları hariç) İsa'nın gerçekten tarihsel, gerçek bir figür olduğuyla ilgilenilmez, Gnostiklerin ruhani lideri olduğu söylenen Pavlus, mistisizm ve semboller aracılığıyla pek çok şey anlatmaya çalışır, çarmıh ifadesi literalist hristiyanların anladığı şekilde (bugüngü hristiyanlık) literal olarak gerçekleşen bir olgu olarak görülmez, çarmıh ifadesi ile sembolizmle çok daha derin ruhani bir hakikat anlatılmaya çalışılmıştı, çarmıha gerilmek alt benliği, hayvani doğayı kurban edip üst benliği, sonsuz enerji ve her canlının içindeki öz olan Daemon'un idrak etmeyi simgeliyordu, örneğin paganlara ait çok eski bir sütunda tuhaf bir şekilde çarmıha gerili, eşşek kafasına sahip bir adam yanında da inisiye olan bir kişi
resmedilmiştir, eşek kafasına sahip adam alt benliği hayvani doğayı simgelemektedir


http://img83.imageshack.us/img83/7397/carmihfs4.jpg

Dionysos’u çarmıha gerilmiş olarak gösteren bir şekil:

http://img134.imageshack.us/img134/655/dionysosvq4.jpg

Bilim dünyasında bilindiği gibi, İsa'yı haç üzerindeyken gösteren en eski bulgular 5. yüzyıldan sonrasına aittir, ancak son derece dikkat çekici bir şekilde ilk defa 3. yüzyıla ait bir kabartma bulunmuştur, bu resimdeki kişi aynı İsa gibi çarmıha gerilmiş olarak görülür ama hemen altında Grekçe "Orpheus Bacchus"yazar...Bu isimler Pagan Tanrısı Dionysos'un diğer isimleridir! Robert Eisler ve Guthrie isimli bilim adamları bunlara kitaplarında yer vermişler ve "son derece dikkat çekici" olduğunu ifade etmişlerdir.


Asıl anlatılmak istenen herkesin içinde olan Daemon benliği'dir, alt benliği hayvani doğayı yenip, üst benliğin Tanrısallığın farkına varılmasıdır, İsa mitini oluşturan Gnostiklere göre İsa, Daemonu yani herkesin içinde olan Tanrı'yı simgeliyordu.Çeşitli bilim adamlarınca Gnostik rahip olarak kabul edilen Pavlus, diğer gnostiklerin mitlerle gizlediği ve "gizli bilgi, sır" olarak nitelediği olguyu incil'de şöyle açıklamıştı:

Kol.1:26-27 "....Görevim, Tanrı sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş, ama şimdi O'nun kutsallarına açıklanmış olan sırrı her yerde duyurmaktır. 27Tanrı, kendi kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizde bulunuyor. Bu da size yüceliğe kavuşma ümidini veriyor."

Pavlus'un sahte kabul edilen pastoral mektupları dışındaki mektupları incelendiğinde, Gnostisizm öğrettiği açıkça belli olmaktadır, zaten pek çok pagan ayinini ve Gnostiklerin kullandığı çoğu terimi,(pneuma, gnosis, teleioi, sophiadoxa gibi) pagan yazıtlarından da alıntılar yaparak kullanıp anlatmıştır., buna göre İsa tarihsel bir figür olmayıp insanların içindeki yüksek benliği simgeleyen Daemon idi.

Nag Hammadi mağarasında bulunan, Gnostik yazıtlardan oluşan Nag Hammadi belgeleri Pavlus'un anlattıklarıyla aynı gibidir, Thomas İncil'i, Philip incil'i gibi pek çok Gnostik yazıt da İsa'nın Daemon olduğunu, herkesin de bu benliğe sahip olduğu dolayısıyla herkesin Tanrı'nın parçaları olduğu belirtilmektedir.

Sonuç olarak bu konuda yazan bilim adamları; Gnostiklerin, çeşitli ruhsal sırları anlatmak için Dionysos/Osiris, Mitra mitlerinden yararlanarak bilinçli şekilde oluşturdukları İsa mitinin, MS 70 yılında Yahudilerin paramparça edilmesi sonrasında, dönemin koşullarının da etkisiyle Literalist Roma kilisesi tarafından alınıp elden geçirildiği, hararetli bir şekilde "mesih" bekleyen yahudilerin beklentileri doğrultusunda "gerçek" olarak kabul edildiği böylece "mit" olmaktan bilinçlice çıkarıldığı ve bugünkü hristiyanlık biçimini oluşturduğu görüşünü belirtmişlerdir.

Devam edecek....

habilis
23-03-2007, 21:37
waaow barış eline sağlık kardeşim , çok güzel bir çalışma yapmışsın , tebrik ediyorum seni ..çok güzel şeylere değinmişsin

devam edecek demişsin aman durma ..

bekliyoruz paylaşımını ..

firatb84
03-04-2007, 11:57
Teşekkürler, ikinci kısmı detaylı olarak yazmaya çalışıyorum, bittiğinde ilk önce vikipedi'ye daha sonra buraya yapıştıracağım :)

sargon
03-04-2007, 16:32
Sevgili Baris,

oldukca guzel bir calisma olmus. Tebrikler. Bir de bu konularda yararlandigin kaynaklardan bir liste verirsen cok sevinirim.

vartor
03-04-2007, 17:05
Svgili baris, bu guzel calismani tebrik ederim. Eski kultur ve yunan mitolojisinin etkisi bariz bir sekilde aciklanmis. Benzerliler hakikaten carpici.

firatb84
03-04-2007, 17:26
Teşekkür ederim,

Sargon, bu konu için ingilizce pek çok web sitesinden, ingilizce birkaç adet kitaptan (Biri Prof. George Albert Wells 'e diğer ikisi Nag hammadi profesörü Elaine Pagels'e ait) ayrıca Türkçe'ye de çevrilmiş 2 kitaptan yararlandım, yararlanıyorum, ayrıntılı listeyi daha sonra çıkartacağım. :)

EDIT: Dionysos'u çarmıh üzerinde gösteren resmin altına, daha sonra yazdığım bir yazıyı ilave ettim.

03-04-2007, 19:52
Arkadaslar yer gelmisken Islam ve Hristiyanligin kucuk bir akrsilastirmasini yapicam. Bugun bile bircok Hristiyan ulke ve dinadami homoseksuellige karsi iken, Islam bu duruma anlayisla yaklasiyor, hatta kendine inananlara tercihine gore gay gilmanlar veriyor. Bakin Islam bir hosgoru dinidir.

sargon
03-04-2007, 23:08
Barıs, bu Bacchusçu'larla ilgili olarak eklediğin not gerçekten ilginç. Bu haç konusunu yeni duyuyorum. Wikipedi'de Bacchus hakkında bayağı bir detay vermiş olmalarına karşın bu haç konusuna hiç değinilmemiş.

Bu konuda ben de daha önce biraz derleme yapmaya çalıştım ama seninki daha güzel olmuş. Amacım aslında İznik Konsülüne kadar gitmekti ama olmadı. İlgini çekerse şurdan bakabilirsin.

http://sargon.blogcu.com/Hiristiyanligin_Dogusu_1/
http://sargon.blogcu.com/Hiristiyanligin_Dogusu_2/

firatb84
03-04-2007, 23:50
Sargon, güzel bir yazı hazırlamışsın tebrikler.

Bacchus konusunda elimde bir kitap var, ismi: "Orpheus - The Fisher: Comparative Studies in Orphic and early Christian cult symbolism" Robert Eisler yazmış, *"The Crucified Christ as Orpheus" orada belirtiliyor, sayfa 54'teki resmi scan ettim buraya koydum. Ayrıca bende yok ama okuduğuma göre "Orpheus and Greek Religion" isimli Prof. WKC Guthrie tarafından yazılmış kitapta da aynı konu belirtilmiş, bu iki kaynak birkaç web sitesinde de dile getirilmiş.

everest
04-04-2007, 00:01
Yeryüzünde hıristiyanlığın bir milyarı aşkın yanlısı var. tarih bakımından gerçek şu ki Hıristiyanlık Yahudi dininden kopup gelmiştir. Hıristayanlığın kutsal yazısı İncil (yunanca Biblia: kitaplar) iki bölümden oluşmuştur Bunların ilki Â*İsrail- Yahudi dininin kutsal yazıları Eski Tutsu. öbürü özel Hıristiyan belgelerini içerir . Yeni tutsu Din tarihinde bir din böylece , başka dinin kutsal yazısını alarak her ikisini da tanrısal diye onaylar.İlkinden yaklaşık 1810 ikincisinden 610 yıl sonra Muhammed'in Allah'ı bu üç dinin tanrılaların özdeş Allah olduğunu söylerken Muhammed ve dolayısıyla Allah İslam dininden olmayanları (hak yoluna gelmeyenleri) öldürünüz der Hıristiyan anlayışına göre Eski ve yeni Tutsularda konuşan özdeş tanrıdır Ama ilk olarak bu yeni tutsuyla Eski tutsu anlayışıyla karşılanıyor Bu yenisi üç kümeye ayrılır : Â* 1) Anlatı yazılar:Dört İncil yazıcıları (Matteus,Markus,Lukas ve Johanne) Bunlar İsa'nın yaşamını ,öğretisini, yandaşlarını (apostelleri)Kudüs 'ten Roma'ya Hıristiyan buyrultularını içerir. Â* 2) Mektuplar: pavlus'un 13 mektubu.Biri Romalılara ikisi Korintlilere, bir ide Galyalılara.Habre mektubu,3 Johanna mektubu 2 petrus mektubu Yakubun ve judasın mektupları. Â*3)Esin kitabı:Anlaşmaları içerir çok tanrılı devletle onon dinsel ve ekinsel etkinleri üzerine Eski Tutsu Hıristiyan kilisesinde Yunanca çevirileriyle (Septuaginta) İncillerin kimi parçaları eski özgün Aramice'ye dek uzanır Bugün bu ilk yazılardan kalıntıları yoktur İncil daha ilk zamanlarda çeşitli (suriye ,KOPTİCE VE LATİNCE )dillere çevrildi Hieronymus (383-405)latinceye cevirdi Versio Vulgata adıyla Bu ceviri 1546'da Roma-katolik kilisesinin resmi İncili oldu.... Â* Â* Â* Â* Â* DEVAM EDECEK

sargon
04-04-2007, 23:25
everest'in yazısı bu konu hakkında bazı genellemeler yapma isteği yarattı bende. Belki de bu şekilde biraz daha ilerleyebiliriz.

Şimdiye kadar Hıristiyanlık konusunda yapılan çeşitli çalışmalar oldu. Bunların temel özelliği bence şu. Hıristiyanlık nasıl bir dinsel oluşum olarak ortaya çıktı. Hangi dinlerden etkilendi, bu etkiler nelerdi vb. Bu çalışmalar bir açıdan oldukça etkileyici ve anlamlı ancak genel bir Hıristiyanlık eleştissinin ancak bir parçası olabilir. Hatta eleştiriden çok buna tespit yada tahlil diyebiliriz. Halbuki Hıristiyanlık bin yıla yakın bir zaman insanlığın belli bir bölümüne dayanılmaz acılar yaşatmış bir din. Bunları tek tek anlatmak da elbette bir yoldur. Bruno'ları, Galileo'ları, cadı avlarını, engizisyonları, haçlı savaşlarını sıralarsınız arka arkaya. Ancak bunun temellerini nerde arayacağız. İncil'de mi? İslamiyet sözkonusu olduğunda bu açıkça bellidir. Birçok Kuran ayetini gösterebilirsiniz. Ancak İncil'in aynı şekilde hıristiyanlığın vahşetlerine neden olarak gösterilebilmesi bence mümkün değil. Tersine oldukça mistik öğeler olan ve iktidar savaşlarından uzak konulara değinen bir kitap İncil. Bazı tek tük örnekleri çıkarıp işte bunlar yüzünden demek de doyurucu olmayacaktır. Pekçoğu metnin bütünlüğünden koparılmış örneklerdir.

Hıristiyanlığın nerelerden kaynaklandığı konusunda epeyce yazı oluştu sitede. Sanırım daha da devam edecektir bunlar. Ancak asıl cevaplanması ve araştırılması gereken soru hala açıkta duruyor. Hıristiyanlık adına gerçekleştirilen vahşetlerin kökeni nedir? Bunlar nasıl gerçekleşti. Bence bu konuda şu ana kadar yeterli bir çalışma yapılmadı. Bunun yapılmamasının nedeni olarak da Ortaçağ Avrupa tarihi konusunda fazla bilgimiz olmamasını görüyorum. İlkçağ Avrupası bir yükseliş devriydi, büyük bir gelişme yaşandı. Roma dünyanın en büyük gücü olarak egemenliğini sürdürdü. Her ne kadar bilim , kültür, sanat alanlarında yozlaşma örnekleri görülse de Roma egemenliği büyük bir görkemdi. Roma'nın barbar istilaları ile çökmesi ve Avrupa'daki parçalanmayla birlikte Hıristiyanlığın bir tür devlet gibi güçlendiğini, Papalığın parçalanmış Avrupa'nın en büyük gücü olduğunu görüyoruz. *Bence bu dönemleri incelemek, bu dönemlerde yaşayan çok sayıda önemli Hıristiyan din adamının bu dinin gelişmelerini nasıl yönlendirdiğini incelemek gerekiyor. Bu dönem sanırım bazı Hıristiyan mezhepleri sapık olarak tanımlamakla başlar. Bunlara ve paganlara uygulanan sertlikle birlikte Ortaçağ'ın yapısına uygun son derece yobaz bir din çıkar karşımıza.

Bence çalışmaları biraz daha ilerki dönemlere getirip Ortaçağ Avrupa'sında hıristiyan din adamlarının nasıl bir anlayış geliştirdiklerine ve bunları geliştirirken neleri temel aldıklarına yüzümüzü çevirmekte yarar var.

firatb84
09-04-2007, 23:12
Hazır bu başlık altında teslisten bahsedilmişken, ikinci kısmını hazırlamaya çalıştığım yazıdan küçük bir bölümü aktarmak istiyorum:

TESLİSİN PAGAN KÖKENİ

Hristiyanlığın (ortodoks, katolik ve protestanların) önde gelen inançlarından biri de "teslis" inancıdır, hristiyanlara göre üçlübirlik, kendini Baba, oğul ve Kutsal Ruh BENLİKLERİNDE açıklayan tek Tanrı'dır, hristiyanlara göre, Tanrı kendini 3 farklı bilinç merkezinde açıklar, bunlar Tanrı'nın parçaları asla değildir çünkü Tanrı parçalara bölünemez ancak bunlar Tanrı'nın "kişilik"leridir, "bilinç merkezleri"dir, "Baba", enerjideki güce, oğul enerjinin ışığa dönüşmüş haline, Kutsal ruh da yayılan ısıya benzetilir.

Teslis genellikle şu şekil ile açıklanır:

http://img172.imageshack.us/img172/8035/trinitywz5.jpg

Üçgenin ortasında Tanrı, üstünde baba iki yanında ise oğul ve Kutsal Ruh.Kutsal Ruh ortadaki Tanrı’dır, Oğul ortadaki Tanrı’dır, Baba ortadaki Tanrı’dır ancak baba oğul değildir oğul Kutsal Ruh değildir, ortadaki yere “Madde” yazalım yanlara ve üst kısma da “katı, sıvı, gaz” yazalım, katı maddedir, sıvı maddedir, gaz maddedir ancak katı, sıvı; sıvı da gaz ile “aynı şey” değildir.

Sonuçta anlatılmak istenen üç ayrı tanrı değil de tek Tanrı'ya inandıkları ama bu Tanrı'nın 3 farklı biçimde var olup kendini açıkladığı felsefesidir.(Trinity) Böylece pek çok kültürde görülen “triteism” inancına yani 3 ayrı Tanrı’ya değil de 3 biçimli tek Tanrı’ya inandıklarını söylerler. Ayrıca, Muhammed’in üçlü birlik ile ilgili bilgileri kulaktan dolma olduğu için ne anlatılmak istendiğini anlamamış, Kur’an’a “Allah üçün üçüncüsüdür diyen kafirdir”, “Sen, beni ve annemi de Tanrılar olarak mı kabul edin dedin?” şeklinde ayetler koymuştur, Muhammed’in hristiyan üçlü birliği hakkındaki bilgi eksikliğini bir kenara bırakırsak, konsept olarak pagan üçlemeleri ile hristiyan “üçlemesi” aynı olsa da, gerçekten de hristiyan üçlemesi diğer pek çok kültürün üçlemesinden, en azından felsefi olarak, ayrılmaktadır.

Fakat bir kültürün teslisi hristiyanlık teslisiyle nerdeyse aynıdır: TRİMURTİ (Hindu teslisi)

Trimurti üçlü birliği Brahma, Şiva ve Vişnu’dan oluşur, Brahma, Vişnu ve Şiva, ayrı Tanrılar DEĞİL, tek Tanrı’nın farklı VAROLUŞ HALLERİDİR! Brahma yaratılışı, Vişnu koruyuculuğu Şiva ise yok edilişi simgeler, Tek bir Tanrı vardır ancak bu Tanrı 3 farklı halde “işler”.Bu haliyle Trimurti, hristiyan Trinity’sinin (üçlü birliğinin) neredeyse aynısıdır! Bazı hristiyan apologistler (Apologist: “hristiyanlık savunucusu”) Â*bunun farkına varmış ve Trimurti’nin gerçekten de hristiyan üçlü birliğine çok benzediğini kabul etmişlerdir ancak şöyle derler “En eski Trimurti simgesi, hristiyanlıktan sonra 4. ya da 5. yüzyıla aittir” Bu ifade kısmen doğrudur gerçekten de en eski Trimurti (üç başlı gösterim) kalıntıları hristiyanlığın doğuşundan sonradır ancak bu, Trimurti inancının hristiyanlıktan çok daha eski olduğu gerçeğini değiştirmez çünkü hristiyanlıktan en az 400 yıl öncesine tarihlenen Hindu kutsal metinleri Trimurti anlayışından bahsetmektedir!

Örneğin daha “geç dönem” upanişadlarından olsa da, hristiyanlıktan en az 400 yıl öncesine tarihlenen Maitri (Maitrayani) Upanişad’ı, Brahma, Vişnu ve Şiva’nın; Brahman’ın farklı HALLERİ, GÖRÜNTÜLERİ (aspect) olduğunu söylemektedir! (Maitrayani upanişad, 4:5)

http://img75.imageshack.us/img75/3262/trimurtiyh3.jpg

Bugün bazı mezhepler, yanlış anlaşılacağı gerekçesiyle Trimurti’nin üzerinde durmaz hatta Trimurti’yi öğretmez ancak Trimurti Â*inancı, Hindu kutsal metinlerinde bulunmaktadır, hristiyanlıktan çok daha eskidir ve hristiyan teslisinin neredeyse aynısıdır. Tarihten biliyoruz ki hristiyanlıkta teslis inancı, kademeli olarak oluşan bir inançtır Yunan, Doğu ve Pers felsefelerinin senteziyle oluşmuştur ve tamamen Pagan kaynaklıdır.

habilis
11-04-2007, 19:09
HIIMMM ..

güzell

firatb84
11-04-2007, 20:31
Yazımın ikinci bölümüne geçiyorum:

Bu yazıda daha çok hristiyanlık ve pagan gizem kültlerinin benzerlikleri ve Pagan inanışlarının İsa’ya uyarlanması konusu üzeorinde duracağım.

Hristiyanlığı en çok etkileyen 3 Pagan Tanrısı Attis, Dionysos ve Mitra’dır.Yaygın olan bu üç gizem kültünün birbirinden etkilendiği bilinmektedir ve hristiyanlığı da doğrudan etkilemiştir.

ÖLEN VE DİRİLEN KURTARICI TANRILAR

1) AYNI İSA GİBİ, ÖLEN VE DİRİLEN Â*TANRI: ATTİS

Attis, Frigya tanrıçası Cybele’nin oğlu veya sevgilisi olarak mitolojide yerini almış bitki tanrısıdır, 25 Aralık günü bakire NANA’dan doğmuştu, katolik kilisesi 25 Aralık tarihini “İsa’nın doğum günü” olarak niteler ancak bu tarih pek çok pagan Tanrı’nın doğum tarihi olarak bilinir, sadece bu bile, kilisenin, pagan doktrinlerini İsa’ya uyarlamakta ve pagan mitlerini alıp özümsemekte ne kadar hızlı olduğunu göstermek için iyi bir örnektir.


Attis tapınımında, kutsal yiyecek ayini vardı, şarap Attis’in kanını, ekmek ise Attis’in bedenini simgeliyordu, aynı İsa’nınki gibi:

“Size doğrusunu söyleyeyim, insanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda." (Yuhanna 6:53-56)

Aynı hristiyanlıktaki gibi “kutsal kanda yıkanma” işlemi, insanların günahlarını affettiren bir uygulama ya da bir nevi vaftiz olarak görülüyordu, bu kan bir boğanın kanıydı, boğa kesiliyor ve onun kanında gerçekten veya sembolik olarak yıkanarak, sonsuz yaşama kavuşulduğuna, günahların affolduğuna inanılıyordu. İncil’in kendisi bunu belirtmişti:

İbr 9:13 “Murdar olanların bedensel temizliği için üzerlerine serpilen düvenin külleri ve erkeçlerle boğaların kanı onları kutsal kılıyor.”

(James George Frazer’in bu konudaki ayrıntılı kitaplarında benzerliklerden bazıları sıralanmış ve tartışılmıştır).

“Kanda yıkanma” olgusu mistik gizem külterinden hristiyanlığa geçmiştir, boğanın kanında yıkanma ve aklanma olgusu, “kuzunun” ve “İsa’nın kanında yıkanma” şekline dönüşmüştür!:

Esi 7:14 “Sen bunu biliyorsun, efendim» dedim. Bana dedi ki, «Bunlar, o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzu'nun kanında yıkamış bembeyaz etmişlerdir.”

