PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuran'daki '19' mucizesi..


07-09-2005, 15:55
Kuran'ın matematiksel mucizelerinin bir başka yönü ise 19 sayısının, ayetlerin içine şifresel bir biçimde yerleştirilmiş olmasıdır. Kuran'da "Onun üzerinde ondokuz vardır." (Müddessir Suresi, 30) ayeti ile dikkat çekilen bu sayı, Kuran'ın birçok yerinde şifrelenmiştir. Bunun örneklerinden bir kısmını şöyle sayabiliriz:

Besmele 19 harftir.

1.harf *8.harf *15.harf
2.harf *9.harf *16.harf
3.harf *10.harf *17.harf
4.harf *11.harf *18.harf
5.harf *12.harf *19.harf
6.harf *13.harf * *
7.harf *14.harf * *

Kuran 114 (19 x 6) sureden oluşur.

İlk vahyolan sure (96. sure) sondan 19. suredir.

Kuran'ın ilk vahyedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı 19'dur.

* * * * *
5. kelime *4. kelime *3. kelime *2. kelime *1. kelime *
. * * * *
* 9. kelime *8. kelime *7. kelime *6. kelime *
. * * * *
*12. kelime *11. kelime * *10. kelime *
* * * * *
. . 15. kelime *14. kelime *13. kelime *
. * * * *
* *19. kelime * 18. kelime *17. kelime *16. kelime *

Görüldüğü gibi ilk 5 ayet toplam 19 kelimeden oluşmaktadır. Arada geçen "" harftir, kelime değildir. "" harfleri de aynı şekilde sayıma dahil edilmemiştir.

Vahyedilen ilk sure (Alak Suresi) 19 ayete sahiptir ve 285 (19 x 15) harf içerir.

Son vahyedilen sure olan Nasr, toplam 19 kelimeden oluşur.

* * * * *
5. kelime *4. kelime *3. kelime *2. kelime *1. kelime *
* * * * *
10. kelime *9. kelime *8. kelime *7. kelime *6. kelime *
* * * *
* * *12. kelime *11. kelime *
* * * * *
*16. kelime *15. kelime *14. kelime *13. kelime *
* * * * *
* *19. kelime *18. kelime *17. kelime *

Ayrıca Nasr Suresi'nin Allah'ın yardımından söz eden ilk ayeti de 19 harftir.*1. harf * *8. harf * *15. harf *
*2. harf * *9. harf * *16. harf *
*3. harf * *10. harf * *17. harf *
*4. harf * *11. harf * *18. harf *
*5. harf * *12. harf * *19. harf *
*6. harf * *13. harf *
*7. harf * *14. harf *


Kuran'da 114 (19 x 6) besmele bulunur. Bu sayı da 19'un 6 katıdır.

Kuran'da 113 sure besmele ile başlar. Başında besmele bulunmayan tek sure, 9 numaralı Tevbe Suresi'dir. Kuran'da sadece Neml Suresi'nde iki besmele bulunmaktadır. Bu besmelelerden biri surenin başında diğeri ise 30. ayette yer alır. Besmele ile başlamayan Tevbe Suresi'nden itibaren saymaya başlanıldığında Neml Suresi'nin 19. sırada yer aldığı görülecektir.19 sure sonra gelen 27 numaralı Neml Suresi'nin hem başında, hem de 30. ayetinde besmele vardır. Böylece 27. surede iki besmele bulunur. Besmeleleri 114'e tamamlayan 27. surenin 30. ayetidir. Ayrıca sure ve ayet numaralarını yani 27 ve 30'u topladığımızda 57 (19 x 3) sayısını buluruz.

Tevbe Suresi'nden (9) Neml Suresi'ne (27) kadar olan sure numaralarının toplamı;

(9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25 +26+27=) 342'dir. Bu da 19'un 18 katıdır.

19 ve 19'un katı olan ayetlerde geçen Allah kelimelerinin toplamı 133 (19 x 7) katıdır.

Bir anlamına gelen "vahid" (i harfi okunurken ekleniyor) kelimesinin ebced değeri 19'dur. Kuran'da bu kelime, bir çeşit yemek, bir kapı vs. gibi farklı kelimeler için kullanılmıştır. "Bir Allah" olarak kullanımı ise 19 keredir.

(Arapçası
harekesiz olarak
gösterilmiştir) *"Vahd"
kelimesinin harfleri Harflerin Sayısal
Değerleri *
V
A
H
D
6
1
8
4

Kelimenin Toplam
Ebced Değeri * 19

19 kere vahd kelimesinin geçtiği ayetlerin sure ve ayet numaralarının toplamı: 361 (19 x 19)'dir.

"Yalnızca Allah'a ibadet edin" ifadesinin Arapçası "Vahdahu" 7:70, 39:45, 40:12, 40:84 ve 60:4 numaralı ayetlerde geçer. Bu sayılar tekrarsız olarak toplandığında 361 (19 x 19) sayısını elde ederiz.

İlk başlangıç harflerinden (Elif, Lam, Mim; Bakara Suresi, 1. ayet) son başlangıç harflerine (Nun; Kalem Suresi, 1. ayet) kadar olan ayet sayısı 5.263 (19 x 277)'tür.

Başlangıç harflerinin bulunduğu ilk sure ile başlangıç harflerinin bulunduğu son sure arasında, başlangıç harflerinin bulunmadığı 38 (19 x 2) sure vardır.

"Rahman" kelimesi ise Kuran'da 57 (19 x 3) defa geçmektedir.

Kuran'da bahsi geçen 30 farklı rakam vardır.

1 7 19 70 1.000
2 8 20 80 2.000
3 9 30 99 3.000
4 10 40 100 5.000
5 11 50 200 50.000
6 12 60 300 100.000

Kuran'da geçen tüm bu sayıları (tekrarlar dikkate alınmadan) topladığımızda çıkan sayı 162.146'dır. Bu da 19'un 8.534 katıdır:

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80 +99+100+200+
300+1.000+ 2.000+3.000+5.000+50.000+100.000=162.146 (19 x 8.534)

Bu 30 farklı sayıya ek olarak Kuran'da 8 tane kesirli sayıdan bahsedilir. Bunlar 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3'tür. Böylece Kuran 38 (19 x 2) farklı sayı içerir.

Kuran'ın en başından itibaren 19 ayete sahip ilk suresi İnfitar Suresi'dir. Bu surenin diğer bir özelliği son kelimesinin Allah olmasıdır. Bu aynı zamanda Rabbimiz'in "Allah" olarak zikredilen, Kuran'daki sondan 19. ismidir.

Kaf harfi ile başlayan 50. surede 57 (19 x 3) adet Kaf harfi vardır. Başında Kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 (19x3) adet Kaf harfi bulunur. 50. surenin 45 ayeti vardır. Bunları toplarsak sonuç 95 (19 x 5)'tir. 42. surenin 53 ayeti vardır. Bunları toplarsak 42+53 yine 95 (19 x 5)'tir.

50. Sure *57 (19x3) Kaf harfi
42. Sure *57 (19x3) Kaf harfi
50. Surede 45 ayet 50+45=95 (19x5)
42. Surede 53 ayet 42+53=95 (19x5)

Kaf Suresi'nin ilk ayetinde Kuran için kullanılan Mecid kelimesinin ebced değeri 57 (19 x 3)'dir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sure içindeki Kaf harflerinin toplamı da 57'dir.

Kaf Suresi'ndeki Kaf harflerinin geçtiği ayetlerin numarasını topladığımızda 19'un 42 katı olan 798 sayısını elde ederiz. 42 sayısı ise başlangıç harfleri arasında Kaf olan diğer bir surenin numarasıdır.

Nun harfi sadece 68. surenin başında bulunur. Bu suredeki Nun harflerinin toplam sayısı 133 (19 x 7)'tür.

Sure numaraları 19'un katı olan surelerin ayet sayılarını (besmele dahil) topladığımızda:

SURE NO AYET SAYISI
19x1 19. Sure 99
19x2 38. Sure 89
19x3 57. Sure 30
19x4 76. Sure 32
19x5 95. Sure 9
19x6 114. Sure 7
TOPLAM *=266 (19x4)

Ya, Sin harfleri Yasin Suresi'nin başında bulunmaktadırlar. Sin harfi Yasin Suresi'nde 48 defa geçmekte iken Ya harfi 237 defa geçmektedir. Bu iki harfin toplamı 285 (19 x 15)'tir.

Yalnızca tek bir sure -7. sure- "Elif, Lam, Mim, Sad" başlangıç harfleriyle başlamaktadır. Elif harfi bu surede 2.529 defa, Lam harfi 1.530 defa, Mim harfi 1.164 defa ve Sad harfi 97 defa geçmektedir. Bu şekilde 4 harfin bu surede toplam olarak geçtiği yer 2.529 + 1.530 + 1.164 + 97 = 5.320 (19 x 280)'dir.

Elif, Lam, Mim harfleri Arapçada en sık kullanılan harflerdir. Bu harfler birarada 6 surenin -2, 3, 29, 30, 31 ve 32- başında yer almaktadırlar ve bu 3 harf, 6 surenin her birinde toplam 19'un katı olarak geçmektedir. Sırasıyla [9.899 (19 x 521), 5.662 (19x298), 1.672 (19 x 88), 1.254 (19 x 66), 817 (19 x 43)]. Bu üç harfin 6 surede toplam olarak geçtiği yer 19.874 (19 x 1.046)'tür.

Elif, Lam, Ra başlangıç harfleri 10, 11, 12, 14 ve 15. surelerde bulunmaktadır. Bu harflerin bu surelerde toplam olarak geçtiği yer 2.489 (19 x 131), 2.489 (19x131), 2.375 (19 x 125), 1.197 (19 x 63) ve 912 (19 x 48)'dir.

Elif, Lam, Mim, Ra başlangıç harflerinin toplam olarak geçme sıklığı 1.482 (19 x 78)'dir. Elif harfi 605 defa, Lam harfi 480 defa, Mim harfi 260 defa ve Ra harfi 137 defa geçmektedir.

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad başlangıç harfleri tek bir surede -19. sure- geçmektedir. Kaf harfi bu surede 137 defa, Ha harfi 175 defa, Ya harfi 343 defa, Ayn harfi 117 defa ve Sad harfi 26 defa geçmektedir. 5 harfin toplam olarak geçtiği yerlerin sayısı 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 (19 x 42)

Bu konudaki diğer tespitler ise şöyledir:

Tüm Kuran'da;

- Etiu (itaat ediniz) kelimesi 19 kere,

- Abd (kul), abid (kulluk eden kişi) ve ibadet kelimeleri ise toplam 152 (8 x 19) kere geçmektedir.

Aşağıda örnek olarak verilen Allah'ın isimlerinden bazılarının sayısal ebced değeri de 19'un katlarıdır.

- Vahid (Tek) 19 (19 x 1)

- Cami (Toplayan) 114 (19 x 6)


OLAĞANÜSTÜ BİR SAYI: 19

Ondokuz, 9 ve 10 sayılarının ilk kuvvetlerinin toplamıdır. 9 ve 10 sayılarının ikinci kuvvetleri arasındaki fark da 19 sayısını verir.

101
102
10+9
100 - 81
19
19


Güneş, Ay ve Dünya her 19 yılda bir aynı göreceli pozisyonda sıralanırlar.242

Halley kuyruklu yıldızı her 76 (19 x 4) yılda bir Güneş Sistemi'nin içinden geçer.243


19 sayısının Paskal üçgenindeki yeri

Paskal üçgeninde ilk 19 rakamın toplamı 38(2x19)'dir.


Şekil 1: İlk 19 rakam
Paskal üçgeni matematiğin cebir ve olasılık hesaplarında kullanılan aritmetik bir üçgendir. *

Paskal üçgenindeki ilk 19 sayının toplamı, 57(3x19)'dir.


Şekil 2: İlk 19 sayı

Sonuç:

İlk 19 rakamın toplamı 19'un katıdır.
İlk 19 sayının toplamı 19'un katıdır.

Kuran ayetlerinin indiriliş sırasına göre, 19 şifresinin Paskal üçgeni ile bağlantısı

İlk vahiy olan 96. sure sondan 19. suredir. 19 ayetten oluşur ve bu surede toplam 285 (19 x 15) harf vardır. Vahyin ilk 5 ayetinde ise 76 (19 x 4) kelime bulunmaktadır.

İkinci olarak vahyedilen 68. surede vahyolunan ilk ayetler 38 (19 x 2) kelimeden oluşmaktadır.

Üçüncü vahiy olan 73. sure, 57 (19 x 3) kelimeden oluşmaktadır.

Da Vinci
11-09-2005, 20:32
19 mucizesini savunanlara göre Tevbe Suresinin son 2 ayeti (128. ve 129. ayetleri) Kuran'a sonradan eklenmiştir. orijinal halinde Tevbe Suresi 127 ayettir. zaten o 2 ayet eklenince bütün matematiksel hesaplar alt üst oluyor :lol: :lol:

sargon
11-09-2005, 22:36
Bu ebced hesapları, sayı oyunları tam bir özgürlük alanı. Bu konuda bir linki daha önce vermiştim. Buraya da ekleyelim. Yazı aslında çok güzel bir teşhir.

http://www.izinsizgosteri.net/asalsayi31/gurkan.haydar.kilicarslan_31.html

Yazıdan bir alıntı

Pek çok kimsenin Holywood etkisinde Şeytan’a ait sandığı bu 666 sayısı adeta bir şifre gibi İncil’de verilir. Oysa Şeytan’dan çok bir yaratık, bir canavar olarak tanımlanan bu “şey” ile ilgili olarak Batı’da sayısız kayda değer değmez araştırmalar yapılmış Hitler ve Stalin’den tutun da çok ama çok saflarca Usame Bin Ladin’e kadar nice “günahsız”(!) Deccal olarak itham edilmiştir. Hatta Batı’da sadece bu işi hayatının maksadı edinmiş kimseler ve gruplar bile vardır. Onların tek amacı Esinlemeler’de zikredilen kehanetleri tesbit etmek, Armageddon savaşı’nın tanığı olmak ve nihayet kendi inanlarınca nihai mutlu sona ulaşma yolunda tüm şifreleri çözmek olarak özetlenebilir.

Sonra Georg Bush'un da Deccal olabileceği ortaya çıkıyor. En sonunda kendi adını da bu hesapla 666'ya ulaştırıyoır.

Özlü sözü ise şurda:

Unutulmamalıdır ki fizik esarettir oysa metafizik özgürlük! Metafiziğin özgürlüğü anarşizmin sunduğu özgürlükten bile daha geniştir.

Tolga
13-09-2005, 01:31
bir de bu 19 mucizesinin atatürkle ilgili olanı vardır.bu iddia ile atatürk'e ilahi bir kimlik kazandırılmak istenmektedir.bu iddia yı cenk koray ortaya atmıştı.hatta kendisi bu konu hakkında bir kitap yazmıştır.

işte atatürk ve 19:

Atatürk, 1881'de 19'uncu yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğdu. ( 19 x 99 = 1881 )

Atatürk, 19'uncu yüzyılda 19 yıl yaşamıştır.

Atatürk, Selanik'te doğdu.
( Selanik sözcüğünün "ebced" hesabıyla değeri 171'dir. 9 x 19 = 171 )

1881, Rumi takvime göre 1297'dir. ( 1 + 2 + 9 + 7 = 19 )

Atatürk'ün nüfus cüzdanı numarası : 993814 ( 19 x 52306 = 993814 )

Atatürk, 1902'de Harp Okulu'ndan teğmen rütbesi ile mezun oldu. 19 yıl sonra, 19 Eylül 1921'de son rütbesi verildi, mareşal oldu ve "gazi" ünvanını aldı.

Atatürk, Harp Okulu'nu 20'nci olarak bitirdi. Subaylardan birisi yabancı olduğu için mezun olan 19 subaydan biri oldu.

Atatürk, Harp Akademisi'nin 57'nci dönemine kaydoldu. ( 19 x 3 = 57 )

Atatürk, 19 Nisan 1909'da Hareket Ordusu ile İstanbul'a girdi.

Atatürk, 19 Aralık 1915'te albay oldu.

Atatürk, 19 Mart 1916'da tuğgeneral oldu.

Atatürk, Çanakkale Savaşı'nda 57'nci Alay'ın konutanlığını üstlendi. ( 3 x 19 = 57 )

Atatürk, Çanakkale Savaşı'nda 19'uncu Tümen'i komuta etti.

Atatürk, 30 Nisan 1919'da 9'uncu Ordu Müfettişliği'ne atandı, 19 gün sonra Samsun'a çıktı.

Atatürk, 19 Mayıs 1919'da 19 kişiyle birlikte Samsun'a çıktı. ( Bazı kaynaklarda, bu sayı 20 olarak da geçmektedir. )

Atatürk, Samsun'a çıktığında 38 yaşındaydı. ( 19 x 2 = 38 )

Atatürk, Samsun'da 19 gün kaldı.

Atatürk, 4 Temmuz 1919'da Erzurum'a gitti. 19 gün sonra 23 Temmuz'da Erzurum Kongresi'ni topladı.

Atatürk, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nden 114 gün sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gitti. ( 19 x 6 = 114 )

Atatürk, İstanbul'a toplam 19 kez geldi.

Atatürk'ün Latife Hanım ile olan evliliği 912 gün sürdü. ( 19 x 48 = 912 )

TBMM'nin ilk kütüğündeki sıra numarası 19'dur.

Atatürk, 1938'de vefat etmiştir.
( 19 x 102 = 1938 --------- 19 ve 38 ; 19 x 2 = 38 , 19 + 38 = 57 )

Atatürk, vefat ettiğinde 57 yaşındaydı. ( 19 x 3 = 57 )

Atatürk'ün cenaze töreninde Chopin'in 19 notalı 19'uncu Marşı çalındı.

Atatürk'e verilen madalyaların toplamı 19'dur.

Atatürk, 19.000 TL nakit miras bıraktı.

Atatürk'ün, İstanbul Akaretler Yokuşu'nda oturduğu evinin numarası 76 idi.
( 19 x 4 = 76 )

"Mustafa Kemal Atatürk" sözcüklerinin harf toplamı 19'dur.

Atatürk'ün tarihe geçmiş iki önemli sözü; "Ne mutlu Türküm diyene" ve
"İstikbal göklerdedir" cümlelerinin harf toplamları 19'ar harften oluşmaktadır.

Caner
03-10-2005, 16:03
Tolga'nın bahsettiği kitabı biliyorum bende okumuştum, maalesef kaybettim(belkide kaybetmedim, kitaplığımın ücra köşelerinde duruyor olabilir). Orada daha bunun gibi pekçok safsata vardı, aklımda kalan kuranda Atatürk'ten bahsedilmesi ve buna kanıt olarak onun takım elbisesinden bahsedilmesi gibi şeyler vardı.

04-10-2005, 23:14
orijinal halinde Tevbe Suresi 127 ayettir. zaten o 2 ayet eklenince bütün matematiksel hesaplar alt üst oluyor
Nasıl alt-üst oluyor iddia, biraz açıklar mısın?

