Turan Dursun Sitesi Forumları
Geri git   Turan Dursun Sitesi Forumları > Dinlerle İlgili Forumlar > Kur'an'da Mucize Yoktur

Duyuru

Cevapla
 
Başlık Düzenleme Araçları Stil
  #1  
Alt 10-01-2010, 17:08
ulpian - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ulpian ulpian isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
Dinlerden Özgürlük Grubu Üyesi
 
Üyelik tarihi: 22 Jul 2009
Mesajlar: 4.881

Başarı Ödülü 

Standart Yedi Kat Gök ve Atmosferin Katmanları

Aşağıdaki makale Turan Dursun Sitesi'ne ait MucizeYalanlari.com Sitemizden alıntıdır
ve Mucize Yalanları Sitesi Çalışma Grubumuzun ortak ürünüdür.=> Yedi Kat Gök ve Atmosferin Katmanları

Sitemizdeki metin, bu başlıktaki öneri, açılım ve eleştirilere binaen veya çalışma grubunun kendi araştırmalarıyla değişebilir.

Forumumuzda daha önce bu konu >şu başlıkta< tartışılmıştır.

1. Mucize İddiası
2. Ayet Yorumundaki Keyfilik ve Çarpıklık
3. Atmosferin Katmanları
4. Kuran Öncesi Atmosfer Modelleri
5. ”Yedi Gök” Efsanesinin Kaynakları
6. Sonuç
1. Mucize İddiası
Halk arasında yaygın olarak bilinen bu mucize yalanını önce orijinal haliyle okuyalım:
 • Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden:
  Kuran ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri gökyüzünün ‘yedi kat’ olarak düzenlendiğidir..

  “Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen O’dur. Ve O, herşeyi bilendir.” (Bakara Suresi, 29)

  “Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi…” (Fussilet Suresi, 11)

  “Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti…” (Fussilet Suresi,12)

  Kuran’da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi Dünya’nın göğü de bununla ifade edilir. Sözcüğün bu anlamı düşünüldüğünde Dünya göğünün -bir başka deyişle- atmosferin 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
  (…)
  1- Troposfer
  2- Stratosfer
  3- Mezosfer
  4- Termosfer
  5- Ekzosfer
  6- İyonosfer
  7- Manyetosfer
  (…)
  Aşağıdaki ayetler ise bize atmosferin 7 katmanının görünümü ile ilgili bilgi vermektedir.

  “Görmüyor musunuz; Allah yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?” (Nuh Suresi, 15)

  “O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır…” (Mülk Suresi, 3)

  Bu ayetlerde Türkçe’ye “uyum” şeklinde çevrilen Arapça “tibakan” sözcüğü aynı zamanda “tabaka, bir şeyin uygun olan kapağı ve örtüsü” anlamlarına da gelir ki üst katın alt kata uygunluğunu vurgular. Kelimenin çoğul kullanımında ise “tabaka tabaka” anlamı mevcuttur. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gök kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardır.

  20. Yüzyıl teknolojisi olmadan tespit edilmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bu bilgilerin 1400 yıl önce indirilmiş olan Kuran-ı Kerim’de açıkça bildirilmesi de elbette çok büyük bir mucizedir.


2. Ayet Yorumundaki Keyfilik ve Çarpıklık

”Yedi Gök” (seb’a semâvât) tabiri yukardaki mucize yalanı metninde verilen Bakara/29, Fussilet/12, Nuh/15, Mülk 3 ayetlerinin yanısıra Talak/12, İsra/44, Müminun/86 ve farklı biçimleriyle Nebe/12, Müminun/17 ayetlerinde de yer almaktadır.