1Yu 1:7 “Ama kendisi ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve O'nun Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır”

Attis de aynı İsa gibi “kurtarıcı” diye bilinirdi, İsa’nın “iyi çoban” olarak nitelendirilmesinin kaynağı da Attis kültüdür.


Yu 10:11 “Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir.”

Yu 10:14-15 “Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba'yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm.”


http://img47.imageshack.us/img47/8250/jesusws8.jpg

İyi çoban İsa Figürü MS 3. yüzyıl

http://img408.imageshack.us/img408/7638/attisld1.jpg

İyi çoban Attis Figürü MÖ 5. yüzyıl, aynı figür Apollos için de kullanılmıştır


Attis’in annesi “Cybele”, “Göklerin kraliçesi” (Queen of heaven) idi, bu lakabın, katolik kilisesi tarafından İsa’nın annesi Meryem’e de verilmesi şaşırtıcıdır! (Mary: Queen of heaven)

Attis ile İsa hikayesi arasındaki en önemli benzerlik de Attis’in aynı İsa gibi ölmesi ve üçüncü gün yeniden dirilmesidir. (E.J. Brill, “Cybelle Attis and related Cults”, Â*sayfa 39, Frazer, The Golden Bough, 349-350)

İncil hikayelerinde:

1Ko 15:3-4 “Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki, Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.”

Mat 20:19 “O'nunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için O'nu diğer uluslara teslim edecekler. Ne var ki O, üçüncü gün dirilecek.”

Aynı İsa gibi Attis’in üçüncü gün ölümden dirilişi de, taraftarları atrafından her yıl kutlanıyordu. (Gerald Berry, “Religions of the world”) Megalansia, Attis kültünde, üç gün boyunca süren bir bahar festivaliydi.

Attis de aynı İsa gibi ölen ve üçüncü gün dirilen kurtarıcı Tanrılardan yalnızca biriydi.

Attis kültü İsa’dan çok önce oluşmuştu ve Attis ritüelleri, bayramları kutlanıyordu.Attis kültünden bahseden bazı Roma yazarları: Varroo(MÖ 116-28), Catullus (MÖ 86-40)


İlk yüzyıllarda yazan pagan yazarlar bu benzerlikleri hristiyanlığa karşı kullanıyor, “aynı şeyleri bizim tanrılarımız da yapmışlardı, bizim Tanrımız sizinkinden daha eski” yorumuna karşı hristiyanlar ise “Evet bizim tanrımız daha sonra geldi ama şeytan yüzyıllar önce tanrılarınızı bizimö tanrımıza benzetti” şeklinde savunmalar yapıyordu!


2) GREKLERİN ŞARAP TANRISI: DİONYSOS

Dionysos’a ilk defa kuzey ve doğu Yunanistan’da tapılmaya başlanmıştı, Yunanistan’a ilk defa, Homer İlyada’yı yazdığı zamanlarda MÖ 800 gibi geldiği tahmin edilir, son derece popüler bir Tanrı idi, Roma’dan Mısıra tanırırdı ve kendisine ibadet edilirdi. Dionysos kültü (Roma’da “Bacchus” diye de bilinir), İsa’nın hikayeleri üzerinde derin etki bırakan gizem kültlerinden biriydi (ayrıca bkz. Birinci bölümde gösterdiğim resim)

http://img118.imageshack.us/img118/3811/dionysussf2.jpg

Çarmıha gerilen pagan Tanrısı Dionysos (Bacchus)

(Bu figür Hristiyanların haç sembollerinden en az 2 yüzyıl daha eskidir)
(Robert Eisler Â*"Orpheus - The Fisher:
Comparative Studies in Orphic and early Christian cult symbolism,
The Crucified Christ as Orpheus", Â*Prof. WKC Guthrie, "Orpheus and Greek Religion”

Hristiyanlığa göre İsa, bedene bürünen Tanrı’dır.(incarnation)

“Yu 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.”
................
“Yu 1:14 Söz beden alıp aramızda yaşadı.”


Dionysos da, aynı İsa gibi, “bedene bürünen” Tanrı idi! Tanrı idi ama bir insan bedeni almıştı. (Euripides “The Bacchae” 191, 5)

İsa’nın “Baba”sı Tanrı olmasına rağmen, annesi Meryem ölümlü bir bakiredir aynı şekilde Dionysos’un da babası Zeus bir Tanrı, annesi Semele de ölümlü bir bakireydi.

http://img254.imageshack.us/img254/4782/madonnagf9.jpg

Bedene bürünen Tanrı Dionysos, annesi bakire ve ölümlü Semele.

http://img381.imageshack.us/img381/8836/maryrf9.jpg

Bedene bürünen Tanrı İsa, annesi bakire ve ölümlü Meryem

Önceki yazımda da belirttiğim gibi İsa’nın suyu şaraba dönüştürmesi de doğrudan Dionysos mitinden alınmıştır, İsa’nın sembolik olarak etinin yenmesi ve kanının içilmesi Dionsyos, Attis ve Mitra kültlerinde yaygın olarak uygulanan bir ritüel idi.

İsa hikayelerinde kullanılan pek çok simge ve anlatım doğrudan Dionysos mitinden alınmıştır örneğin;

Mat 21:1-2 “Kudüs'e yaklaşıp Zeytin dağının yamacında bulunan Beytfacı köyüne geldiklerinde İsa, öğrencilerinden ikisini şu sözlerle köye gönderdi: «Karşınızdaki köye gidin. Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin.”

İsa İncil’deki hikayeye göre, Kudüs’e eşek üzerinde, “zafer” içinde ölümüne giderken resmedilir, mite göre Dionysos da aynı İsa gibi ölümüne eşek sırtında gitmiştir, (J. Harrison: “Prologemena to the study of Greek religion”) eşek simgesinin bazı sembolik anlamları vardı bu nedenle gizem kültleri arasında yaygın olarak kullanılan bir figürdü eşek insanın hayvani doğasını simgelemekte, onun üzerine binmek de “hayvani doğaya hükmediş/hayvani doğanın alt edilmesi” anlamlarına geliyordu.(J. Harrison: “Prologemena to the study of Greek religion”)

İsa’nın ölmesi ve dirilmesi, İncil’in özünü ve temel öğretisini oluşturmaktadır, Dionysos da aynı İsa gibi, çarmıhta veya bazı hikayelere göre bir ağaçta can vermişti, Titianlar tarafından yok edilmiş ve yenmişti, gömüldükten sonra dirildi ve “göğe yükseldi” kilise babası Justin Martyr’ye göre bu benzerlikler çok rahatsız edici ve “şeytani” idi.!

İsa’nın İncil’de şöyle der:

Yu 4:14 “Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak.”

Dionysos da izleyenlerine 2 “su kaynağı”ndan bahsetmişti, biri Â*yer altı dünyası Hades’ten gelen su kaynağı, diğeri ise sonsuz yaşam veren su kaynağı...İncil’deki bu ayet de, Dionysos gizem kültünün kurtuluş sembolizminden İsa’ya uyarlanmıştır.

Dionysos’a sarmaşıktan yapılı bir taç verilmişti ve mor bir cüppe giymiş olarak simgelenirdi İsa hikayesinde sarmaşıktan taç “dikenli” taca dönüşmüş, mor cüppe ise aynı kalmıştır:

Mar 15:17 “O'na mor renkte bir giysi giydirdiler, dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler.”

http://img386.imageshack.us/img386/7939/savior204vv3.jpg

İyi çoban Orpheus kuzularıyla birlikte...


Yu 10:11”Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir”

http://img337.imageshack.us/img337/7601/saviorjk4.jpg

İyi çoban İsa kuzularıyla birlikte.

http://img357.imageshack.us/img357/4784/digrapepd9.gif

Şarap tanrısı Dionysos, bir elinde haça benzer bir işaret diğer elinde ise şarap için üzümler (Egypt. Staatliche Museen, Berlin)

http://img460.imageshack.us/img460/6074/jccopticisa67thbc6.gif

İsa, bir elinde haç, üzümler de rahatlıkla seçilebilir.


3) HRİSTİYANLIĞA DİREKT ETKİ EDEN GİZEM KÜLTÜ: MİTRAİZM

Mitraizm inanışının kökeni çok eskilere dayanmaktadır, “Mitra” ifadesi ilk olarak, MÖ 1800 veya daha da eskiye ait Hindu kutsal kitabı Rig-Veda’da geçer, Rig Veda yazıya geçirilmeden önce binlerce yıl boyunca devam eden sözlü gelenekle babadan oğula aktarılıyordu dolayısıyla Mitra’nın kökeni için MÖ 3000 tarihini veren bilim adamları vardır Çeşitli araştırmacılar tarafından, Hinduizm dininden Perslere (Zoroastrianism/Zerdüştçülük) oradan da Roma’ya geçtiği söylenmektedir, Romalılar, Mitraizmi kabul edip benimsediklerinde ona sembolik manaları anlatmak için bilinçli olarak, Pers Mitrasında olmayan özellikler de yüklemişlerdi, onu “ölü dirilen kurtarıcı Tanrı” yapmışlardı.(Bu özellik yalnızca Roma Mitraizminde mevcuttur)


Roma Mitrası da (Pers değil) aynı İsa gibi bir mağarada, 25 Aralık’ta, bakireden doğmuştu.(Pers kaynaklı bazı versiyonlarında “kayadan” doğduğu da söylenir)

Mitra’nın kayadan doğduğu belirtilen versiyonlarında “kayadan gelen Tanrı” (Theos ek Petras) olduğu söylenirdi, takipçileri, kurtarıcı Tanrı Mitra’nın doğduğu bu kayadan çıkan “ruhsal” suyu içmeye çalışırdı aynı hikaye İsa’ya şöyle uyarlanmıştır (Arthur Weigall, “paganism in our christianity, p129):

1Ko 10:4 “Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler, ve o kaya Mesih'ti.”


Mitra aynı zamanda bir “güneş” Tanrısı idi, güneş tanrısı olarak takipçileri tarafından “Light of the World” (Düyanın ışığı) olarak bilinirdi.

İncil’de aynı lakap, İsa’ya uyarlanmıştır:

Yu 8:12 “İsa yine halka seslenip şöyle dedi: «Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.”


Mitra şöyle der:

“Bedenimden yemeyecek ve kanımdan içmeyecek böylece benimle bir olmayacak kişi kurtarılmayacak kişidir” (J. Godwin “Mystery religions in the ancient world” 28)

Bu ifade Yuhanna İncili’inde İsa’ya şöyle uyarlanır:

“ Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda." (Yuhanna 6:53-56)

Mitra bir yazıtta şöyle der:

“Ölümsüz kanıp döküp bizi kurtardın” (R. Turcan “Cults of the Roman Empire” 226)

Aynı ifade, “İsa’nın bizim için döktüğü kutsal kanıyla kurtulduk” şeklinde İncil’de hayat bulur.

Aynı İsa gibi, Mitra da öldükten sonra göğe yükselmiş, ve yine aynı İncil’de anlatıldığı gibi, ölüleri yargılamak, diriltmek ve hüküm vermek için ikinci defa döneceği söylenmişti.(F. Cumont, “The Mysteries of Mitras” 146)

Esi 5:6 “Dört yaratığın ve ihtiyarların çevrelediği tahtın ortasında boğazlanmış gibi duran bir Kuzu gördüm. Kuzu'nun yedi boynuzu ve yedi gözü vardı. Bunlar, Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur.”

“Boğazlanmış kuzu” imgesi Mitra taraftarlarının aşina olduğu bir imgeydi, ve Mitra’nın “yedi ruhunun tek bir bedende görünümü” kabul edilmesi, İncil’de İsa’nın/kuzunun yedi boynuzu, yedi göz ve yedi ruhu olarak uyarlanmıştır. (Arthur Weigall: paganism in our christianity” page 131, 132)


Kilise babalarından Justin Martyr, “apology” yazılarında hristiyanlığın Mitraizme olan beznerliğini inkar etmiyordu ancak ona göre bu beznerliğin nedeni “şeytan” idi! Şeytan hristiyanlıktan önce dinleri, hristiyanlığa benzetmeye başlamıştı! (1. Apologia 66, 4) Günümüzde ise bu komik savunma tabi ki işe yaramamaktadır.

LOGOS’UN PAGAN KÖKENİ

Yu 1:1 “Başlangıçta Söz (Grekçe: “Logos”) vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.
Yu 1:2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.
Yu 1:3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.
Yu 1:4 Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.”

“Logos” ifadesi ve onun, bir kişinin (İsa’nın) “somut” hali olması yahudiliğe tamamen yabancı olan, pagan felsefesine ait bir ifadedir, ilk defa Heraklitus tarafından kullanıldığı sanılmaktadır, Tanrı’nın aracılığıyla evreni yarattığı ilk düşüncesi anlamına gelir, pagankaşmış, Hellenistik Philo tarafından da kullanılmıştır

Pagan Orpheus şöyle der: “Logos’u Tanrısal olarak görün, yaşamın dar yolunda iyi yürüyün” (İskenderiyeli Clement’in alıntısı)

Hermes Trimegistus (“üç kere kutsal Hermes”) aynı İncil gibi, logos’u “Tanrı’nın oğlu” olarak adlandırır. “Akıldan gelen, ışık veren söz, Tanrı’nın oğludur”

MÖ 6. yüzyılda yaşamış Heraklitus şöyle der: “Baba ve oğul aynıdır” Â*(“Orpheus and Greek religion” W.K. Guthrie 227) Aynı ifade İncil’de İsa’ya şöyle uyarlanmıştır:

Yu 10:30 “Ben ve Baba biriz.”

İncil yazarları İsa ile Baba’nın aynı olduğunu anlatmak için hem Baba, Tanrı’nın oğlu gibi kavramları hem de “logos” doktrinini paganlardan almışlardır

Logos ile ilgili bütün bu örnekler, İncil’deki çoğu felsefi düşüncenin ve ifade tarzının tamamen Yunan Paganizmine ait olduğunu göstermektedir.

Diğer Pagan etkilerinden birkaçı:

Yahudi Şabat günü ve geleneği, hristiyanlar tarafından terkedilmiş, bunun yerine Yunan Pagan Tanrılarının “ölümden dirilme” günü olan Pazar günü kutsal sayılmıştır, Pazar günü, Â*hristiyanlıktan önce Greko-Romen Pagan dünyasında “güneş festivali” olarak kutlanmaktaydı örneğin Pazar günü, Mitra’nın günü olarak kutlanıyordu “Dominus Lord’un günü” şeklinde ifade edilen Pazar günü hristiyanlar tarafından “Lord’s day” olarak İsa’ya uyarlanmıştır. (Arthur Weigall, “Paganizm in our christianity, 136)

Hristiyan sanatında ve ikonlardaki Pagan etkileri:

http://img410.imageshack.us/img410/6425/sungodvp3.jpg

Güneş Tanrısı Apollos

http://img266.imageshack.us/img266/5574/sungodkg5.jpg

İsa

Peki bu pagan inanışlarının, felsefelerinin ve ayinlerinin İsa’ya uyarlanarak “yahudiliğin devamı” şeklinde lanse edilmesinin amacı neydi? İlk Gnostikler kimdi?

MÖ 300 ve MS 100 arasında Terapeutae ve Esseniler gibi “gizemli” ve hellenistik yahudi grupların olduğunu biliyoruz bu grupların önceden beri Yunan/Pagan gizemlerini bir şekilde yahudi inancıyla uzlaştırma uğraşında olduklarını gösteren pek çok kanıt vardır; örneğin Diaspora yahudileri pagan ruhsallığına oldukça ilgi duyan bir topluluktu, Yahudiler, Paganlar tarafından pek çok kez fethedildi, MÖ 2. yüzyılda kültürel asimilasyon en üst noktasına ulaşmıştı, Kudüs’te Dionysos Yahudilerin Tanrısı ile ilişkilendirilmeye başlamıştı (Hengel M. “Jews Greeks and the Barbarians”, 71), Yahudi filozoflar pagan bilgelerden aldıkları felsefelerle kendi kutsal yazılarını yorumlaya başlamıştı, Yahudi bilgeleri, kendi dinlerini başka dinlerle uzlaştırmaya çalışıyordu, hatta çeşitli Hellenistik Yahudi kitaplarının dahi türediği bilinmektedir, Enok’un kitabında pek çok pagan motif kullanılmıştır, Aristes’in mektubu isimli yahudi metninde Zeus ile Yehova “bir” olarak gösterilmiştir! Hellenistik Yahudiler orijini itibariyle daha çok bir kabile Tanrısı olan Yehova’yı Platon’un felsefeleleri ışığında yeniden yorumluyordu.Pek çok yahudi, kendi anadillerini ve kültürlerini dahil terkederek Yunanca’yı benimsemişlerdi.

Sonuç olarak Yahudi toplumu İskenderiye’de karşılaşmış olduğu yüksek pagan kültürünün etkisine girmekten kurtulamamıştı.

İlk Gnostikler, hellenileşmiş mistik yahudilerden başkası değildi, İsa mitini de bütün bu “uzlaştırma” çabaları içinde Pagan gizemleri ile Yahudi dinini “uyumlu” hale getirmek için oluşturmuşlardı böylece hem “yahudilik” inkar edilmiyor, yeni oluşturulan din “yahudiliğin devamı, tamamlanması” şeklinde lanse edililiyor, hem de Yahudi kitaplarında beklenen Mesih, İsa miti aracılığıyla Pagan Tanrılarına dönüştürülüyordu başka bir deyişle mistik Pagan gizemleri, Yahudiler için “ulaşılabilir” hale getiriliyordu. İncil’de İsa’nın “yahudi” kökenini gösterebilmek için, uzun soy ağaçları (çelişkili) verilmektedir böylece onun “yahudilerin beklediği mesih” olduğu gösterilmeye çalışılır ancak bir taraftan da onun aslına Davud’un oğlu olduğu gibi bir de “TANRI’NIN OĞLU” olduğu, öldüğü ve ölümden dirildiği göğe yükseldiği belirtilir bu şekilde de Pagan gizemleri yahudi kılıfına sokulmuş bir biçimde öğretilmeye çalışılır böylece pagan Tanrıları gizemleri, yahudiler için hazır hale gelmiştir.

Gnostiklerin çeşitli ruhsal gizemleri yahudilere daha kolay anlatabilmek için oluşturduğu İsa miti, sonrasında pek çok farklı ve birbiriyle çelişen hristiyan ekollerinin doğmasına sebep olmuştu ancak mistik bireyci gnostikler yerine, gnostiklerin hazırladığı miti daha sonra “tarihsel” olarak kabul eden literalistler kazanan taraf olmuştu bunun nedenlerine ve paganların yaygın olarak kullandığı sembolizmin anlamına (Çarmıha gerilme, ölümden dirilme gibi) Â*üçüncü bölümde değineceğim.

yaren
11-04-2007, 20:53
ÇOK GÜZEL barış bey ,, çok güzell

türlü resimlerle, kabartmalarla ve arkeolojik buluntularla gelmişsiniz..

isayı eski pagan tanrılarına benzetiyorsunuz.. çeşitli verilerle ..

birincisi üçlük inancı dediğiniz gibi hindulara ait değildir. o başkadır BABA OĞUL KUTSAL RUH *başkadır. kutsal kitap bambaşka şekilde anlatır tanrıyı.. ne alakası var !!!

ikincisi bir resim asmışsınız isanın haçına benzer :

bir çok arkeolojik bulgu haçın romalılar tarafından kullandığını gösterir. farklı farklı tarihçiler ( birinci yüzyıl tarıhçileri ) isanın ölümünü bizzat izlemişler ve bizzat görmüşler isa çarmıhta öldürülmüştür !! siz neyden bahsediyorsunuz!! belki o ölüm aleti başka kabilelerdede kullanılıyordu ! ne biliyorsunuz hırıstıyyanlığa ordan girdiğini. !! ?

adamlar kazıyorlar ve birinci, ikinci yüzyıla ait toplu mezarları buluyorlar. ÇARMIH ALETİ O ZAMANLARDA KULLANILMIŞTIR !!!!!

habilis e de cevap vereceğim elbette !!

habilis yazmışsın bi ton bişi ama hep kelime oyunları felan.. çelişki arıyorsan *her kelimede bir çelişki çıkar !! bütününü bozömaz.. hem farklılıklar ÇELİŞKİ ANLAMINA GELMEZ

HABİLİS VE BARIŞ ARTIK BİLGİM YETTİĞİNCE , ZAMANIM OLDUKÇA SİZE CEVAP VERİCEM..

isa mesih size ne yaptı biliyormusun : insan olduğunuzu hatırlattı, sevin , birbirinize yardım edin , benim sizi sevdiğim gibi sizde birbirinizi sevin dedi .

ama ne kadar nankörüz

yaren
11-04-2007, 20:59
on iki kişiden on biri, iki gerçek uğruna şehit oldular: Mesih’in ölümden dirilişi ve Tanrı Oğlu olması. İnandıkları bu gerçekler uğruna işkence gördüler, kırbaçlandılar ve sonunda o zamanın en zalim yöntemleriyle öldürüldüler:

1. Petrus *çarmıha gerildi. *
2. Andreya *çarmıha gerildi. *
3. Matta *kılıçla öldürüldü. *
4. Yuhanna *doğal olarak öldü. *
5. Alfay oğlu Yakup *çarmıha gerildi. *
6. Filipus *çarmıha gerildi. *
7. Simun *çarmıha gerildi. *
8. Taday *oklarla öldürüldü. *
9. İsa’nın kardeşi *taşlanarak öldürüldü. *
10. Tomas *mızrakla öldürüldü. *
11. Bartalmay *çarmıha gerildi. *
12 Zebedi’nin oğlu Yakup *kılıçtan geçirildi. *
*
( marangozdan da öte adlı kitaptan alıntı )

...

syn habilis ve barış

sizce bu insanlar neden öldürüldü ? ? ?

bir şeyleri gördülerde ondan..

bir daha okuyun bu masum insanların ölümünü , bir daha .. isanın dirildiği görmeselerdi , böyle bir şey mümkün olurmuydu ?