31-12-2005, 10:55
19 KODU

"Ve de ki: Allah'a hamd olsun. O size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin, yaptıklarınızdan gafil değil " (27:93).

"Biz, onlara, ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?" (41:53)

27:93 ayeti, Kuran'ın vahyinden sonra, Allah'ın belirleyeceği bir zamanda önemli işaretlerin zuhur edeceğini, 41:53 ayeti ise, gerek ufuklarda ve gerekse insanlık alemi içinde "Zikrin" hak olduğunu kanıtlayacak işaretlerin açığa çıkacağını bildirir. 10:20 ayetinde ise Kuran'ın mucizesinin ileride ortaya çıkacağı anlatılır.

Sayısal Harmoni

1969 yılında, Kuran'da bir matematiksel sistemin varolduğuna dair ilk işaretleri aldık:

"Ay" (Şehr) kelimesi Kuran boyunca 12 kez geçer.
"Gün" (Yevm) kelimesi 365 kez geçer.
"Günler" (Eyyam ve Yevmeyn) 30 kez geçer.
"Şeytan" ve "Melek" kelimeleri eşit sayıda 88'er kez geçer.
"Dünya" ve "Ahiret" kelimeleri eşit sayıda 115'er kez geçer.
"İman" ve "Küfr" kelimeleri eşit sayıda 25'er kez geçer.
"Adalet" (Qıst) ve "Zulüm" kelimeleri 15'er kez geçer.
"Güneş" (Şems) ve "Işık" (Nur) kelimeleri 33'er kez geçer.
Allah'ın "De" (Qul) hitabı ile, melekler, insanlar ve cinler için kullanılan "Dediler" (Qalu) kelimesi eşit sayıda 332'şer kere geçer. (21:112 ayetinin ilk kelimesi "Qale" değil, "Qul" dür. Bazı Kuran nüshalarında yanlışlıkla "Qale" (dedi) biçiminde yazılmıştır.)
Bu matematiksel gerçekleri, Fuad Abdülbakinin ünlü Kuran fihristi olan "El Mucemül Müfehres Li Elfazil Quranil Kerim" ile kontrol edebilirsiniz.

Gizlenen Mucize

19 sayısı, Kuran'ın 74. suresinde sözü edilmesine rağmen Kuran'ın inişinden tam 1406 (19x74) kameri sene boyunca Kuran'ın matematiksel yapısının bir kodu olarak gizli kaldı. 1974 yılında biyokimya doktoru Reşad Halife tarafından kompüter analizleri sonucunda sonucu keşfedildi. 19 kodunun "Gizlenmiş Sır" adlı 74. surede sözü edildiğini düşündüğümüzde keşif zamanının bu iki sayının yanyana konması veya birbiriyle çarpılması sonucu elde edilen yıllara denk gelmesi ilgi çekicidir. Buna benzer daha nice ilginç işaretler, bu önemli olayın tamamen Allah'ın takdiriyle şu zamanımızda ortaya çıkarıldığını gösteriyor.

74:30 Üzerinde on dokuz vardır.

74:31 Biz ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını (on dokuz'u) da, (1) inkarcılar için bir fitne (sınav/huzursuzluk kaynağı) yaptık, (2) kitap verilmiş olanları ikna etsin, (3) inananların inancını güçlendirsin, (4) kitap verilmiş olanlarla inananların kuşkularını ortadan kaldırsın, ve (5) kalplerinde hastalık olanlarla inkarcılar da, "ALLAH bu örnekle ne demek istiyor?" desinler. Böylece ALLAH dilediğini/dileyeni saptırır ve dilediğini/dileyeni de doğruya iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu (sayı) halklara bir mesajdır.

19 Kodlu Matematiksel Sistemin Bazı Örnekleri

Kuran'ın ilk ayeti Besmele 19 harftir.
Kuran 114 (19x6) sureden oluşur.
Kuran'da, numarasız Besmeleler dahil 6346(19x334) ayet vardır. Bu sayının rakamları 6+3+4+6= 19 'dur.
İlk vahyedilen 96. sure sondan 19. suredir.
Besmele, 9. surenin başında bulunmaz; fakat bu kayıp Besmele 19 sure sonra, iki Besmele'ye sahip 27. surenin 30. ayetinde tamamlanır. Böylece Kuran'daki Besmele tekrarları 114 (19x6) olmaktadır.
Kayıp Besmele'yi tamamlayan Besmele'nin sure ve ayet numaralarının toplamı 19'un katıdır. 27+30=57
Besmele'deki her kelimenin Kuran boyunca tekrarlanma sayıları hep 19'un katlarıdır:

İsim
19
19 x 1

Allah
2698
19 x 142

Rahman
57
19 x 3

Rahim
114
19 x 6


Dikkat ederseniz çarpım faktörlerinin toplamı olan 152 sayısı da 19x8 dir.

Kuran'da, Allah'ın yaklaşık 400 adet isim ve sıfatı bulunur. Bunlardan sadece 4 tanesinin sayısal (ebced) değeri 19'un tam katıdır ve bunların hepsi Besmele'deki kelimelerin tekrar sayılarına denk gelmektedir:


Vahid (Tek)
19

Zulfadlil Azim (Büyük Lütuf Sahibi)
2698

Mecid (Yüce)
57

Cami (Toplayan ve yayan)
114"Allah" kelimesinin geçtiği tüm ayetlerin numarasını tekrarsız olarak toplarsanız, toplam: 118123 (19x6217).
Son kelimesi "Allah" olan biricik sure 82. sure olup "Allah" kelimesi 19. ayettedir. Ve bu, sondan 19. "Allah" kelimesidir. (Bu sure 19 ayete sahip ilk suredir.)
Başlangıç harfli ilk surenin 2:1 ayetiyle başlangıç harfli son sure, 68:1 arasında 5263 (19x277) ayet vardır.
Bu iki sure arasında yer alan grupta 38 adet başlangıç harfsiz sure mevcuttur.
Yine bu grupta başlangıç harfli ve başlangıç harfsiz surelerin 19 değişen grubu vardır.
Bu grupta, "Allah" sözcüğü 2641 (19x139) kez geçer.
Bu grubun dışında kalan surelerdeki 57 "Allah" kelimesinin ayet ve sure numaraları tekrarsız olarak toplandığında 2432 (19x128) elde edilir.
Başlangıç harf kombinezonlarının 19 tanesi bağımsız birer ayettir.
Allah için kullanılan "Wahdehu" kelimesinin ayet ve sure numaralarını (7:70; 39:45; 40:12,84; 60:4) tekrarsız olarak toplarsanız sonuç 361 (19x19) dir.
Kuran'da geçen tüm tam sayıları tekrarsız olarak toplayınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50000, 100000. Bu 30 tam sayının toplamı 162146 (19x8534) dir.
Kuran, bu 30 tam sayıya ek olarak 8 kesirli sayı içerir: 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3. Demek ki, 30 tanesi tam sayı ve 8 tanesi kesirli sayı olmak üzere Kuran'da 38 (19x2) adet sayı bulunur.
Her suredeki ayetlerin toplam sayısından sonra o suredeki ayetlerin numaralarını tek tek yanyana yazarak Kuran boyunca bunu sürdürürsek elde edeceğimiz 12692 rakamlı uzun sayı 19'un tam katıdır. Rakamların sayısı olan 12692 sayısı da 19'un tam katıdır.
Kuran'ın ilk suresi Anahtar'ın yapısındaki matematiksel sisteme bir kaç örnek verelim. Sure numarası olan 1 rakamından sonra ayetlerinin numarasını sırasıyla yanyana koyarak elde edeceğiniz 11234567 sayısı 19' un tam katıdır. Ayet numaraları yerine bu ayetlerdeki harflerin sayısını yanyana koyduğunuzda oluşan 119171211191843 sayısı da 19'un tam katıdır. Ayetlerin harf sayısından sonra ebced değerlerini yerleştirirseniz elde edeceğiniz 38 rakamlı 11978617581126181124119836181072436009 sayısı da 19'un katıdır. Bu sayıya her ayetin numarasını da yerleştirirsek 111978621758131261841124151983661810727436009 sayısını elde ederiz ve bu da 19'un tam katıdır. Anahtar suresinin numarasından sonra toplam ayet sayısını, toplam harf sayısını ve toplam ebced değerini yanyana yazdığınızda elde edeceğiniz 1713910143 sayısı da 19'un tam katıdır....
29 surenin başında 14 harften oluşan 14 değişik harf kombinezonu bulunur. 29+14+14 = 57 (19x3)
Q harfi ile başlayan iki sureÕde Q harflerini sayalım. 50. surede 57 ve 42. surede de 57 olmak üzere toplam 114 (19x6) Q harfi vardır. 50. surenin 45 ayeti vardır. Bunları toplarsanız sonuç 95 (19x5) tir. 42. surenin 53 ayeti vardır. Bunları da toplarsanız sonuç 95 (19x5) tir. 50. surenin ilk ayetinde Kuran için kullanılan "Mecid" isminin ebced değeri o sure içindeki Q'ların sayısına eşit olup 57'dir. Q suresindeki Q'ların geçtiği ayetlerin numarasını topladığınızda toplam 798 (19x42) dir. 42 sayısı ise Q harfi ile başlayan diğer surenin numarasıdır. Kuran'da numarası 19 olan tüm ayetlerdeki Q harflerinin toplam sayısı 76 (19x4)'tür. Kuran boyunca Lut peygamberin halkının "Qavm-i Lut" diye adlandırılması ve sadece bu surede bunun yerine, içinde "Q" harfi bulunmayan "İhvani Lut" şeklinde adlandırılması dikkat çekicidir (50:13).
N (Nun) harfi sadece 68. surenin başında bulunur. Bu suredeki N'lerin sayısı 133 (19x7) dir. N (Nun) harfine sahip Yunus peygamberin ismi, sadece bu surede "N" harfine sahip olmayan "Sahibil Hut" yani "Balık adamı" ifadesiyle geçer (68:48). Nitekim 21:87 ayeti Yunus peygamberi "Zan-Nun" yani "N harfine sahip kişi" diye tanımlayarak, Nun suresindeki farklı isimlendirilmesine dikkatimizi çekmektedir.
® SS (Sad) harfi üç surenin başında bulunur. 7., 19. ve 38. surelerde SS harfi toplam 152 (19x3) kez tekrarlanır. Bu matematiksel sistemle 7:69 ayetindeki "Bastatan" kelimesinin "SS" (Sad) harfiyle değil "S" (Sin) harfiyle yazılması gerektiği ortaya çıktı. Bir çok Kuran nüshasında yanlış olarak yazılan bu kelimenin en eski kufi nüshalardan olan Taşkent nüshasında, "Sin" harfiyle yazılmış olması, 19 kodlu matematiksel sistemi doğrular ve Kuran'ın insanlar tarafından değil, matematiksel sistemle harfi harfine Allah tarafından korunduğunu kesin şekilde kanıtlar (15:9).
36. sure Y ve S harfleriyle başlar ve bu iki harfin bu suredeki toplam tekrar sayısı 285'tir, yani 19x15.
'A.S.Q. harflerinin toplam sayısı 209'dur, yani 19x11
19. sure beş harf ile başlar, yani K, H, Y, A' ve SS . Bu beş harfin bu suredeki toplamı 798'dir, yani 19x42.
HH. M. harfleriyle başlayan 7 surede bu iki harfin toplam tekrar sayısı 2417 olup 19x113Õtür.
H, T.H, T.S ve T.S.M. başlangıçları, bir iç içe kilitlenme sistemiyle beş sureyi birbirine bağlamaktadır. Bu sureler 19, 20, 26, 27 ve 28 noludur. Bu harflerin beş suredeki toplam tekrarlanma sayısı 1767'dir, yani 19x93.
"Bunlar, Kuran'ın mucizeleridir" ifadesi sekiz surenin başında geçer ve hepsinde istisnasız başlangıç harflerinden sonra gelir.
Kuran'ın temel mesajı Allah'ın birliğidir. Nitekim Allah'ın VAHİD (BİR) isminin ebced değeri 19'dur.

Anlaşılması Kolay, Taklit Edilmesi İmkansız

Son Mesaj olan Kuran'ın insanüstü matematiksel yapısını kanıtlamak için yukarıda sunduğumuz örnekler yeterlidir. Her geçen gün yeni buluşlar ve yeni tezahürlerle daha da büyüyen bu "anlaşılması kolay, taklidi olanaksız" mucize, bilgisayar çağının insanına Alemlerin Rabbinin büyük bir lütfu ve aynı zamanda önemli bir uyarısıdır. 74:31 ayeti 19 sayısının amacını şöyle belirler:

1.İnkarcılar için bir ceza ve fitne
2.Daha önce Kitap alan topluluklara (Yahudiler, Hristiyanlar v.s.) Kuran'ın Allah kelamı olduğunu kanıtlamak.
3.Müminlerin imanını güçlendirmek.
4.Kuran'ın korunmuşluğu konusundaki tüm kuşkuları gidermek.
5.Kafirleri ve ikiyüzlüleri (munafıkları) ortaya çıkarmak.

Olağanüstü delillere rağmen onlar bu mucizeyi inkar edecek ve "Allah bununla ne demek istiyor?" diye anlayışsızlıklarını dile getirip onu hafife alacaklardır. 74:32-37 ayetleri de bu mucizenin büyük bir ilahi yardım olduğunu, yepyeni bir çağı başlatacağını, geri kafalıları safdışı edeceğini bildirmektedir.


Mucizeyi Göremiyorlar

Hadis ve sünnet izleyicileri, en büyük hipnozcu olan şeytanın etkisi altına girdikleri için Kuran'da apaçık bir gerçek olan 19 kodlu mucizeyi kabul etmemektedirler. Yukarıda değindiğimiz 74:31-37 ayetlerinde belirtildiği gibi tüm insanlığa apaçık olan bu büyük mucizeyi ancak dürüst ve gerçek müminler takdir edecektir. Nitekim 7:146 ayeti, mucizeleri görmekten mahrum edilen kişileri tanımlar:

Haksız yere yeryüzünde büyüklük taslayanları ayetlerimden çevireceğim. Her çeşit ayeti görseler de inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler; ancak azgınlık yolunu görseler onu yol edinirler. Çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar ve onları umursamaz oldular (7:146).

Kuran Mucizesine "19 Efsanesi" Diyenler

İnkilap Yayınları tarafından yayımlanan "19 efsanesi" isimli kitaba değinmek istiyoruz. Mahmut Toptaş, Hikmet Zeyveli, Orhan Kuntman ve Sadrettin Yüksel imzalarıyla yayımlanan bu kitap cehalet, yalan ve iftiralarla doludur. 19 mucizesinin amacını tasvir eden 74:31-56 ayetleri, İnkılab yayınevi başta olmak üzere bu büyük mucizeye karşı savaş açan ekibin durumunu ve bu tartışmanın sonunda nelerin gerçekleşeceğini bildiriyor.

Fanatik inkarcıların ve kalpleri marazlı ikiyüzlülerin anlamayarak karşı çıktığı Kuran'ın bu büyük matematiksel mucizesine "efsane" kelimesini yakıştırmaları bir rastlantı değildir. 19 mucizesini karalamak için kullanabilecekleri onlarca kelime yerine "efsane" kelimesini kullanmaları tümüyle ilahi bir tecellidir. Dört yazar ve yayınevi patronu, "efsane" yakıştırmasıyla farkında olmadan kendilerini Kuran'ın teşhirine mahkum etmişlerdir. Kuran'ın bu mucizevi tecellisini öğrenmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki iki ayeti ibretle okuyunuz.

"Onlardan bir grup var ki seni dinlerler. Fakat, kalpleri üzerine (Kuran'ı) anlamalarına engel olacak örtüler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Her bir mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Bundan ötürü sana geldiklerinde seninle tartışırlar ve inkarcılar, "Bu ancak bir EFSANEdir" derler."'

"Kendilerini ondan uzaklaştıkları gibi başkasını da ondan uzaklaştırırlar. Böylece farkında olmadan kendilerini mahfederler." (6:25,26). Ayrıca 27:82-84

Tarihin, genelde bir tekerrür olduğunu ve Kuran ayetlerinin geçmişe, hazıra ve geleceğe bakan yönlerinin bulunduğunu bilenlere, 40. surenin 38. ayetinden 44. ayetine kadar okumalarını öneriyoruz.

"Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kulları görür." (40:44).

Kuran'ın "en büyüklerden" biri olarak tanımladığı 19 sayısının işaretini kavrayaman ve Müddessir suresinde cehennemden başka bir şey göremiyen ve 19 sayısından zebralar gibi kaçan din adamlarının eleştirilerine verdiğimiz cevapları "Üzerinde Ondokuz Var" kitabımızın son bölümünde bulabilirsiniz.


Tüm bu matematiksel gerçekler bir rastlantı mıdır?

Not: http://19.org/?tr sitesinden alıntıdır.

ngcoskun
31-12-2005, 12:40
sayıların hormonisi falanı filanı.
arkadaşlar inanın benim kadar matemetikle iç içe olmamışsınızdır.hayatım matematik üzerine kurulu desem yeridir.tesadüflerin bile matematiksel bir anlatımı bir koordinasyonu ve kombinasyonu vardır.
sayılar insanın ulaşmak istediği yere rahatlıkla ulaştırır.ordan bunu çıkarmakla bunu ona bölmekle bulunmaz herşey.bildiğiniz yerden yazıyorsunuz kolay geliyor.
bulduğun sayıları cosinüs, kotanjant, olasılık vs.. onları kullanarak bulsana.karekökle neden bir tesadüf bulamııyorsunuz.ben matematikle gerçek anlamda kafayı sıyırmış biri olarak bunlarla fazla uğraşmamanızı tavsiye ediyorum.eğer konuyla ilgili bilginiz yoksa aaaa tesadüfmü bu der oturursunuz yerinize.
herşeyin bir açıklaması ve çözümü vardır.matemetikte de fizikte de.

ngcoskun
31-12-2005, 12:45
ben hayatıma 7 rakamını bağlamış bir insanım.duygusal biri yeri var 7 sayısının hayatımda.ben öyle düşünüyorum diye 7 nin bunda bir kabahati ya da bir marifeti yok.
ve düşünüp biraz hesap kitap yaparsam 7 le ilgili biiiirrr sürü tesadüf bulurum hayatımda.kolay şeyler bunlar lütfen.

hasan_
31-12-2005, 12:49
ben hayatıma 7 rakamını bağlamış bir insanım.duygusal biri yeri var 7 sayısının hayatımda.ben öyle düşünüyorum diye 7 nin bunda bir kabahati ya da bir marifeti yok.
ve düşünüp biraz hesap kitap yaparsam 7 le ilgili biiiirrr sürü tesadüf bulurum hayatımda.kolay şeyler bunlar lütfen.ngcoskun,

Turan Dursun ve 19 mucizesi diye bir şey yaparsak tüm bunları kesin olarak kanıtlarıyla çürütmüş oluruz. Böyle bir projeye katkıda bulunmak ister misin matematikle ilgili biri olarak?