Önce ”yedi gök” tabirinin yorumunu bir de Elmalılı’dan okuyalım:
 • “Bu “yedi sema”nın tefsir ve yorumunda başlıca iki düşünce vardır:

  Birisi yerden Venüs’e kadar bir; Venüs’ten Merkür’e kadar iki; Merkür’den Güneş’e üç; Güneş’ten Merih’e yahut yine yerden Merih’e dört; Merih’ten Jüpiter’e beş; Jüpiter’den Satürn’e altı; Satürn’den daha ilerisine kadar yedidir ki sonradan keşfedilmiş olan Üranüs ve Neptün gezegenleri ve daha keşfedilmesi mümkün olanlar hep bu yedinci hudud içinde demektir. Çünkü bu takdirde bu “yedi sema” özellikle yerin yaratılması üzerine tesviyeye dahil olanlardır. Bugün bu tesviyenin daha ileri gittiği ispat edilemez. Bu düşünce çoğunlukla astronomi ilmi görüşünü takip edenlerindir (…).

  Yedi semâ’daki diğer düşünceye gelince: Dünyanın üstünde bütün yıldızların süslediği maddî âlemin hepsi bir semadır. Yedi semanın birincisidir. (…) Ve İslâm’da tefsir âlimlerinin en büyüklerinin kanââtleri budur. Sonra mi’rac hadiselerinde de semaların böyle ruhanî mânâlarına işaret vardır. Cenab-ı Hak her an bunların çeşitli durumlarını tesviye etmektedir. Ve bu tesviye maddî şeylere bağlı değildir ve hiç şüphesiz yeri yaratması üzerine de bunlara bir özel tesviye vermiş ve arz üzerinde yaratacağı insanların yaratılması ve sonra onların faydalanmaları için meleklerine emirler vermiş, tesirler yaptırmış, alemin fezasında cereyan eden yeni bir sünnet açmıştır.” (…)

  Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, Bakara/29


Görüldüğü gibi Elmalılı ”yedi gök” ifadesinin iki farklı yorumundan bahsetmektedir ve burada mucize yalancılarının ayetleri ilişkilendirmeye çalıştıkları ”Dünya’nın göğü/atmosfer” geçmemektedir! Birinci görüş, göklerin her birinin Güneş Sistemi’ndeki gezegenler arasındaki mesafe olduğu; -Elmalılı’ya göre daha muteber olan- ikinci görüş ise bu göklerden birincisinin -zaten- tüm evreni/kâinatı oluşturduğu, diğer altısının da ”manevi alem”e ait bulunduğu yorumunu savunlamaktadır.


Fakat biz yine de mucize yalancılarının yorumuna göre 7 gökten atmosferin kastedilmiş olması ihtimali üzerine duralım.

İlk dikkat çeken husus mucize iddiacılarının ayet yorumunda sergiledikleri pervasızlıktır. Kuran’da geçen ”gök” sözcüğünü işlerine geldiği zaman evren/kainat, işlerine geldiği zaman Dünya’nın göğü/atmosfer anlamında yorumluyor oldukları yukarıya alıntılanan metinde açıkça görülüyor. Üstelik bunu yaparken ne zaman ”evren”, ne zaman ”atmosfer” anlamı kastedilmiş olduğuna dair herhangi bir objektif-hermenötik kriter sunmaya da gerek duymuyorlar. Adeta ”Hangisi işimize gelirse onu kullanırız” demekteler…

Hadi bunu da kabul edelim! Yani diyelim ki, tefsir alimlerinin yazdıkları yanlış ve Kuran’da ”gök”ten bahseden ayetlerin -aynen mucize yalancılarının iddia ettikleri gibi- bazılarında ”evren/kainat” ve bazılarında da ”Dünya’nın göğü/atmosfer” kastedilmekte.


Bu durumda şunu da unutmamalıyız ki hangi anlam yüklenirse yüklensin ”7 gök” denince her halükarda Dünya’nın göğü (yani atmosfer) kastedilmiş oluyor. O halde mucize iddiacılarının savunuları olan Mülk/3 ayeti ile devamındaki ayetlere bir göz atalım:
 • Mülk/3
  “O ki, birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak; bir bozukluk görebiliyor musun?”