11-04-2007, 21:00
Tebliğcilerde böyle çeşitlilik olması ne güzel. Hep aynı, hep aynı, sıkılmıştık. Hoşgeldiniz sayın Okan Nemutlu.

yaren
11-04-2007, 21:04
yfln ,

hoşbulduk kardeşim..

evet sıkılmışa benziyosunuz biraz :) *.. ateist insanbları hep beyenmişimdir. çünkü akılcılardır. realist insanlardır, kültürlü , çağdaş insanlardır..


ben burda elimden geldiğince yazmaya çalışacağım,
bu çok bilmiş arkadaşlara ideolojik tartışma ortamı yaratmak istiyorum ,, sevgi saygı çerçevesinde..

heralde daha renkli olr he :D

11-04-2007, 21:07
Orası kesin *:lol:

firatb84
11-04-2007, 21:10
isayı eski pagan tanrılarına benzetiyorsunuz.. çeşitli verilerle

Okan bey sadece ben değil pek çok bilim adamı da aynı bulguları kitaplarında belirtmiştir yukarıda bazı kaynaklar yazdım.

birincisi üçlük inancı dediğiniz gibi hindulara ait değildir. o başkadır BABA OĞUL KUTSAL RUH *başkadır. kutsal kitap bambaşka şekilde anlatır tanrıyı.. ne alakası var !!!

Öncelikle samimiyetimle sormak istiyorum, yazımı okudunuz mu? baştan sona tamamını okudunuz mu? Sanki hiç okumamış gibi sadece yazmış olmak için yazdığınız anlaşılıyor. Üçlü birlik denilen inancın Hindulara ait olduğunu söylemedim felsefesinin Hindularınkine aşırı benzer olduğunu söyledim Baba oğul ve Kutsal Ruh'un ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde anlattım alakasını da ayrıntılı bir şekilde izah ettim yazımı yeniden okuyun.

bir çok arkeolojik bulgu haçın romalılar tarafından kullandığını gösterir. farklı farklı tarihçiler ( birinci yüzyıl tarıhçileri ) isanın ölümünü bizzat izlemişler ve bizzat görmüşler isa çarmıhta öldürülmüştür !! siz neyden bahsediyorsunuz!! belki o ölüm aleti başka kabilelerdede kullanılıyordu ! ne biliyorsunuz hırıstıyyanlığa ordan girdiğini. !! ?

adamlar kazıyorlar ve birinci, ikinci yüzyıla ait toplu mezarları buluyorlar. ÇARMIH ALETİ O ZAMANLARDA KULLANILMIŞTIR !!!!!

Ben haçın kimler tarafından kullanıldığını tartışmıyorum, haçın pagan dünyasındaki anlamından bahsediyorum? Haç bir cezalandırma aletiydi evet ancak aynı zaman PAGANLAR haça, aynı hristiyanlar gibi DİNSEL manalar yüklüyordu ki yukarıdaki yazımda detaylıca açıkladım sizce haçın KUTSAL PAGAN TANRISI Dionysos'un elinde NE İŞİ VAR? Kutsal pagan Tanrısı acaba *neden çarmıha gerili olarak gösterilmiş? Çarmıhın Ankh'tan gelen ve Pagan dünyasında bilinen dinsel anlamını biliyor musunuz?

yaren
11-04-2007, 21:17
yazınızın hızlı bir tahlilini yaptım .

haç bir pagan kökenli tanrının -önderin elinde olabilir ama bu kanıtlamazki isamesih in üzerinde öldüğü haç ordan gelme .. yani tam olarak -net bir şekilde -ifade etmesende bu bu manaya geliyor. ilişkisinden bahsediyorsun canım arkadaşım ..

isamesihin ve öğrencilerinin bunun üzerinde öldüğü bir gerçektir.. öenmli olanda budur zaten

gerisi önemlimi ? burda candan bahsediyoruz..

o can tekrar dirilmiştir arkadaşım .. görgü takıkları vardır.. bir keresinbde 500 kişi görmüştür onu .. *şimdi ne yapalım bu 500 kişiyi atalımmı ?? görgü tanıkları vardır !! eğer yalandıysa birileri çıkıp " hayır kardeşim isayı hiç bir insan ölümünden sonra görmnedi " derdi ..

pagan kökenli bir tanrının elinde *haç benzeri bir şeyvarsa bu hiç bir şeyi değişltirmez..!!

firatb84
11-04-2007, 21:44
Okan bey sizi anlıyorum, hristiyansınız ve sanırım hristiyanlığa ilişkin çok geniş ve akademik "eleştiri" edebiyatından haberiniz olmadığı için hala klasik "sıradan", orta seviye, Josh Mcdowell düzeylerinde hristiyan savunmaları yapıyorsunuz, "görgü tanıkları" diyorsunuz! Â*Ben ise "İsa hiç yaşamadı" diyorum! ve bu konuda başka bir yazı yazmaya keanıtları ve çeşitli bilim adamlarının görüşlerini aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince...

Şimdiye kadar 2 bölümünü hazırladığım o kadar yazıda yazdıklarım ve gösterdiğim kanıtlardan sonra "hayır öyle değildir" tarzı 2 satırlık Â*bir eleştiri beni tatmin etmiyor açıkçası.

Şunu söylemek isterim ki ben "HRİSTİYAN KARŞITI" bir insan değilim hatta "islam dışındaki dinler" bölümünde ayrıca Cafe bölümünde yazdıklarımı bir inceleyin, şaşırabilirsiniz! ATEİSTLERE KARŞI İNCİL'DEKİ BAZI AYETLERİ SAVUNDUĞUMU göreceksiniz! hatta geçmişte ateistforumda hristiyanlığın islamdan "çok daha ÜSTÜN" bir din olduğu konusundaki görüşlerimi de yazmıştım, incil'in beni ETKİLEYEN bir kitap olduğunu etik açıdan ÜST DÜZEY bir kitap olduğunu defalarca dile getirdim çeşitli forumlarda.

Hristiyanlık ve Paganizmin benzerliklerini yazmam eleştiri olarak kabul edilebilirse de asla "hristiyanlık karşıtı" olarak algılanmamalı, ben hristiyan karşıtı olmak amacıyla değil pagan ruhsallığının hristiyanlıkta gizlenen kökenlerini göstermek amacıyla yazıyorum.

Dinlere, felsefeye ve mitolojiye ilgi duyan biri olarak paganları ve onların bilgeliğini, felsefelerini de küçümsediğim sanılmasın, paganların ruhsal gizemlerini açıklamak için oluşturduğu mitler, “uydurma masallar” olarak görülmemelidir, bunlar inisiye olmamış ve derin felsefi kavramları anlayamayacak halka “gizemleri açıklayabilmek için oluşturulmuş sembolik bir dil” olarak kabul edilmelidir. ben böyle düşünüyorum hristiyanlığın kökenindeki(bugünkü hristiyanlık değil) derin ruhsal ve mistik felsefeyi açığa çıkarmaya çalışıyorum

Ciddi olarak eleştirecek hristiyan arkadaşlarla da zevkle ve sevgiyle tartışabilirim.

yaren
11-04-2007, 21:53
peki öyleyse arkadaşım , sevgi saygı içerisinde olgunlıkla tartışalım.. yazımalrıma bakabilisiniz di
yorsunuz .. tamam elbette bakarım .. size inanmadığım için değil , yanlış anlaşılmasın görüşlerinizzi ve bakış açınızı anlamak için ...

ayrıca belirteyim hemen :

ben bir teolog değilim . din adamı değilim ama elimden geldiğince yazacağım ve tartışacağız bunları.. konu ben yada sen değilsin ! güzel bir sohbet olsun .. .

belirtmedim sanırım :

ilk yazın ve ikincisi * : güzel bir araştırma olmuş ,, örnekleyici ve kolay bir dil ..

fakat isanın yaşamamış olmasına gelince orda yanılıyorsunuz .. kabul etmiyorsunuz !

napolyonda kral şarlman da yaşamamıştrır ozaman !! nasıl emin olabiliriz ?? elbetteki tarihsel kanıtlarla , belgelerle, görgü tanıklarıyla , diğer eski tarihçilerin verileriyle .. isa da aynı

bu akşamlık bukadar .. zamanım şuan kısıtlı

görüşücez ama

sevgilerle

mep
11-04-2007, 23:19
Hiaaaa! *İthal tebligatçı gelmiş!
Müslüman abiler bitti galiba! yada Allah baktı bizi gönderdiği
tebligatçılarla müslüman yapamıyacak bide hıristiyan yapmayı
deniyim bakiim dedi , Okan abiyi gönderdi galiba! :roll:

Okan abim,Dinlerden özgürlüğe hoş geldiniz.
Sanırım hem sizin hemde bizlerin hoş paylaşımları
olacaktır.Tekrar hoş geldiniz.

antimuhammed
11-04-2007, 23:39
Birde Yunan Mitolojisinde Ganymedes olayı vardır.

Troya kralı ve kraliçesi olan Tros ile Kallirhoe'nin Ganimedes (ganimed okunuyor) adında yakışıklı mı yakışıklı bir oğulları vardır. Bunu diğer tanrılar Zeus'a söylerler ve Zeus, Ganimedes'i bir gün Troya'nın dağlarında çobanlık yaparken kaçırarak Olimpos dağına götürür ve tanrılara içki sunmak üzere saki olarak kullanmaya başlar. Kendisinin olmayan bir şeydir Ganimedes, başkasınındır ve zorla alınmış ama köle ya da başka bir adla kullanılmaktadır ve Zeus tarafından yapıldığı için de dinsel bir boyutu vardır.

Bir şekilde Tanrı tarafından gök yüzüne alınma olayı Hırıstiyanlık öncesinde mevcut.

Bir diğer açıdan Türk dillerinde ganimet diye bir sözcük yok, "ulca" ya da "tabiş" tir Türkçe karşılığı. Ganimet Arapça dan geçmiştir Türkçeye. Hepimizin bildiği gibi Müslümanlıkta bir ganimet kavramı vardır. Başka dinden olanlarla yapılan savaşlardan elde edilen mal ve insanlar ganimet olarak değerlendirilirdi. Ganimetler belirli oranda devlet payı düşüldükten sonra savaşa katılanlara pay edilir, savaş sonunda eğer galip gelinmişse savaşanlar mal ve köle sahibi olurlardı. Bu da kutsal bir gelirdi. Belkide Arapçaya Ganimet sözcüğu bu söylenceden geçmiştirç Ganimed/Ganymedes

11-04-2007, 23:56
Okan hoşgeldin. Ama tebliğ ve yayagara yerine iletilenleri tartışmak herhalde daha doğru olur değil mi? Burada ciddi bir inceleme var, İzle ve yazılanlar hakkında yorum yap.

Ben biraz klasik yunan felsefesi okudum. Burada iletilenler doğru. Ayrıca İsa öncesi Filistin'in durumunu biliyor musun? O zaman Filistin'de Yahudilerin dışında bir sürü ulus - tabi arada yunanlılar da - vardı, Filistin Roma egemenliği altındaydı. Roma'dan önce de Filistin'e uzun süre Persler egemen olmuştu. Burada yazılanlar çok mantıklı geliyor, ve şu anda bu başlık gayet ciddi bir konumda, atışma yeri değil.

Okan son iletini götmemişim. Ama gene de ben bu iletiyi silmemeye karar verdim.

barış lütfen devamı varsa bekliyorum, bu kısım çok ilginçti, sağol

antimuhammed
12-04-2007, 00:13
Hoşgeldiniz Okan Bey..

Ya iyi ki Hinduizm le Yahudilikte tebligat yok. Yanmıştık o zaman.

Bu konu hakkında *ne nerde ne zaman doğmuş nerelere yayılmış 90saniyelik bir kısa film var..

buyurun
90 saniyede dinler tarihi

http://www.mapsofwar.com/ind/history-of-religion.html

tewderi
12-04-2007, 10:03
Baba: Yer, gök ve her şeyin yaratanı olduğu için, kendisine "Baba" denilen Yüce Allah.

Oğul: Yaklaşık ikibin sene önce insanları kurtarmak için dünyaya gelen, Allah ile aynı özden (Ruhtan) olduğu için kendisine "Allah'ın Oğlu" denilen İsa Mesih. (Aynı özden geliyor demesi isanın Tanrının soyundan gelmesimi demek ,Veya isa insan değimi diğer insanlardamı Tanrının özünden geliyor.)


Kutsal Ruh: İsa Mesih dünyada iken öğrencilerine göndermeyi vaat ettiği ve göğe yükselişinden kısa bir süre sonra, öğrencilerinin toplu olduğu bir zamanda, üzerlerine büyük bir kuvvetle gelen ve onları büyük güçle kuşatan (7) "Tesellici hakikat Ruhu" ,(8) "Baba'dan çıkan hakikat Ruhu"dur.(9) Bunlar, üç tane ayrı ayrı "Allahlar" mıdır? Elbette değil. İsa Mesih, öğrencilerini Hıristiyanlığı yaymak üzere gönderirken inanacak kişileri "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin"(10) demiştir. Dikkat edin, İsa Mesih burda, Baba Oğul ve Kutsal Ruh "adlarıyla" değil "adıyla" demesi, bu üçlünün ayrı ayrı "Allahlar" olmadığını, üçünün tek Allah olduğunu gösterir. Yani İncil'e göre, üç ayrı Allah değil, "üçlübirlikten oluşan tek Allah" vardır. (İsa göğe çıkınca dumanmı çıkmış :) Bu kutsal Ruh çıkan dumanmı :) )


[b] Ben birşey anlamadım

habilis
12-04-2007, 12:25
hoşgeldin , okan kardeşim..

ee anlat da bilelim *ozaman ..

yaren
12-04-2007, 12:39
hoşbulduk herkee..

teşekkürler yorumların için..

barış kardeşim , sen josh m. dowel hakkında bir iki şey demişsin de niye adamın ideolojisini çürütme yoluna gitmiyorsun.. adam isanın dirildiğini , öğrenclere gömründüğünü kanıtlamış !! sen bunlardan bahset bana .. hangisiini çürütebiirsin ?

bakın *isa yaşadımı yaşamadımı sorusu enbaşta saçma bir sorudur ! isanın yaşamını, ölümünü,direğe çivilenmesini, öldükten sonra görülmesini tarihsel gerçekler katagorisinde kanıtlayabiliriz. tarihsel diyorum ..! bilimsel yöntemle değil. bazı şeyler bilimsel yöntemlerle bazı şeyler ise tarihsel verilerle ispatlanır. !

isanın gerçekten yaşaması , bunlardan biridir. *papa 3. leo gerçektende yaşadımı ? sen bana bunu bilimsl yöntemle kanıtlasana . kanıtlayamassın ..ancak tarih verilerine bakmak lazım.

isede tax ile gittiğini kanıtlayamassın . ancak gider taksicinin tanıklığına başvurman lazım diyorum.. birbirinden bağımsın ilk yüzyıl tarihçileri , bunlar isanın ölümünü izlemedilermi ? izlediler. inkar etmek ,reddetmek tarihi hiç etmektir. Bilimsel yöntem yalnızca tekrarlanabilen olguları kanıtlamak için kullanılır. Tarihte yaşayan kişilerin ya da olayların gerçekliğini kanıtlamak için ise yetersizdir. Bilimsel yöntem aracılığıyla, “Napolyon gerçekten yaşadı mı?” sorusunuda alamazsın . alabilirmisin ??? *hayır..sen işte bukadar bilimselsin ..

12-04-2007, 19:51
Bu tarih ile bilim arasındaki ispatlama meselesini hiç anlamadım. Bilim, İsanın dirilmesi ile uğraşmaz ki. Bu bilim dışıdır zaten.

Tarihsel ispat nedir, nasıl oluyor bir açıklar mısınız? Yani sosyal bilimlerde evrensel yasalar var da, onların ispatları mı var?

habilis
01-06-2007, 21:35
Mezmur 22:1 Tanrım, Tanrım, neden beni terk ettin?Niçin bana yardım etmekten,
Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?

isanın *tüm insanlar için kendini kurban ettiği sık sık söyleniyor, isanın geliş amacıda bu zaten . yeryüzüne gelmek , kendini feda etmek , kanını dökmek ve bu kanıylada tüm insanlığı "satın almak" .

Matta 27:46 Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, «Elî, Elî, lema şevaktani?» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?» diye bağırdı.

Markos 15:34 Saat üçte İsa yüksek sesle, «Elohi, Elohi, lema şevaktani» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?» diye bağırdı.

peki ama neden isa yukarıdaki bu ayette bu şekilde şikayet etmiş ?? ! hani zaten bu yüzden gelmemişmiydi , niye şikayet ediyor ?

hem tanrı söz vermemişmiydi isaya : "seni asla terk etmem ,seni asla yüzüstü bıkakmam " diye!!!

hani neden yardım etmedi bu durumda isaya ???


niye sözünde durmadı peki ?

gerçektende komik bir durum ..

pante
01-06-2007, 22:15
"Elî, *Elî, *lema *şevaktani?" *yani;

«Tanrım, *Tanrım, *Neden *terkettin *beni?» *İsa, *tanrıdan *bir *an *önce *canını *almasını *istemişti..Daha *sonra *havarilerin *işleri *sırasında, *Kudüs'te *havarilerin *talebelerinden *ve *yardımcılarından *İstefan *tutuklanır. Hakkında *Tanrıya *ve *Musa'ya *dil *uzattığı *iddiasıyla *idam *kararı *alınır *ve *taşlanarak *öldürülür.

Ölmeden *önce *İstefan'ın *yakarması *ise *şöyledir;İstefan *taş *yağmuru *altında, *«Rab *İsa, *ruhumu *al!» *diye *yakarıyordu.Sonra *diz *çökerek *yüksek *sesle *şöyle *dedi: *«Ya *Rab, *bu *günahı *onlara *yükleme!» *

Elçilerin *İşleri/ 7/59-60İsa *ile *İstefan *arası *gelişmeler *İsa'nın Tanrının oğlu aşamasından Tanrılığa *geçiş *aşamasıdır.

İsa *Tanrısından *canını *almasını *isterken *, *İstefan *İsa'dan *canını *almasını *istemiştir.

http://pante.blogcu.com/1993955/

habilis
02-06-2007, 11:37
güzel bir nokta sevgili pante ,

....

başka bir konuya açıklık getirmek isterim ;

İşaya 22:22 Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim. Açtığını kimse kapayamayacak, Kapadığını kimse açamayacak.

burada geçen kişinin mesih olduğu söylenir , hatta incilede bu geçirilmiş işyadaki kişinin aslında mesih olduğu vurgulanmıştır. yani bir ön bildiri manasına taşımaktadırlar ..

Vahiy 3:7>8 «Filadelfya'daki topluluğun meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı Kişi şöyle diyor: `Senin yaptıklarını biliyorum. İşte senin önüne, kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum, yine de sözüme uydun ve adımı inkâr etmedin.

bu şekilde davranarak incilin güvenir bir kitap olduğu ima ediliyor. "bakın işte tevratta geçiyordu bu peygamberlik , bu kişi isadır , incildede geçiyor, ozaman incil güvenilir, doğru ve uyumludur " diyerek *komik bir duruma düşüyorlar.

asıl dikkat etmemiz gereken bir nokta var :
peygambersel bir hava verdikleri İşaya 22:22 yi anlamak için öncelikle biraz gerisinde bulunan Yşa.22: 15 okumak gerekir!!

ne yazıyor orda !!
:
Yşa.22: 15 Rab, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
"Haydi, o kâhyaya,
Sarayın sorumlusu Şevna'ya git ve de ki,

burada tanrı " *davudun evinin anahtarını vereceğim" dediği "kişi" *İSA DEĞİL ŞEVNA dır!!!!

gördüğümüz gibi bu şevnayı İSA olarak anlayıp bu olaya peygamberlik yüklemek çok komik ve basit bir OYUNDUR !!

habilis
02-06-2007, 12:05
BENZER BİR DURUM Mezmur 22:7-8 dede görülür ..

bakalım önce ayet ne diyor :

Mezmur 22:7 Beni gören herkes alay ediyor, Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki:

Mezmur 22:8 "Sırtını RAB'be dayadı, kurtarsın bakalım onu,
Madem onu seviyor, yardım etsin!"

incili okuduğunuzda tam olarak bunu bulursunuz 1 dersinizki " aaa !!! ben tevrattanda okudum , böyle olacağı yüzlerce yıl öncesinden yazılmış ! incildede gerçekleştiğini görüyoruz ! incville tevrat ne kadarda uyumluymuş !!"

çünkü incildede şu ayetler yer alır :

Matta 27:29 Dikenlerden bir taç örüp başına koydular, sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp, «Selam, ey Yahudilerin Kralı!» diyerek O'nunla alay ettiler.

Matta 27:41>42 Başkâhinler, din bilginleri ve ihtiyarlar da aynı şekilde O'nunla alay ederek, «Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor» diyorlardı. «İsrail'in Kralı imiş! Şimdi çarmıhtan aşağı insin de O'na iman edelim.

bir film vardı : mel gibsonun yönetmenlik yaptığı "tutku" "isanın çilesi" filmi !!

oradada alay ediyorlardı bu zavallı isayla !! ve bununda altında tevratta önceden *verilen peygamberlik olduğuydu !

HALBUKİ BU ÇOK KÖTÜ BİR OYUNDUR !!