31-12-2005, 12:59
Sayın ngcoskun,

Madem matematikle ilgilisiniz. Buyrun hayatınızda önemli yeri olan, 7 rakamını siz kur'ana uygulayın. Bunların tesadüf olduğunu kanıtlayın.

ngcoskun
31-12-2005, 13:04
sevgili hasan böyle bir çalışmaya katılabilirim.
Turan Dursun'un okuduğum kitaplarını bu gözle bakarak tekrar gözden geçirmeliyim.ondan sonra matematikle uğraşmamaya bazı arkadaşlar yemin edebilirler ama.

Sevgili Kuran Ehli bahsettiğin şeyi de yapabilirim.ama bunun için extra zaman ve emek gerekiyor.bununla da ilgili olarak bir çalışma yapmaya çalışacağım.ama verileri toplamak elime oynayacak birkaç şey bulup onlar üzerinde çalışmalar yapmam gerekiyor.biraz zaman verin bana yeter.

31-12-2005, 13:10
Sayın ngcoskun,

Buyrunuz tüm zamanlar sizindir. Ölene dek bekleyeceğim bunun alternatifini. 7 rakamını kur'ana uygulamaya karar verdiniz sanırım. 19 un bir tesadüf olduğunu gösterin bize.

hasan_
31-12-2005, 17:38
sevgili hasan böyle bir çalışmaya katılabilirim.
Turan Dursun'un okuduğum kitaplarını bu gözle bakarak tekrar gözden geçirmeliyim.ondan sonra matematikle uğraşmamaya bazı arkadaşlar yemin edebilirler ama.
Sevgili ngcoskun,

Proje'ye desteğin için çok teşekkürler. Daha ilk gününde bile mucizeler bulabildik. 19 Gün sonra acaba ne olur :D

pante
31-12-2005, 18:12
Sayıların kendi mucizeleri var zaten.Uydurma mucizeleri bırakıp gerçek-doğal mucizelerinden bir şeyler çıkaralım..

İşte "8" sayısının arkasında inanılmaz gerçek !


1 x 8 + 1 = 9

12 x 8 + 2 = 98

123 x 8 + 3 = 987

1234 x 8 + 4 = 9876

12345 x 8 + 5 = 98765

123456 x 8 + 6 = 987654

1234567 x 8 + 7 = 9876543

12345678 x 8 + 8 = 98765432

123456789 x 8 + 9 = 987654321


Sonra;
İLK VE SON SÜTUNLARI TOPLAYALIM :


İlk sütun.................son sutün
137174205 + 1097393685ŞİMDİDE BU İKİ DEĞERİ TOPLAYALIM:

Sonuç:

1234567890 nasıl müthiş değil mi? :)

exclusive
31-12-2005, 18:33
"Gün" (Yevm) kelimesi 365 kez geçer.
Bu bilginin doğru olduğuna yemin edebilirmisin???

31-12-2005, 19:26
"Gün" (Yevm) kelimesi 365 kez geçer.
Bu bilginin doğru olduğuna yemin edebilirmisin???

Benim yeminimin senin için ne önemi var ki? İnanmadığın Allah'ım üzerine mi yemin edeyim . Sen onun bunun yeminiyle mi iş yapıyorsun. Al sana gün kelimesinin geçtiği ayetleri tek tek veriyorum. Varsa bir itirazın yazarsın, yoksa susarsın. Bu iyiliğimi de unutma. İşini kolaylaştırdım.


1 1:4
2 2:8
3 2:48
4 2:62
5 2:85
6 2:113
7 2:123
8 2:126
9 2:174
10 2:177
11 2:212
12 2:228
13 2:232
14 2:249
15 2:254
16 2:259
17 2:259
18 2:264
19 2:281
20 3:9
21 3:25
22 3:30
23 3:55
24 3:77
25 3:106
26 3:114
27 3:155
28 3:161
29 3:166
30 3:180
31 3:185
32 3:194
33 4:38
34 4:39
35 4:59
36 4:87
37 4:109
38 4:136
39 4:141
40 4:159
41 4:162
42 5:3
43 5:3
44 5:5
45 5:14
46 5:36
47 5:64
48 5:69
49 5:109
50 5:119
51 6:12
52 6:15
53 6:22
54 6:73
55 6:73
56 6:93
57 6:128
58 6:141
59 6:158
60 7:14
61 7:32
62 7:51
63 7:53
64 7:59
65 7:163
66 7:163
67 7:167
68 7:172
69 8:41
70 8:41
71 8:48
72 9:3
73 9:18
74 9:19
75 9:25
76 9:29
77 9:35
78 9:36
79 9:44
80 9:45
81 9:77
82 9:99
83 9:108
84 10:15
85 10:28
86 10:45
87 10:60
88 10:92
89 10:93
90 11:3
91 11:8
92 11:26
93 11:43
94 11:60
95 11:77
96 11:84
97 11:98
98 11:99
99 11:103
100 11:103
101 11:105
102 12:54
103 12:92
104 14:18
105 14:31
106 14:41
107 14:42
108 14:44
109 14:48
110 15:35
111 15:36
112 15:38
113 16:25
114 16:27
115 16:27
116 16:63
117 16:80
118 16:80
119 16:84
120 16:89
121 16:92
122 16:111
123 16:124
124 17:13
125 17:14
126 17:52
127 17:58
128 17:62
129 17:71
130 17:97
131 18:19
132 18:19
133 18:47
134 18:52
135 18:105
136 19:15
137 19:15
138 19:15
139 19:26
140 19:33
141 19:33
142 19:33
143 19:37
144 19:38
145 19:38
146 19:39
147 19:85
148 19:95
149 20:59
150 20:64
151 20:100
152 20:101
153 20:102
154 20:104
155 20:124
156 20:126
157 21:47
158 21:104
159 22:2
160 22:9
161 22:17
162 22:47
163 22:55
164 22:69
165 23:16
166 23:65
167 23:100
168 23:111
169 23:113
170 23:113
171 24:2
172 24:24
173 24:37
174 24:64
175 25:14
176 25:17
177 25:22
178 25:25
179 25:26
180 25:27
181 25:69
182 26:38
183 26:82
184 26:87
185 26:88
186 26:135
187 26:155
188 26:156
189 26:189
190 26:189
191 27:83
192 27:87
193 28:41
194 28:42
195 28:61
196 28:62
197 28:65
198 28:71
199 28:72
200 28:74
201 29:13
202 29:25
203 29:36
204 29:55
205 30:12
206 30:14
207 30:43
208 30:55
209 30:56
210 30:56
211 31:33
212 32:5
213 32:25
214 32:29
215 33:21
216 33:44
217 33:66
218 34:30
219 34:40
220 34:42
221 35:14
222 36:54
223 36:55
224 36:59
225 36:64
226 36:65
227 37:20
228 37:21
229 37:26
230 37:144
231 38:16
232 38:26
233 38:53
234 38:78
235 38:79
236 38:81
237 39:13
238 39:15
239 39:24
240 39:31
241 39:47
242 39:60
243 39:67
244 40:15
245 40:16
246 40:16
247 40:17
248 40:17
249 40:18
250 40:27
251 40:29
252 40:30
253 40:32
254 40:33
255 40:46
256 40:49
257 40:51
258 40:52
259 41:19
260 41:40
261 41:47
262 42:7
263 42:45
264 42:47
265 43:39
266 43:65
267 43:68
268 44:10
269 44:16
270 44:40
271 44:41
272 45:17
273 45:26
274 45:27
275 45:28
276 45:34
277 45:35
278 46:5
279 46:20
280 46:20
281 46:21
282 46:34
283 46:35
284 50:20
285 50:22
286 50:30
287 50:34
288 50:41
289 50:42
290 50:42
291 50:44
292 51:12
293 51:13
294 52:9
295 52:13
296 52:46
297 54:6
298 54:8
299 54:19
300 54:48
301 55:29
302 56:50
303 56:56
304 57:12
305 57:12
306 57:13
307 57:15
308 58:6
309 58:7
310 58:18
311 58:22
312 60:3
313 60:6
314 62:9
315 64:9
316 64:9
317 64:9
318 65:2
319 66:7
320 66:8
321 68:24
322 68:39
323 68:42
324 69:35
325 70:4
326 70:8
327 70:26
328 70:43
329 70:44
330 73:14
331 73:17
332 74:9
333 74:46
334 75:1
335 75:6
336 76:7
337 76:10
338 76:11
339 76:27
340 77:12
341 77:13
342 77:14
343 77:35
344 77:38
345 78:17
346 78:18
347 78:38
348 78:39
349 78:40
350 79:6
351 79:35
352 79:46
353 80:34
354 82:15
355 82:17
356 82:18
357 82:19
358 83:5
359 83:6
360 83:11
361 83:34
362 85:2
363 86:9
364 90:14
365 101:4

31-12-2005, 19:28
Sayın panteidar,

Sende bizi iyice cahil zannettin. Senin bu yazdığın örneği biz ilkokulda birbirimize gösterip hava atıyorduk. Şimdi bende sana bir tane yazayım da biraz bilgin artsın, sana biraz daha malzeme çıksın.

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 + 10 = 1111111111

pante
31-12-2005, 19:45
Kuraehli olmadı şimdi.O benim konumdu..Neyse 9 mu demiştin?

( 0 x 9 ) + 8 = 8
( 9 x 9 ) + 7 = 88
( 98 x 9 ) + 6 = 888
( 987 x 9 ) + 5 = 8888
( 9876 x 9 ) + 4 = 88888
( 98765 x 9 ) + 3 = 888888
( 987654 x 9 ) + 2 = 8888888
( 9876543 x 9 ) + 1 = 88888888
( 98765432 x 9 ) + 0 = 888888888
( 987654321 x 9 ) +(– 1) = 8888888888

01-01-2006, 14:17
"Ay" (Şehr) kelimesi Kuran boyunca 12 kez geçer.
"Gün" (Yevm) kelimesi 365 kez geçer.
"Günler" (Eyyam ve Yevmeyn) 30 kez geçer.
"Şeytan" ve "Melek" kelimeleri eşit sayıda 88'er kez geçer.
"Dünya" ve "Ahiret" kelimeleri eşit sayıda 115'er kez geçer.
"İman" ve "Küfr" kelimeleri eşit sayıda 25'er kez geçer.
"Adalet" (Qıst) ve "Zulüm" kelimeleri 15'er kez geçer.
"Güneş" (Şems) ve "Işık" (Nur) kelimeleri 33'er kez geçer.


Ayrıca 19 un alternatifini oluştururken, buna benzer tesadüfler (!) de oluşturursunuz heralde. Sadece sayısal harmoniler olması (Cem arkadaşın tabiri olan) güdük kalır. :D

Bu yukarıda yazan tesadüflerin (!), nasıl tesadüf (!) olduklarını da açıklamanızı bekliyorum.

hasan_
01-01-2006, 14:52
ceza - mükâfat
mümin - müşrik
ateş - su
allah - put


Peki bu kelimelerin sayıları eşit mi?

Peki ben size bu verdiğiniz kelimelerden 19 kat daha eşit olmayan kelime listesi versem, Sizin verdikleriniz yalnızca matematiksel bir "normalite" olmayacak mı?

hemavaz
01-01-2006, 21:16
douglas adams the hitchhikers guide to galaxy (otostopcunun galaksi rehberi) 42 sayisini hayatin, evrenin, herseyin anlami olarak tanimlar. bunu da su sekilde aciklar.

- incil'e gore ibrahim'den isa'ya kadar 42 jenerasyon gecmis idi..
- sayilarla ilgilenen bir besteci olan johann sebastian bach'in soyadini olusturan harflerin sayisal toplami'ni "trinity"nin sembolu olan 3 ile carptiginizda 42 sayisini elde ediyorsunuz..
- yine incil'den: "the beast was given a mouth uttering proud boasts and blasphemies, and it was given authority to act for forty two months" revelation 13:5
- tevrat, her biri 42 satir olan kolonlara bolunmustur..
- tanri dunyayi 6 gunde yaratmis ve 7. gunde dinlenmi$tir.. 6*7=42
- dunyanin buyuklugu planck uzunlugunun 10 ussu 42 katidir..
- isigin sudan yansiyip gokku$agi olu$turmasi icin gerekli yansima acisi 42 derecedir.

bla bla.. bunun gibi yuzlerce ornek var.. lakin douglas adams cogu zaman cogu yerde yaptigi aciklamada soyle demistir: "romani yazarken orada bir sayi uydurmam gerekiyordu.. laptop'imdan kafami kaldirip bahceye baktim ve '42 hic fena degil' dedim.. herhangi bir sayi olabilirdi".. dolayisiyla "19 mucizesi 42 mucizesi gek guk mucizesi" falan tamamen cehalet saplantilaridir..

mescidiaksa
01-01-2006, 21:58
sayıların hormonisi falanı filanı.
arkadaşlar inanın benim kadar matemetikle iç içe olmamışsınızdır.hayatım matematik üzerine kurulu desem yeridir.tesadüflerin bile matematiksel bir anlatımı bir koordinasyonu ve kombinasyonu vardır.
sayılar insanın ulaşmak istediği yere rahatlıkla ulaştırır.ordan bunu çıkarmakla bunu ona bölmekle bulunmaz herşey.bildiğiniz yerden yazıyorsunuz kolay geliyor.
bulduğun sayıları cosinüs, kotanjant, olasılık vs.. onları kullanarak bulsana.karekökle neden bir tesadüf bulamııyorsunuz.ben matematikle gerçek anlamda kafayı sıyırmış biri olarak bunlarla fazla uğraşmamanızı tavsiye ediyorum.eğer konuyla ilgili bilginiz yoksa aaaa tesadüfmü bu der oturursunuz yerinize.
herşeyin bir açıklaması ve çözümü vardır.matemetikte de fizikte de.

1+1=? madem bu kadar matematikten iyi anlıyosun cvpla bakalım

mescidiaksa
01-01-2006, 22:08
Aferin uşaklar. ha gayret. gözden ne yi kaçırıyorsunuz. rakamalr gerçek değildir. nasıl istersen öyle kıvırırsın. sayılarla dans etmek sadece hokkabazların işi değil. kim ne isterse onun aritmetik simetrini oluşturabilir. kanaatimce rakamlar mini eteğe benziyor. herşeyi açıklıyor. lakin ana tema herzaman gizli. rakam simetrisi ile denklemlene bilen bir kitap ne kadar ilahi olabilir yada nasıl mucize olabilir. denklermler sadece bizlerin sanal aldatmacaları....

02-01-2006, 00:20
Bir kişinin 42 sayısını kullanarak manipulasyonlar yapması, gerçekleri göz ardı etmemize neden teşkil etmez. O kişi saçma sapan manipulasyonlar yaptı diye, gerçek olan bir şeyin doğruluğunu değiştirmez bu. 19 kodu nun yanlış ve saçma bir varsayım olduğunu , Kur'anın yaratıcı katından gelmediğini düşünüyorsanız, saçma sapan manipulasyonlarla değil de , 19 kodu üzerinden yola çıkarak hareket edin. Önce bir inceleyin bakalım. Neresinde hatalar var. Neresinde yanlışlar var.

19-05-2006, 01:41
kurandaki 19 mucizesi bence inanılmaz bişey. Kuranın bu yanını görüpte inanmamak yada büyülenmemek imkansız. Kuranı çok eleştiren ateistlere böyle bişeyin nasıl olabileceğini sordum, ancak net bir cevap alamadım. Bu matematiksel şeyi gördükten sonra inkarı bir daha gözden geçirmek gerekiyor değil mi arkadaşlar???

20-05-2006, 05:27
Ben sayıları severim. Güzel hoş sayılar vardır. Arabanın kilometresinin 11111 gostermesi veya belirli bir sırayı izlemesi 123456. Bu bir oyundur benim için.. sadece bir oyun..

Bu arada Kuran'daki 19 mucizesi bence geyik muhabbetlerinin dibe vurduğu muhabbettir. Evreni yaratacak kadar üstün bir varlığın bu kadar basit bir şifreleme ile kendini ifade ettiğini veya mucize gösterdiğini iddia etmek kadar komik bir şey düşünemiyorum.

Bir de Atatürk'ün doğum günü vs ile ilgili bir geyik var. Yani Atatürk duysa "lan ben bu Cumhuriyeti sayılar üzerine geyik yapasınız diye mi kurdum" derdi herhalde.

İşte benim konu ile geyiklerim:
- Atatürk 1881 yılında doğmadı, bizim kullandığımız tarihe göre Ataturk'ün doğduğu yıla 1881. yıl diyoruz. Hicri, Rumi vs ölçülere göre Atatürk'ün doğduğu yıl başka bir sayıyı gösterir.

- Bir yıl 12 ay değildir sadece bizim kullandığımız takvim yılı 12 aya bölmüştür. Ama bir yıl 365 gündür (dünya güneş etrafında tam bir tur atarken kendi etrafında yaklaşık 365 defa döner).

- Bir gün 24 saat değildir, insanlar günü 24 eşit zaman dilimine bölüp her dilime 1 saat dedik.

- Şubat ayının 28 gün olmasının sebebi: Sezardan sonra tahta geçen Augustus'un , Sezar gibi aylardan birine kendi adını vermek istemiş. (Juilus Sezar-> Julius->July->Temmuz 31 gün). Demiş ki Temmuzdan sonra gelen ay benim adımla anılsın. Ağustos olmuş o ay. Ama Ağustos 30 gün, Temmuz 31 gün yani Augustus'un ayı Sezar'in aynıdan kısa olur mu hiç? tutmuşlar Şubattan 1 gün alıp Ağustosu 30 dan 31 güne çıkarmışlar.

- Bir de o zamanlar Şubat yılın son ayı idi. Hani Şubatın bir 4 yılda bir 29 (eskiden 30) gün olmasının nedeni Sezar'in 365 gün 6 saat teki fazlalığı 4 yılda bir en son aya denk getirin demiş olması. Yani aslında 1. ay Ocak değil MART. Eylül de 7. ay.

- 0 yılının Isa'nın doğduğu yıl olduğu uydurmadır. Isa nın ne zaman doğduğunu bilmiyorlardı yaklaşık bir zamanı salladılar Isa'nın doğum yılı diye.

20-05-2006, 14:01
seni uzundur sitede görmüyoduk mamuli,
peki atatürkün hayatındaki 19û bırakalım şimdi.
Kurandaki yukarıda yazıyor. Bu kadar inanılmaz bir sayısal denkliğin nasıl oluştuğunu söylermisin? Muhakkaki bir güç etkilidir bu işte . Ama şuda var ayetler islamın peygamberi öldükten sonra derlenmiş ve sıraları iniş sırasına göre düzenlenmemiştir. Neye göre düzenlendiğini tam bilmiyorum (rastgele olabilir) bilen varsa söylesin...