Yukarda alıntıladığımız metinde görüldüğü üzere bu ayette geçen ”yedi gök” mucizeciler tarafından atmosfer olarak yorumlanmaktadır. Şimdi devamındaki ayetleri okuyalım:
 • Mülk/4
  Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) aciz ve bitkin halde sana dönecektir.
 • Mülk/5
  Andolsun ki biz (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.
Mucizecilerin genel yorumunu (bazan ”evren” bazan ”atmosfer” şeklini) kabul etsek bile bu bağlamda -yorumlar açısından bakıldığında- belli ki evrenden değil atmosferden bahsedilmekte. Ayetin devamında bahsi geçen tanıma birden bire ”en yakın gök” ifadesi giydiriliyor. Dolayısıyla mucize iddiacılarına göre en yakın gök olan atmosferin ilk tabakasının kandillerle (yani yıldızlarla) dolu olması gerekir. Yıldızlar bu kadar yakın yer almadığına göre bu iddia zaten bu ayetle kendiliğinden çürümüş olmaktadır. Yıldızlar en yakın gök olan troposferde bulunamayacağına göre, gök kelimesinden kastedilenin atmosferin katmanı olamayacağı son derece açıktır.

Bu, mucize iddiacılarının her zamanki çarpıtmaları için güzel bir örnektir. Onlar öncelikle Kuran ayetlerini istedikleri gibi eğip bükmekte, daha sonra da bazı bilimsel gerçeklerle diledikleri gibi uyumlayarak ortaya tezler koymaya çalışmaktadırlar.3. Atmosferin Katmanları

Atmosferin 7 katmanı olduğu iddiası tamamen iradi bir tasniftir. Yani mesele, dünyada kaç kıta olduğu ya da Güneş Sistemi’nde kaç gezegen bulunduğu gibi objektif kriterlere dayalı olarak tespit edilemez. Konu, hangi kıstası/kriteri esas aldığımıza göre şekillenebileceği gibi ne kadar detaylı anlatmak istediğimize göre de değişecektir. Başka bir deyişle bu sınıflandırmalar tamamen insan ürünüdür.

Atmosfer katmanlarının belirlenmesinde havanın yoğunluğu, nem oranı, gazların çeşitliliği ve oranları, güneş ışınlarının kırılması-dağılması ve havanın sıcaklığı gibi kriterler birer ayrım unsuru olarak kabul edilir; bunlara göre bir sınıflandırma-ayrım yapma yoluna gidilir. Bu sınıflandırmalar da farklı her parametrik tespite göre farklılıklar gösterecektir.


Örnegin Ana Brittanica Ansiklopedisi, “atmosfer” maddesini el aldığı bölümde onu şu bölümlere ayırır:

1. Troposfer
2. Tropopoz
3. Stratosfer
4. Stratopoz
5. Mezosfer
6. Mezopoz
7. Termosfer
8. İyonosfer
9. Homosfer
10. Heterosfer
11. Egzosfer


Gene nefes almamız için gereken katmanları ayıracak olursak atmosfer şu bölümlerden meydana gelir :
1 – Troposfer
2 – Stratosfer
3 – Mesosfer
4 – Thermosfer
5 – Exospfer
6 – Tropopause
7 – Stratopause
8 – Mesopause
9 – Exobase
10 – Ionospfer
11 – Exosfer
12 – Magnetosfer
13 – Ozon tabakası
14 – Üst Atmosfer
15 – Van Allen radyasyon kemeri


Günümüz bilm dünyasında genellikle 5 katman modeli kabul edilir. Örneğin Amerikan NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Kuruluşu) atmosferi 5 katmana ayırır.
bkz. http://www.nasa.gov/audience/forstud…ftoff_atm.html
ve
http://www.centennialofflight.gov/es…re/DI139G1.htm


Batı üniversiteleri de genellikle 5 katmanı kabul eder. Örn: Michigan Üniversitesi Atmosfer araştırma web sitesi (The University of Michigan UCAR, University Corporation for Atmospheric Research):
http://www.windows.ucar.edu/tour/lin…re/layers.html