TEVRATTA VERİLEN BU AYET İSA İÇİN SÖYLENMEMİŞTİRKİ !!! !

bakalım bunun dayanağına ;

Mezmur 22:7 "Beni gören herkes alay ediyor,... *'' ayetinde söylenen kişi devamen şöyle diyor :

"Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB, Çünkü beni kurtardın, Düşmanlarımı bana güldürmedin."

yani burada söylenen kişi daha sonra tanrı tarafından kurtarılmış !!
ki "Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB, Çünkü beni kurtardın"

"Düşmanlarımı bana güldürmedin" deniyor. !


anlaşılıyormu !!!!

mesela "isanın dövülmesi olayınadada" aynıdır !!

tevratta bir ayet vardır :

İşaya 50:6 Bana vuranlara sırtımı açtım, Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim. ''

burada garibanın birine eziyet ediliyor olamazmı !!! ?

zaten ayetin devamını okuduğumuzdada şuraya rastlarız :

Yşa.50: 8 Beni haklı çıkaran yakınımda.Benden davacı olan kim, yüzleşelim,
]Kimdir hasmım, karşıma çıksın. diyerek bir meydan okuma *söz konusu !!

isa dövüldüğünde birilerine meydan okudumu " kimsiniz len !! çıkın karşıma "diye !! *:D *HAYIR tabikide..

....

habilis
02-06-2007, 14:16
incilde isa için kullanılan bir benzetme var *: YILAN !!!!

evet evet yanlış duymadınız isa yılana benzetilmiştir .. ve bu çok kötü bir benzetmedir. !

Sayılar 21:8 RAB Musa'ya, "Bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır" dedi.

ardından şu ayete bakalım :

Yuhanna 3:14 Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu'nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir.
Yuhanna 3:15 Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun.

israiloğulları rahat durmazlar ve yine tanrılarını kızdırırlar, tanrı öfkelenir ve yılanlar gönderir kavmine !! zehirli yılanlar !

ardından acır ve kuluna emreder " bir yılan sureti yap " ! zehirlenen herkez ona baksın "hayata kavuşsun " !

bizim yuhanna da aynı benzetmeyi yaparak isa ile bağdaştırır olayı :)

çok kötü bir benzetme yine söylüyelim :)

habilis
02-06-2007, 14:26
isa bimem kimlerin başını ezecekmiş !!!


Sayılar 24:17 'Onu görüyorum, ama şimdilik değil, Ona bakıyorum, ama yakından değil.
Yakup'tan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek. Moavlılar'ın alınlarını, Şetoğulları'nın başlarını ezecek.

mazlummu mazlum bir isa modeli çıkıyor incilde karşımıza ! hristiyan teolojisine göre düşünücek olursak "isa tanrıdır! "

yani yahudilerein ( israillerin ) ırkçı tanrısı İSADIR! ..

ÇOLUK ÇOCUĞUN , GENNCİN YAŞLININ , KADININ ,BEBEĞİN ÖLÜM EMRİNİ VEREN " HEPSİNİ ÖLDÜRÜN ACIMAYIN "DİYEN TANRI ASLINDA "İSA NIN KENDİSİYMİŞ !!!

burdada aynı şey anlatılıyor aslında ! bilmem kimin alınlarını , bilmem kimin başını ezecekmiş !

ikinci nokta ise "Yakup'tan bir yıldız çıkacak" ifadesidir !

buda tamamen yalandır ! isa aslında yakup soyundan felanda değildir !

Lk.3:23

İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.
Yusuf da Eli oğlu, ....

yusufun oğlu olan biri nasıl tanrının oğlu olabiliyor ? yada tanrının oğlu nasıl yusufun oğlu olur ? *
hani bu kişi babasız dı ? neden yusuf deniliyor ??

herhalde yakupla bağdaştırmk için :)

iyide kimin oğlu bu çocuk !!

habilis
02-06-2007, 14:44
bu sabah erken *kalkmıştım ve yanı başımda küçük boy -kırmızı - genellikle eleştirilerimi bundan yaptığım( ilham bu incilden geliyor :) ) incilimi elime aldım .

isaanın ölümü üzerine okuyordum *;

yuhannada isa kendisi taşımış çarmıhını , öyle yazıyor 1 aslında biliyorsunuz "kirineli simun " yardım ediyor taşımasına , fakat nedense yuhanna bu "simunu" hiç hesaba katmadan " isa tek başına taşıdı " görüntüsü çiziyor ! *neden bu adamın yararı anlatılmıyor da büyüklük olsun diye isa kendisi taşıyormuş gibi anlatılıyor ?

yuh.19:17

Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp Kafatası - İbranicede Golgota - denilen yere çıktı .

bakın ayetlere ,
Mt.27:32

Dışarı çıktıklarında Simun adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmıhını ona zorla taşıttılar.
yada luka :.23:26

Askerler İsa'yı götürürken, kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adamı yakaladılar, çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler.


bu ince detayıda paylaşmak istedim ...

habilis
03-06-2007, 16:51
arkadaşlşar bugün çok enteresan bir noktayı ele almak sitiyorum ....

hani sık sık söylerler " İNCİL TEVRAT DEĞİŞTİRİLMEMİŞTİR ! ,SAF SÜT GİBİ DİR. "

İNCİL VE TEVRATIN DEĞİŞTİRİLMİŞ OLDUĞUNU KİTABIN TANRISI İTİRAF ETMEKTEDİR !!

evet yanlış duymadınız arkadaşlarım , tevratın tanrısı itiraf ediyor bunu !!!!


( bu çalışmamızı eminim müslüman arkadaşlarımız kendi lehine kullanacaklardır ,fakat burdaki görevimiz gerçeği açığa çıkarmaktır )..

öncelikle şu ayeti yazalım :

mezmur 18:30 Tanrı'nın yolu kusursuzdur, RAB'bin sözü arıdır. O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.


yani tanrının sözü kutsalmış ve kusursuzmuş !! dikkat edin kusursuzdur diyor !!!

zaten tanrının sözündende böyle bir şey beklenir değilmi !! yani hatalı ,kusurlu olması tanrınında bir eksikliğidir !! tanrının tanrılık sıfatına yakışmaz !!!

birde şu ayeti yazalım :

ibraniler .8:7
Eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı,
ikincisine gerek duyulmazdı.


şimdide tam tersi söyleniyor *:) *)))

yani TANRININ SÖZÜ KUSURLUDUR !! denmek isteniyor ! ki ikinci bir antlaşma yapma gereği duyulmuş !!!

aslında kutsal kitabın ne dediğini ,ne anlatmak istediğinide anlayamadık , bir öyle diyor bir böyle !!

bir dediği bir dediğini tutmuyor yani !
bu hatalı ,kusurlu kitabın tanrısıda demekki aynı ,oda kusurlu 1 ne olduğu *belli değil !!

Yu 5:37
Siz hiçbir zaman O'nun ne sesini işittiniz, ne de şeklini gördünüz.

olurya belkide tanrıda yoktur bu kitaba göre !! :D

şimdide ilk başta söylediğimiz şeyi yineleyelim , tevratın ,incilin *TAHRİF EDİLDİĞİ VE BU KİTAPLARIN TANRISININDA BUNU KABUL ETTİĞİ , BU TAHRİFİ İTİRAF ETTİĞİ !!!

mezmur 18:30 Tanrı'nın yolu kusursuzdur, RAB'bin sözü arıdır. O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır !

kusursuz denilen kusurlu kitabın ,kusurlu tanrısının şu sözüne dikkatleri çekmek istiyorum !!

YEREMYA 8 . BÖLÜMÜN 4. AYETİNDE "RAB şöyle diyor"DİYE BİR TABİR VAR . TANRI AÇIKLAMA YAPIYOR KULLARINA VE DEVAM EDİYOR ...

Yeremya 8:4 Onlara de ki, `RAB şöyle diyor: `İnsan yere düşer de kalkmaz mı, Yoldan sapar da geri dönmez mi?

Yeremya 8:5 Öyleyse neden bu halk yoldan saptı? Neden Yeruşalim sürekli döneklik ediyor? Hileye yapışıyor, Geri dönmeyi reddediyorlar.
.
..
(burası özü dikkat edin ) * :

Yeremya 8:8 `Nasıl, biz bilge kişileriz, RAB`bin Yasası bizdedir, diyebiliyorsunuz? İşte, bilginlerin yalancı kalemi Yasayı yalana çevirmiş.

işte itiraf ediyor tanrı..
Tanrı siz benim yasamı yalana çevirdiniz ve insanları bu yasa TANRIDANDIR DİYE KANDIRMAKTASINIZ

"SİZ BENİM YASAMI YALANA ÇEVİRDİNİZ !!!"

bu ayet nasıl yorumlanabilir !! zaten ikinci antlaşmada denmemişmiydi " Eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı,
ikincisine gerek duyulmazdı"

:D

unutmayalım ki bu kitap BİR BÜTÜN DEĞİLDİR !!

içinde eksikler vardır !! yazılmamış daha çok şey vardır !!

yu21:25
İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.

Yu 20:30
İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok mucizeler yaptı.

en önemlisi tanrı kendisi diyor " SİZ BENİM YASAMI YALANA ÇEVİRDİNİZ !! "diye !!

bu yalana çevirme olayını YORUM olarak algılarsak yanlışa düşmüş oluruz !!

neden mi ??

çünkü ozaman şu söz boşa söylenmiş olurdu !! :

"Nasıl, biz bilge kişileriz, RAB`bin Yasası bizdedir ..diyebiliyorsunuz! "
yani onlarda rabbin yasası yok ! , ihtiyarların ,din görevlilerinin sözleri var !!

dikkat edin : "İşte, bilginlerin yalancı kalemi "


zaten bu yüzdende ikinci antlaşmada birinci antlaşma kötüleniyor "kusurlu ,hatalı "damgası vuruluyor !!!

..
sevgilerle
habilis

habilis
03-06-2007, 17:37
ARKADAŞLAR :

okan_nemutlu arkadaşımızın sevgi ve selamları var .

(kendisi okuldan arkadaşımdır.)

osiris
03-06-2007, 21:08
arkadaşlar bu konularla ilgilenenlere Burak Eldemin Mardukla *randevu 2012 ,Fraternis, *Aytunç Altındalın kitapları yabancı yazarlardan Luigi Casolli Mesih masalı isa gerçekte hiç yaşamadı,Timothy Freke ve Peter Gandy İsanın gizemleri gerçek isa bir pagan tanrısımı ,yine aynı yazarların İsa ve kayıp tanrıça ilk hiristiyanların gizi öğretileri adlı kitapları tavsiye ederim.

habilis
03-06-2007, 21:16
osiris teşekkür ederizz..

bu konuda bildiğin site de varsa paylaşabilirsin ..

sevgilerle

habilis
05-06-2007, 19:02
yapımda olan bu çalışmayı sizlerle paylaşmak istedim !!


HAÇ ŞEKLİDE DİĞER TÜM HRISTİYAN DOKTRİNLERİ GİBİ PAGANİZM DEN GELMEDİR !

KÖKENİ PAGANDIR !

FSANELERDE ,MİTOLOJİLERDE DE VAR OLAN BU HAÇ İSA İÇİNDE ÇOK ŞEY İFADE ETMEKTEDİR ,

ŞARAP TANRISI *Dionysus!!!http://www.jesusneverexisted.com/IMAGES/antin-stele.gif

BU HAÇA DİKKAT EDİN .. ELİNDE AYNEN İSANIN HAÇINA BENZER BİR ŞEKİL VAR !

Dionysus VE ÇARMIHI !!!

http://www.jesusneverexisted.com/IMAGES/jc-coptic-6-7th.gif

İSA VE ÇARMIHI !!

http://www.holylandmarket.com/p/n/OliveWood/JesusCarryingCross2.jpg

Dionysus ÇARMIHTA !!!http://www.medmalexperts.com/POCM/headers/header_slices/h_main_dionysus_on_cross.gif

İSA ÇARMIHTA !!!

http://www.medmalexperts.com/POCM/headers/header_slices/h_main_jesus_on_cross.gif

benzerliği görebiliyorsunuz ,, haç aynı haç ,, çarmıha gerilme şeklide aynı !!! bu çok ciddi bir benzerliktir ki isa nın mitolojik bir kahraman olduğunu belgeler !!!!

İSA MESİHİN *GÜNEŞ TANRISI *APOLLO GİBİ BİR KARAKTERİ VARDIR !!

İSA

http://www.jesusneverexisted.com/IMAGES/Jc-sun-god.jpg

“Dünyanın Işığı Ben’im" isa mesih ..

APOLLO da !

http://www.jesusneverexisted.com/IMAGES/sun-god.jpg

İSA BÜYÜK ÇOBANDIR !!!

“Ben İyi Çoban’ım”

http://www.jesusneverexisted.com/IMAGES/jesus_4thshepherd.jpg

aynı şekilde APOLLO da

http://www.jesusneverexisted.com/IMAGES/apollo-6th-c-athens.jpg

ARADAKİ BENZERLİĞİ SİZDE FAR EDEBİLDİNİZMİ !! İSA GİBİ APOLODA ÇOBANDIR , KARAKTERİ AYNIDIR !


.................................................. ........
( eleştiri yapımda )

habilis

habilis
05-06-2007, 19:07
İSANIN DAĞDAKİ VAAZI


İNCİL


5.BÖLÜM


3-12 AYETLERİ


Bu ayetlerde görülen isanın kimilerini uyuşturmak için verdiği vaazdır. İsa bir dizi teselli nutku atarak bu cahil , eğitimsiz insanları kandırmaya çalışmaktadır. Masum olan bu insanların manevi ihtiyaçlarını sömürerek onlara hiç gerçekleşmeyecek avuntular sunar.


“siz tanrıyı göreceksiniz”


“tanrının egemenliği sizin olacak”


“sizler doyacaksınız”


“Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.”


“Ne mutlu ruhta yoksul olanlara”

Vsvs.. bu teselli sözlerinin ardından gelecek zamanlı kip kullanarak bu insanları kazanır. .. *


Aç olan bir insan duasında dünyanın adaletsizliklerini , yoksulluğu,sefaleti *anlatır. *


Çünkü onun ihtiyacı odur. İsada bunu iyi bildiğinden dolayı bu yollardan bu insanları sömürür.


17.AYET : Kutsal Yasa`yı* ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.


Burada isanın açıkça yalan söylediği anlaşılıyor. Eski antlaşmaya baktığımızda tanrı sürekli olarak kurban takdimesi ,sürekli ve düzenli oruç, kurban sunuları, şabat gününün tutulması, fısıh bayramı hakkında “SÜREKLİ TUTACAKSINIZ, SONSUZA DEK UYGULAYACAKSINIZ” demektedir.


İsa ise bunları tamamen kaldırıyor. Tanrının sonsuza dek tutacaksınız dediğini isa YENİ ANTLAŞMAYA DAYANARAK HİÇ EDİYOR.


18.AYET: Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa`dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.


Aslında bu tam olarak doğru değildir. Baktığımızda ,incelediğimizde incilin birçok nüshası vardır. Doğru. Fakat bazı yerler değştirilmiş , kesilmiş , yayınlanmamış, HATTA KAYBOLMUŞTUR!!


Buna bir örnek verelim: yuhanna 7:53 den 8:1-11 e kadar olan hikaye birçok İncilde yer almamaktadır. Bazılarında ise yerini almıştır. Yer almamasının nedeni bunun *tam olarak doğru olup olmadığı. Bazıları bu hikayenin insan sözü olduğunu düşünüyor ve incile katmıyor. ..!!!


22.AYET:


Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul`da* yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir.


FAKAT İNCİLE BAKTIĞIMIZDA BİRÇOK KEZ İSA KENDİSİ HAKARET ETMİŞTİR. Bunu görmek için incili okumamız yeterlidir. *


“engerek soyu”


“ey kıt imanlı”


“ahmak adam” *


Hatta insanlar için “köpek , domuz” tabirlerini bile kullanır. (mt 7:6)


BU SÖYLEMLERİYLE İSADA CEHENNEMLİKTİR. *


27-28 . AYETLER :


`Zina etmeyeceksin` dendiğini duydunuz.

Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.


Eğer öyle olsaydı kimsenin cenneti göreceği yoktu. Çünkü isa bir kadınla zina etmeği bırakın bir kadına istekle bakan birinin bile cehennemlik olduğunu söylüyor.


Bir erkeğin kadını, yada kadının erkeği arzulaması neden cehennemlik olsun ki. !! bu doğal bir tepkimedir !!


31-32. ayetler :

`Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin` denmiştir.

Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.”


Bu çok açma bir söylemdir. Bir kadın ile arkeğin evliliğinde ya dayak varsa, şiddetli geçimsizlik varsa, fikir uyuşmazlığı varsa ne olacak !!???


Ömrünün sonuına kadar katlanmak zorundamı ???

33-34. AYETLER:

Yine atalarımıza, `Yalan yere ant içmeyeceksin, ama Rab`bin önünde içtiğin antları yerine getireceksin` dendiğini duydunuz.

Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin: Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı`nın tahtıdır; ne yer üzerine, çünkü orası O`nun ayak taburesidir; ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası Büyük Kral`ın kentidir.

İSA SAKIN YEMİN ETMEĞİN DİYOR FAKAT TANRI BİRÇOK KEZ YEMİN ETTİRMİŞTİR VE KENDİSİDE YEMİN ETMİTİR. !!

Kullarından yemin etmesini isteyen tanrı nasıl olurda yemin etmenin kötü bir şey olduğunu söyler ??


Değişmeyen bir tanrının fikirlerininde değişmemesi gerekir !!!

Matta

6.bölüm

9-13 :

“Bunun için siz şöyle dua edin: `Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın.”


Göklerdeki babamız diyor isa ..demekki *tanrı göklerden küçükki göklere sığabiliyor.

Adın kutsal kılınsın diyor isa. Acaba tanrının adı kutsal değilmiki ?.. tanrının bizim onu yüceltmemize ihtiyacımı var ? neden böyle aşağılık komplekslere giriyor yüce yaratıcı ??


“Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver”

Bunu tanrı zaten bilmiyormu ? bizim ekmeye ihityacımız olduğunu . biz ondan istemöez isek eğer tanrı bize ekmek vermeyecek öylemi ?

“Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla “

Buradada bir çıkar bir pazarlık söz konusudur. “Bak ben bağışlıyorum sende beni bağışla haa!!” demeye getiriyoruz !!

“Ayartılmamıza izin verme.” Bazı yerlerde ise “ bizi zor sınavlardan geçirme “denir.

Sormak lazım tanrı neden insanları deniyor?? İnsanların zaten ne yapacaklarını bilmiyormuki sınava tabi tutuyor ? sınavın sonucunu bilmiyor mu ?? *eğer bilmiyorsa nasıl oluyorda süper güç oluyor ??


29.AYET:

Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi.

YİNE YALAN YİNE YALAN!!..

HALBUKİ SÜLEYMAN ÇOK ZENGİNDİ. KRALDI.BİRSÜRÜ CARİYELERİ KARILARI ,AVRATLARI VARDI. BİR ELİ YAĞDA BİR ELİ BALDA İDİ. *


İSA SÜLEYMANI FAKİR GÖSTERMEYE ÇALIŞARAK DÜRÜST DAVRANMIYOR. YALAN SÖYLÜYOR!!

Devam edecek ( eleştiri yapımda)


habilis

habilis
14-06-2007, 14:10
İSA YA GÖRE DÜNYANIN SONU NE ZAMAN GELECEK ? ! İSANIN VAADİ GERÇEKLEŞMEDİ !!!

yahudi din önderi isa dünyanın sonunun kimse tarafından bilinemeyeceğini söylüyor " o günü ve saati kimse bilmez ,ne gökteki melekler nede oğul ...tanrı bilir"
isa kendisinin dünyanın sonunun ne zaman olacağını bilmediğini söylüyor .. bu dinin teolojisine göre isa tanrının kendisidir !! ozaman şu geliyor aklımıza " isa tanrıysa nasıl oluyorda o günü ve zamanı bilmiyor ??? !!"

diyorlar ki "isanın bilgisi sınırlıydı " ama ben bir ayet biliyorumki " o herşeyi bilir, hatta insanların yüreklerinde olanları bile " isa tanrı ise o günüde bilmel,ydi !!

diğer yandan incilin bir çelişkisi olan Markos;9-1e gelelim ;

ne diyor orda :

Markos;9-1 İsa, «Size doğrusunu söyleyeyim» diye devam etti, «burada bulunanlar arasında, Tanrı Egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.»

ne demek bu şimdi !!! yukarıdaki ilk açıklamasına göre " o günü ve zamanı kimse bilmez ne melekler..nede *oğul.."

ikincisi kehanete göre İsa'nın vaaz verdiği insanların içinde bulunan birilerinin ölmeden Tanrının egemenliğinin gerçekleşmesi lazımdır.

eee markostaki açıklamasına göre BİLİYOR !! biliyorda diyor «burada bulunanlar arasında, Tanrı Egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.»

eee pekiki bu açıklaması tuttumu ?? hayır tutmadı ,, yani gerçekleşmedi !!

Mat.16: 28
Size doğrusunu söyleyeyim, *burada bulunanlar arasında,
İnsanoğlu'nun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var."

isanın bir plavracı olduğu ortadır çünkü vaat ettiği şey gerçekleşmemiştir !!!


..

habilis
14-06-2007, 17:20
KATOLİK KİLİSESİ GÜNAHLARI AFFEDİYOR!!

TABİ "PARA " KARŞILIĞINDA !!!

1517 yılında, Papa X. Leo, kişinin ruhunu makul bir para karşılığında kurtarabilmesi için Taxa Camerae’yi başlattı. Bu basit tedbirle, ne kadar kötü olursa olsun bağışlanamayacak suç yoktu. 35 madde arasından şunları okuyoruz:

“1. İster rahibelerle, ister kendi kuzenleriyle, yeğenleriyle ya da kızlarıyla (aynen böyle!), yani bir şekilde herhangi bir kadınla cinsel günah işleyen bir rahip, 67 pound 12 şilin ödemesi karşılığında bağışlanacaktır.