20-05-2006, 15:41
Sevgili kardeşim, sayılarla oynamaktan hoşlanıyorsan sudoku öneririm. Ben bu sıralar bayağı sardım sudokuya. www.websudoku.com www.sudokufun.com siteleri gayet güzel.

Kuran daki 19 mucizesine yine Kuran'daki bir mucize ile yanıtlayacağım ama bundan önce şu noktaya değinmem gerekir ki Kuran'daki asıl mucize "Elif lam mim" ayetleridir.

Tanrı gibi yüce olması gereken bir varlığın "Elif Lam Mim" (bebeklerin "agu agu" gibi sesler çıkarmasına benzer şekilde) demesi gerçekten bir mucize :)

19 olayına gelirsek, buna cevabım yine kurandan olacaktır. Doğru fonksiyonlar kullanırsanız elbette Kuran'ın bir yerlerinde "hstr" harflerine ulaşırsınız.

20-05-2006, 20:12
sen dalga geç mamuli. Böyle inanılmaz bişey üzerine yorum yapılır sebebi açıklanır. Seni takmıyorum...

Kuran'da mucize vardır. Bunu inancımız ne olursa olsun kabul etmeliyiz.Tabii saçma sapan ayetler ve çelişkiler de vardır. Ama *bazı düşüncelerimizi sorgulamalıyız.

20-05-2006, 21:56
Doğru fonksiyonlar kullanırsanız elbette Kuran'ın bir yerlerinde "hstr" harflerine ulaşırsınız.

'De get la' diye bir kombinasyon da çıkıyormuş Bakara Suresi ebced hesabıyla okununca. *:lol:

20-05-2006, 23:13
ciddi bir açıklama gtirecek bi ateist yada deist arkadaş yok mu? Alay derek mucize örtülüyor !!!

sorogren
21-05-2006, 16:02
Sevgili jayjay,Risale-i Nurlarin muellifi Said Nursi,talebelerine guzel bir olcu vererek,en buyuk ayetin bir sayfaya sigacagi ve en kucuk surenin bir satira sigacagi olcude bir hat ile Kur’ani yazmalarini istemis ve sonucta ortaya her sayfasindaki Allah lafizlari alt alta gelen veya bir sonraki sayfalarda bir hizaya gelen ,her turlu birbirine bagli oldugu anlasilan tarzda bir Kur’an hatti ciktigi gorulmustur.orneklerde kirmizi ile gorulen numuneler her bir JKur’an sayfasinda bulunmaktadir.orneklerin linkinden inceleyebilirsin.
Bediuzzaman *Kur’anin her tabaka insana ait bir mucizesi oldugunu ve bu mucizenin de *sadece gozu ile mucize arayanlara ait mucize oldugunu soyler.
numunelerini www.hayratnesriyat.com da veya Kur'an satan bir kitapcida gorebilirsin.

21-05-2006, 17:22
Geçenlerde bana neden 19 olduğuyla ilgili bir yorum geldi paylaşmak istedim:

Neden 19?

19 iki rakamdan oluşmuş 1 ve 9. Allah neden bu iki rakamı kullanmış?
Öncelikle 1 e bakalım:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 başlangıç rakamıdır. Kalemle 1 çizelim. Ancak bir tane 1 çizilir. Ve sonsuza kadar gider o 1.

9 ise son rakamdır. 9 çizdiğimizde Son ucu altta bitiririz. Ve bir tane daha 9 çizebilriz.Sonsuz sayıda 9 çizilebilir.

işte bu iki başlangıç ve sonuç rakamlarını birleştirince 19 oluyor.

9 çizimi 6 da da oluyor deriz. Ancak 6 rakamların sonuncusu değil ki.

Bu yorum aklıma yattı. Sizin bu konuda düşünceniz nedir?

Saygılar jayjay...

Alfasilin
23-05-2006, 16:42
Sonsuz sayıda 3 de çizebilirsin, ve 9'dan daha güzel olur. 9, 10'luk sistemin son rakamıdır. Peki 10'luk sistem kullanmak zorunda mıyız? Matematiğin gelişmediği dönemlerde 40'lık, 60'lık sistemler bile kullanılmış. Düşünün ki 60'a kadar rakamlarınız var. Yani 11'in adı var, 43'ün de. Almancadaki "elf", ingilizce'deki "eleven" bu daha büyük sayı sisteminden kaynaklanıyor olmalı. Türkçe bu konuda da çok tutarlı. On-bir, on-iki ile düzeni tutturmuşuz..

Daha sonraları büyük sayı tabanlarının faydasız olduğu keşfediliyor ve nihayet 0-9 arasıyla yetiniliyor. Sebep basit: bir elde on parmak var. Peh, Türkler çok önceden keşfetmişti.. :P Tahminime göre 19 da bu dönemlerde, yani daha büyük sayı tabanlarının yaygın olduğu dönemde bir anlamı olmalı. Belki en son harfti, yani 20'lik sistemde.. 20'lik sistem kullananlar ayakkabı giymiyor olmalılar.. :)

19'un mucize olduğunu düşünmüyorum. maksatlı bir araştırmayla elde ediliyor: Bakalım kur-an'da 19 kaç defa geçiyor. Bu söylenenlere inanmam için kur-an'da başka sayıların tekrar etmediğini de göstermeliler ki 19 özel bir sayı olsun. Örneğin, kur-an'da 17 asal sayısı kaç kere bulunacak, peki ye 23 asal sayısı? Bu sayıların da az olacaklarını sanmıyorum. Kaldı ki benzeri bir sayım, herhangi bir "sadece şu şekilde yeralan 19'lar" gibi bağlayıcı bir nedene dayanmadığı için, efendim 19'un bilmem kaçıncı katı, buna şunu eklediğimizde 19'un şusu, bu sure sondan 19'uncu gibisinden serbest iddialarla girişildiği için "Savaş ve Barış" eserinin içinde gezinen 19'ların varlığından süphe duymuyorum..

Matematikle uğraşmayanlar için Ebced gerçekten etkileyicidir. Ama biraz sorgulama altında tozdan bir kaledir.

FutureX
04-06-2006, 16:14
Evet Alfasilin, dusunduklerimi gayet yeterince acıklamıssınız, tesekkurler.

sargon
06-07-2006, 14:40
Şu 19 mucizesini herkes duymuştur. "19 Mucizesi" yazıp google'da taratınca 15 bin tane kayıt çıkıyor. Bunlardan biri

http://www.mucizeler.com/19lar/

Halbuki bence rakamlar içinde bir mucize aranacaksa bu mucize 0'dadır. İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir 0. Cahil insan o'ın mucizesini göremez, 19'da 66'da falan mucize arar. Bir de internette "0 mucizesi" şeklinde aradım. Tahmin edeceğiniz gibi 0 sonuç verdi. *:D

Bakın Sıfır'ın tarihi İnönü Üniversitesi Matematik Topluluğu neler yazmış. Ben çok şey öğrendim.

SIFIR RAKAMI HAKKINDA

Onluk sistemin bir üstünlüğü, sıfır rakamı için ayrı bir işaretin bulunmasıdır. Sıfır işaretinin, gerektiğinde basamaklara yazılması gerekmektedir. Aksi halde, boş bırakılan basamak birçok yanlış anlaşılmalara sebep olur. Örneğin : Bugün, rakamla 407 şeklinde yazdığımız, dört yüz yedi sayısını, sıfır işareti kullanmadan, 4.7 veya 4 7 (4 ve 7 nin arası biraz boş bırakılarak) şeklinde göstermek mümkünse de, anlam bakımından birçok karşılıklara sebep olabilir.

Sıfır kavramını (fikrini) ilk olarak, hangi medeniyet içerisinde ve kim tarafından ortaya konulmuş (kullanılmış) olduğunda, kaynaklar hemfikir değildi. Bununla beraber, Eski Hintliler'de, M.S. 632 yılından itibaren sıfır için özel bir işaretin kullanılmış olduğunu, zamanımıza kadar intikal eden belgeler göstermektedir.

Eski Hintlilerden kalma kitabelerde (yazıtlarda) görülen, rakam ve işaretler, günümüzde "Hint-Arap Sistemi" olarak adlandırılan sisteme göre benzerlik olduğunu, ve nümerik (terkiym) sistemin, o devirde kullanıldığını göstermektedir. Daha sonraki yıllara ait kitabeler, sayılarda, rakamın kendi zat'i değeriyle vaz'i (konum) değeri, (yani sayı içindeki anlam değeri) arasındaki bağıntının bilindiğini, sıfır anlamını veren, "0" gibi bir işaret kullanıldığını da göstermektedir.

Sıfır için, ayrı bir özel işaretin bulunuşu ve basamak fikrinin ustaca kullanılışı, onluk sistemi (decimal), sadece matematiğin değil, ilim dünyasının, en elverişli sistemlerinden biri yapmıştır. Onluk sistemin bu hali için, Fransız matematikçi Laplace (1749-1827), bu konuda "Dünyanın en faydalı sistemlerinden biridir." demektedir.

SIFIR RAKAMI VE ESKİ HİNT DÜNYASI

Romalı ve Çinlilerin eksine, Eski Hint alimleri, aritmetik işlemleri, özel bir harf ve işaret belirtmeden, sadece 1 den 9 a kadar olan rakamlardan istifade ederek yazarlardı. Rakamla, hesap yapmanın tek örneği olan, bu pozisyonun tespiti ve yazılması merhalesine ulaşanlar, sadece Eski Hintliler ve Mayalardı.

Kaynaklar; Hindistan'dan, 300 yıl kadar önce, sayı işaretinin, rakam şekline dönüşmeye başladığını belirtmekte. Hintliler, en geç, 6. yüzyıla doğru, belki de biraz daha önceki tarihlerde, aritmetik işlemlerde, sadece 1 den 9 a kadar devam eden dokuz ayrı rakam halinde kaldılar. Böylece, hesap işlerinde, sağdan sola doğru çoğalan (yükselen) rakamlar, ilk olarak ortaya çıktı. Bu rakamlar, hemen hemen 622 yılından itibaren Hindistan dışında da tanınmaya başladı. Fırat'ta bir okul müdürü, aynı zamanda da manastır idarecisi olarak çalışan Suriyeli alim Sevarus Sabokht : "Bilinen bütün usullere üstün olan, Hint hesabının, yani dokuz ayrı rakamın (işaretin) maharetli usulünden bahseder" Bu durum, Hint rakamlarının mahzar olduğu ilk taktirdir. S. Sabokht, bu dokuz ayrı rakamlarla, yeni bir usul dahilinde hesap yapabildi.

Ancak; bu dokuz ayrı rakam, bazı sayıları ifade etmeye yeterli gelmiyordu. Çünkü; üç bin yedi yüz elli dört olan bir sayıyı 3754 şeklinde belirtmek mümkündür. Değeri üç yüz sekiz olan bir sayının da, 38 şeklinde meydana çıkmaması için, noksan (boş) kalan onlar basamağına (hanesine) değişik bir işaretlemenin yapılması zorunludur. Noksan (boş) kalan, basamağı (haneyi) işaretleyip, belirtmek için "boşluğu" şekillendirmek, anlamlandırmak zorundaydılar. Noktayı "sunya" veya "sunyabinde", boşluk veya içi boş yuvarlağı da "kha" kelimesi ile adlandıran Hint alimleri, boş kalan basamağa (haneye), sembol olarak "daire" veya "nokta" şeklinde yeni bir sembol verdiler.

Düşünce tarihin en önemli olaylarından biri sayılan, bu sayı yazısına, son mükemmeliyeti Hintliler'in vermiş olduğu ortaya çıkmaktadır. O halde, menşe itibariyle, sadece, basamak sistemi içinde, noksan basamağa (haneye) gerekli işaret olarak başvurulan bu sembol, yani bugünkü ifadeyle "sıfır" rakamı, derhal müstakil bir sayı şeklinde, ilk olarak Hint hesabında ortaya çıkmıştır. Bu sayı işareti, yani "0" (sıfır) veya "." (nokta) anlamındaki işaret, miladın 400. yılında, ilk defa Hint yazılı eserleri içinde görülmeye taşlar. Hint Dünyası'nın, ünlü matematikçi ve astronomu Brahmagupta (598-660), 632 yılında yazdığı, astronomi konuları ile ilgili Siddhanta adlı eserinde, dokuz ayrı sayı işareti ve sıfır ile birlikte hesap yapmaya dair kaideleri göstermiştir.

SIFIR RAKAMI VE TÜRK-İSLAM DÜNYASI

773 yılında, Kankah isimli Hintli bir astronom, Halife el-Mansur'un (754-775), Bağdat'taki sarayına gelir. Zamanın ünlü İslam alimi İbn'ül Adami, astronomi cetvelleri ile ilgili eserinde, ilim tarihi için önemli olan bu olayı, "İnci Gerdanlık" başlığı altında şöyle açıklar;

"Hicretin 156. (773) yılında, Hintli bir alim elinde bir kitapla, Halife el-Mansur'un huzuruna çıkar. Kardağa'ların Kral Figar adına istinsah ettikleri bir kitabı, Halifeye sunar. El-Mansur, bu eseri, hemen Arapça'ya çevrilmesini ve gezegenlerin hareketleri ile ilgili bir eser yazılmasını emreder... Bu görevi, Muhammed bin İbrahim el-Fezari üzerine alarak 'Astronomlar Nazarında Büyük Sinhind' adlı bir eser yazar. Bu eserin etkinliği, halife el-Memun zamanına kadar sürer. Eseri, Muhammed bin Musa el Harezmi, astronomlar için yeniden hazırlar (yazar). Sinhind Metodunu uygulayan astronomlar, eseri çok beğenirler ve konusunun süratle yaygınlaşmasını sağlarlar."

Hintli alimin, beraberinde Bağdat'a getirdiği ve onunla, önce Halife el-Mansur'un ilgisini çektiği kitap, gerçekte Brahmagupta'nın Siddhanta adlı eserinden başka bir eser değildi. Sinhint adıyla Arapçaya çevrilen bu eser, zamanın halife ve alimleri arasında, hemen ilgi görüp süratle yayıldı. Hârizmî tarafından yeniden hazırlanan söz konusu eser, İngiliz tercüman Baht'lı Adelhard tarafından, zamanın ilim dili olan Latinceye tercüme edildi ve Batılı alimlerin istifadesine sunuldu. Bu tercüme kitap; Hint sayılarını açıklayan, Hint hesabını, sayı yazısını, toplama ve çıkarma, ikiye bölme, iki misli artırma, çoğaltma ve bölme ile kesir hesabını öğreten Hesap Sanatına Dair adlı ikinci eserdir.

Bu Latince tercüme eser, önceleri İspanya'ya gelir ve 12. yüzyıl başlarında, Orta Avrupa'ya geçerek yaygınlaşır. Hint alimleri, daire şeklinde gösterdikleri ve bugünkü ifadeyle "0" (sıfır) olarak adlandırılan kelime için, bir şeyin hiçliği ve boşluğu anlamını ifade eden sunya adını vermişlerdir. İslam alimleri (Araplar) da bu işareti ve anlamını öğrenince; Arapçada boşluk anlamına gelen essıfır adını vermişlerdir. Leonardo, essıfır kelimesini Latince'ye tercüme ederek Latince metinlerde cephrum şeklinde Latinceleştirdi. Daha sonraki yıllarda, Avrupa'nın değişik memleketlerinde, değişik yazım (imla) şekilleri kazanmıştır. Bunlardan :

Leonardo'nun eserine istinaden, önce zefero, daha sonra da zero yazım şeklini aldı (Livra kelimesinin zamanla lira yazım şeklini alması gibi.) Fransa'da ise; gizli işaret anlamına gelen chiffre şeklinde adlandırılan cephirum kelimesi, chiffer = hesap yapmak şeklini alarak, yaygınlaşmaya devam etti. Batı'da, İtalyanca aynı anlama gelen, zero kelimesinin kabülü sonucu, bu kelimenin iki ayrı anlamı sebebiyle İngiltere'de cipher ve zero şeklini aldı. Almanya'da da, ziffer yazım şeklini aldı. 14. yüzyıldan sonraki yıllarda da ziffern yazım şeklinde kullanılmaya başlandı.

Saverus Sabokht, Brahmagupta ve Harezmi isimleri, Arap rakamlarının, Batı'da görülmesinde birbirini takip eden üç isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı literatüründe "Arap Rakamları" olarak bilinen, İslam Dünyası rakamlarının, sıfır "0" dahil olmak üzere, on ayrı şeklini Batı'ya ilk defa öğreten, papalık tahtının şair ve matematikçisi Gerbert olmuştur. Gerbert'in etkisi tam sekiz yüz yıl devam etmiştir. Gerbert, öğrenimini Aurlillac Kilisesi'nde tamamlamıştır. Burada edindiği bilgiler sonucu, birçok matematikçinin dikkatini çekti. Sonuçta da, matematik araştırmalarını hızlandırdı. İstinsah faaliyetlerini çoğalttı. Gerbert, hakkında değişik rivayetler vardır. Bu rivayetlerden birisi şudur:

Gerbert, sıfır kavramını bilmiyordu. Mesela 1002 sayısında sıfır olmayınca, yazılanların anlaşılması mümkün değildi. Gerbert ve öğrencileri, sıfır hakkında, herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarından, yapılanların manasını kavrayamadıkları anlaşılmakta. Gerbert, sayı yazısını, Batı Arapları'ndan getirir. Araplardan, İspanya seyahati sırasında öğrendiği sanılmaktadır.

Gençliğinde itibaren, Hindistan'ın bir ucundan öbür ucuna yaptığı bir çok seyahatlerle, Hint dilini ve ilmini tam anlamıyla Öğrenen Gertert'in çağdaşı olan Beyruni'den o sıralarda, Hindistan'da yazılmış harf şekillerinin ve ilk rakam şekillerinin diğer memlekete geçince, değiştiğini öğreniyoruz, Beyruni, Araplar'ın, Hintliler'den en elverişli rakamları aldıklarını açıklar. Arapların birbirinden farklılık gösteren iki çeşit, Hint sayı yazısını kullandıklarını, Hârizmî de açıklar.

Hârizmî tarafından, 830 yılında yazılan eserin ilk kopyaları, Viyana Saray Kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu elyazmaları (manüskri), 1143 tarihini taşımaktadır. Salen Manastırı'nda bulunan ikinci bir kopya ise, bugün Heilderburg'ta muhafaza edilmektedir. Avrupa, ilim dünyasında sunulan bu önemli belge ile, Araplar'ın, önce birler basamağından başlayarak, rakamları sağdan sola doğru yazıp okuduklarını, bu eserden öğrenir. Hârizmî'ye ait bu eserde; toplama ve çıkarma işlemlerine ait örnekler görülmektedir.

Brahmagupta'nın, Siddahta adlı eseri, 776 yılında, Saverus'tan 114 yıl sonra, Arapça'ya çevrilen bir eserinin içinde yer almıştır. Gerbert'ten yüz yıl sonra, Harezmi'nin Latince tercümesi, Orta İspanya yoluyla Batı'ya ulaşır. Bu tarihlerde, "Arap Sayı Yazısının", ilim dünyasındaki zaferine çığır açan başka bir şahıs ile karşılaşıyoruz.