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü‘nün sitesinde de 5 katmanlı model yer almaktadır:

http://www.meteor.gov.tr/2006/arasti…rinyapisi.aspx


Ayrıca bkz.
=> Berkeley Üniversitesi
=> ABD Ulusal Hava Servisi
=> İngilizce Wiki
=> Türkçe Wiki
=> Almanca Wiki


4 Ve 6 katmanlı modeller de oldukça yaygındır. Bunlar dışında da farklı kullanım amaçlarına yönelik çok sayıda sınıflama bulunur. Örneğin bir meteorolog 0.1 derecelik sıcaklık farkını ve gaz oranlarındaki %1′lik oynamayı -ve başka çok detaylı farklılıkları- birer ayırt edici unsur olarak kabul ederek atmosferi 120 katmana ayırmayı da başarabilir.

Dolayısıyla elbette ki bu kıstaslarda amaca yönelik olarak istikrarlı bir şekilde oynayınca 7 katmanlı bir atmosfer modeli de bir şekilde bilime uygun olarak oluşturulabilir. Fakat bu, ne tek mümkün olan sınıflandırmadır ne de bilim dünyasında veya meteoroloji gibi pragmatik disiplinlerde yayıngın olan sınıflandırmadır. Atmosferin mutlak anlamda 7 katmanlı olduğu sadece Müslüman çevrelerce -o da Kuran’da yazıyor diye- dile getirilmektedir.4. Kuran Öncesi Atmosfer Modelleri


Tüm bu savunmalar Kuran’dan ve Muhammed’den çok önceki medeniyetler tarafından da araştırılmaya, irdelenmeye çalışılmıştır. Sümerlerde ve eski Mısır’da da bu konuda başarılı araştırmalar olmasına rağmen günümüz bilminin kabul ettiğine en yakın araştırmayı eski Hindistan’da yaşamış bilimci Vimana Shastra yapmıştır.
Hem de Kuran’dan yaklaşık 1100 yıl kadar önce.
bkz. http://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/vimanas09.htm

Vimana Shastra çeşitli unsurları dikkate alarak farklı farklı sınıflandırmalar yapmıştır. Ancak bunlar arasında en göze çarpanı Avarthascha olarak adlandırdığı 5 katmanlı olandır. Kuran’dan yaklaşık 1100 yıl önce yapılan bu katmanlama sistemi hava yoğunluğunu esas belirleyici kabul etmesi bakımından günümüz havacılığında da aynen kabul edilen (her pilotun bilmesi gereken) sistemdir ve katmanları şöyledir:

1. Rekha patha – Shaktyavarta
2. Mandal – Vatavarta
3. Kaksha – Kiranavarta
4. Shaktipatha –Shaityavarta
5. Kendramandal – Gharshanavarta5. ”Yedi Gök” Efsanesinin Kaynakları

Kuran’da ”yedi gök” ifadesinin yer almış olmasının o dönemin efsaneleri, bilgileri ve inançları bağlamında anlaşılabilir, makûl ve tarihi sebepleri vardır.
Nitekim eski İbrani geleneğindeki efsanelere göre göğün 7 kat olduğu, altıncı katta meleklerin, yedinci katta ise Tanrı’nın bulunduğu bilinmektedir.
bkz: GÖK KATLARI6. Sonuç

Müslümanlar arasında çok yaygın olan bu mucize iddiasının savunulabilir hiçbir yanı yoktur.

Evvela ayetlerde geçen ”Yedi Gök” tanımını atmosfer olarak yorumlamak tefsir ilmine aykırıdır ve benzer ifadeleri kullanan diğer ayetlerle uyuşmamaktadır.

Hepsinden önemlisi atmosfer zaten 7 katmanlı değildir. Tamamen keyfi iradeyle oluşturulmuş bu sınıflama günümüzün teorik bilimlerinde, havacılık-meteoroloji gibi pragmatik disiplinlerinde, üniversitelerde, ders kitaplarında, ansiklopedilerde yer alan bir tasnif değildir.