2. Eğer rahip, zina günahıyla birlikte doğaya ya da hayvanlara karşı işlenmiş günahlarının da bağışlanmasını istiyorsa, 219 pound 15 şilin ödemek zorundadır. Fakat kadınlarla değil de sadece oğlanlarla ve hayvanlarla doğal olmayan günahlar işlemişse, 131 pound 15 şilin ödemelidir.

3. Bir bakirenin kızlığını bozan rahip, 2 pound 8 şilin ödemelidir

4. İster kaldığı manastırda ister dışarıda, aynı anda veya art arda bir ya da birden çok erkeğe kendini veren rahibe, baş rahibenin saygısını kazanmak istiyorsa 131 pound 15 şilin ödemelidir.

7. Tüm davalardan azade tutulmak ve yasak ilişkilerini sürdürmek için geniş bir muafiyet elde etmek isteyen zinacı bir kadın, Papaya 87 pound 3 şilin ödeyecektir. Aynı şekilde, koca da aynı miktarı ödeyecektir, eğer koca kendi çocuklarıyla ensest ilişkiye girmişse, ek olarak 6 poundluk bir vicdani ödeme yapacaktır.

8. Tecavüz, soygun veya kundakçılık suçları için eziyet yapılmaması ve bağışlanması, suçluya 131 pound 7 şiline mal olur.

9. Ruhban kesime ait olmayan birinin şahsında gerçekleşen adi cinayetin bağışlanma bedeli 15 pound 3 penstir.

10. Eğer katil aynı gün iki veya daha fazla kişinin ölmesine neden olmuşsa, bir kişiyi öldürmüş gibi ödeme yapar.

11. Karısına kötü davranan koca, kilise kasasına 3 pound 4 şilin öder; eğer karısını öldürmüşse 17 pound 15 şilin, eğer karısını başka biri ile evlenmek için öldürmüşse ekstra olarak 32 pound 9 şilin öder. Kocaya suç işlerken yardım edenler adam başı 2 poundla bağışlanır.

12. Çocuğunu boğarak öldüren baba 17 pound 15 şilin ödemelidir [yani bir yabancıyı öldürmekten 2 pound daha fazla], baba bunu annenin izni ile yapmışsa bağışlanması için 27 pound 1 şilin ödemelidir.

Kürtaj da kolayca bağışlanabilmekteydi:

13. Kendi çocuğunu rahminden çıkararak yok eden annenin ve suça katkıda bulunan kocanın, her ikisi birden 17 pound 15 şilin ödemelidir. Kendisinin olmayan bir çocuğun kürtajını kolaylaştıranlar 1 pound eksik öderler.

14. Kardeş, kız kardeş, anne ya da babasını öldüren 17 pound 5 şilin ödemelidir.

Bununla birlikte, hiyerarşinin yüksek kademelerindeki piskopos veya baş keşiş öldürülürse, ödenecek miktar çok ağır biçimde artıyordu; ilk saldırı için 131 pound 14 şilin, geri kalanlar için yarı miktarı. (15). Üstelik katil “çeşitli zamanlarda birçok rahibi öldürürse, ilk cinayet için 137 pound 6 şilin ve geri kalanlar için de bunun yarısını ödemek zorundaydı.” (16)

Fakat cinayet, tecavüz veya çocuk öldürmekten çok daha ağırı, menfur dinsel sapkınlık suçuydu; yani resmi Kilisenin fikirlerinden farklı fikirlere sahip olmak. Kadın ya da erkek bir sapkın, fikirlerinden dönmüş olsa bile toplam 269 pound ödemek zorundayken, “yakılmış, asılmış ya da herhangi bir şekilde idam edilmiş bir sapkının oğlunun itibarı 218 pound 16 şilin 9 penslik ödeme yapmadığı sürece iade edilemez”di. (19)

Liste, sahtekârlık, kaçakçılık, borçların ödenmemesi, kutsal günlerde et yeme, papazlık rütbesi almak isteyen rahiplerin gayri meşru çocukları ve hatta rahip olmak isteyen hadımlarla (33. maddeye göre en az 310 pound 16 şilin ödemeliydiler) devam ediyor.

Bu çıkarcı rezillik listesine rağmen, Papa X. Leo, Katolik tarihçiler tarafından “Kilise tarihinde papalık makamının en parlak ve belki de en tehlikeli döneminin” baş kişisi olarak tanımlanır. (Bakınız: P. Rodríguez, (1997). Mentiras fundamentales de la Iglesia católica. Barcelona: Ediciones B., Anexo, s.397-400.)

.........................................
kaynak :

Alan Woods

www.marksist.com

habilis
24-06-2007, 21:10
arkadaşlar isanın üzerinde öldüğü "haç" ın eski mısırlılarda cinsel obje olarak kullanıldığını biliyormuydunuz ?..!!

http://www.jesusneverexisted.com/IMAGES/ankh-life.jpg

bir başka açı :

http://www.jesusneverexisted.com/IMAGES/Ankh.jpg

ilginç değilmi !!

AKHENATON
11-05-2008, 17:07
arkadaşlar isanın üzerinde öldüğü "haç" ın eski mısırlılarda cinsel obje olarak kullanıldığını biliyormuydunuz ?..!!

ilginç değilmi !!

hac cinsel obje değil ; gezegen işaretidir.

habilis
26-05-2008, 04:04
hac cinsel obje değil ; gezegen işaretidir.


eski mısır inancında mı ? ( bunu tam olarak bilemiyorum )

ancak benim değindiğim nokta tam olarak doğrudur,,,,,tanrılara yapılan tapınma ayinlerinde haç cinsel bir simgeydi,,

YOLCULUKLAR
29-08-2008, 20:28
bu sabah erken *kalkmıştım ve yanı başımda küçük boy -kırmızı - genellikle eleştirilerimi bundan yaptığım( ilham bu incilden geliyor :) ) incilimi elime aldım .

isaanın ölümü üzerine okuyordum *;

yuhannada isa kendisi taşımış çarmıhını , öyle yazıyor 1 aslında biliyorsunuz "kirineli simun " yardım ediyor taşımasına , fakat nedense yuhanna bu "simunu" hiç hesaba katmadan " isa tek başına taşıdı " görüntüsü çiziyor ! *neden bu adamın yararı anlatılmıyor da büyüklük olsun diye isa kendisi taşıyormuş gibi anlatılıyor ?

yuh.19:17

Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp Kafatası - İbranicede Golgota - denilen yere çıktı .

bakın ayetlere ,
Mt.27:32

Dışarı çıktıklarında Simun adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmıhını ona zorla taşıttılar.
yada luka :.23:26

Askerler İsa'yı götürürken, kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adamı yakaladılar, çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler.


bu ince detayıda paylaşmak istedim ...

Bana göre en güzel tespiti bu mesajınızla yapmışsınız.

Diğer konulara (para ile günah çıkartma gibi, hac sembolünün aslında Mısır'da cinsellik objesi olarak kullanıldığı gibi...) mantıklı açıklamalar getirebilir. Bunun en kestirme yolu da, İncil'in bizlere böyle bilgiler vermediği ve bunların hepsinin insan yorumu (insan günahı) olduğunu söylemektir.

Ama bahsetmiş olduğunuz konu direk İncil'in içindeki bir çelişkidir ve bunlara mantıklı eleştiriler getirilemez.

Açık konuşmam gerekirse... İncil'in öğretilerini her zaman sevmişimdir; ama hiç bir gün de vaftiz olmamışımdır. Vaftiz olmamamın sebebi ise, sizin de bahsettiğiniz gibi, İncil'in içinde yüzlerce çelişkinin olmasıdır. Sanırım bunlar Tanrı sözü olsaydı, bu çelişkilerde olmazdı.

Yine de siz olaya oldukça olumlu bir yönden yaklaşmışsınız. Yani koyu bir Hristiyan bahsetmiş olduğunuz konuyu bir çelişki olarak adlandırmayabilir. Çünkü buradaki ana tema İsa'nın Hacı taşımasıdır. Simun'un hacı taşımada yardım etmesi ise ikinci planda kalır. Dolayısıyla Yuhanna'nın da olayı aktarırken sadece olayın ana temasına değindiği, Simun'u ise es geçtiği söylenebilir.

Ama öyle çelişkiler var ki yenilir yutulur şeyler değil. Yani bir havarinin ak dediğine bir başka havari pekala kara diyebiliyor :)

Dediğim gibi bunun yüzlerce örneği mevcuttur. Ama bir tane örnek vermem gerekirse;

Örneğin Markos ve Luka'ya göre İsa Kudüs'e girişinde sıpaya binmiştir. Ama Matta ise aynı olayı anlatırken, İsa'ya eşek ve sıpa getirildiğini ve İsa'nın ise (sıpayı red edip) eşeğe bindiğini söyler.

Ride
14-09-2008, 00:58
Nietzche'nin Deccal isimli kitabını okumuş muydunuz? Kitabının sonunda yedi maddeden oluşan bir "Hıristiyanlığa karşı yasa" yayımlar; aslında "Hıristiyanlığa karşı" der ama siz onu bütün dinler olarak algılayabilirsiniz. Kitabı okuduğumda bana epeyce etkileyici gelmişti.


HRİSTİYANLIĞA KARŞI YASA

Günaha karşı ölümüne savaş.
Günah, Hristiyanlıktır.

Madde bir - Doğaya her türden aykırılık günahtır. En günahkar insan rahiptir; o, doğaya aykırılığı öğretir. Rahipe gösterilecek olan nedenler değil, tımarhanedir.

Madde iki - Herhangi bir tanrıya tapınma ayinine katılmak kamu ahlakına tecavüzdür. Protestanlara, Katoliklere davranıldığından daha katı; Liberal Protestanlara da, dini bütünlere de daha katı davranılmalıdır. Hristiyan olmaktaki suçluluk derecesi, bilime yakınlık derecesine göre artar. Dolayısıyla suçlunun suçlusu filozoftur.

Madde üç - Hristiyanlığın yılan yumurtalarını kuluçkaya yatırdığı yerler, yerle bir edilmelidir ve yeryüzünün rezalet yerleri olarak geleceğin korkulu ibret vesileleri olsunlar diye korunmalıdır. Buralarda zehirli yılanlar yetiştirilmelidir.

Madde dört - Saffet vaazetmek, doğaya aykırı olmaya kamusal bir kışkırtmadır. Cinsel yaşamın her horlanması, "kircilik" kavramıyla her kirletilmesi, yaşamın kutsal ruhuna karşı işlenmiş birer günahtır.

Madde beş - Bir rahiple aynı masada yemek yemek kusturur; kişi kendini doğru-dürüst insanlar topluluğundan afaroz etmiş olur. Rahip, bizim şandalamızdır. Onu kanun kaçağı ilan etmeli, açlığa mahkum etmeli, bir tür çöle sürmelidir.

Madde altı - "Kutsal tarih", layık olduğu adla "lanetli tarih" adıyla anılmalı, "tanrı", "mesih", "kurtarıcı", "aziz" sözcükleri küfür olarak, canilere takılan adlar olarak kullanılmalıdır.

Madde yedi - Gerisi kendiliğinden gelir.

Paolo
14-12-2008, 02:29
Arkadaşlar hep aynı iddalar.Dönüp dolaşı aynı yere geliyorsunuz.İseviliğin Pagan olduğun,Kutsal Kitabı mitolojik öykülerden meydana geldiğini birde bazılarıda Rab Mesih İsanın yaşamadığını idda ediyorlar.Bir defa pagan dinlerde,mitolojilerde gelişi güzel anlatılır.Zaman kavramı vermez.Ama Kutsal Kitap hem zamanı hemde olayı çok güzel açıklar.Zaten iddalarınıza cevap verildi.İnanmadın Nedenleri diye kitap var.İdda ettiğiniz soruların cevabı var orda.Birde gerçekleri saptıranlar diye.Bu iki kitabı okumanızı tavsiye ederim.Ama önyargısız ve samimi şekilde.

Paolo
14-12-2008, 02:31
İncili okuyupta İsa Mesihin Tanrılığını kabul etmeyen Güneşe çıkıpta gün ışığını görmediği söyleyecek kadar kördür.

dilaver
14-12-2008, 02:38
Sayın Paolo

Slogan atmaktan ziyade nedenlerinizi dillendirseniz de ona göre tartışsak. Katılımınız henüz başlık açmaya yetmiyor ama bu ya da bunun gibi bir başlıkta İsa'nın Allah oldugunu kanıtlayabilecek argümanlarınızı sergileyecek birikiminiz var ise biz yöneticiler bunlar memnuniyele ayrı bir başlıga taşır ve tartışılmasını talep ederiz.

saygılarımla

placebo
14-12-2008, 03:25
İncili okuyupta İsa Mesihin Tanrılığını kabul etmeyen Güneşe çıkıpta gün ışığını görmediği söyleyecek kadar kördür.

Yemek yiyen,oturup kalkan,tuvalete giden bir tanrı..Biz tanrı yı Kuran'da gökte ararken incil'de yerde bulduk..Çat orada, çat burada ,çat kapı arkasında..

emrekalkavan
14-12-2008, 07:14
Yemek yiyen,oturup kalkan,tuvalete giden bir tanrı..Biz tanrı yı Kuran'da gökte ararken incil'de yerde bulduk..Çat orada, çat burada ,çat kapı arkasında..

işte bu yüzden islam akla ve mantığa uyan tek tutarlı insanın bütün ihtiyaçlarına cevap veren tek ve yegane dindir.

AteistTürk
14-12-2008, 14:03
Akla ve mantığıa en uygun.Hahahaha

Temizlik imandan gelir diyen bir Arap
Kafir öldürün diyen bir Arap Tanrı

Anladıysam Arap olayım:D:D

mehmetsalih
25-03-2009, 16:50
Akla ve mantığıa en uygun.Hahahaha

Temizlik imandan gelir diyen bir Arap
Kafir öldürün diyen bir Arap Tanrı

Anladıysam Arap olayım:D:D

Bunun içindir ki, İsrâiloğulları'na: "Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur" hükmünü yazdık (farz kıldık). Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

paslıçivi
29-03-2009, 09:38
musanın hayatını çok fazla bilmiyorum ama koyu bir israiloğulları faşisti ve peygamberliğini ilan etmeden önce bir adam öldürdüğünü biliyorum..

o da kendi kafasındaki faşist tanrısını yaratmıştır.. bir de suçluluk duygusu var galiba, cinayet işlediği için..

isa bir parça daha çocuksu bir hale geldiği için sevgi tanrısını yaratmıştır..

bizim muhammed.. malum uçkur düşkünü.. o da kendisine bol kadın sağlayan tanrısını yaratmıştır..

sonuç itibariyle tanrı insanları değil insanlar tanrıyı yaratmıştır diyebiliriz..

zaten boşuna dememişler, bu dünyada aynı tanrıya inanan iki kişi bulamazsınız diye..

herkes kendi içinde bir tanrıdır zaten..

sadece daha belirginleşmesi ön plana çıkması için bazı şartlar gerekiyor sanırım...

Paolo
30-03-2009, 02:33
İsa Mesih yedi uyudu.Bunları insan olarak yaptı tabi.Onda 2 doğa vardı biri TANRISAL diğeri insansal.Tanrısallığınıda gösterdi tabi.MESİH İSA sevgisi sonsuzdu.Düşmanlarını bile sevdi.

mehmetsalih
30-03-2009, 11:04
musanın hayatını çok fazla bilmiyorum:) ama..............:) 'eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun' ( Kur'an Ayeti) 'onların (kafir(gerçeği örtenlerin)lerin) bilgisi zandan ibarettir (Kur'an Ayeti)

paslıçivi
31-03-2009, 08:25
...........:) 'eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun' ( Kur'an Ayeti) 'onların (kafir(gerçeği örtenlerin)lerin) bilgisi zandan ibarettir (Kur'an Ayeti)

sevgili mehmetsalih..

kuranda bilirsin sık sık "andolsunki, şüphesiz" gibi kelimeler geçer.. inandırıcı olabilmek için..

bizim mahallenin kasabı Cenabbettin abi var.. çok bilge bir kişidir.. bana kuzunun hep yağlı yerini verir.. mahallede şimdiye kadar kimsenin sorusunu cevapsız bırakmamış ve yüzünü kara çıkarmamıştır.. o da kurandakine benzer şekilde inandırıcı olabilmek adına sık sık "anam avradım olsun ki" gibi şeyler söyler..

şimdi ben bu bilmediğim şeyleri kurana göre kime sorayım.. kimdir bilen.. kriterim ne olacak, neden...

mehmetsalih
31-03-2009, 10:45
"Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler..." (Fussilet Suresi, 54)

Bir sûre indirildiğinde onlardan bazısı: "Bu, hanginizin imanını artırdı?" der. Ancak iman edenlere gelince; onların imanını artırmıştır ve onlar müjdeleşmektedirler.
(Tevbe Suresi, 124)

Bir sure indirildiğinde, bazısı bazısına bakar (ve): "Sizi bir kimse görüyor mu?" (der.) Sonra sırt çevirir giderler. Gerçekten onlar, kavramayan bir topluluk olmaları dolayısıyla, Allah onların kalplerini çevirmiştir. (Tevbe Suresi, 127)

"... Her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar" (Münafikun Suresi, 4)

"Eğer sana cevap vermezlerse, bil ki onlar, sırf heveslerine uymaktadırlar." (Kasas Suresi, 50)

.................................................. ....................

(Musa) Halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre girdi, orda kavga etmekte olan iki adam buldu; bu kendi taraftarlarından, şu da düşmanlarından. Derken taraftarlarından olan, düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk attı ve işini bitiriverdi. (Sonra da) "Bu şeytanın işindendir; o, gerçekten açıkca saptırıcı bir düşmandır" dedi. (Kasas Suresi, 15)

Dedi ki: "Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zulmettim, artık beni bağışla." Böylece (Allah) onu bağışladı. Şüphesiz. O, bağışlayandır, esirgeyendir. Dedi ki: "Rabbim, bana verdiğin nimetler adına, artık suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım." (Kasas Suresi, 16-17)

Böylece şehirde korku içinde (çevreyi) gözetleyerek sabahladı. Derken, bir de baktı ki, dün kendisinden yardım isteyen (kişi, bugün de) kendisine yardım için bağırıyor. Musa, ona dedi ki: "Sen açıkca bir azgınsın." (Kasas Suresi, 18)

Sonunda ikisinin de düşmanı olan (adam)ı yakalamak isterken (adam ona) dedi ki: "Ey Musa dün birini öldürdüğün gibi, bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde yalnızca bir zorba olmak istiyorsun, ıslah edicilerden olmak istemiyorsun." (Kasas Suresi, 19)

Şehrin öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki: "Ey Musa, önde gelenler, seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler, artık sen çık git; gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim. "Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: "Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar" dedi. (Kasas Suresi, 20-21)

----------------------------------------------------------------------

Hazreti Musa ezilen köle İsrail halkından yanaydı ve korumak istemişti. Baktı ki haksız olan ırkındandır onu uyardı ama olmadı ve şehirden kaçtı. Ezberinizi bozduğumdan bana kızmayın...

paslıçivi
31-03-2009, 10:53
sevgili mehmetsalih..

sen diyorsun ki benim klavuzum kuran..

ben de diyorum ki benimki de cenabettin abi..

cenabettin abinin musa hakkında söylediklerini bir duysan küçük dilini değil büyük dilini yutarsın..

hangisinin doğru söylediğini nerden bileceğiz.. klavuzumuzu seçerken kriterimiz ne olacak..

azınlık
31-03-2009, 10:53
'onların (kafir(gerçeği örtenlerin)lerin) bilgisi zandan ibarettir (Kur'an Ayeti)

Hiç sanmıyorum ...

Gerçeği örtebilmek için önce onu bilmek gerekir, bilmediğin şeyi örtemezsin.

A.

paslıçivi
31-03-2009, 11:12
ya da bugünlük klavuz olarak dostum paoloyu seçiyorum.. gönlü olsun..

isa mesih rabdir ve muhammed yalancı peygamberdir diyor..

kuran da sahte oluyor o zaman..

ne yapçaz şimdi.. kriterimiz ne olacak..

bize giydirilen koyun postuyla dolaşmaya devam mı edicez..

yoksa silkinip o postu atıp bir aslan olduğumuzu mu farkedicez..

ben çobanların güttüğü koyunlardan olmak istemiyorum..

çünkü insanım...

mehmetsalih
31-03-2009, 16:52
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: Ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edenler değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. Sizde benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz (cenabetininiz) size benim dinim bana.

Konuları saptırmada çok ustasınız......... Asıl konuları bırakıp farklı tarafa çekmeniz nafile... bana güç veriyor aslında...!

azınlık
31-03-2009, 17:11
Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. Sizde benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz (cenabetininiz) size benim dinim bana.

Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihat et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne de kötüdür!” (66-et-TAHRÎM:8-9).

Allah yine fikir değiştirmiş. Acep bugün ne düşünüyor?

A.

paslıçivi
31-03-2009, 23:40
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: Ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edenler değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. Sizde benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz (cenabetininiz) size benim dinim bana.