Pizza'lı Leonardo (1180 - ?) ; matematik bilgisinin, esaslarını bizzat, ilk kaynaklarından, yani Mısır'a yaptığı uzun süreli seyahatler sonucu elde etmiştir. Elde ettiği bilgileri de, Batı'ya öğretmiştir. Leonardo'nun babası, Cezayir sahillerinde ticaret işleri ile meşgul idi. İslam medeniyetinin etkinliğini gören, baba Leonardo, oğlunu yetiştirmek için yanına çağırır. Oğlu Leonardo Hint, yani Arap (İslam) rakamları ile hesap yapmaya hayran kalır. Hint hesap sistemlerinin, her türlü uygulamasını öğrenir. Bu arada, İskenderiye ve Şam kütüphanelerinde, eline geçirebildiği ilmi değeri olan eserleri de toplayıp, Avrupa'ya götürdüğü tarihi bir gerçek olarak bilinmektedir.

SIFIR RAKAMININ KRONOLOJİK GELİŞİMİ

� M.Ö. 3000 yılları: Eski Mısırlılar, onluk sistemi bilmediklerinden, sıfır anlamını ifade eden bir sembol (işaret) kullanmamışlardır.

� M.Ö. 700-500 yılları : Mezopotamyalılar, sadece astronomi metinlerinde, sıfır anlamına gelecek, özel bir işareti sürekli olarak kullanmışlardır.

� M.S. 2. yüzyıl : Eski Yunan'da, Batlamyos'un astronomi metinlerinde, Yunan alfabesinde görülen, içi boş anlamını ifade eden "0" şeklinde bir harf kullanmıslardır. Ancak, matematiklerinde, bu harfi (işareti) kullanmadıklarını, kaynaklar açık olarak belirtmektedir.

� M.S. 400 yılları : Eski Hint Dünyasında, ilk defa, bugünkü ifadeyle sıfır anlamına gelen, "0" ve "." şeklinde işaret (sembol) görülmeye başlamıştır.

� M.S. 632 : Eski Hint alimi Brahmagupta'nin astronomi ile ilgili olan Siddhanta adlı eserinde, dokuz ayrı ve sıfır rakamı ile hesap yapmayı gösteren kaideler belirtilmiştir.

� M.S. 830 : İslam Dünyasının önde gelen matematik alimi Harezmi tarafından, dokuz ayrı rakam dahil sıfır rakamı ile birlikte aritmetik işlemlerin nasıl yapılacağı açık olarak gösterilmiştir.

� M.S. 1100 yılları : Avrupa matematik dünyasında, yaygın olarak kullanılmaya başlar.

Kaynak: http://stu.inonu.edu.tr/~matematik/sifirin_tarihi.php

erenkutsuz
07-07-2006, 02:33
benim sorum şuna yönelik...

19'u islam dünyası mucizevi kabul etmiyor.

sadece kur'an da 19a dayanan bir düzen olduğunu söylüyorlar...

buna bir cevap gerek

vacsmt
07-07-2006, 14:13
Kuran da 19 mucizesi var iddiasını ilk önce 1970 lerin son yıllarında
Reşat Halife ve ekibi ortaya atmıştı.Daha sonra bu şifreyi Tevbe suresinin
son 2 ayeti bozuyor.Bu ayetler Kuran'a sonradan eklenmedir gibi şeyler söyleyip Kuran'ın orjinal olmadığını ima edince 1990 Ocağında Suudilerce
öldürüldü zaten.Daha sonra Edip Yüksel "19 Mucizesi"diye bir kitap yazdı.
Ancak aradan 4-5 sene geçince bu *yazdıklarını çürüten "Edip Yüksel Çöpe At!"
isimli başka bir kitap daha yazıldı.....Bu 19 iddiasını yazan CEM arkadaşın
kanıt diye verdiği tüm örneklerde dikkatle incelenince yanlışlar bulunacağından ben eminim.Zira örneğin bu işin şarlatanı Ömer Çelakıl
"Kuran'ı Kerimin Şifresi" isimli kitabının 28.sayfasında Kuran'da besmeleler dahil 6346 ayet olduğunu;bununda 6+3+4+6=19 ettiğini
yazmış!Bu zatı muhterem daha Kuran'da kaç ayet olduğunu bilmiyor.
Ku'ran da 6236 ayet vardır.!113 besmeleyi de buna eklersek eğer 6349
eder 6346 değil !!!!!
İşte tüm 19 mucizesi yanlılarının hesapları da bunu gibi yani yanlışlarla dolu !!!

sargon
07-07-2006, 17:32
Aslında benimki bir tür cevap olmuş. Hatta direk soruya verilmiş bir cevap da olmamış. Erenkutsuz'un sorusu çok kişinin kafasını karıştırıyor. Bir kez daha soralım:

1. 19 mucizesi var mıdır?
2. Kuran'da 19'a dayanan bir düzen var mıdır?

Bu konularda ne düşünüyorsunuz?

retrogamer
07-07-2006, 20:19
Bununla ilgili bir kitap okudum.Galiba Müdessir suresinde bir ayet var ve o ayette "Üzerinde 19 vardır" yazıyor.Onu okuyunca ve değerlendirince biraz bu mucizenin olduğuna inanır gibi oldum.Ama hala biraz şüphelerim var...


24- Şöyle dedi: "Bu aktarılarak öğretilen bir büyüden başka bir şey değil"

25- "Bu sadece bir insan sözüdür."

26- Onu Sakar’a atacağım.

27- Sakar nedir bilir misin?

28- Ne bırakır, ne de yüklenir.

29- İnsanlar için tablolar sunandır O.

30- Üzerinde 19 vardır.

31- Ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını da: İnkarcılar için bir fitne kıldık. Ta ki; kendilerine kitap verilenler kesin bir bilgiyle inansın. Kendilerine kitap verilenler ve inananlar kuşkuya düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlarla, inkârcılar da "Allah bu örnekle neyi anlatmak istedi" desinler. Böylece Allah dilediğini/dileyeni saptırır, dilediğini/dileyeni de doğruya iletir. Efendi’nin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu insanlara bir hatırlatıcıdır.

32- Hayır Ay’a andolsun

33- Dönüp gittiği zaman geceye

34- Ve ağardığı zaman sabaha

35- Bu gerçekten büyüklerden biridir.

36- İnsanlar için bir uyarıcıdır.

37- İlerlemek ya da geride kalmak isteyenleriniz için.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *74- Müddessir Suresi 24-37

K.C.
07-07-2006, 20:55
Müddesir suresinde 'onu sakara atacağım' denilen kişi Velid Bin Mugıyredir. 24. ayetten öncesini de almış olsaydınız yanlış hatırlamıyorsam şöyle iki ayet olması lazım: 'ölçtü biçti, canı çıkasıcası ne biçim ölçtü biçti'
Dr. Haluk Nurbaki der ki: ölçtü biçti'den kasıt Velid Bin Mugıyre'nin -ki üstün bir matematiksel zekası olduğu söylenir- 19 rakamının sırrına vakıf olduğu, Kur'an'ın insan kelamı olamayacağını düşündüğü/anladığı şeklindedir. İlk ölçtü biçti ayeti 19 rakamını idrak ettiğini, 'canı çıkasıca ne biçim ölçtü biçti'(yse) şeklindeki sonraki ayetin gururuna yediremeyip ölçüp biçmesinin yanlış sonuca götürdüğüne yöneliktir.
Haluk Nurbaki'ye göre Velid bin Mugıyre, Fatiha suresindeki 19 rakamını ölçüp biçmiştir.

retrogamer
07-07-2006, 21:10
Sadece ayetleri yazdım.Bunları kendim uydurmadığım için de cevaplarını bilmiyorum...Ayetlerin arasında bir bağlantı olması gerekmiyor ki zaten...32. ayetten itibaren başka bir konuya geçilmiş olabilir ama siteyi açıp okursanız sorularınızın cevabını bulacaksınız :
http://www.mucizeler.com/19lar

sargon
07-07-2006, 22:41
Sevgili Psiko,

senin amacın beni çalıştırmak, anlaşıldı. Halbuki ben de diyordum Psiko yazar bize de iş düşmez. Neyse bu sefer de ben yazıyorum, zaten bir süre yazamayacağım sanırım.

Ben de bilmiyordum bu ayette bir mucize olduğunu doğrusu. Açıp tefsirlere baktım sırayla. Bu vesileyle her gün biraz biraz okuyarak üç tefsiri bitireceğiz anlaşılan.

Öncelikle şunu söyleyeyim. Elmalılı, Mevdudi ve Seyyid Kutub tefsirlerinin üçünde de bu 19 rakamı cehennem meleklerinin sayısıdır. Ayette geçen "Sakar" da cehennemdir. Kuranın yazılış biçiminden, yani şiirsel anlatım tekniğinden dolayı bizdeki şarkı sözlerinde olduğu gibi bazı eksik ifadeler olabiliyor. Ayrıca arka plandaki öyküleri bilmediğimiz durumda sanki "anlaşılmaz", "mucizevi" birşeyler varmış sanılıyor. Halbuki olay Kuran'da sürekli rastladığımız sıradan bir Muhammed ve düşmanları çekişmesidir. Bunun için önce ayetleri anlamına en çok uyduğunu düşündüğüm Seyyid Kutub tefsirinden aktarayım:11-12-Şu adamın işini bana bırak ki, kendisini yarattığımda yapayalnızdı.
13- Ona bol bol mal verdim.
13- Gözü önünden ayrılmayan evlatlar verdim.
14- Her işini yoluna koydum.
15- Böyleyken halâ daha çoğunu vermemi bekliyor.
16 Hayır, hayır! O ayetlerimize inatla karşı çıkıyor.
17- Onu sarp bir yokuşa saracağım.
18- O düşündü ve değerlendirme yaptı.
19- Kahrolası, nasıl bir değerlendirme yaptı?
20- Bir daha kahrolası, nasıl bir değerlendirme yaptı?
21- Sonra baktı,
22- Sonra suratını astı ve kaşlarını çattı.
23- Sonra yüz çevirdi, büyüklük tasladı.
24- Ve dedi ki; "Bu Kur ân eskilerden aktarılan bir büyüdür.
25- O kesinlikle insan sözüdür."
26- Onu Sakar a atacağım.
27- "Sakar" nedir, biliyor musun?
28- Geride hiçbir şey bırakmaz, ondan hiçbir şey kurtulmaz.
29- Bütün insanların dikkatlerini üzerinde yoğunlaştırır.
30- On dokuz tane görevlisi vardır.

ve sonra da meşhur 31. ayet geliyor.

31- Biz cehennem görevlilerini meleklerden seçtik, sayılarını da kafirler için sınav konusu yaptık ki kitap verilenler bunun hak olduğunu anlasınlar, mü'minlerinde imanı pekişsin.Mü'minler Şüphe etmesin.Kalplerinde hastalık olanlar ve kafirler:''Allah bununla ne demek istedi desinler.İşte böyle,Allah dilediğini saptırır,dilediğinide hidayete eriştirir.Rabbinin ordularının sayısını ancak kendisi bilir.Bu insan için bir öğüttür.

Şimdi de bu ayetler neden gelmiş, o tartışmaya bakalım:

K.C.'nin de dediği gibi koca Allah'ın bu hışımla üstüne gittiği adam Velid bin Muğiyre'dir. Düşünün ki, Allah yarattığı bir adam için peygamberine diyor ki, onu bana bırak

11-12-Şu adamın işini bana bırak ki, kendisini yarattığımda yapayalnızdı.

Bu ayet Seyyid Kutub'un bile tüylerini diken diken etmiş. İşte bu adamın 10-12 tane oğlu ve çok malı mülkü varmış. Ama nasıl olmuşsa bu adam birgün Muhammed'in yanına gidiyor ve ondan Kuran dinliyor. İçinde bir yumuşama oluyor. Bu olay hain Ebu Cehil'in kulağına gidiyor. Ebu Cehil Velid'e gidip onu kışkırtmak için diyor ki: "Mekkeliler senin için para topluyorlarmış". Velid tabii anlamıyor ne olduğunu, neden diye soruyor. Hain Ebu Cehil hemen lafı yapıştırıyor: "Sen Muhammede gidip ondan sus payı sızdırmaya kalkmışsın". Tabii Velid köpürüyor. Bu arada öyküye bir ara verelim.

Öykü hem Elmalılı hem Seyyid Kutub tefsirlerinde anlatılıyor. Her ikisine göre de çok malı mülkü olan, sonra kaşlarını çatan, öflkelenen ve büyüdür diyen kişi Velid'dir. Ancak her ikisinde de şu detayla ilgili bilgi verilmemiş. 19 ve 20. ayette geçen kafasında o kahrolası değerlendirmeyi yapan kimdir? Her iki öyküden çıkan bu kişinin Velid'i kışkırtan Ebu Cehil olduğu çıkıyor. Çünkü gerçekten Velid'e gidip böyle bir yalanı uydurmak için tilki gibi kurnaz olmak lazım.

-- Devam edeceğim

sargon
07-07-2006, 23:00
Seyyid Kutub'a göre o kahrolası değerlendirmeyi yapan kişi Ebu Cehil değil, Velid'dir. Olayı şöyle aktarır.

Bunun üzerine Ebu Cehil kendisine "Öyleyse Muhammed hakkında öyle bir söz söyle ki, hemşehrilerin onun sözlerini reddettiğini, ona karşı sempati duymadığını anlasınlar" der. Velid bu isteğe şu karşılığı verir: "Onun için ne diyeyim ki? Vallahi aranızda benim kadar şiirden anlayanınız, onun recezini, kasidesini, cin kaynaklısını kısacası her türünü benim gibi iyi bileniniz yoktur. Vallahi Muhammed'in okudukları bunların hiç birine benzemiyor. Vallahi O'nun okuduklarındâ ayrı bir tat, ayrı bir çekicilik vardır. O önüne kattığını kırıp geçirir. O'nun okudukları üstündür, onların üzerine çıkmak mümkün değildir:' Ebu Cehil, sözleri biten Velid'e "Vallahi, Muhammed hakkında bir söz söylemedikçe hemşehrilerini memnun edemezsin" der. Bunun üzerine Velid "Öyleyse beni bırak da O'nun için ne söyleyeceğimi düşüneyim" der. Bir süre düşündükten sonra "Muhammed'in okudukları, başkalarından aktarılmış bir büyüdür" der.

Bu durumda kahrolası değerlendirme "büyüdür" demek oluyor. Neyse bu tartışmayla sizi sıkmayayım. Sorunumuz 19 sayısıydı, oraya geleyim. İşte bu Velid'e Allah verip veriştiriyor, bu ayetler geliyor. Orda Velid'i cehenneme atacağım diyor. Burdaki 19 sayısı ise Muhammed'le alay ederken cehennemdeki 19 melekle ilgili sözlerden dolayı. Farklı tefsirlerden aktarayım bunla ilgili anlatımları.

Mevdudi:

Onlar Allah Rasulü'nden cehennemin bekçilerinin on dokuz tane olacağını duymuşlar ve bununla alay etmeye başlamışlardı. "Hem bize Adem'den kıyamete kadar dünyada ne kadar inkarcı ve büyük günah işlemiş insan geçmişse hepsi cehenneme atılacak diyor, hem de cehenneme dolacak bunca insana azap vermek için sadece on dokuz görevli bulunacakmış" diyerek Kureyş'in ileri gelenleri dalga geçmeye başladılar.
Ebu Cehil; "Arkadaşlar! Onar onar cehennemdeki bir askerin üstesinden gelemeyecek kadar aciz miyiz?" dedi. Bunun üzerine Cumha oğullarından bir pehlivan "On yedisini tek başıma hallederim, geriye kalan ikisini de artık siz hep beraber hallediverirsiniz" diye alay etmişti. İşte bu ara cümlede bunların bu sözlerine cevap verilmektedir.

Elmalılı:

Bu "ondokuz"un ne olduğunu açıklayan kelime zikredilmiyor. Ancak bundan sonraki âyetten bunun, o cehennemin korucuları olan melekler yani zebaniler olduğu anlaşılıyor. İnsanoğlunun ruhî ve ahlâkî kuvvetlerinin analizini yapıp sınıflandırarak bu sayının sır ve hikmetini açıklamaya çalışmak isteyenler olmuşsa da, doğrusu bunun akılla bilinebilecek bir ilim işi değil, mutlak bir iman işi olmak üzere bir sınama için olduğu ikinci âyette özellikle anlatılmıştır. Onun için bunun, kayıtsız şartsız bir iman ile inanılması istenen mutlak bir ilâhî haber olduğunu tasdik edip "yorumunu ve mânâsını Allah bilir" demek gerekir.

Seyyid Kutub:

Bu "sakar" cehenneminin "on dokuz" güvenlik görevlisi vardır. Bu "on dokuz" rakamı sert ve acımasız meleklerin birey olarak sayısı mıdır, yoksa bu meleklerin oluşturduğu safların sayısı mıdır, yoksa cehennem güvenliği ile görevli meleklerin türleri ve kategorileri midir, bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz: Bu *sayı, yüce Allah'ın verdiği bir bilgidir ve onu neden verdiği aşağıda açıklanacaktır.

Müminler, yüce Allah'ın bu konuda verdiği bilgiyi, Rabblerine güvenen, Rabbi karşısında gerekli edebi takınan kullara yaraşır bir teslimiyetle karşıladılar. Yüce Allah'ın sözünü ve verdiği bilgiyi tartışma ve demogoji konusu yapmadılar. Müşrikler ise bu sayısal bilgiyi, imandan yana boş kalplerle, yüce Allah'a saygı duygusundan uzak bir küstahlıkla karşıladılar. Bu durumlarda gereken ciddiyeti göstermediler. Tersine bu açıklamayı alaya, maskaraya aldılar. Onu gırgır ve dalga geçme konusu yaptılar. Bu küstahlığın sonucu olarak aralarından biri "Sizin her onunuz bu cehennem görevlilerinden birinin hakkından gelemez mi?" dedi. Bir diğeri "Ona gerek yok. Siz hep birlikte onlardan birinin hakkından gelin, gerisinin tümünün hakkından ben tek başıma gelirim" dedi. Kısacası onlar bu yüce açıklamayı, böylesine körelmiş, gerçeğe kapalı ve bomboş ruhlarla karşıladılar.

retrogamer
07-07-2006, 23:04
Sargon yazdıkların için gerçekten teşekkürler...Hani bazı forumlarda vardır ya emeğe saygı diye basbas bağıranlar..(Haketmedikleri halde) Sen gerçekten hakediyorsun bu kadar yazıyı buraya geçirebilmek için verdiğin emeğe teşekkürler.Copy pasteye hayır *:D

sargon
08-07-2006, 11:12
Sevgili Psiko,

yazını okudum, ev ödevimi de yaptım. Velid nasıl ölmüş bak. Zafer dergisi yazsın. Bizim gibi ateistlere ders olsun bu. Benim öğrendiğim aşağıdaki yazılanlar. Yazının başlığı da "Allahı bilmezlik ve Kuran düşmanlığı".