Ayrıca Kuran ve Muhammed’den çok önceki medeniyetlerin atmosfer hakkındaki araştırmaları ve modellemeleri günümüzün bilimine Kuran’daki ifadelere nazaran çok daha uygun ve gerçekçidir.

Bu konudaki çok önemli ayrıntı da Kuran’daki ”7 Gök” ifadesi ibrani gelenekten devralınmış bir efsanenin kutsal kitapta devam ettirilmesinden ibarettir.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 07-03-2010, 21:39
Havacı Havacı isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yasaklandı
 
Üyelik tarihi: 07 Mar 2010
Mesajlar: 2
Standart

"Tüm bu savunmalar Kuran’dan ve Muhammed’den çok önceki medeniyetler tarafından da araştırılmaya, irdelenmeye çalışılmıştır. Sümerlerde ve eski Mısır’da da bu konuda başarılı araştırmalar olmasına rağmen günümüz bilminin kabul ettiğine en yakın araştırmayı eski Hindistan’da yaşamış bilimci Vimana Shastra yapmıştır."

Sema dinlerinden önce de kavimlere elçiler gönderildiğini hatırlatırım.
Bazı elçilere sadece en temel katmanlar bildirilmiş olabilir.

"Hepsinden önemlisi atmosfer zaten 7 katmanlı değildir. Tamamen keyfi iradeyle oluşturulmuş bu sınıflama günümüzün teorik bilimlerinde, havacılık-meteoroloji gibi pragmatik disiplinlerinde, üniversitelerde, ders kitaplarında, ansiklopedilerde yer alan bir tasnif değildir."

Hadi canım. Sizden keyfi iş yapan yok gördüğüm kadarıyla!
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 07-03-2010, 23:33
Sangre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Sangre Sangre isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
Dinlerden Özgürlük Grubu Üyesi
 
Üyelik tarihi: 04 Apr 2008
Mesajlar: 1.500
Standart

Ben de zamanında aşağıdaki yazıyı yazmıştım bu konuyla ilgili olarak.. Zaten yukarıda da detaylı olarak incelenmiş ama dileyen yararlanabilir;

http://www.khaos.info/94223-post16.html
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 11-04-2010, 00:32
musty musty isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Aday Üye
 
Üyelik tarihi: 29 Mar 2010
Mesajlar: 5
Standart

peki one allen kusakları da kuranda gecıyor ''bız göğü korunmus bı tavan kıldık'' seklınde bunun curutulmus halı mevcutmu??
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 21-06-2010, 18:46
axzel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
axzel axzel isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 21 Jun 2010
Mesajlar: 441
Exclamation love

ayet el kürsi okudunuzmu hiç yada duydunuzmu:

"..lehu mafissemavati vema fil erd..." dior

" O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır."

dikkat edin okurken, gök çoğul ve yer tekildir... önemsiz bir ayrıntı dimi
gökler ve yerler deil, gökler ve yer....

tabiiki 7 kat gök dünya atmosferi deil, yanından bile gecmior, uzayda ki bölgeler bunlar, stratozfer felan filan, gerek yok bunlara.
zaten biliozki 7nci kat gök arş ın olduğu katman, cennet orada, yeri gelmişken cehennem de dünya olacak .

arş, nedir? kürsi nedir ?
arş, kısaca allah ın evi, betimlemesi ile tabir olunabilir, arş allah ın elipsoidal yörüngediki en f (odak noktasına) (ayrıca elipsde 2 adet f var) en uzak noktayı temsil eder.

kürsi, ise bu elipsoidal yörünge ve onun içeriği , yani çembere göre dairevi alan anlamındaki bölge, hepsini tarayarak geçmekde...

zor tabirler, hem anlatmak zor, hem de anlamak.

anlamak gereklimi acaba ? :S pek gerekli deil, yeterki inanç olsun.

sonuç:
hepimize doğru yolu diliyorum.
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 27-06-2010, 03:26
arsenic arsenic isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 02 Dec 2009
Mesajlar: 15
Standart

axzel´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
ayet el kürsi okudunuzmu hiç yada duydunuzmu:

"..lehu mafissemavati vema fil erd..." dior

" O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır."

dikkat edin okurken, gök çoğul ve yer tekildir... önemsiz bir ayrıntı dimi
gökler ve yerler deil, gökler ve yer....

tabiiki 7 kat gök dünya atmosferi deil, yanından bile gecmior, uzayda ki bölgeler bunlar, stratozfer felan filan, gerek yok bunlara.
zaten biliozki 7nci kat gök arş ın olduğu katman, cennet orada, yeri gelmişken cehennem de dünya olacak .

arş, nedir? kürsi nedir ?
arş, kısaca allah ın evi, betimlemesi ile tabir olunabilir, arş allah ın elipsoidal yörüngediki en f (odak noktasına) (ayrıca elipsde 2 adet f var) en uzak noktayı temsil eder.

kürsi, ise bu elipsoidal yörünge ve onun içeriği , yani çembere göre dairevi alan anlamındaki bölge, hepsini tarayarak geçmekde...

zor tabirler, hem anlatmak zor, hem de anlamak.

anlamak gereklimi acaba ? :S pek gerekli deil, yeterki inanç olsun.

sonuç:
hepimize doğru yolu diliyorum.
Peki yer tek katmanlımıdır? Yeri de katmanlarına dilediğimiz şeyi referans alarak ayırabiliriz. Sıcaklık, yapısal vs... Şimdi dünyanın yüzeyindeki humuslu toprakla, alt tabakalarındaki bir mi? Magma ile yer kabuğu bir mi?
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 27-06-2010, 16:37
Themo Themo isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 27 Jun 2010
Mesajlar: 30
Standart

Bu tip uydurma konuları doğrudan çürütmek için 2 ana kaynak yeterli olur biri mucizeyalanları sitesi diğeri ise:

http://www.answering-islam.org/Quran/Science/index.htm
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 17-08-2010, 03:15
denklem denklem isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 10 Aug 2010
Mesajlar: 519
Standart