Konuları saptırmada çok ustasınız......... Asıl konuları bırakıp farklı tarafa çekmeniz nafile... bana güç veriyor aslında...!

sevgili mehmetsalih..

bende kulluk kavramı yok.. ben kimsenin kulu değilim.. yeryüzünde bilinen en üstün canlı türünün bir üyesiyim.. insanım..

ayrıca bende din de yok.. benim dinimin bana olması gibi kavram söz konusu değil..

asıl konu nedir.. bir açıklarsanız ben de saptırıp saptırmadığımı açıklarım size..

siz anne rahmindeki bir bebek gibisiniz.. göbek kordonunuz islam ve kuran.. bunu kesersek yaşayamazsınız.. o yüzden bu sizin için vazgeçilmez..

paolo için isa mesih ve incil, bir yahudi için musa ve tevrat, bir budist için Budha ve öğretileri vs.. beslendiğiniz bağlı olduğunuz göbek kordonunuzdur.. bunlar kesilirse yaşam anlamını yitirir.. bunalıma girer intihar edersiniz.. çünkü henüz gerçeklerle yaşayacak uyanıklığa olgunluğa erişmemişinizdir, göbek kordonunuz kesilse bile ağzınızdan biberonu emziği memeyi eksik etmezsiniz.. o yüzdendir ki bunca şeyi görmeyip körlemesine tutunup sarılmanız çok normaldir..

biz göbek kordonundan hazırdan beslenmiyoruz.. dışardaki gerçek yaşamda havamızı gıdamızı kendimiz temin ediyoruz.. bir hortuma ihtiyacımız yok.. ona olan bağımlılığımızdan kurtulup özgürleşmişiz..

nafile olan nedir.. size güç veren nedir.. güce mi ihtiyacınız var.. neden..

mehmetsalih
01-04-2009, 09:32
Allah yine fikir değiştirmiş. Acep bugün ne düşünüyor?

A.

8 (http://www.biriz.biz/kuran/tahrim/66tahrim.htm#8).Ey iman edenler, Allah'a kesin (nasuh) bir tevbe ile tevbe edin. Olabilir ki, Allah sizin kötülüklerinizi örter ve altından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah, Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri küçük düşürmeyecektir. Nurları, önlerinde ve sağ yanlarında koşar-parıldar. Derler ki: "Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz Sen, herşeye güç yetirensin."

9. (http://www.biriz.biz/kuran/tahrim/66tahrim.htm#9)Ey Peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı 'sert ve caydırıcı' davran. Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir o.

-----------------------------

Ey Türkiye, Halk arasında barışı sağla. İnsanlar arasında adleti yay ve insanların İnanç tarzlarına karışma.

Olaki Hukukun ve Devletin üstünliğini kabul etmeyenler (kafirler) olursa onlara karşı caydırıcı davran.

:D

cigi
02-04-2009, 18:43
Ey Türkiye, Halk arasında barışı sağla. İnsanlar arasında adleti yay ve insanların İnanç tarzlarına karışma.

Olaki Hukukun ve Devletin üstünliğini kabul etmeyenler (kafirler) olursa onlara karşı caydırıcı davran.

:D

Âl-i İmrân Sûresi
28 - Mü’minler, mü’minleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah’adır

Mâide Sûresi

51 - Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.


Tevbe Sûresi

5 - Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

14,15 - Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mü’min topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yunus Suresi

100 - Allah’ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir.

:D:D:D

Paolo
03-04-2009, 01:00
Paslıçivi.GERÇEKTEN yana olanlar ancak Mesih İsayı anlar.Senin gibilerin anlamaması normal.Uyanda balığa gidelim.GERÇEK bizi 2000 sene önce özgür bıraktı.Evet RAB İSA MESİH olmazsa hayatın anlamı kalmaz.Tuz yada tat olmazsa yemek nasıl güzel olur ama dimi?

azınlık
03-04-2009, 13:26
Yunus Suresi

100 - ... Allah, azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir.

:D:D:D


Kime nasıl azap verdiğini görüyoruz :p

A.

mesihisa
05-04-2009, 18:32
ey güzel dostlarım ben sizler için aglıyorum sadece sızın için degıl ınananlar içinde ben kımmıyım ılerkı zamanda benı tanıyacaksınız inşallah.bir şeyın farkındamısınız hepınız dünyada o kadar farklı düşünce varkı sayamazsınız bu düşünceler çogu zaman degişmez degiştıremezsınız bugün mülumanlar hrıstıyanlar yahudıler ne kadar çok yanliş yapıyorsa aynen ateıst deıstler de aynı hatası yapıyor.en büyük yanlışınız bırbırınıze saygınız yok ınananlar bırbırlerını vuruyor ve ınanmayanlarda ınanlara saldırıyo ve onlarla dalga geçıyor.ınanın bu böyle devam eder.
evrım yarın ya tamamıyle gerçek olacak yada tamamiyle sılınecek bugun evrıme ınananlar yarın ne olacak acaba ?bir gerçek ki evrımhep teorı halınde kalacak ne gerçeklıgı meydana çıkacak nede gerçek dışılıgı bu bir sınav.
untmayın birçok kıtap hatta tüm kıtaplar kişilere göre farklı yorumlanır.nasıl ki bazı evrımcıler ınsanlar maymunlardan gelmiş derken bazıları sadece atalarımız benzer dıyebılıyor.yine siz kutsal metınlerı kendınıze göre yorumlarken ınananlarda kendılerıne göre yorumluyor.tamam ınananlar cahıl olsa haklısınız dıyecegım ama bugune kadar o kadar çok bılım ınsanı geldı kı tıp ın önderlerınden mendev,tüm kiliselere ragmen rabbıne olan sevgısınden ayrılmayan galıleo,kepler,ali kuşçu,newton ve dıgerlerı kutsal ınsanlar bunları düşünmenızı ısterım

pante
05-04-2009, 18:47
Hoşgeldin mesihısa.
Ne kadar vicdanlı ve merhametlisin.
Yanağına tokat atsalar öbür yanağını çevirirsin değil mi?
Ama rabbin İsa'nın tanrı olduğunu reddedenleri sonsuza kadar cehennemde yakacakmış.
O zaman da ağlar mısın?
Rabbinin vicadanına ve merhametine ağla.
Sırf inanmadığı için sonsuza kadar hergün her dakika ateşle bu güzel dostlarını yaktığı için.

Bu arada Newton'un tıpçılığı da var mıydı, senden duydum ilk kez? :)

mesihisa
05-04-2009, 19:28
mendev olacaktı ılk önce özur dılıyorum sizlerden her insan hata yapabılır ama sız yapılan hata ıle dalga geçıyorsunuz.

mesihisa
05-04-2009, 19:32
siz kuran ı bılmıyorsunuz ne muslumanlar nede siz bakın.bakara süresı 62,ali imran süresı 75. ve ankebut süresinın 46.ayetlerını okuyunuz.
hangı dınden olursanız olun istersenız ınanmayın ama sizi yöneten birşey var elinizi çebinize atın tanrınızı göreceksınız.
unutmadan enbasit bır kıtap bınlerce kişi tarafından farklı algılanabılır.

ve bu yazdıgım sürelerı siz yazın buraya tamam.ben allahımı sevıyor ve korkuyorum.korkmak derken o zaman sız bırısıne saldırın veya sıze saldırsınlar hukuk olmadıkça ne karşınızdakı ne de siz hakkınızı arayabılırsınız.size bir yumruk atsam allah şahitkı ve sızın ınandıklarınızda şahıtım olsunki ayne şekılde cevap vereceksınız.
hukuk un amaçı nedir?dünya düzenını aıle duzenını saglamak .bazı ülkelerde düzen işlemedıgı zaman ne oldugunu görmek çok basit siz kıtapları bırakında neden insanlara bakmıyorsunuz.islam da türbe ziyaretı yoktur ama kıtabı bılmeyenler bu kuralı hiçe sayar ve sızın gıbı ınsanlara da bunlardan faydalanmak düşer.
ayet numaraları yazdımya kesın bu ayete zıt (sizce tabi)farklı ayetler sunacaksınız insansınız ondan tabı.ama şunu bılınkı 4 kutsal kıtapda temel yargı sevgıdir.cezalar var ama o cezalarda hukuk gıbıdır avrupa hukuk ve adaletın kaynagı 3 şeye dayanır.yunan,hrıstıyan ve rönesans unsurlarına dayanır.
dünya eger yoktan var edılmedıyse ve şuan gördugunuz en basıt bır şeyın var olmasına sebep olanlar varsa pekı varlıktan var olum unsuru neden evren için yok ve neden insanlar yaşamaya devam edıyor.hayvanların bıle bır amaçı vardır ekosısteme ya bız ınsanoglu yok etmıyormuuz dünyayı neden mılyarlarca canlı arasında sadece bız geliştik bılım anlamında ve neden tüm canlılar ekosısteme katkı saglarken bız yok edıyoruz

siz bana küfretsenız bıle yanlıslarımdan dolayı dalga geçsenız bıle ben sizleri sevıyorum

cigi
05-04-2009, 20:26
siz bana küfretsenız bıle yanlıslarımdan dolayı dalga geçsenız bıle ben sizleri sevıyorum

Sn. haciisa, oo pardon.

Sn. mesihisa;

Size kimse dogru dürüst yanit dahi yazmamis; yok bana küfretseniz bile, yok siz bana tokat atsaniz, diger yanagimi da ceviririm gibi yazilarinizi oraya buraya asma gayreti icindesiniz.;)

Her basligin altina ayni klise yazilari asacaginiza, o konudaki bilginizi ve düsüncelerinizi foruma aktarirsaniz, kendinizi daha iyi ifade edersiniz diye düsünüyorum.

Bu haliniz ile; sokaklarda önlerine gelen her kapi zilini futursuzca calip, yalvar yakar konusan yehovacilara benziyorsunuz.:)

Saygilar.

mesihisa
05-04-2009, 21:17
Sn. haciisa, oo pardon.

Sn. mesihisa
evet haklısınız sız sadece kufretmeyı agızla anlıyorsunuz sanırım guzel kardeşim.bak üste yazdıkların bır dalga geçme ürünu degılmı?
güzel dostum seni sevıyorum.sen benle dalga geçsen bıle senı sevıyorum.ınanmadıgın rabbım senı ve aılenı her daım mutlu kılsın

yehova derken bıraz masonlugu araştırırmısın aslında bıraz degıl baya bır vaktını araştırırmısın o zaman darwım ı ne dıgerlerını çok ıyı anlıyacaksınız.
kim olursa olsun bugün yaşayanların %99.9999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999 urabbe ınansada ınanmasada yenı tanrıları ceblerınde elınızı uzatın bakın.yo öyle degıl dıyorsanız bütün servetınızı ve gelırınızden sadece yemek ihtıyaçınızı kendınıze bırakmak şartıyla bılım e ve ınsanlara hızmet edın hadı deniz ın ayrılması ımkansızsa benım şundugu baya bır ımkanlı hadı yapın.

cigi
05-04-2009, 22:03
Sn. haciisa, oo pardon.

Sn. mesihisa
evet haklısınız sız sadece kufretmeyı agızla anlıyorsunuz sanırım guzel kardeşim.bak üste yazdıkların bır dalga geçme ürünu degılmı?
güzel dostum seni sevıyorum.sen benle dalga geçsen bıle senı sevıyorum.ınanmadıgın rabbım senı ve aılenı her daım mutlu kılsın

Sagol güzel kardesim bende seni seviyom. Ben senle dalga gecmiyomkine.Hani insaallah, masaallah filan derken yaaaa Allah diye hoppiinediiik isa ya mesihe ve rabba dogru sicradin ya.
Bende ikisini birden bilerek yazdim. Guzel olmamis mi sence?;)

Sen daha yazini yazarken alay etmeyin diyosun.Hani benim demem o ki bu sekilde yazilara baslamak önyargi degilmidir?

yehova derken bıraz masonlugu araştırırmısın aslında bıraz degıl baya bır vaktını araştırırmısın o zaman darwım ı ne dıgerlerını çok ıyı anlıyacaksınız.
kim olursa olsun bugün yaşayanların %99.9999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999 urabbe ınansada ınanmasada yenı tanrıları ceblerınde elınızı uzatın bakın.yo öyle degıl dıyorsanız bütün servetınızı ve gelırınızden sadece yemek ihtıyaçınızı kendınıze bırakmak şartıyla bılım e ve ınsanlara hızmet edın hadı deniz ın ayrılması ımkansızsa benım şundugu baya bır ımkanlı hadı yapın.

Güzel kardesim senin burada ne demel istedigini hic anlamadim. Simdi senmi TÖrkiya da
yasiyon baska bir dil konusuyon, yoksam ben mi Türkiye’de yasamayip, baska bir dil mi konusuyom diye bu ise sastim kaldim.;)

Senin ne demek istedigini bir anlasam, senden benim derdime care bir merhem var mi diye onu soracagim.
Birde 39 tane 9 kullanmissin. Bunun bir anlamimi var? Sunu %100 yap gitsin canim inne deligi kadar bir oran kalmis zaten.:)

mesihisa
05-04-2009, 22:21
türkiye törkiya oldu sanırım ıkımız farklı yerde yaşıyoruz

törkiya nın hangı semtındesın şuan selam söyle:))))
şaka yapıyorum kendıne ıyı bak sevgılı dostum.sen benım dedıklerımı anlıyorsun ama anlamak ıstemıyorsun çünku cevaplarını bulamıyorsun.selametle kal

cigi
05-04-2009, 22:36
törkiya nın hangı semtındesın şuan selam söyle:))))
şaka yapıyorum kendıne ıyı bak sevgılı dostum.sen benım dedıklerımı anlıyorsun ama anlamak ıstemıyorsun çünku cevaplarını bulamıyorsun.selametle kal

Himmmm bu yazi uslubu, sanki birisini andiriyor gibime geldi.;)

Ayni o da hic bir soruya yanit vermeden kendisi calar kendisi oynardi.:)
Dinledigin müzigi biraz alcak sesle sadece kendin dinle güzel kardesim. Ondan sonra birbirimizin konustuklarini anlariz degil mi?
Sevdigin müzigin sesini bangir bangir sonuna kadar acmisin, saniyorsun ki herkes hoslaniyor.Yoksa Surinammisin sen?;)

placebo
06-04-2009, 03:12
yehova derken bıraz masonlugu araştırırmısın aslında bıraz degıl baya bır vaktını araştırırmısın o zaman darwım ı ne dıgerlerını çok ıyı anlıyacaksınız.
kim olursa olsun bugün yaşayanların %99.9999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999 urabbe ınansada ınanmasada yenı tanrıları ceblerınde elınızı uzatın bakın.yo öyle degıl dıyorsanız bütün servetınızı ve gelırınızden sadece yemek ihtıyaçınızı kendınıze bırakmak şartıyla bılım e ve ınsanlara hızmet edın hadı deniz ın ayrılması ımkansızsa benım şundugu baya bır ımkanlı hadı yapın.

İlimfizik'te Darwim derdi,Allah rahmet eylesin....

Yazmakta ve siteden kopmamakta ısrarlıysan eğer,umarım en kısa zamanda akıllı akıllı yazarsın..

paslıçivi
06-04-2009, 10:21
bunları görmemişim.. biraz okuyayım bakayım..

azınlık
06-04-2009, 10:38
İlimfizik'te Darwim derdi,Allah rahmet eylesin...

Kendisi Darwin ve Einstein dışında herşeyi diyebildiydi :D

A.

elcihanaferin
06-04-2009, 12:41
Bu başlıkla bu mesajların ve Kuranın ne ilgisi var anlamadım. Mesihisa elini cebine attı, Allah'ı buldu ama, başlığı şaşırdı. Herkesi, her forumda doğru yola sevketmeye başlayınca böyle oluyor anlaşılan..

sargon
06-04-2009, 12:58
:):)

Bu basligin amaci bir yil önce gerceklesti. Hiristiyanlik elestirisi calismamiz icin gerekli olan ceviriler yapildi, düzenlendi, bütün temel bölümler yazildi. Dileyenler ana sayfamizdan okuyabilirler. Son bölüm olarak düsünülen "vahset ve katliamlar kismi" kaldi sadece. Bunun icin gerekli hazirliklari henüz yapmis degiliz.

Eskiden sitede hiristiyanligin elestirisi yapilmiyor diye elestiri geliyordu. Simdi bu elestiriler de var. Ne yazik ki, kimse yazilanlari okuyup ciddi bir elestiri getirmis degil.

mesihisa
06-04-2009, 14:10
çok guzel bazınız bu forumda ınsanlarla dalga geçmek yoktur dıyor ama onlarda göremıyor sanırım.hı unutmadan ben sadece sızın forumda degılım ve sadece sızle yazişmıyorum.saygınız varsa gelın konuşalım eger saygınız yoksa nası oluyorda sizi burada saklıyorlar anlamıyorum yoksa yazmaya bır şey bulamayınca mı sılıyorsunuz siz.

tanrınız sıze çok yakın elınızı çebınıze atın ve ona tüm bedenınızı verın.birçok peygamber parasız ve pulsuzdu ama ulaştıkları noktaya bakın hadı sizlerde birleşın tüm ateıstler bırlesın bakalım etkınız ne kadar olacak

cigi
06-04-2009, 14:43
tanrınız sıze çok yakın elınızı çebınıze atın ve ona tüm bedenınızı verın.

Elimi cebime atiyorum, bozuk para cikiyor.:)

Parami istiyorsun?
Karsiliginda calisman gerekir.Havada dolasan bos lakirdilara verecek param yok benim. Calis ve emeginin karsiligini iste.

Devamli elinizi cebinize atin demekten bir türlü usanmiyorsun.Sen tanrinin tahsildarimisin?

Güzel kardesim, hem benim kimseye borcum filan yokki.:)

mesihisa
06-04-2009, 14:47
anlayışına bayılıyorum sizin devam edın zaten eskıden de ınsanlar putlara taparlarken onlara dünyayı ters çevirsen bıle anlamazdı güzel kardeşim böyle devam etmenı ıstemem.hep somut düşünuyorsun o bozuk para senı nası degiştırdıgını göremıyorsun.
rab olan allah kim olursa olsun mutluluk versın

cigi
06-04-2009, 16:58
anlayışına bayılıyorum sizin devam edın zaten eskıden de ınsanlar putlara taparlarken onlara dünyayı ters çevirsen bıle anlamazdı güzel kardeşim böyle devam etmenı ıstemem.hep somut düşünuyorsun o bozuk para senı nası degiştırdıgını göremıyorsun.
rab olan allah kim olursa olsun mutluluk versın

Ne olur birde su nutuk atma sevdasindan vaz gecsende neye inandigini anlatsan. Yehovacimisin, katolikmisin, mormonmusun, evangelistmisin, ortodoksmusun, protestanmisin, müslümanmisin, yahudimisin nesin?

Yoksa evrensel hocamin tercümanligini tekrar rica etmek zorundayim.;)

mesihisa
06-04-2009, 18:15
benım kım oldugumu göreceksınız ınşallah ömrun uzun olur güzel kardeşim

paslıçivi
06-04-2009, 20:16
benım kım oldugumu göreceksınız ınşallah ömrun uzun olur güzel kardeşim

yoksa sen yahudilerin beklediği gerçek mesihmisin...:eek: isayı kabul etmiyorlar ya...;)

cigi
12-04-2009, 14:24
Eskiden sitede hiristiyanligin elestirisi yapilmiyor diye elestiri geliyordu. Simdi bu elestiriler de var. Ne yazik ki, kimse yazilanlari okuyup ciddi bir elestiri getirmis degil.

Sevgili sargon;

Güzel yazilarina ve arastirmalarina katki olacak yeni bilgiler gün isigina cikmaya basladi.

Hristiyanlar sokta...

En önemli kanit sahte cikti.

http://haber.gazetevatan.com/Hristiyanlar_sokta_/232713/7/Yasam

Aslinda bir cok bilgiler, belgeler, yazilar, filmler var.Bunlari Türkce'ye cevirip insanlarimiza buyrun dememiz gerekiyor. Fakat emek verilerek yapilmis hazir calismalara dahi burun kiviriyorlar.

Zor dostum, zor...:)

Nazzam-Cubbai
07-06-2009, 14:32
slm


cadi avi cadicocuklari , cin cikarma ,

kiliseler tarafindan afrikaya sokulan seytani fikirler insanlari perisan ediyorlar

lutfen altyazili yapay bilirmisiniz


http://www.youtube.com/watch?v=ZDTgPl3Q52g (http://www.youtube.com/watch?v=ZDTgPl3Q52g)

http://www.youtube.com/watch?v=VUMucwcKU3I&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=VUMucwcKU3I&feature=related)

http://www.youtube.com/watch?v=IbGYg4pufOc&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=IbGYg4pufOc&feature=related)

http://www.youtube.com/watch?v=n3rn7cGqROE&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=n3rn7cGqROE&feature=related)

http://www.youtube.com/watch?v=DtyoSI4p0Yg&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=DtyoSI4p0Yg&feature=related)

mongus
08-12-2009, 01:33
Sevgili sargon;

Güzel yazilarina ve arastirmalarina katki olacak yeni bilgiler gün isigina cikmaya basladi.

Hristiyanlar sokta...

En önemli kanit sahte cikti.

http://haber.gazetevatan.com/Hristiyanlar_sokta_/232713/7/Yasam

Aslinda bir cok bilgiler, belgeler, yazilar, filmler var.Bunlari Türkce'ye cevirip insanlarimiza buyrun dememiz gerekiyor. Fakat emek verilerek yapilmis hazir calismalara dahi burun kiviriyorlar.

Zor dostum, zor...:)

Bu hristiyanlığa inanan insanlar ne kanıtlansa yalan diyorlar. Barnabas incilinin bile 16. yüzyılda yazıldığını iddaa ediyorlar.

Anlaşılıyorki amaç hüsrana uğramama adına doğruyu bulmak değil ideolıjiye inanmaktır.

Karçiçeği
09-12-2009, 00:53
Sevgili Neutrino,

Hıristiyanlıkla ilgili benim bilgim de yetersiz. İncelemeyi düşünüyorum ama konuştuğum misyonerler Yeni Ahit'ten önce Eski Ahit'i bitirmem gerektiğini söylüyorlar. İncil'in birkaç kitabını okudum sadece. O da merakımdan, ama dedikleri gibi Eski Ahit'in tamamını bitirmeden Yeni Ahit'e girmeyeceğim. O yüzden benim fazla katkım olamayacak şimdilik.