Yahu Kuran'ı açtım, okudum, bişey anlamadım. Sonra da tefsirlerle falan okumaya başladım, gördüğüm şu: İnanılmaz kötü bir kitap. Hayatımda daha kötü bir kitap okumadım. Bozuk cümleler, lafı dolaştırmalar, her sayfada cehennem tehditleri, vicdani ve ahlaki olarak kabul edilemez metinler ve hükümlerle dolu. Basit bir olayı bile anlatamayan bir metin. Yani böyle birşeyi 1400 yıldır nasıl olup da allayıp pullayıp insanlara "bir tek kelimesi bile yazılamaz", "kutsal" vb. diye yutturmuşlar, bravo doğrusu.

Bir de şu var tabii. Kuran'ın dili de, eski Arapların dili de abartılı bir dil. Velid, psikolojik bunalım geçirmiş olabilir. Ama bizimkilerin anlatış biçiminde amaç korku vermek, karşısındakinin kendisini zayıf hissetmesini sağlamaktır. Çok çirkin bir yöntemdir ve İslamiyette en çok izlenilen korkutma ve çaresizleştirme yöntemidir. Normal olarak insanlar arası ilişkilerde kullanıldığında bu yöntem adice bir yöntemdir, tehdittir ve mahkemeye gidebilirsiniz. Ama Allah, bunu insanlara yaptığında hiç birşey yapamazsınız. Çünkü o Allah.

İşte aşağıdaki Zafer dergisi yazısı da bu yöntemlerin hepsini birden kullanıyor. İnsanları söylediğine inandırabilmek için mucize gösterme, tehdit etme, tehditinin bir gerçek olduğunu ispat edebilmek için geçmişten Velid örneğini, üstelik abartarak vermek gibi. Tabii en sonda da hakaret. Ve bu mantıkla aydın düşmanlığı yapılır, insanlar yakılır, öldürülür. Tek kelimeyle vahşet.Yüce kitabımız, 14 asır önce bir tek satırının, bir tek kelimesinin beşer tarafından yazılamayacağını bizzat ilan etmiştir. Çünkü Kur'an; kelime, harf, mana açısından öylesine iç içe programlanmış bir kâinat şifresidir ki, O'ndan ne bir kelime, ne de bir harf çıkartabilir veya ekleyebilirsiniz. O'nun "yediler" ve "ondokuzlar" gibi matematik programı ve 81 harften kurulu yerleşim programı, değiştirilemez şekilde bütünleşmiştir. Bu şifrelere dair örnekleri önceki yazılarımızda Zafer okuyucularına vermiştik.

Asr-ı Saadette Kur'an'a ilk kez "beşer yazması" diyen kişi, Velid bin Mugiyre'dir. Bu kişi, çağının en usta matematikçilerinden biri olmasına rağmen Kur'an'daki bu sırrı görmezlikten gelmiş ve gururuna yenilerek inkâra sapmıştı.

Cenab-ı Hak, yüce kitabında Velid'i acı bir azapla müjdelemiş ve onun 19 ayet içinde boğulacağını bildirmiştir. Nitekim Velid bin Mugiyre, daha sonra hatasını anlayarak iman etmek istemiş, ancak Allah hidayet kapılarını ona kapadığından buna imkân bulamamıştı. İçine düştüğü çıkmazlar sonunda bunalıma dönüştü ve Velid, kafasını duvarlara vura vura parçaladı. Bu hadisedeki en ibret verici nokta, Allah'ın sıradan insanların Kur'an'a karşı çıkmasına hiç önem vermediği halde, bilim adamlarının inkârlarına karşı onlara çok ağır bedel ödetmesidir.

Günümüzde Kur'an'a karşı çıkan gerçek ilim adamına rastlayamazsınız. Ülkemizde kendini “bilir" sayan ateist aydınlar, Ebu Cehil (cahiller babası) sınırını aşamazlar.

http://www.schens.com/default_result.asp?id=39

ESLEMTU
08-07-2006, 13:51
Buradaki 19 rakamının melekler olmadığı açık..Orada yazı ile besmele olduğunu düşünüyorum ve besmele 19 rakamdan oluşur..tabi bu büyük bir mucize olduğu belli,ehl-i kitap içinde tasdik etmeleri için bir delil olacak...Bunlara dair işaretler var.En doğrusunu Allah(c.c) bilir.

08-07-2006, 16:08
Kuran'daki mucizeyi satırlar arasında, şifreler içerisinde aramak bence hurafecilikten başka birşey değildir. Kuran'ın mucizesi bütünü ele alınca ortaya çıkmaktadır ve maalesef bunu sadece ateistler görebilmektedir...

Kuran'ın mucizesi bu kadar kötü yazılmış bir kitabın bu kadar yüceltilmesindedir. Bu bir bakıma cehaletin, körü körüne inanmanın insanı ne hale getireceğinin en açık kanıtı ve acı dersidir.

Böyle bir insan ayın yarılmasına da güneşin sönmesine de inanir.
Böyle bir insanın cebindeki paralarına da el koyarsınız, başka şeler de yaptırırsınız.

ESLEMTU
08-07-2006, 19:14
Psiko o sorunun cevabını ahırette alacaksın bakalım seni o bahai'n kurtarabilecek mi?la havle...Bu dünyada ATIŞ SERBEST!.....

ESLEMTU
08-07-2006, 21:41
İşte bende seni uyarıyorum o gün gelmeden..Sen yanlış yoldasın, Baha'inde..

81. Hani Allah, peygamberlerden: "Ben size Kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz" diye söz almış, "Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi?" dediğinde, "Kabul ettik" cevabını vermişler, bunun üzerine Allah: O halde şahit olun; ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim, buyurmuştu.

Evet bunda ehl-i kitaba denmiş olan bir ahd tekrarlanıyor..Dha öncesini okumadın mı yoksa...


61. Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki: Geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lânet dileyelim.

62. Şüphesiz bu (İsa hakkında söylenenler), doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilâh yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.

63. Eğer yine yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah, bozguncuları hakkıyla bilendir.

64. (Resûlüm!) de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım. O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: Şahit olun ki biz müslümanlarız! deyiniz.

65. Ey ehl-i kitap! İbrahim hakkında niçin çekişirsiniz? Halbuki Tevrat ve İncil, kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz?

66. İşte siz böyle kimselersiniz! Hadi hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız; fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz! Oysa ki Allah, her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz.

67. İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman idi; müşriklerden de değildi.

68. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu Peygamber (Muhammed) ve (ona) iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.

69. Ehl-i kitaptan bir kısmı istediler ki, ne yapıp edip sizi saptırabilsinler. Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar da farkına bile varmazlar.

70. Ey ehl-i kitap! (Gerçeği) görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın âyetlerini inkâr edersiniz?

72. Ehl-i kitaptan bir gurup şöyle dedi: "Müminlere indirilmiş olana sabahleyin (görünüşte) inanıp akşamleyin inkâr edin. Belki onlar (böylece dinlerinden) dönerler.

73. Sizin dininize uyanlardan başka hiçbir kimseye inanmayın. " (Resûlüm!) De ki: Doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Yine (onlar, kendi aralarında şöyle dediler:) "Size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verildiğine, yahut Rabbinizin huzurunda onların size karşı deliller getireceklerine de (inanmayın)." De ki: Lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın rahmeti geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir.

74. Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir.

75. Ehl-i kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet bıraksan, onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet bıraksan, tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez. Bu da onların, "Ümmîlere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize vebal yoktur" demelerindendir. Allah adına bile bile yalan söylüyorlar.

76. Hayır! (Gerçek onların dediği değil.) Her kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, bilsin ki Allah sakınanları sever.

77. Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.

78. Ehl-i kitaptan bir gurup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları Kitap'tan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde: Bu Allah katındandır, derler. Onlar bile bile Allah'a iftira ediyorlar.

79. Hiçbir insanın, Allah'ın kendisine Kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra (kalkıp) insanlara: Allah'ı bırakıp bana kul olun! demesi mümkün değildir. Bilakis (şöyle demesi gerekir): Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabbe hâlis kullar olunuz.

80. Ve size: Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin, diye de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra hiç size kâfirliği emreder mi?

81. Hani Allah, peygamberlerden: "Ben size Kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz" diye söz almış, "Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi?" dediğinde, "Kabul ettik" cevabını vermişler, bunun üzerine Allah: O halde şahit olun; ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim, buyurmuştu.

Konu gayet açık...Psiko bunun neden söylendiğide okuduğunu anlmaıyorsan veya ehlini cehenmem ehl-i yapmak istiyorsan buyur yap...Burada bahsedilenin ne olduğunu söylemem gerek var mı?Ehl-i Kitaptan bahsediliyor..Ve Hz.İsa(a.s)'ı ilah görenler..ve ayetler devamla...


85. Kim, İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ve senin bahailiğinde kabul edilmeyecek,husrana uğrayacaksın.Eğer samimi isen,önce okuduğunu iyi anlamalısın..


ahzab. Hani biz peygamberlerden söz almıştık; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da. (Evet) biz onlardan pek sağlam bir söz aldık.

8. Allah bu sözü doğruları doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı. Kâfirler için de çok acıklı bir azap hazırladı.

Burada bütün peygamberlerden misak alındığı belirtiliyor..Ne için..doğruları doğruluklarıyla sorumlu kılmak için.. Burada senden denilen senin bahain değil...Bütün peygamberlerden alınan bir misak..Baktım senin bahain yok o peygamberler topluluğunun içinde..Bilmem anlatabildim mi?Şimdi kim doğru yoldaymış?kim yanlışmış göreceğiz,Ademoğlu!..

vacsmt
10-07-2006, 18:32
K.C arkadaşın yazısıyla ilgili :
K.C arkadaş yazında Kuran 'dan alıntı yaparak 19 mucizesini
anladığı halde inkar eden Velid Bin Mugıyre'den bahs ettimişin...
Evet Kuran'ın ilk ayetinden son ayetine dek bir matematik mucize
ile inmiş olması bunun da tüm bölüm/bap ların ebced hesabıyla 19'un
katı olması kuvvetle muhtemel.Bölüm/bap diyorum çünkü orijinal
Kuran kuvvetle muhtemel ayrı ayrı zamanlarda inmiş 140-150
bölümden oluşuyordu.Buğün bir Bakara suresinin bile en az 6-7 farklı
zamanlarda inmiş bapların birleştirilmesinden oluşturulduğu biliniyor !
(624-630 arası ).Günümüzde elimizde ki Kuranda bir şifre mucizesi
bulunmamaktadır .Zira en az 400 civarında ayet çıkarılmış ve bazı harf
ve kelime değişiklikleri de olmuştur Kuran da !BU ÖMER ÇELAKIL denen
zatın türlü zorlamalarla Kuran da şifre icat etmesi de bu konuda saf ve
bilgisiz insanları kandırmaya yönelik zira Bu zat daha KURAN da kaç ayet
olduğunu *doğru olarak bilmiyor !!!

vacsmt
11-07-2006, 15:43
KURAN da 19 kodu falan yok !Bu konuyla ilgili başka formlar da açılmış orda yazdıklarımı
tekrar etmeme gerek yok.İsteyen gidip "Kuran da 19 mucizesi " ve "19 mucizesi" formlarındaki
yazılarıma bakabilir.Benim burada tek belirtmek istediğim Kuran'ı baştan sona iman koşullanması
altında olmadan okuyan herhengi bir kişinin de görebileceği gibi sık sık paranatezler açılarak
cümleler içinde düzeltmeye gidilmiş olduğudur ki bu gereklidir aksi takdirde cümle anlamsız
bir hale gelmektedir.Bunun en net örneğine aslına en yakın çeviriyi yapan Süleyman Ateş'in
6 ciltlik tefsirinde rastlayabiliyoruz.Ayrıca bir surenin içinde örneğin ilk 30 ayet medine dönemine
ait sonraki 10 ayet mekki olup sure tekrar medine döneminde inen ayetlerle bitiyor !Bu karma-
şa da Kuran'ın sonradan derlenmesi sırasında kasıtlı veya kasıt olmadan yapılan yanlışlardan
kaynaklanıyor.Bugün Kuran 'nın elde bulunan 6236 ayetini tam bir iniş sırasına koymak istesek
Kuran'ı parça parça etmemiz gerekecek !Hicr suresi 9.ayetteki anlamda Kuran'ın peygamber hayatta iken korunacağına işaret eder.Aslında bu ayettin anlamını tahrif ederek Kuran'ın
sürekli olarak korunacağını ilan etmek bir saptırmadır.Zaten sürekli koruma maddeten de
mümkün değildi ve olmadı da !!!

liopleurodon
11-07-2006, 16:14
İlginç. Kuran'da yevm kelimesi 365 defa geçmez, ama farzedelim öyle geçsin. Bu neyi gösterir? Hiç.. Çünkü, yıl 365 gün değildir mesela. 365.25 kusur gündür bir yıl.. Kuranda "yevm" kelime olarak 344 defa geçer. Çoğulu olan eyyam ise, 28 defa geçer.

Ay olarak sayılıp nasıl olduysa 12 bulunan "şehr" kelimesi ise, "şehran" iki defa g, "eş-şehru" 10, toplam 12 etmekte; 2 yerde "şehrayn" (iki ay); bir yerde çoğul "eş-şühur", 6 yerde de "eşhur" (aylar) olarak geçmekte, toplam 20 etmektedir.

İnsanları göz göre göre şapşal yerine koyan bu acayipliklerle çıkmayın, davanıza fayda yerine zarar veriyorsunuz.. Bizde, böyle basit yalanlarla uğraşmaktan zevk almıyoruz doğal olarak. Bak, kimse bunları yazmamız buraya..

jayjay
25-07-2006, 12:41
ewet ki zaten 19 çok zorlamalı olduğunu gösterdi. Geçen islamiyetgercekleri.org sitesinde "19 mucizesinin çürütülmesi" diye bir link vardı ancak girilemiyordu. Sorun ne bilen var mı ? Yada daha önce onu okumuş olan birisi var mı?

Ben ilk başlarda bu mucizelerle ilgili çok uğraşmıştım. Ancak hiç birinin mucize olamayacağını anladım. Saçmalıklarla dolu cümleleri alıp "mucize" "kuran haber vermişti" diye sallıyolar.

cihangir
07-08-2006, 00:30
Evet bunlar safsata.
Mesela 9 ve 10 *1. kuvvetlerinin toplamı 19 olur 2. kuvvetlerinin farkı gene 19 olur deniyor.Oysa bu durum 19 a özel birşey değil.Birbirini takip eden tüm sayılar için geçerli bir durum. Örneğin 11 ve 12 nin toplamı 23 ,karelerinin farkı 23 gibi.
Kalınca bir kitapta çift rakamlı her sayı için onlarca rastlantısal sonuç bulmak mümkün.
Ayrıca bunun *mucize olduğunu kabul ettik diyelim.Pekiyi ne işe yarıyor bu mucize?Hangi mesajı veriyor?

jayjay
07-08-2006, 09:40
Aslında cihangir arkadaş bu 19 işi kuran'da ki saçmalıkları, çelişkileri farkedenleri tekrar kandırmak içindir. Onun ezikliğini "19 mucizesi" diye bir sayı aldatmacasıyla gidermeye çalışıyolar. Olaya inanılmazlık kazandırmaya çalışıyolar... Halbuki kutsal kitapların özellikle tevratın tamamı saçmalıklarla o zamanki hayalgücüyle yazılmış kitaplar.

sinanguler2
26-10-2006, 18:15
Maaşallah ne güzel vakit geçiriyorsunuz inanın gıpta ediyorum,yahu arkadaşlar bu tür şeylerle kaybetdiğiniz zamana yazık değilmi bırakın 19 u 29 u ülke elden gidiyor bunu düşünelim yahu,bakın üzerinde tartışılan kitabın yetiştidikleri olgunlaşıp sararamıyorlar çünkü bu kitap onları hep yeşil bırakıyo bu 19 değil 119 olsa ne yazar bunları geçelim lutfen saygılarımla

ozgur_beyin
26-10-2006, 18:51
bana bir barbara cartland ın bir romanını getirin size ne şifreler ne mucizeler bulurum şaşar kalırsınız .tabi *yalana vergi konuluncaya kadar

jayjay
19-11-2006, 07:59
Ya bu Kuran da 19 mucizesi var iddiasını ilk önce 1970 lerin son yıllarında
Reşat Halife ve ekibi ortaya atmıştı.Daha sonra bu şifreyi Tevbe suresinin
son 2 ayeti bozuyor.Bu ayetler Kuran'a sonradan eklenmedir gibi şeyler söyleyip Kuran'ın orjinal olmadığını ima edince 1989 yılında Suudilerce
öldürüldü zaten.Daha sonra Edip Yüksel "19 Mucizesi"diye bir kitap yazdı.
Ancak aradan 4-5 sene geçince tüm yazdıklarını telif eden "Çöpe At!"
diye başka bir kitap daha yazdı.Bu 19 iddiasını yazan CEM arkadaşın
kanıt diye verdiği tüm örneklerde dikkatle incelenince yanlışlar bulunacağından ben eminim.Zira örneğin bu işin şarlatanı Ömer Çelakıl
"Kuran'ı Kerimin Şifresi" isimli kitabının 28.sayfasında Kuran'da besmeleler dahil 6346 ayet olduğunu;bununda 6+3+4+6=19 ettiğini
yazmış!Bu zatı muhterem daha Kuran'da kaç ayet olduğunu bilmiyor.
Ku'ran da 6236 ayet vardır.!113 besmeleyi de buna eklersek eğer 6349
eder 6346 değil !!!!!
İşte tüm 19 mucizesi yanlılarının hesapları da bunu gibi yani yanlışlarla dolu !!!
Sevgili dostum,
Edip Yüksel'in böyle bir kitap çıkardığından emin misin? "Çöpe At" kitabının yazarı hulki cevizoğlu olarak gözüküyor.
Saygılar...

vacsmt
20-11-2006, 16:49
Hulki Cevizoğlu'nun Kuran şifrecilerine cevaplar- Edip Yüksel Çöpe At! isimli
eseri *piyasada bulunmuyor.Ancak sahaflardan bulunabilir belki....

02-12-2006, 14:44
İlk vahyolan sure (96. sure) sondan 19. suredir.

Bence bu söz bile 19 mucizesinin saçmalığını anlatmak için yeterlidir. Eğer bu sure ilk vahyolunmuşsa neden birinci sırada değil de sondan 19. sırada?