Tabii Hıristiyanlığı anlamak sadece Kutsal Kitab'ı okumak değil. Ama önce bunu bir halletmek lazım.
--------------------------------------------------------------------
Sevgili Sargon,
Hıristiyanlık da diğer bütün otoriter dinler gibi insanlar tarafından tavsiye edilen görüşlerden ibarettir. Örneğin, İsa da, "Kötülüğe karşı direnmeyin, sağ yanağınıza vurulursa, sol yanağınızı çevirin" , "Yargılamayın ki, siz de yargılanmayasınız", "Senden isteyene ver, borç isteyeni çevirma.", "Mükemmel olmak istiyorsan, neyin var neyin yoksa git sat yoksula ver." , "Eliniz suç işlerse, kesip atın onu; hiçbir zaman dinmeyecek olan ateşe iki elle gitmektense, hayatta sakat olarak kalmak yeğdir." gibi hümanist söylemler olsa da bunların hiçbirisi insan egosuyla karşılanabilecek şeyler değillerdir.
Kaldı ki, "Kötülüğe karşı direnmeyin, sağ yanağınıza vurulursa, sol yanağınızı çevirin" sözü, İsa'dan beş altı yüz yıl önce Lao-Tze ve Budha tarafından söylanmişti. Ama İsa'nın söylemiş olduğunu varsaysak da, bugün Papa'nın sağ yanağına vuracağınız bir tokatın size nelere mal olacağını kestiremezsiniz bile. Diğer yazdığım İncil söylemlerini de dikkate alır iseniz, bunların hiç biri insan yaratılışına uygun söylemler değillerdir. Ne var ki inananlar için her otoriter din de olduğu gibi bu dine inananlar için de bunlar birer emir olarak algılanmaktadır.
Bakınız bütün bu söylemler ışığında Hıristiyanlığın kalbi olan Kiliseler için Bertrant Russel ne diyor:
" Herhangi bir devrenin dini ne kadar yoğun olmuşsa, dogmatik inanç o kadar kuvvetli olmuş, zalimlik o denli artmış ve işler o denli bozulmuştur. Hıristiyan dinine gerçekten inanan kimselerin olduğu iman devri denen çağlarda, işkenceleriyle birlikte Engizisyon vardı; zavallı insan sürüleri büyücü diye yakılmıştı; din uğrun, insanlara, akla gelebilecek her türlü zalim davranışta bulunulmuştu.
Dünyaya şöyle bir baktığınızda, İnsanın duygusunda her ileri gelişme, ceza hukukunda her ilerleme, savaşın azalması için her taşabbüs, renkli ırklara karşı davranışta daha bir düzelme veya köleliği ortadan kaldırmak için yapılan her teşebbüs, dünyada ahlaksal alanda gerçekleştirilen her ilerleme, dünyanın teşkilatlanmış Kiliseleri tarafından muhalefet görmüştür. Kiliseler halinde teşkilatlanmış olan Hıristiyan dininin bugüne kadar dünyadaki ahlaksal ilerlemenin başlıca düşmanı olduğu gibi, hala da olmakta devam ettiğini açıktan açığa ilan ediyorum."
Bizdeki durumu bunun dışında düşünmek olası mı?
Sevgilerimle...

Paolo
09-12-2009, 16:08
Sözde ideolojiye inandığımıza idda eden arkadaşa.Öncelikle biz ideolojiye inanmıyoruz.Gerçeğe inanıyor Ona tanıklık ediyoruz.Sakın sen olmayasın inanan:)Unutma Turan Dursunda birçok şeyi kanıtladı müslümanlık hakkında.Önce Yeni Ahiti oku.Sonra konuşuruz.Birde kendi merteğini çıkarmadanda başkalarınkine bakma bence ok?

sargon
09-12-2009, 19:49
Benden yapilmis olan yukardaki alinti 3.5 yil öncesine ait. 13.07.2006 tarihinde Eski Ahit'le ugrasmayi bitirmemistim. Eski Ahit'ten sonra Yeni Ahit'i okudum ve epeyce inceledim. Bu okumalardan bazi yazilar cikti. Peygamber okumalari (http://sargon.blogcu.com/_Tevrat_Okuyorum), Zebur (http://sargon.blogcu.com/_Zebur_Okuyorum/), Kasas'i Anlamak (http://sargon.blogcu.com/_Kuran_Okuyorum/) gibi. Gecen yil da sitedeki hiristiyanligin kökeni yazisi cikti ortaya.

http://www.turandursun.com/incilin_elestirisi/p2011_articleid/1

Incil'in ic tutarsizliklari cevirisi ve hiristiyanligin pagan kökeni videosu ile birlikte hiristiyanlik elestirisinin temel basliklari konulmus oldu. Su anda tek eksigimiz Hiristiyanligin iktidar döneminde uygulamis oldugu vahsetler. Zira hiristiyanlik henüz iktidarda degilken ezen degil ezilen bir görünümde. Iktidarlar icin iyi bir egemenlik araci olabilecegi farkedilince ezici yani belirgin sekilde ortaya cikiyor; engizisyon, diger dinlere ve eski dinlerin temsilcilerine karsi azgin bir saldirganlik, din savaslari, bilim ve düsün dünyasina yapilan baskilar vb. Bu konuda da bir calismaya ihtiyacimiz var aslinda. Ozellikle bu baskilarin hiristiyanliktaki hangi yanlar (dogmalar) kullanilarak sürdürülebildigi ve kabul ettirildigini gösteren yazi yada yazi dizileri olsa iyi olurdu.

Böylece hiristiyanlik elestirisi bölümü daha zengin olur. Su anki haliyle de epey bilgi iceriyor aslinda ama calismamizda hala bir eksiklik var.

mongus
11-12-2009, 23:22
Sözde ideolojiye inandığımıza idda eden arkadaşa.Öncelikle biz ideolojiye inanmıyoruz.Gerçeğe inanıyor Ona tanıklık ediyoruz.Sakın sen olmayasın inanan:)Unutma Turan Dursunda birçok şeyi kanıtladı müslümanlık hakkında.Önce Yeni Ahiti oku.Sonra konuşuruz.Birde kendi merteğini çıkarmadanda başkalarınkine bakma bence ok?

benim merteğim olmaz , siz israiloğullarından bu yana , onların inanışının biraz farklısına büründünüz, Her kanıtlanan esere hayır olamaz demekle bir yere gidilmez.

Paolo
12-12-2009, 19:12
Burdan bakınca hiç öyle gözükmüyor ama.Merteğin hala duruyor.Hangi eser kanıtlanmış?O zaman Turan Dursunun müslümanlık hakkındaki tezleride kanıtlanmış dimi arkadaşım?Bak işte merteğini farkettirdim:)

4Senin gözünde mertek varken nasıl olur da kardeşine, `İzin ver de gözündeki çöpü çıkarayım' dersin? 5Seni ikiyüzlü! Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün.

Matta 5

mongus
16-12-2009, 23:43
Turan Dursunun bütün çelişkilerine cevap verildi.

İsanın kefeninin orta çağa ait olduğu kanıtlanmış.

saroz
17-12-2009, 01:34
Turan Dursunun bütün çelişkilerine cevap verildi.

İsanın kefeninin orta çağa ait olduğu kanıtlanmış.


Kim nerede cevap vermiş?

Kaynak gösterirmisin?

Paolo
17-12-2009, 02:10
Ya tabi.Ne demezsin))))))Görürsem söylerim:)

Nihilist
12-04-2010, 16:21
paolo
turan dursun; sadece islamın değil bütün dinlere ait ortak çelişkilerin de deşifresini yapmadı mı...
sayın mongusun gözündeki merteğin bir benzeri de senin gözünde var kardeşim.
izin verin biz hem sizin hem mongusun gözündeki merteği çıkaralım.

Paolo
21-04-2010, 01:50
Buyrun yapabiliyorsanız çıkarın.Dikkat edinde.O mertek size batmasın:)))))))Dediğiniz kendiniz içinde geçerli dimi:)

Nihilist
22-04-2010, 14:19
sayın paolo
sizin gözünüzdeki merteği çıkarmak mecburiyetimiz yok, sadece insan olarak sorumluluk hissettiğimizdendir.
o merteği oraya siz kendiniz zorla sokuşturmuşsunuz.
çünkü o orda kalırsa buna mukabil sonsuza kadar yaşayıp ölmeyeceğinize inandırılmışsınız.
hiç bir delili olmayan kuru bir hulya dan ibaret.
biz çıkarsak da siz alıp geri yerine koyacaksınız zaten.
çünkü gerçeği kabul edebilecek olgunluğa henüz gelemediniz.

siz bir delilden yola çıkarak iman etmediniz ki.
önce iman ettiniz.arzularınızdan yola çıkarak iman ettiniz.
sonsuza kadar yaşama isteğiniz sizi iman ettirdi.

o yüzden şimdi sanki delillerle işiniz varmış gibi bir sahte tavır takınmayın.

çitten atlayan koyuna gülen keçi olmaktan öteye gidemeyecekmisin sen.

insan_olmak
22-04-2010, 15:39
yazıların tamamını okumadım çoğu bildiğim şeyler bende eklemek isterim ki

bugün kilisede altar olarak bilinen yapı

http://stjohnscathedralquincy.org/images/altar2006.jpg

Aslında paganlara ait bir yapıdır


http://3.bp.blogspot.com/_HHvcidDpkOY/SbZkfrhQntI/AAAAAAAAABw/NgUNLIM3PpE/S660/wicca.jpg


yine kilise çan geleneği

http://cupandcross.com/wp-content/uploads/2009/05/church-bell.jpg


tamamiyle paganlardan alınmıştır

http://allhalloween.net/AGPICS/FB105C.jpg

saygılarımla.

insan_olmak
22-04-2010, 15:54
birkaç ilginç resim

http://www.pocm.info/images/jesus_4th_century.jpg


http://www.pocm.info/images/moschophoros.jpg

ozgur_beyin
22-04-2010, 21:28
Üçleme (teslis) İnancının Resmileştirilmesi

İznik Konseyi'nde İsa Mesih'in Baba Tanrı'nın özünden çıkmış, O'nun öz varlığına sahip, Tanrı Oğlu olduğu kabul edildikten sonra, Kutsal Ruh'un da Tanrı oluşu tartışma konusu oldu. Araştırmacılar bu inanca kanıt olarak gösterilen Matta İncili'nde ki 28 / 9 : «Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin.» alıntısı, maalesef İstanbul Konseyi'nden sonra bu İncil'e eklenmişti, görüşündedir. (Bkz. Bu kitap, Matta İncili) Diğer İncillerde üçleme ile ilgili açık bir öğreti yoktu. Ancak Pavlus Mektuplarında bu inancı anımsatan fakat kesin olmayan ifadeler kullanılmıştı. Örneğin 2. Korintliler 13/13,14 : «Bütün Kutsallar size selam eder. Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.»

Luka İncili'nde (1 / 19,26) melek Cebrail konu edilmiş fakat Kutsal Ruh ile Cebrail'in aynı varlık olduğu belirtilmemişti. Kur'an'ı Kerim ise; Kutsal Ruh'un diğer ismiyle Ruhu-l Kudüs'ün Yüce Tanrı'dan peygamberlere vahyi getiren melek Cebrail olduğunu, birçok ayetlerle açıklamaktadır. Bakara 2 / 87 : «... Meryem oğlu İsa'ya da açık-seçik deliller verdik ve kendisini Ruhu-l Kudüs (Cebrail) ile güçlendirdik.» Meryem 19/17, 19: « ...Biz de Ruh'umuzu (Cebrail'i) ona (Meryem'e) göndermiştik de o kendisine bir insan şeklinde görünmüştü... Ruh dedi : Ben sadece RAB'bin elçisiyim. Sana tertemiz bir oğlan çocuğu bağışlamak için buradayım.»

Netice olarak 4 İncil'de de Üçleme inancıyla ilgili açık bir öğreti bulunmamaktaydı.Kilise teşkilatı, tanrısal vahye dayalı olmayan üçlemeyi, din görevlileriyle çözmeyi kararlaştırdı.Üçleme inancını resmleştirmek için, 381 tarihinde Birinci İstanbul Konseyi, 186 piskoposun katılımıyla toplandı. Konseyde şöyle karar alınmıştı :

« Kutsal Ruh'un Rab ve Hayat Veren olduğunu, Baba'dan çıktığını, Baba ve Oğul'la birlikte ibadet edilip yüceltildiğini ve peygamberler aracılığıyla konuştuğu gerçeği vurgulandı.»

Böylece Üçlü Birlik doktrini tamamlanmış ve Kutsal Ruh'un Tanrı oluşuyla, Hıristiyan inancının temeli de atılmıştı. Tıpkı İznik Konseyi'nde olduğu gibi tanrısal vahiy yerine, insan eliyle piskoposların kararı ile İsa Mesih gibi Kutsal Ruh da ilâhlaştırılmıştı. Böylece Hıristiyanlık; Bir ve Tek Tanrı inancından çıkarılarak Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üç kişilikli Tek Tanrı inancına dönüştürülmüştü. Baba da Tanrı, Oğul da Tanrı ve Kutsal Ruh da Tanrı'ydı.

Yine ayni tarihlerde bugün elimizde bulunan ve 27 kitaptan oluşan İncil'e Üçleme İnancına uygun ilaveler yapılarak yeniden basıldı

http://www.kurandasevgi.gen.tr/kkitaplar/bolum26/bolum26.htm

Paolo
23-04-2010, 00:37
:)İznikte Rab Mesih efendimizin kişiliği tartışılmıştı.Kutsal Üçlükten değil.Kaldı çok önceden vardı Kutsal Üçlü Birlik!Üçlü Birlik Eski Ahitte bile var!

insan_olmak
23-04-2010, 00:42
:)İznikte Rab Mesih efendimizin kişiliği tartışılmıştı.Kutsal Üçlükten değil.Kaldı çok önceden vardı Kutsal Üçlü Birlik!Üçlü Birlik Eski Ahitte bile var!
üçlü birlik eski ahitin neresinde var gösterir misiniz?

Paolo
23-04-2010, 01:37
Yaratılış 1'de geçer mesela.Tanrının Ruhu der!Yeşeyadada Rab Mesih(Oğul) bahsedilir!

insan_olmak
23-04-2010, 02:05
yeşeya da tanrının oğlu olduğuna dair bir ifade var mı? yok

yani üçlük birlik ne der mesih tanrının oğludur ve tanrıdır

oysa tevratta böyle bir ibare yok.

Paolo
23-04-2010, 02:28
Öyle mi:))))))))Yeşeya 9'u açın mesela.Bakalım orda ne görüceksiniz?Acep bilmiyorsanız bilmiyorum deyin.Gerçekleri çarpıtmakla olmuyor!

insan_olmak
23-04-2010, 02:35
ne göreceğim ben göremedim gösteriseniz sevinirim
saygılar

Paolo
23-04-2010, 02:44
Bize bir OĞUL verilecek.
Yönetim onun omuzlarında olacak.
Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

Yeşeya 9

RAB MESİH EFENDİMİZ'den bahsedilir.

insan_olmak
23-04-2010, 03:00
devamınıda yazsanıza :)

Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza dek sürdürecek. Her Şeye Egemen RAB'bin gayreti bunu sağlayacak.

isa davut krallığının tahtına oturup egemenlik sürmemiştir eksine benim krallığım gökerde demiştir

Nihilist
23-04-2010, 17:52
tarih boyunca; tanrı-insan savsatası yönetenin yönetme meşruiyetinin dayanağı olmuş.
tanrı-kral geleneği mısrdan mezopotamyaya hatta uzak asyaya neredeyse tüm coğrafyaya dağılıyor.
bu geleneğin bu kadar klasikleşebilmesi ve her daim uygulanabilmesi nasıl mümkün olabilir elbette paolo gibiler sayesinde.
bir insanın kendisini bütün insanlara tanrı yahut onun oğlu karısı falan diye yutturabilmesi kendisinin çok akıllı olmasından değil buna inanacak saftorikler sayesinde mümkün olabilir.
bütün hikaye dünya iktidarı ve sömürüdür.
ah paolo bunu bir görsen.

Paolo
24-04-2010, 03:20
:)Yüzüklerin Efendisi,La fontain masalları gibi gereksiz boş,saçma akımlar sayenizde günümüze kadar geliyor:)İşte hendenk işte deve.Rab Mesih İsa efendimiz zaten ispatladı Tanrı olduğunu.Capito?Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp:)Eee ne yaparsın:)Herkes gerçekten yana olamıyor:)

Nihilist
24-04-2010, 13:16
sayın paolo
başka bir mesajda da işaret ettim.
öncelerini senin ilginç bir adam olduğunu düşünüyordum.
ancak sonra farkettim ki, senin yazılanları anlamamak gibi bir sorunun var ve pek de ilginç değilsin.
masal masaldır.
ha la fontain ha incil, ha kuran, ha eski ahid.
farketmez.
masllar ikiye ayrılır.
la fontain çocuklara masallar kısmına girer.
isa ise büyüklere masallar.
gerçek ise her iki tür masldan da farklı bir şeydir.
sen büyümüşsün artık yüzüklerin efendisi seni kesmez.
senin gibilere göklerin efendisi isa masalı var.
yersen.

insan_olmak
24-04-2010, 13:47
:)Yüzüklerin Efendisi,La fontain masalları gibi gereksiz boş,saçma akımlar sayenizde günümüze kadar geliyor:)İşte hendenk işte deve.Rab Mesih İsa efendimiz zaten ispatladı Tanrı olduğunu.Capito?Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp:)Eee ne yaparsın:)Herkes gerçekten yana olamıyor:)
yüzüklerin efendisi masal değil fantastik bir kitaptır incilden daha tutarlıdır çokta güzel bir kitaptır.okumanızı öneririm belki o incilden daha fazla ilgilinizi çeker.bu dünyaya incilden çok şey veridği kesindir(bakınız:haçlı seferleri,vatikan iktidar mücadeleleri...)
saygılar

Paolo
25-04-2010, 03:52
Nede güzel dimi anarchist?GÖKLERİ EFENDİSİ Yani Yaratan Yüceler Yücesi Tanrı İsa Mesihe inandığımı kendin tasdik ediyorsun:)))))))))))Haklısınız dünyasal masalları bizi bağlamaz.Ancak dünyadakileri bağlar.Onları tatmin eder:))))))Bizi GERÇEK bağlar.Gerisini diğerleri düşünsün:)))))))))Hani bir söz var.Kişi bilmediğini düşmanıdır.Ve başka sözde insanların önyargısını kaldırmak atomu parçalamaktan zordur.Valla dediklerinizi bilmemde.Hakkaten dediğiniz gibi.Bizi yalanlar bağlamaz.Gerçekler bağlar hehehe:)))))))İnsan olmak size gelince dediğini bilgisizliğinize veriyorum.Acep hayatınızda hiç Kutsal Kitabı adam akıllı okudunuz mu ki böyle konuşuyorsunuz?Bırakın yüzüklerin efendisi dünyanın en ala kitabını getirseniz Kutsal İNCİLİN'İsi olamaz!Capito?Haçlı seferleri,iktidar beni bağlamaz.Rab İsa Mesih beni bağlar.

Nihilist
27-04-2010, 16:01
Bize bir OĞUL verilecek.
Yönetim onun omuzlarında olacak.
Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

Yeşeya 9

RAB MESİH EFENDİMİZ'den bahsedilir.

eğer yeşeya eski ahid ise,
bunun anlamı şudur.

yahudiler diyor ki, biz şimdi tanrının halkıyız, ama burdan terfi edip tanrı olacağız.
biz tanrı olduğumuzda ise köpekler terfi edip tanrının halkı olacak.

Paolo
01-05-2010, 04:05
Yanlış!Burda İsraillilere bir kurtarıcıdan bahsediliyor.Ve Onada Tanrı denileceğini.Baba Oğlunu Müjdeliyor halkına.

insan_olmak
01-05-2010, 11:13
garip bir durum tabiki ama kutsal kitaba göre tek tanrı isa değil efendim.

öncelikle şunu söyleyeyim

Deu 10:17 Çünkü Tanrınız RAB, tanrıların Tanrısı, rablerin Rabbi'dir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrı'dır.

eğer yeşya'nın isa'dan bahsettiğini söylesek bile çok garip bir durum çokıyor ortaya yehova tanrıların tanrısı ise diğer tanrılar kimdir?

ayrıca yeşeya'nın devamında gelenin davut krallığı üzerinde oturacağına ve egemenlik kuracağına işaret ediyor ama böyle birşey olmamıştır.

saygılar

Paolo
01-05-2010, 11:32
Orda bir benzetme yapılmış ayette!Başka Tanrı yok.Sahte tanrılar var insanların kafasından uydurduğu ama Gerçek Tanrı Tektir.Diğer iddanıza gelince Rab Mesih Efendimiz zaten Davutun Krallığı üzerine hüküm sürmektedir.Bkn.

31 (http://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=1559&mc=2&sc=1531#1:31)Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. 32 (http://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=1559&mc=2&sc=1531#1:32)O büyük olacak, kendisine `en yüce Olan'ın Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. 33O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir.»


Luka 1

Aminnnnnnnnnnnnnnn!

insan_olmak
01-05-2010, 11:49
neyin benzetmesi lütfen tanrıların tanrısı diyor.başka tanrı yok sizin iddanız ama tanrıların tanrısı diyorsa başka tanrılarda vardır.Örnmeğin zeus tanrıların tanrısıdır ve diğer tanrıların başıdır!

efendim veriğdiniz ayetlerde vaadlerde bulunuyor sürecektir diyerek ama böyle birşey olmuyor.

saygılar.

Natan
01-05-2010, 18:21
Şükredin tanrılar Tanrısı'na, -Mez.136 :

Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben RAB'bim -Çık.12:12

Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB? -Çık.15:11

Başka ilahların adını anmayın, ağzınıza almayın -Çık. 23:13

"Onların ilahları önünde eğilmeyecek, tapınmayacaksınız; törelerini izlemeyeceksiniz. Tersine, ilahlarını yok edecek, dikili taşlarını büsbütün parçalayacaksınız. "(24. ayet )

Benim katıldığım bir kilise vardı, bazı çocuklar yada "delikanlılar" taş atıp kilisenin camlarını indirirlerdi. Rahatsız edip insanları korkuturlardı. Ben bigun bi genci dövmeyi bile düşünmüştüm. :)

Derdim ki ;

Nasıl Norveç'te ya da Amerika'da camiler var, insanlar güzel güzel namaz kılabiliyorlar, bırakın kim olursa olsun Allah'a diledikleri şekilde dua edebilsinler.İbadetlerine niye karışıyorsunuz, Kim neye tapıyorsa tapsın , sizi niye ilgilendiriyor ki !!!

Bırakın insanlar başkalarına zarar vermiyorsa, kanunları çiğnemiyorlarsa, diledikleri gibi ibadet edebilsinler.Başka dinden diye insanları suçlamak, onlar hakkında iftiralar çıkarmak hiçbir dinin kaidelerine yakışmaz. İnsanlar özgürce ibadet edebilmelidir.

Haklıydım da. Zaten sonra çözüldü olay.

syn. Paolo da bana katılır sanırım. Ama bakıyorsunuz " ben değişmem " diyen Tanrı şöyle diyor :

"ilahlarını yok edecek, dikili taşlarını büsbütün parçalayacaksınız" - Çık. 23:24

"ülkede yaşayan bütün halkı kovacaksınız..., tapınma yerlerini yıkacaksınız " -Saym .33 :52

Zaten Katolik Azizler demiyor muydu ki "gitiğiniz yerlerde başka tanrılar için yapılmış yerleri yıkın yada halkı kovup kiliseyi kutsayınız,Rabbe adayınız " diye.

Ben Kiliseye taş atanlar için " Bırakın insanların ibadetine niye karışıyorsunuz,NEDEN SAYGI duymuyorsunuz, İnançlarına katılmayabilirsiniz ama karışmaya hakkınız var mı ? Kim neye taparsa tapsın"

derken haklı mıydım ? Haklıysam , Tanrı Haksız mıdır burada?? ,merak ettiğim iççin soruyorum.

saygılarımla

insan_olmak
01-05-2010, 18:37
6 "Ben RAB'bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu!
(Malaki 3:6)

evet sayın natan tanrı değişmez.ama nasıl oluyorda nefret eden tanrı incilde herkesi seviyorum diyebiliyor bu bir çelişkimidir yoksa tanrı değişti mi?

sorular sorular...

şunuda söylemek istiyorum hristiyanlık olsun islam olsun musevilik olsun üçüde başka dinlere saygılı değildir.Yani yapılanlar inanca uygun şeylerdir bu yüzden bu inançlara daima karşıyım insanlığı yok etmelerinede göz yummayacağım

saygılar.

Natan
01-05-2010, 19:47
ek olarak ;

Tanrı diyor ya "Ben değişmem ,fikrim de değişmez" diye. Başka inançlara sahip insanların mabetlerini "YAKIN ,YIKIN" emri de değişmemesi lazım. Görüşü sabitse . O zaman biz hrıstıyanlar gidip başka inancın mabetlerini yakalım yıkalım ,parçalayalım.

Olabilir mi ne dersiniz ?


şunuda söylemek istiyorum hristiyanlık olsun islam olsun musevilik olsun üçüde başka dinlere saygılı değildir.Yani yapılanlar inanca uygun şeylerdir bu yüzden bu inançlara daima karşıyım insanlığı yok etmelerinede göz yummayacağım -İNSAN OLMAK


"Ülkede yaşayan bütün halkı kovacaksınız..., tapınma yerlerini yıkacaksınız " -Saym .33 :52

Başkalarının mabetlerine ve inançlarına saygı mı gösterelim yoksa Yıkalım mı ?

Bunu açıklayabilecek ,anlatabilecek ve böylece sevap kazanmak isteyen arkadaşlarım var mı ?

Paolo
02-05-2010, 02:01
Orda bir atıf var.Tanrılar Tanrısı.Gerçek Tanrının O olduğu vurgulanmış ayette!Kelimelere takılmayınız.Mesaja odaklanınız.Yani Rab İsa Mesih Efendimize ve imanlılarına düşman olduğunuzu ağzınızla itiraf ediyorsunuz öyle mi?Rabbe karşı savaşanların sonu yıkımdır.Aynı firavun gibi.Aynı golyat gibi!

insan_olmak
02-05-2010, 12:35
Orda bir atıf var.Tanrılar Tanrısı.Gerçek Tanrının O olduğu vurgulanmış ayette!Kelimelere takılmayınız.Mesaja odaklanınız.Yani Rab İsa Mesih Efendimize ve imanlılarına düşman olduğunuzu ağzınızla itiraf ediyorsunuz öyle mi?Rabbe karşı savaşanların sonu yıkımdır.Aynı firavun gibi.Aynı golyat gibi!

sayın paolo herşeye atıf benzetme vurgulama vb... diyorsunuz hiçbir açıklama yapmıyorsunuz.bakın birçok kişi sitede tartışıyor örneğin natan ilede bir konuyu tartıştık veridği cevaplar ayetlerden referanslar ve bilgilerle dolu ancak sizin yazdıklarınız gülücüklerle ve ''iman ediyorum!'' gibi sözlerle dolu yazdıklarınızı kimsenin dikkate almadığının farkında değil misiniz?
söylediklerinize bir kişi bile inanmıyor siz sadece hayır yalan! vb... sözlerle kendinizi tatmin ediyorsunuz hiçbir açıklama yapmıyorsunuz.

birşeyi tartışmak istiyorsanız teolojik olarak kendinizi eğitiniz tevrat hakkında yeterli değilmişsiniz ilk önce onu bir okuyun inceleyin sonra gelin tartışın yoksa bu cümleleriniz sizin kendinizi tatminden başka kimseye bişey katmamakta

saygılar

Paolo
11-05-2010, 02:16
Sizin yaptığınız gibi mi?Hani dediniz ya tatmin etmek vs:)Acep nerden biliyorsunuz inanmadıklarını?Siz inanmıyorsunuz diye diğer insanlarda inanmayacak diye kural yok!

Natan
11-05-2010, 17:05
Bakın mesela ben bugun 2 saat kadar ( belki biraz daha fazla ) tevratı okudum. Akşam bi o kadar daha okuyacağım. Tabii incili de. Eğer kendinizi eğitmek isterseniz önce tevrattan başlayın.

Çarmıh Yolcusu
13-07-2010, 09:45
Sizin yaptığınız gibi mi?Hani dediniz ya tatmin etmek vs:)Acep nerden biliyorsunuz inanmadıklarını?Siz inanmıyorsunuz diye diğer insanlarda inanmayacak diye kural yok!

Paolo kardeş. Bu bölümdeki yazanları okuyunca aklıma Kutsal Kitaptaki şu bölüm geldi:

İsa Tomas'a Görünüyor

24 Onikiler'den biri, “İkiz[a]” diye anılan Tomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. 25 Öbür öğrenciler ona, “Biz Rab'bi gördük!” dediler.
Tomas ise, “O'nun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam” dedi.
26 Sekiz gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Tomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu, “Size esenlik olsun!” dedi. 27 Sonra Tomas'a, “Parmağını uzat” dedi, “Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!”
28 Tomas O'nu, “Rabbim ve Tanrım!” diye yanıtladı.
29 İsa, “Beni gördüğün için mi iman ettin?” dedi. “Görmeden iman edenlere ne mutlu!”
30 İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. 31 Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. (Yuhanna 20:24-30)

Yüce Rab kimseyi Tomas gibi yapmasın. Tomas'ın düşmüş olduğu şüphe çukurundan çıkması son derece acı olmuştur. Ayrıca burada bir şey daha dikkatinizi çekmek isterim. Tomas'ın İsa Mesih'e "Rabbim ve Tanrım" diyerek iman etmesi son derece ilginç değil mi? Buradaki arkadaşların büyük bir çoğunluğuda tıpkı Tomas gibiler.

Yılmaz34
29-07-2010, 15:09
Hıristiyanlık aslında ortadoğu dinlerine çok benzemesi gerekirken neden benzememektedir. Mesela bir yahudilikle islam benzer özellikler taşımaktadır ama hıristiyanlık daha uzaktır. Bunun nedeni Pavlus diye biliyorum. Çünkü teslis inancı onun ürünüydü. Hatta Barnaba incili daha gerçekçi ve mantıklı. Oysaki günümüz incillerinde ahlak dışı hikayeler bile var. Bunlar Tanrı sözü olamaz. İçlerinde mutlaka orijinal İncilden ayetler vardır ama pekçokda katma ve ekleme vardır.

insan_olmak
29-07-2010, 15:13
Barnabas incili 16.yy yazılmış uydurma bir kitaptır şu an elimizde latincesi vardır,
kuranla çelişen sözleri vardır
kendi içinde çelişen sözleri vardır
tarihsel çelişkileri vardır
vb...

kısacası araştırın orjinal incil diye bişey yoktur.

Saygılarımla

Yılmaz34
29-07-2010, 15:18
Barnabas incili 16.yy yazılmış uydurma bir kitaptır şu an elimizde latincesi vardır,
kuranla çelişen sözleri vardır
kendi içinde çelişen sözleri vardır
tarihsel çelişkileri vardır
vb...

kısacası araştırın orjinal incil diye bişey yoktur.

Saygılarımla


ben 16.yy da yazılmışından bahsetmiyorum. Sonuçta Aziz Barnaba adıyla meşhur olan kişiden bahsediyorum. Bu kişinin öğretilerinde sünnet olmak bile var. Oysaki Pavlusun etkisindeki İncillerde bu yok. Ayrıca Barnaba tesliside kabul etmemektedir.

insan_olmak
29-07-2010, 15:23
Sayın yılmaz

bende şimdi bir kitap yazsam ve yazarına aziz petrus desem inanırmısınız?
sanımıyorum

işte barnabas incilinin durumuda böyledir.Bu incil aziz olarak kabul edilen barnabas tarafından yazılmış olamaz çünkü bu incilin en eski nüshası 16.yy ait ve aremice falan değil bal gibi latincedir.Hatta içinde dante'nin şiirlerinden çalıntı bile vardır.

Sonuç olarak aynı şeyden bahsediyoruz

Saygılarımla

legend
11-10-2011, 15:55
Cem,

6 ay evvel yazdığım bir yazıyı aynen alıyorum.
O zaman yarım bıraktığım bir topikti.
Konu aynı olduğu için *aktarıyorum.


Posted: 2006-01-09, 02:17:30 * *Post subject: PEYGAMBER'LİK GERÇEK MİDİR?..YOKSA BİR ZAN veya İDDİA MIDIR? * * *

--------------------------------------------------------------------------------

Benim inancıma göre,
Evvel emirde iddia.. velakin kavi bir iddia..
Hristiyan peygamberi İSA Mesihten başlıyalım..

Matta İncil(Müjdeli Haber)'e göre:
"Rabbin meleği rüyasında Yusuf'a görünerek :
Ey Davut oğlu Yusuf; Meryemi kendine eş al.Kutsal Ruh'tan olma bir çocuk doğuracak.
Onun adını İsa koyacaksın.Çünki o halkını günahlardan kurtaracak." diyerek
İsa'nın doğumunu ve kutsallığını müjdeledi.

Gökbilimciler İsa'nın doğumundan sonra Yeruşalim'e gelip
" Yahudilerin yeni doğan Kralı nerede ?
Çünki O' nun yıldızını doğuda gördük. Tapınmaya geldik." dediler.
Eve gelince de annesi Meryemle çocuğu gördüler,
yere kapanarak O'na saygı gösterdiler."

Demekkiii;
MADDE 1 : İSA efendimiz,Musa veya Muhammet peygamberlerimiz gibi ,
belli bir yaştan sonra -Sonradan olma- değil,-Anadan Doğma-Peygamber.

İncil'den sabit;Kuran'dan varit bu kesin..

Garib İsa da akli baliğ olduğundan itibaren,
kendini Peygamber sayar ve başlar vazetmeye..

Babasından aldığı vahileri ardı ardınca sıralar,anlatır.

Bu arada itiraf etmeliyim ki,bu garipde
(Yaşadığı dahi tarihen kesin bile değilse de)
ona ithaf edilen sözlerden bir çoğunu hümanist bulur ve sever.
Yeri geldiğinde kullanır.

Anlattıkça açılır,
açıldıkça da kendisinin gerçekten Peygamber olduğuna inanır.

Tabii bu arada bir sürü de mucize gösterir tevatüre göre...

Ancak,bir insan hakkındaki söylentilerin esası kendi söylediği ile netleşir.

MATTA 12/38-39 da İsa efendimiz,kendinden mucize bekleyen tayfaya en net cevabı verir:

38-Ferisilerden bazıları "Rabbi" dediler."Elinden bir belirti-mucize- görmek istiyoruz."
39-İsa şu karşılığı verdi:
"Kötü ve tanrı tanımaz bir nesil-Mucize bekler durur.Ama onlara YUNUS PEYGAMBERİN MUCİZESİNDEN BAŞKA MUCİZE GÖSTERİLMİYECEKTİR.."

Demekkiii, tevatürün haricinde,
şunu yapmış bunu yapmış ın dışında Hoca diyor kiii
" Bende mucizeee YOOOOK."

Ama bu acı itirafa rağmen ,
kısa hayatı insanlara,doğruluğu,düzgünlüğü, belirten sözlerle
ve Allah'ın peygamberi olduğu zehabı ile devam eder..

Ama en sonunda gerçek,acı gerçek karşısına arz-ı endam eyler..

MATTA 27/
28-Kendisini soyup üstüne al bir kaftan attılar.Başına da dikenlerden bir taç taktılar.
30-Ona tükürdüler,elindeki kamışı alıp başına vurdular.
31-Alay ettikten sonra,kaftanı üstünden çıkardılar.
O'na kendi giysilerini giydirip çarmıha gerdiler.

Bütün bu olaylar zarfında,
garib İsa'mız sabırla sevgili Baba'sının,
peygamberliği yüzü suyu hürmetine,
bir mucize ile kendisini kurtarmasını bekliyor ve ümid ediyordu..

O'nun bu zannı,
Romalı askerin böğrünü dürtmesi ile söylediği
son sözde bir tabanca gibi patlıyor :

"Eli , Eli ...Lama Sabaktani..."

Yani...Tanrım , Tanrım..Neden beni terkettin...

Allah , Peygamberini terk eder mi..?
Etmez...
Gerisi miş , muş , uçtu kocaman bir kuuş..

İncil İsa adına uydurulmuş bir dinin kitabıdır.

Ah dostum ah. Kuş senin için uçtu gitti haberin yok.
Ne yazık. Ne toplama yapmayı bilirsiniz, ne çıkarma: Sağdan soldan duyduklarınızla çarptıklarınızın karakökünü almaya cürret edersiniz.
Halbuki ne hristiyanlığı bilirsiniz, ne teolojisini, ne de İsa nın biraz önce o söylediği bütün sözleri NEDEN söylediğini bilirsiniz...:(

Bu arada Barnabas incili Bir Müslüman tarafından Hristiyanlığa zarar vermek için yazılmış bir kitaptır. Barnabas incilini okursanız İsa nın dönemindeki yahudiye ve israil tıopraklarından bi haber, coğrafya bilgisinden yoksun olduğunu görürsünüz. Yani kısacası Kudüsün yanında tokyo var sanıyordu bu incili yazan vatandaş :)

zavalli
16-07-2015, 05:08
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/s720x720/17685_824996110930872_2001402368477797548_n.png?oh =675212361776d908374afa7aeb92c5d4&oe=56551E8E

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/s720x720/11264820_837859679644515_42698870648369366_n.jpg?o h=776a4210ecb7a990fa2a99f3c8e17381&oe=5658A3DD

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/s720x720/11745391_836867743077042_1969783647902906386_n.jpg ?oh=ac6c5f0ceec6599ed1add47b46d4425a&oe=5611E3A3

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/s720x720/11742671_837437239686759_7403123713828208692_n.jpg ?oh=563a1e6e70e0a9c5f7561734f76a4dc0&oe=560FBF4F

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/s720x720/11752443_837143589716124_339900523220285399_n.jpg? oh=e33bf9e24df5c0c900ad20d624d38628&oe=564FF12C

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/s720x720/11535701_823700447727105_4118121737828518786_n.png ?oh=115222288f5fa4e1a42860892dd4962e&oe=560F91D8

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/s720x720/988594_823600674403749_6207454634495876297_n.jpg?o h=66a78d9c2b8bd5ac1cad68acbfcba424&oe=564EEA08

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/s720x720/11415280_823160164447800_8503780560602426296_n.jpg ?oh=f24a4fee3c27e4d4dcac2fed3b0a31d4&oe=565234CB

world
06-09-2015, 16:37
Sevgili Sargon,

Aslında benim de önerim buna yakın. Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes) in eski ahit bölümü İsrailoğullarının tarihi gibi biraz da. Ben de bu aralar eski ahit bölümünü okumaktayım. Tarih konusunda, internet'teki kaynaklara ne kadar güvenilir bilmiyorum ama birşeyler toparlamaya çalışacağım ben de. Gördüğüm (hatalı olabilirim) bir noktada kırılma olduğu ve Eski Ahit'in tanrısının Hristiyanlığın kurumsal bir din olması ile sadece İsrailoğullarının tanrısı olmaktan çıkıp, herkesin tanrısı durumuna gelmesi.

Kolay gelsin.
neutrino

Eski Ahit'in Tanrısı Yahwe ile Yeni Ahit'in Baba Tanrısı arasında en ufak bir benzerlik yok .Hristiyanlar sallıyorlar aynı ikisi diye.

world
06-09-2015, 16:38
Orda bir benzetme yapılmış ayette!Başka Tanrı yok.Sahte tanrılar var insanların kafasından uydurduğu ama Gerçek Tanrı Tektir.Diğer iddanıza gelince Rab Mesih Efendimiz zaten Davutun Krallığı üzerine hüküm sürmektedir.Bkn.

31 (http://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=1559&mc=2&sc=1531#1:31)Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. 32 (http://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=1559&mc=2&sc=1531#1:32)O büyük olacak, kendisine `en yüce Olan'ın Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. 33O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir.»


Luka 1

Aminnnnnnnnnnnnnnn!cahil herifler kehanetleri -kibazıları kehanet bile değil-, İncil kendine göre değiştirmiş.Orjinal metni niye kullanmayıp Kristolojiye uygun çevrilen Tevrat metinlerini almış İncil efendiiii...

Vefik Sami
06-09-2015, 17:05
Eski Ahit'in Tanrısı Yahwe ile Yeni Ahit'in Baba Tanrısı arasında en ufak bir benzerlik yok .Hristiyanlar sallıyorlar aynı ikisi diye.

Bence de Tevrat Tanrısı ile MESİH'in "Babam" diye tanıttığı Tanrı biribiriyle "taban tabana" zıt iki farklı İlah.Matta: Bölüm; 5

17 - ‹‹Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.
18 - Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.
19 - Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde büyük sayılacak.

MESİH, "Tevrat" diye bilinen kutsal yasa'yı yok saymıyor. Fakat; İncil iyi incelendiğinde "Tevrat hükmü" gibi bilinip Yahudilerce uygulanan kimi, kurallara da karşı çıkıyor. Gerekçesi de bunlarınTanrı hükmü olmaktan ziyâde Yahudi örfünün "kutsallaştırılmış" normları olması. Gerçi MESİH bu noktada net bir ayrım yapmamış. "Şunlar ve şunlar doğru; şunlar uydurma" dememiş. Ama nelerin Tanrı hükmü olduğunu ve nelerin olmadığını anlamamızı sağlayacak ilkeler koymuş ortaya. Fakat; insanlar yazıyı kutsayıp putlaştırdıktan sonra, inanç da kurumsal kimlik kazanıp "din" ortaya çıkınca her şey birbirine karışmış.

Kendisini "inançlı" gören insanların çoğunun adına "kutsal" denen kitapta ne yazdığı ile pek ilgisi yok. Seksen yıllık ömründe hiç kazaya kalmış namaz ve oruç'u olmayan, bütün ibâdet mükellefiyetlerini "eksiksiz" yerine getiren ve fakat ne acıdır ki; Kur'an'ı kendi dilinde bir defa olsun okumadan ölüp gitmiş olan belki de milyonlarca insan var.

Hristiyanlıkta da durum pek farklı değil. "İsa benim için öldü" tekerlemesini kabul edip, haftada bir kiliseye gidiyor ve bir şekilde ondalığını ödüyorsa; Cennetteki yeri "garantı"

Tanrı ile yapılan "Cennet" pazarlığına uymuşsa mes'ele yok kültür dindarları için.
Gayrısı teferruat...

Tanrı'ının plânı/amacı insanın erdemli/ahlâklı bir hüviyet/nitelik kazanması.
Tevrat'ın ilk bölümünde böyle bir hüküm var.

"Tanrı insanı kendi suretinde yarattı... " (Yaratılış: 1/27)

Ama; Kültür dindarlarına göre kullarına Cennet'te yer tahsisi ile iştigâl eden ve bunun için yarattığı insan ile pazarlık'a tutuşan bir İlah var orta yerde. Maalesesef bu "İlah"ın kıymeti de Cennet mukabilinde ikna edebildiği insanların zihninde menfa'at karşılığı oluşan "değer"(!) kadar olabiliyor ancak.