Bu arada yeni üye olduğumu ve bunun ilk mesajım olduğunu belirtir hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.

cumok
02-12-2006, 19:18
Bence Kur'an mucize değildir . Mucize olan Mustafal Kemal Atatürk'tür.

jayjay
02-12-2006, 21:50
sevgili cumok,
Bence bugün cumhuriyet gazetesinde reklamımızı görüp girmişsin :)
neyse...
Mustafa Kemal bir mucize, insanüstü varlık... değildir.
Saygılar...

sagduyu
26-12-2006, 10:44
Eski *Arapcada nokta sadece "B" harfinde bulunuyor. Hadislerde de diyor "B'nin altindaki nokta...." yani noktaki tek harf B. Ali Ilmin kapisidir yahut altindaki noktadir Kapi (Bab) kelimesindeki B harfine isaret bu.

Sonradan simdiki Arap alfabesine pek cok harfe de nokta ekleniyor. yani orijinal Kurandaki harflerde sadece B harfinde nokta var. Bazi calismalar Gayin ve Ayin harflerinin nokta yuzunden karisabilecegini gosteriyor cunku lehceler farkli.

Ebced hesabi bile 7. yuzyil Arapcasindan farkli ise ne nasil hesaplaniyor ve nicin Hristiyan Batinin miladi yillari kullaniliyor?

Sonuc olarak evet matamatikcilerin hosuna gidecek bir olgu ama uygulamalar biraz keyfi. Cifir ustalari bile hangi ayetin ebcedininnasil hesaplanacaginin ledunni ilimle gerceklesecegini anlatiyor yani ice dogma ile. Kisacasi keyfi ve ne zaman ise yarayacak bir sonuc cikiyor gozukurse
o zaman ebced hesaplaniyor.

simonuniti
18-01-2007, 00:06
Yahu bu 19 unda suyunu cikardilar

19 her yere cekiliyor mubarek nekadar esnekmis!!!!!!!!!!!!lastik gibiiiii

Kuran-ı Kerim’de Tayyip şifresi!..

Kuran-ı Kerim’in Şifresi" kitabıyla bilinen Ömer Çelakıl’ın son iddiası: Kuran’ın 14’üncü suresinin 24’üncü ayetinde Türkiye, Tayyip ve Ankara kelimeleri yan yana.

Simetrik Sayı Dizisi" ile Kur’an’ın şifresini çözdüğünü savunan ve "Kuran-ı Kerim’in Şifresi" kitabını yazan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Ömer Çelakıl, şimdi de kutsal kitapta 14’üncü surenin (İbrahim Suresi) 24’üncü ayetinde Türkiye, Tayyip ve Ankara kelimelerinin yan yana geldiğini iddia ediyor.

İBRAHİM SURESİ

1974 yılında Mısırlı biyokimyager Reşat Halife’nin

Kuran’ın "19 Mucizesi" olduğunu iddia etmesinin

ardından Ömer Çelakıl’da 2002’de "Simetrik Sayı

Dizisi" ile Kuran’ın şifrelerini çözdüğünü ileri

sürmüştü. Ömer Çelakıl’ın Arap harflerinin sayısal

karşılıklarıyla yapılan Ebcet hesabına dayanan bu

iddiasına şimdi de yenisi eklendi. Çelakıl "Görmedin

mi? Allah nasıl bir misal verdi. Güzel bir söz, kökü

(yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç

gibidir" diyen 14’üncü surenin 24’üncüayetinde

Türkiye, Ankara ve Tayyip kelimelerinin yan yana

kullanıldığını ve bu ayetin Tayyip Erdoğan’ın

Başbakan olduğu yıla işaret ettiğini ileri sürdü.

simonuniti
18-01-2007, 00:07
Yahu bu 19 unda suyunu cikardilar

19 her yere cekiliyor mubarek nekadar esnekmis!!!!!!!!!!!!lastik gibiiiii

Kuran-ı Kerim’de Tayyip şifresi!..

Kuran-ı Kerim’in Şifresi" kitabıyla bilinen Ömer Çelakıl’ın son iddiası: Kuran’ın 14’üncü suresinin 24’üncü ayetinde Türkiye, Tayyip ve Ankara kelimeleri yan yana.

Simetrik Sayı Dizisi" ile Kur’an’ın şifresini çözdüğünü savunan ve "Kuran-ı Kerim’in Şifresi" kitabını yazan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Ömer Çelakıl, şimdi de kutsal kitapta 14’üncü surenin (İbrahim Suresi) 24’üncü ayetinde Türkiye, Tayyip ve Ankara kelimelerinin yan yana geldiğini iddia ediyor.

İBRAHİM SURESİ

1974 yılında Mısırlı biyokimyager Reşat Halife’nin

Kuran’ın "19 Mucizesi" olduğunu iddia etmesinin

ardından Ömer Çelakıl’da 2002’de "Simetrik Sayı

Dizisi" ile Kuran’ın şifrelerini çözdüğünü ileri

sürmüştü. Ömer Çelakıl’ın Arap harflerinin sayısal

karşılıklarıyla yapılan Ebcet hesabına dayanan bu

iddiasına şimdi de yenisi eklendi. Çelakıl "Görmedin

mi? Allah nasıl bir misal verdi. Güzel bir söz, kökü

(yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç

gibidir" diyen 14’üncü surenin 24’üncüayetinde

Türkiye, Ankara ve Tayyip kelimelerinin yan yana

kullanıldığını ve bu ayetin Tayyip Erdoğan’ın

Başbakan olduğu yıla işaret ettiğini ileri sürdü.

GOLGE
25-06-2007, 11:36
sewgili jayjay ben bir matematikçi olarak; anladıgım kadarıyla onluk tabanda calısıyorsun ..
da başka taban ve mod ta cok anlamsız seylerde ifade edebilir lütfen sayılara işkence edip dogrularını göstermelerini isteme bence sayılar araçtır sen hangi amacı güdüp onlara yaslanırsan o tarafa kayarsın ....
Sayılara bakarak kesin bir yargıya ulasamzsın dostum
DAHA GENİŞ DÜŞÜNMENİ ÖNERİRİM....
Bugun biz 2+2=4 demek için kaç tane kabulde buunuyoruz biliyormusun

yarın öbür gün bana cıkıpta sinx/n=six=6 derseniz sasırmıycam gördüklerimden sonra ........... :lol:

craven
06-08-2007, 17:07
Bu 19 mucizesi çok keyfi duruyor gerçektende. Merakımdan soruyorum, benzer sistematiği içinde barındıran Türkçe bir cümle yazabilir misiniz?


Mesela, "bu cümlem öyle bir cümledir ki, içinde gizli bir kod barındırır ve harf sayıları toplamı ... verir, çarpılınca ... verir" gibi. Böyle bir cümleyi bir sistematiğe yerleştirebilir misiniz?

dilaver
06-08-2007, 23:04
sayın craven

* *hangi sayıyı istedigini tespit edersen ve TD sitesi forumunda yazılan yazıları tararsan böyle bir mucize elde edebilecegine eminim. Yeterki sabrın biraz da üçkagıtçı düşünüş biçimin olsun.

* *Mucize göstermek sitiyorsan Kurandan rastgele bir ayet seçelim ve onun içindeki 19 mucizesini göster bize.

* *Bu ara da inanıp da inancını saklaman dürüst bir davranış degil diye düşünüyorum. Burada ne agnostigim diyerek kimsenin kafasını açabilirsin, ne de bunun bize bir faydası olur. Ama 19 mucizesine bile şüpheci bir yaklaşımı ben bilimle bagdaştıramam. Hele şüpheci olmakla hiç, olsa olsa yeni bir taktik diye düşünürüm.

* * *Gene de seviyeyi sürdürdügün müddetçe kimse için bu bir sorun teşkil etmez zannediyorum.


* * *saygılarımla

deggial
06-08-2007, 23:36
Bu 19 mucizesi çok keyfi duruyor gerçektende. Merakımdan soruyorum, benzer sistematiği içinde barındıran Türkçe bir cümle yazabilir misiniz?


Mesela, "bu cümlem öyle bir cümledir ki, içinde gizli bir kod barındırır ve harf sayıları toplamı ... verir, çarpılınca ... verir" gibi. Böyle bir cümleyi bir sistematiğe yerleştirebilir misiniz?

A= 1 B=2 C=3 Ç=4 D=5 E=6 F=7 G=8 Ğ=9 H=10 I=11 İ=12 J=13 K=14 L=15

M=16 N=17 O=18 Ö=19 P=20 R=21 S=22 Ş=23 T=24 U=25 Ü=26 V=27 Y=28 Z=29


Z E K A = 29 + 6 + 14 + 1 = %50 BAŞARI

Ç A L I Ş M A K = 4 + 1 + 15 + 11 + 23 + 16 + 1 + 14 = %85 BAŞARI

D E N E Y İ M = 5 + 6 + 17 + 6 + 28 + 12 + 16 = %90 BAŞARI

Y A L A K A L I K = 28 + 1 + 15 + 1 + 14 + 1 + 15 + 11 + 14 = %100 BAŞARI

T O R P İ L = 24 + 18 + 21 + 20 + 12 + 15 = %110 BAŞARI

17-01-2008, 13:27
Sayın ngcoskun,

Madem matematikle ilgilisiniz. Buyrun hayatınızda önemli yeri olan, 7 rakamını siz kur'ana uygulayın. Bunların tesadüf olduğunu kanıtlayın.

ben bunu hayatimda yasadim 7 haziran 1987 norvec yasalari izin vermedigi icin bir yas buyuk gosterilip 7 yasina mecbur olarak sokuldum daha turkceyi adam gibi konusamazken 7 numarali sokaktaki evimizin bodrum katinda mecbur kuran kursu egitimi gordum 7 saat
bu olay 7 ay surdu sonunda amcam norvecte ceza evine tikildi ve 7 yil hukum giydi.

arkadasim
rakamlari insan yasamina ve degerlere indirgemek cok kolaydir onemli olan nerden degil
nasil baktigindir 6 *ters cevirirsen 9 ,9 ters cevirirsen 6 olur

unutma kafandaki sorular kadar akilli cevaplarini bulduklarin kadar zekisin

sanalisim
08-03-2008, 16:24
yazıları okudumda güldüm...
gerçektende mucize lere falan inananlar var :)
hele şu 19 olayı falan o kadar komikki istediğiniz herhangi bir kitaptan buna benzer 1000 lerce mucize bulursunuz siz yeterki düşünemeyen sorgulayamayan bir zeka kapasitesine sahip olun en saçma şeylere bile inanma potansiyeli olanlar herşeye inanır

LifeOwneR
23-03-2008, 13:00
2 x 2 = 4

2 + 2 = 4

bir mucize de benden
*:lol:

Saygılarımla

qw19
23-03-2008, 14:15
Bu sayı mucizeleri aslında yahudilerden gelme alışkanlıklar. Büyük kitapçılardan birine gidin, tevratın şifresi üzerine yüzlerce kitap bulursunuz. Şifreciler Kabalacılar olarak yahudilerde, dinin içindedirler.

Pi diye bir film vardı Kabala ya değinen sıkılmadan izlenecek bir film. Herşeyi açıklayan bir sayılar dizgesini bulmaya çalışan adamın öyküsü. Bu konuda yahudilerde efsane ve rivayet oldukça fazladır.

Selamlar.

gematria
21-12-2008, 07:52
arkadaşlar görüyorumki net bir cevap vermek yerine dalga geçme yolunu seçmişsiniz tüm dinsizler kitapsızlar adına ben cevap veriyim bu mucizeyede :D :D
ebced hesabı yahudilikteki kabala nın müslümanlıktaki şeklidir..Ebced hesabında harflerin sayısal değerleri Arap alfabesindeki sıraya göre değil, İbranice alfabesindeki sıralamaya göredir. Ebced hesabı, büyü ve tılsım yapımında istifade edilen, gelecekten bazı haberler vermek için de kullanılmıştır. İbni Abbas den rivayet edilen hadiste buyrulur ki; “Yıldızlara bakan ve ebced harfleriyle uğraşan kimselerin Allah katında hiçbir nasibi yoktur.” demiştir hz Muhammed ...yani dinde caiz olmayan bişeyi bana o dinin mucizesi olarak anlatmaktasın...Ebcede göre harflerin sırası ve değerleri söyledir:

elif: 1
be: 2
cim: 3
dal: 4
he: 5
vav: 6
ze: 7
ha: 8
tı: 9
ye: 10
kef: 20
lam: 30
mim: 40
nun: 50
sin: 60
ayın:70
fe: 80
sad: 90
kaf:100
rı: 200
şın: 300
te: 400
se: 500
hı: 600
zel: 700
dad: 800
gayın: 1000
şimdi al wahid kelimesinin ebced hesabıını yapalım bakalım kaç çıkacak ... arapçada yazılırken wahd olarak yazılır dolayısyla
w=vav=6
elif=a=1
he=h=5
dal=d=4
toplarsak 16 rakamı ortaya çıkıyoo bu hesabı yapanlar ya matematik bilmiyo ya ebced bilmiyoo yada mucize bulmak için yalan söylemeyi göze alıyolar

Allahın isimlerinin çoğu kuranda geçer... EL Wahid ismi ise kuranda 5 yerde geçmektedir tek tek ayetleri yazyim...
1) İhlas, 1=De ki; O Allah'dır, bir tektir...
2) Saffat, 4=Muhakkak ki sizin ilâhınız birdir.
3) Enam, 19 =De ki: "O, ancak bir tek olan İlah'tır ve gerçekten ben, sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım
4) Sad, 65 =De ki: "Ben, yalnızca bir uyarıcıyım. Bir olan, kahreden Allah'tan başka bir İlah yoktur."
5) Bakara, 163 =Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmân'dır, Rahîm'dir.
yani bu ayetlerdende anlaşılacağı gibi kuran da vahdet kelimesi hiç geçmez fakat vahdet isminin anlamına işaret eden ayetler yukardakilerdir....
şimdi geçelim müddesir suresine...
26. Ben onu "Sekar"a (cehenneme) sokacağım.

27. Sekar'ın ne olduğunu sen ne bileceksin?

28. Geride bir şey koymaz, bırakmaz.

29. Derileri kavurur.

30. Üzerinde on dokuz (muhafız) melek vardır.

31. Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.

32, 33, 34, 35, 36, 37. Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir

DİYANET MEALİ
ben burada bi mucize göremiyorum bahsedilen 19 melek ...cehennemde görevli 19 melek...

Resul = Elçi olduğunu iddia eden Mısırlı Reşat Halife denilen bir biyokimyagerin 1974 yılnda yaratmaya çalıştığı bu mucize bugün müslüman camiası tarafından şiddetle reddedilirken sen yine bunuda ban mucize olarak sunuyosun...
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2696

asıl ilginç olan bu sapkının iddasına göre Tevbe Suresinin son 2 ayeti (128. ve 129. ayetleri) Kuran'a sonradan eklenmiştir. orijinal halinde Tevbe Suresi 127 ayettir. zaten o 2 ayet eklenince bütün matematiksel hesaplar alt üst oluyor bu yüzden sırf kendi çıkarı için inandığı dinin kitabını değştirmeyi göze alabilen bi adam....
hadi yinede devam edelim ...

İlk vahiy, Miladî 610 yılının ramazan ayında, Hz. Peygamber, kırk yaşında iken, Mekke yakınındaki Nûr Dağı’nda ve Kadir Gecesi’nde gelmiştir 1974 -610= 1364
yalanın bukadar sana demiyorum yusuf kardeş bu mısırlı efendiye söylüyorum ....

yok sabrediyorumm ve devam edicemmm...mudesiir suresinin ilk ayetleri

1. Ey giysisine bürünüp kenara çekilen!(muhammed!)

2. Kalk da uyar!

3. Rabbinin yüceliğini duyur!

4. Temizle giysilerini!

5. Uzaklaştır kendinden pisliği!

6. Çok bularak başa kakma yaptığın iyiliği!

7. Ve yalnız Rabbin için dayanıklı kıl benliğini!

mucize yaratmadan utanmadan inandığı kitabın ayetleriyle oynayabilecek bi adam şimdi anlıyorum müslümanların neden bu kadar nefret ettiklerini 19 culardan...ayette Allah Hz. muhammede seslenmektedir...
bakalım ilk iki ayet kelimeleri toplamı 19 mu....(malesef değil)

(1)- ya eyyühhelmüddessirü (2)kum fe'enzir = 29 .... bu mısırlı biyokimyager kuran yerine kimya kitabı okumuş sanırım...

besmele Kuran-ı Kerim ayetlerinde sadeceeeeeee 2 evet yanlış okumadınız sadece 2 yerde geçer birincisi fatiha suresinin ilk ayetidir diğeri ise seninde bahseymiş olduğun gibi neml suresinin 30. ayetidir....evimizdeki Kuranları açtığımızda her surenin (tevbe hariç) başında besmeleyi görürüz fakat bu besmeleler kurana ait değildir ...o besmelelerin oraya konulmasının sebebi allahın suresini okurken allahın adıyla başlama isteğidir... dolayısyla bu besmeleleri Allah göndermemiştir.... peki diyeceksinki fatiha suresinin başındaki besmelenin ayet olduğunu nerden biliyosun oda
"Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik"
(Hicr, 87) ayetiyle bu tastiklenmiştir...dolayısıyla neymiş kurandaki besmele sayısı 2 miş 114 değil.....

made in gematria ;) tüm müslümanlara duyurulur kaldımı bi mucizeniz?

abdulKADİR
07-08-2009, 17:55
http://www.yorumsuzblog.org/wp-content/uploads/19Mucizesi.jpg

Sıra Dışı Bir İddia!

Kurân’ın içindeki 19 koduna, ilk olarak 1974 yılında Amerika’da yaşayan Müslümanlar tarafından dikkat çekilmişti. Özellikle Ebced (kelimenin matematiksel değeri) hesabı yapılarak Kurân’ın bu mucizesi açıklanmaya çalışılmıştır.

Kurân-ı Kerim’in bir matematik mucizesi ve kodlaması vardır şüphesiz fakat ben bu araştırmamda matematiksel hesaplamalar, tarihlerden çıkarımlar vs. yapmadım.
Ben temel fizik yasaları ile kuranın bu ayeti arasında bağlantı kurdum. Ebced hesabı ile yapılan matematiksel hesaplamalara çeşitli itirazlar veya önermeler gelebilir, fakat temel doğa yasaları herkes için sabittir.
Bu konuda daha önce yapılan araştırmalar hep 19 sayısı üzerinde durmuştur. Hâlbuki Kurân Müddessir suresinde yer alan ayeti “Üzerinde 19 vardır” demektedir (Müddessir suresi 30). Hâlbuki Kurân’da 19 vardır diyebilirdi. Israrla ayette ‘üzerinde 19 vardır’ denmiştir neden?
Kuantum fiziği ve tıp konulu araştırmalarım esnasında dikkatimi çeken fizikte kullanılan rakamların matematiksel büyüklükleri sebebi ile genellikle 10 üzeri 19 (yani:1019) gibi üssü değerler ile ifade edilmesiydi. Yani aynen ayette geçtiği şekilde “üzerinde 19 vardır” ya da “10 üzeri 19″ gibi…
Bence bu ayette bir matematiksel değer ifade ediliyorsa, bu o değerin 19 katını ifade etmektedir ki ayette “Bu gerçekten büyüklerden biridir” (Müddessir suresi 35) denilerek rakamsal büyüklük yanında çok çok önemli hayati bir rakamsal değere işaret vardır.
Peki, bu işaret edilen rakamlar ve kodlanan ne olabilirdi?
devamı...>>>>> (http://indigodergisi.com/47/ny.htm)

Balkocha
16-01-2010, 19:41
Su yediyuzkusur yilinda yanilmiyorsam Irak valisi Haccac bin Yusuf Kuran a 1000 den fazla elif koydurdugunu belirtmis.Herhalde Allah sonradan hesabi tutturabilmek iradesiyle gorevlendirmis

Saygilar

Balkocha
16-01-2010, 19:45
Bu ebced Arablarin Yahudilerden aldigi bir taklittir.Israil de asansorlerde bile kat numaralari א Alef (1) ב Bet(2) olarak yaziliyor.

Saygilar

koba
08-05-2010, 21:45
Bu matematikçi sevdalar YAHUDİ SAYI GİZEMCİLİĞİNDEN(KABBALAH)KAYNAKLANAN UÇUK KAÇIK İDDİALARDIR.E şimdi CEHENNEMİ BEKLEYEN 19 TANE ZEBANİ VAR deyip bırakıyor Kuran.Sen buradan uçmaya başlıyorsun ve hayal gücünle ZEBANİ SAYISINI OLUR OLMAZ ŞEYLERE YORUMLUYORSUNBütün bunlar REŞAT HALİFE NİN 1970 Lİ YILLARDA YAHUDİ KABBALASINDAN ESİNLENEREK ÜRETTİĞİ İDDİALARDIR.
BİR KERE BESMELE AYET DEĞİLDİR.BESMELE NİN 19 HARF OLMASI ÇOK BİR ŞEY İFADE ETMEZ.
AYRICA SEN 19 SAYISINA UYAN 12 MADDE SAYMIŞSIN.PEKİ 19 SAYISINA UYMAYAN KAÇ YER VAR KURAN DA ONA HİÇ BAKTIN MI?


İMANIN BALANS AYARI 19


Tefsirlerin özenle yorum yapmaktan kaçındıgı,kimseye hiç bir şey anlatmayan çok ilginç ve de tuhaf bir ayet var.Müddesir Suresinin 31.ayeti.Ama tabi öncülü olan ayeti de vermek lazım.
''Ve 19 bekçi vardır=MÜDDESİR SURESİ:30.AYETİ-KURAN''
''Cehennemi bekleyen meleklerin sayısını veriyoruz ki,bu sayı kafirler için bir yoldan çıkarıcı olsun(CEHENNEMİ BEKLEYEN MELEKLERİN SAYISI 19 ADETTİR DEMEK KAFİRLERİ NASIL YOLDAN ÇIKARIYORSA ARTIK...!) ve Kitap Ehli kesin bilgiye ulaşmış olsun(KİTAP EHLİ CEHENNEMİ 19 MELEK BEKLİYOR BİLGİSİNİ ALINCA,KURAN HAKKIN DA NASIL BİR KESİN BİLGİYE ULAŞMIŞ OLUYORLAR Kİ?)Ve bunların sayısını bilmek iman edenlerin imanını artırır(19 TANE ZEBANİ VAR DEDİĞİNİZDE İMANI ARTAN BİRİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?)
Bu sayıyı duyduklarında,hem müminlerin hem de Kitap Ehlinin şüpheye düşmeleri engellenmiş olsun(ANLAMAK İÇİN TEVSİRLERE BAKIYOM AMA,ZEBANİLERİN 19 TANE OLDUGUNU BİLMENİN,GELECEK ZAMANDA ŞÜPHEYE DÜŞME İHTİMALİNİ NASIL YOK ETTİĞİNİ İZAH EDEN BİR TEFSİR YA DA YORUMA RASTLAMIŞ DEĞİLİM)
Bu sayıyı vermemizin bir sebebi de,kafirlerin;'' Allah bununla ne demek istedi'' diye merak etmelerini saglamaktır(YANİ,MÜSLÜMANLAR DEĞİL,KAFİRLER AYETİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORLAR,TUHAF...!)=MÜDDESSİR SURESİ:31.AYETİ-KURAN''
NOT=Parantez içinde ki büyük harf yazılar tabii ki bana ait şahsi yorumlardır.Lütfen,''parantez içinde ki sözler ayette yok diye belirtme zahmetine kimse girmesin.Zaten yok,farkındayım.....!
viewtopic.php?f=7&t=122&hilit=+balans+19 (http://forum.agnostik.org/viewtopic.php?f=7&t=122&hilit=+balans+19)

elilim
30-05-2012, 22:39
Ne 19'muş be. Fevkalade. Muhteşem. Devasa. Müthiş. Olağanüstü.

http://www.kutsi-19-hasat.com/dosya/FEVKALADE.pdf

inferno
29-11-2013, 23:27
Geçenlerde bana neden 19 olduğuyla ilgili bir yorum geldi paylaşmak istedim:

Neden 19?

19 iki rakamdan oluşmuş 1 ve 9. Allah neden bu iki rakamı kullanmış?
Öncelikle 1 e bakalım:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 başlangıç rakamıdır. Kalemle 1 çizelim. Ancak bir tane 1 çizilir. Ve sonsuza kadar gider o 1.

9 ise son rakamdır. 9 çizdiğimizde Son ucu altta bitiririz. Ve bir tane daha 9 çizebilriz.Sonsuz sayıda 9 çizilebilir.

işte bu iki başlangıç ve sonuç rakamlarını birleştirince 19 oluyor.

9 çizimi 6 da da oluyor deriz. Ancak 6 rakamların sonuncusu değil ki.

Bu yorum aklıma yattı. Sizin bu konuda düşünceniz nedir?

Saygılar jayjay...

Bu düşünceye katılmıyorum.

Dünyada insanlar onlu sayı sistemi kullanır. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fakat ondan çok daha güzel bir sayı sistemi daha vardır o da onaltılık sistem
Eğer dünya onaltılık sayı sistemini kullansaydı çık daha ince hesaplar yapabilir belki de uzayın derinliklerinde o gezegen senin bu gezegen benim deyip gezer dururduk.


onaltılık sayı sistemi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F sayılarından oluşur.

ve çok az yer kaplar çarpma bölme toplama çıkarma gibi basit olan tüm hesapları beynimizden bile yapabilirdik.

Ne yazık ki matematiğe bu şekilde başladık.
onaltılık sayı sistemi en küçük olan 1 değerine kadar ikiye bölünebilir.
16 8 4 2 1 gibi, az yer kaplar, daha ekonomiktir, zihni fazla yormaz,
sayı değeri çok yüksek olan rakamları

Bilgisayarların bellek ve işlemcilerinde kullanılan 2 çeşit sayı sistemi mevcuttur.
ikili sistem 0 1 ve onaltılık sayı sistemi Bütün bilgisayarlar osi katmanının 2. seviyesinden itibaren onaltılık sayı sistemini kullanırlar ve inanılmaz boyutlardaki hesaplamaları çok kısa sürede sonuca ulaştırırlar HEX diye adlandırdığımız veri depolama sistemlerinde de tek bir sayı sistemi kullanılır oda onaltılık sayı sisteminden başka bir şey değildir.

Eğer kuranda neden Allah, insan gibi aciz bir varlığın sayı sistemini benimseyerek kullanmış?


Eğer dediğiniz 1 başlangıcı belirtiyor ise 9 da sonu belirtiyor ise eğer onaltılık sayı sistemini kullansaydık hangi rakam sonsuzluğu temsil edecekti?

lütfen insanların tercih sebeplerini takvim, Saat, sayı, Ağırlık, Uzunluk, basınç kuvvet vs ile ilgili olan dereceleri kurana uydurmaya çalışmayınız.

hknskr
30-11-2013, 08:47
"The Babylonians additionally celebrated the 19th as a special "evil day", the "day of anger", because it was roughly the 49th day of the (preceding) month, completing a "week of weeks". Sacrifices were offered to Ninurta (http://en.wikipedia.org/wiki/Ninurta) and the day dedicated to Gula (http://en.wikipedia.org/wiki/Nintinugga), and it may be supposed that prohibitions were strengthened."
http://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_calendar

Turkce Ozet: Her ayin 19 u bir onceki ayla beraber 30+19 = 49 = 7*7 eder.
Yani haftalarin haftasi tamamlanir.
Bu gunu ozellikle kutluyorlarmis eski Orta Dogu'da.


Ayrica eski Babylon'da 19 yillik bir takvim kullaniliyormus. Ay takvimindeki kaymalarla ilgili bir problemi gidermek icin sanirsam.
"but beginning about 499 BC (http://en.wikipedia.org/wiki/499_BC) the months began to be regulated by a lunisolar (http://en.wikipedia.org/wiki/Lunisolar_calendar) cycle of 19 years equaling 235 months."

Zeitgest'ten gunesin konumuna gore dini ayinlerin nasil duzenlendigini biliyorsunuz. Ayrica Incil icin 1 gunes dongusunu(1 yil) sembollerle anlatir deniyor. Son yemek mesela Sonbaharin gelisi. Havarinin ihanet etmesi akrep burcunun yukselmesi gibi sembolik anlatimlar var.
Buyuk ihtimal ayni mantik Kuranda da var. Yani tanrisal degil insanlarin ozellikle uzerinde calistigi ve kelimeleri harfleri ona gore ayarladigi bir kitap olabilir. Sasirtici olmaz.

Thelogical Facts
26-09-2014, 01:29
Ondokuz, 9 ve 10 sayılarının ilk kuvvetlerinin toplamıdır. 9 ve 10 sayılarının ikinci kuvvetleri arasındaki fark da 19 sayısını verir.


101
102
10+9
100 - 81
19
19

Başlığı açan arkadaşın şu iddaası dahi sahtekarlığı kanıtlar.Bakınız çocuk kandırıyorlar:

a+b=a(kare)-b(kare)
2. kısımı şöyle çarpanlarına ayırırsak : (a+b). (a-b) olur yani formül.
a+b=(a+b).(a-b) dir.
a+b ile a+b gider sol tarafta 1 kalır sağ tarafta a-b kalır.
1=a-b olur.
Yani bahsettiğiniz şey aralarındaki fark 1 olan tüm sayılar için geçerlidir ve sahteklar olduğunuz yine ortaya çıkmıştır. Örnek:

8+7=64-49

6+5=36-25

5+4=25-16

Bu konu eski ama çıldırdım okurken bir örnek vermek istedim sahtekarlıklara.

evrensel-insan
26-09-2014, 02:32
Başlığı açan arkadaşın şu iddaası dahi sahtekarlığı kanıtlar.Bakınız çocuk kandırıyorlar:

a+b=a(kare)-b(kare)
2. kısımı şöyle çarpanlarına ayırırsak : (a+b). (a-b) olur yani formül.
a+b=(a+b).(a-b) dir.
a+b ile a+b gider sol tarafta 1 kalır sağ tarafta a-b kalır.
1=a-b olur.
Yani bahsettiğiniz şey aralarındaki fark 1 olan tüm sayılar için geçerlidir ve sahteklar olduğunuz yine ortaya çıkmıştır. Örnek:

8+7=64-49

6+5=36-25

5+4=25-16

Bu konu eski ama çıldırdım okurken bir örnek vermek istedim sahtekarlıklara.

Formulu, 19'a uygulayalim. :)

a=1+b ve b=a-1 formulunden

a'yi 10 ya da b'yi 9 olarak alirsak;

10+9=100-81 olur. :)

Thelogical Facts
26-09-2014, 02:54
Formulu, 19'a uygulayalim. :)

a=1+b ve b=a-1 formulunden

a'yi 10 ya da b'yi 9 olarak alirsak;

10+9=100-81 olur. :)

İşte aynen görmek istediğinizi görmek o kadar kolay ki...

Thelogical Facts
27-09-2014, 04:32
Şunu çevirebilecek var mı?Ben çeviririm ama forumda İngilizcesi benden çok dahah iyi arkadaşlar var.

"In the beginning God created the heavens and the earth."

The verse consists of 7 Hebrew words and 28 letters (7 x 4). There are three nouns: ‘God, heavens, earth.’ Their total numeric value (Hebrew has no numbers but these are represented by letters: the sum of the number letters being the numeric value) is 777 (7 x 111). The verb 'created' has the value 203 (7 x 29). The object is contained in the first three words - with 14 letters (7 x 2) The other four words contain the subject - also with 14 letters (7 x 2). The Hebrew words for the two objects - "the heavens and the earth" - each have seven letters.

The fourth and fifth words have 7 letters. The value of the first, middle and last letters in the verb 'created' is 133 (7 x 19) the numeric value of the first and last letters of all the words is 1393 (7 x 199) and the value of the first and last letters of the verse is 497 (7 x 71). The Hebrew particle 'eth' with the article 'the', used twice, has the value 407 (7 x 58) and the last letters of the first and last words equal 490 (7 x 70).

In all, there are over 30 different numeric features related to 7 in this verse. The odds against the above features occurring by chance are 33 Trillions:1.

But the number seven is also interwoven throughout the Bible. Creation took 7 days; Naaman had to wash 7 times in the Jordan to be cleansed from leprosy; the Israelites had to march around Jericho 7 days and 7 times on the 7th day; they had to set aside one day in 7 for rest and worship. There was a 7-armed lampstand in the temple, etc. In the last book, Revelation, we find mentioned 7 spirits, 7 lampstands, 7 churches, 7 stars, 7 seals, 7 trumpets, 7 vials, 7 thunders, 7 plagues, 7 mountains and 7 kings. The tribulation period is to be 7 years being the last "week of years" of Daniel's 70 weeks (Dan 9:24 ff).


Beyond this we know that the incubation period of the human embryo is 280 days (7 x 40). In Genesis we are told that man was formed from the dust of the ground. The "dust of the ground" contains 14 (7 x 2) elements, and so does the human body. Every cell in the human body is renewed every 7 years and every 7th day the pulse beats slower. In certain diseases the critical days are the 7th, 14th, 21st, etc. and the female cycle is 28 (7 x 4) days. Light is made up of 7 colours, the moon completes its orbit around the earth in 28 days (7 x 4) and the earth is 49 (7 x 7) times larger than the moon.Ayrıca yazar birşeyi gözden kaçırmış .Daniel 9:24 bölümü demiş.Orda da mucize var. 9:24 924 şeklinde yazarsak 924 de (132.7'dir 7'nin katırıdr)

''Ayrıca çıkıp ''Üzerinde 19 var diye özellikle belirtiliyor Kuran'da bi kerem'' diye tükürükler saçarak konuşacak Müslüman arkadaşlar varsa İncil'de de 7 mühür diye birşey vardır vahiy bölümünde. 7 mührün açılıp kapanması olayı vardır.7 mühürlü sayıdır yani.Yani İncil kesinlikle 7 mucizesi içerir tabii yerseniz...''


Dip Not: Bunu yiyenler bunları da yediler: Kuran ve 19 mucizesi,Atatürk ve 19)

Bunu mu denemek istediniz? : Numerology, Sayılar İlmi,Kabala,Bible Code,Number 23)

world
05-09-2015, 05:14
Theological Facts'ın çıkardığı sahtekarlık güzel ben de şunu söyleyeyim niye bazen kelimeler bazen harfleri alıyorsunuz?

Niye 2 ayet niye daha fazla değil?Niye eklemiyorsunuz da çıkarıyorsunuz ya da?

Neden sayıya umut bağlıyorsunuz?

19 olsa da bunun hiçbir şey ifade etmediğini anlamıyor musunuz?

Kabaladan haberiniz var mı?

Yahudi rabbiler Kabaladan sistematik ve 19'dan çok daha karmaşık düzenli yapılar çıkarıyorlar.Ordan sayısal mucize dışında tarihe ilişkin 50 harf aralıklarla isimler buluyorlar.

Kabala sizin 19unuzu ezip geçer neden Yahudi olmadınız?

Bu kadar saçmalığı bu kadar zeki insanların olduğu forumda nasıl yutturacaksınız ya da?

hakikato
05-09-2015, 05:25
Theological Facts'ın çıkardığı sahtekarlık güzel ben de şunu söyleyeyim niye bazen kelimeler bazen harfleri alıyorsunuz?

Niye 2 ayet niye daha fazla değil?Niye eklemiyorsunuz da çıkarıyorsunuz ya da?

Neden sayıya umut bağlıyorsunuz?

19 olsa da bunun hiçbir şey ifade etmediğini anlamıyor musunuz?

Kabaladan haberiniz var mı?

Yahudi rabbiler Kabaladan sistematik ve 19'dan çok daha karmaşık düzenli yapılar çıkarıyorlar.Ordan sayısal mucize dışında tarihe ilişkin 50 harf aralıklarla isimler buluyorlar.

Kabala sizin 19unuzu ezip geçer neden Yahudi olmadınız?

Bu kadar saçmalığı bu kadar zeki insanların olduğu forumda nasıl yutturacaksınız ya da?

19, saçmalıktır kabala ilmini ise öğrenmek için yahudi olmak gerekmiyor

world
05-09-2015, 05:38
19, saçmalıktır kabala ilmini ise öğrenmek için yahudi olmak gerekmiyor

İslam'ı öürenmek için de Müslüman olmaya lüzum yok ben sizin yazdığınızla ilgili birşey yazmadım.Yani Yahudi olmayan Kabala öğrenemez demedim.

hakikato
05-09-2015, 05:55
İslam'ı öürenmek için de Müslüman olmaya lüzum yok ben sizin yazdığınızla ilgili birşey yazmadım.Yani Yahudi olmayan Kabala öğrenemez demedim.

doğru birşey söylüyorsunuz kabala daha sistematik uyduruk 19'dan daha cezbedici madem sayılarla işiniz o zaman kabala öğrenin gibi şöyle bir şey var kabala ilimdir islamsa dindir karşılaştıramazsınız bu adamlar kitaptan ayet çıkarmışlar akıllı düşündüğümüzde kimsenin onların görüşlerini savunmamasını bekliyoruz sayılara tapanları savunmuyorum yanlış anlamayın karşılaştırmayı doğru bulmadım

world
05-09-2015, 05:58
doğru birşey söylüyorsunuz kabala daha sistematik uyduruk 19'dan daha cezbedici madem sayılarla işiniz o zaman kabala öğrenin gibi şöyle bir şey var kabala ilimdir islamsa dindir karşılaştıramazsınız bu adamlar kitaptan ayet çıkarmışlar akıllı düşündüğümüzde kimsenin onların görüşlerini savunmamasını bekliyoruz sayılara tapanları savunmuyorum yanlış anlamayın karşılaştırmayı doğru bulmadım

Kabalada agnostik olacaktım Kabala sayesinde Yahudi oldum ya da Okultist oldum dense komik olurdu Edip beyin bu19 sayesinde inandım iddiası da komik o yüzden.