Ana Sayfaİletişim ve Site Hakkinda
SİTEYE KAYIT
Gökyüzünün Tabakaları


Birbirleriyle uyumlu bir şekilde (tabakalar halinde) yedi göğü yaratmış olan odur. Merhametli olanın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çarpıklık(çatlaklık) görüyor musun? 67 Mülk Suresi 3
“Gök” diye çevirdiğimiz Arapça’daki “sema” kelimesinin aynen Türkçe’deki “gök” kelimesi gibi tüm Dünya’nın üstünü tarif ettiğini daha önce söyledik. Nasıl Türkçe’de “gökteki bulutlar” tamlamasında göğü Dünya’nın yakın üstü olarak, “gökteki yıldızlar” tamlamasında ise göğü, Evren’in tümü olarak kullanıyorsak, aynı şey Arapça’daki “sema” kelimesi için de geçerlidir. Bu yüzden Kuran’ın göğün yedi kat olduğu açıklamasıyla, Evren’de yedi ayrı tabakanın, yedi ayrı boyutun veya yedi ayrı çekim alanının olduğu düşünülebilir. Fakat Dünya’nın Atmosfer’ini incelediğimiz zaman çıplak gözle sıradan bir yapıda olduğu zannedilebilecek olan Atmosfer’in, apayrı tabakalardan oluştuğunu farkediyoruz. Ayette “birbiriyle uyumlu bir şekilde” diye tercüme ettiğimiz tabaka kelimesi hem bu anlama, hem de “tabakalar halinde” anlamına gelmektedir. Nitekim bu kelime Türkçe’ye de geçmiştir ve “mutabık” kullanımıyla ilk anlamı, “tabaka” kullanımıyla ikinci anlamı ifade etmektedir. Ayetin ifadesiyle Atmosfer’imizin uyumlu, farklı tabakalardan oluştuğu gerçeği tamamen mütabıktır (uyumludur). Peygamberimiz dönemindeki bilim seviyesiyle ile bu gerçeğin bilinmesi imkansızdır. Atmosfer’in bu şekilde tarifinin rastgele bir şekilde söylenen bir ifadeyle uyum göstermesi de akla aykırıdır. Görüldüğü gibi Kuran’daki bu ayetin en azından bir işareti Atmosfer’deki tabakalardır. Ayrıca tüm Uzay’da da farklı tabakalar, farklı boyutlar olduğu da düşünülebilir.
Allah’ın ayrı ayrı tabakalar yaratması ve bu tabakaların birbiriyle uyumu, atomun mikro seviyesinden makro seviyesindeki Evren’imize kadar gözlemlenebilen bir olgudur. Atomu incelediğimizde de çekirdeğin etrafında elektronların oluşturduğu tabakalara, yörüngelere rastlarız. Atomun içindeki bu yörüngelerin maksimum yedi tane olabilmesi, yediden fazla yörüngeli atomun bulunmaması da ilginçtir.
Yedi sayısının diğer bir özelliğine de dikkat etmemiz gerekir. Arapça’da yedi sayısı aynı zamanda çokluğu ifade etmektedir. “yedi tabakalı gök” tabiriyle “yedi adet gök” anlaşılabileceği gibi “birçok gök” de anlaşılabilir. Arapça’daki bu özelliği tarih boyunca birçok araştırmacı belirtmiştir. Ayrıca Kuran’da Lokman Suresi 21. ayette “yedi deniz” tabiri geçmesi, Tevbe Suresi 80. ayette Peygamber’e hitaben “Onlar için yetmiş kez af dilesen de Allah onları affetmeyecektir.” denmesi; yedi, yetmiş sayılarının Türkçe’deki yüz sayısı gibi çokluk ifade etmek için de kullanıldığı kanısını güçlendirmektedir. 7 rakamının benzer şekilde kullanımına eski Yunan’da ve Roma’da da rastlayabiliriz.
ATMOSFER’İN TABAKALARI VE HİZMETLERİ
Atmosfer’i incelediğimizde birbirinden ayrı tabakalar halinde katmanlarının olduğunu görüyoruz. Atmosfer’in bu katmanları Dünya’mızda hayatı olanaklı kılmaktadır. Bu tabakalardan herhangi birinin yokluğu Dünya’daki hayatı sekteye uğratacak ve canlılığın yok olmasına sebep olacaktır. Evren’in her yerinde kusursuz sanatını gösteren Allah, Atmosfer’de yarattığı tabakalarda da sanatını göstermekte ve buna ayetlerle dikkat çekmektedir. Her tabaka kendisine verilen görevi yerine getirmekte ve Atmosfer’in katmanları arasında paylaştırılan iş bölümüne uyumlu bir şekilde katılmaktadır. Atmosfer’deki cansız atomların bilinçli bir varlık gibi insana hizmet etmeleri, Allah’ın bizlere olan merhametinin bir sonucudur. Alıntıladığımız ayette Allah’ın merhametinin vurgulanması bu dediğimizi desteklemektedir.
Atmosfer’in Dünya’mıza en yakın katmanı Troposfer’dir(1). Bu tabakanın kalınlığı kutuplarda 6 km’ye kadar inmekte, ekvatorda 12 km’ye kadar çıkmaktadır. Hava olayları Troposfer’in 34 km’lik kısmında oluşur. Atmosfer’in gazlarının %75′i bu katmandadır. Troposfer’in üzerinde 50 km. kadar yüksekliğe uzanan Stratosfer (2) vardır. üçüncü olarak Ozonosfer (3), Ozon Tabakası olarak da anılır ve canlılar için öldürücü etki yapan mor ötesi ışınları tutar. Bunun üzerinde Mezosfer(4) vardır. Mezosfer’in üstünde Termosfer(5), Termosfer’in üzerinde yeryüzünden 500 km kadar yükseklikteki İyonosfer(6) vardır. Bu tabaka radyo dalgalarını yansıttığı için yeryüzündeki haberleşmeyi mümkün kılmaktadır. Atmosfer’in en üst katı ise Ekzosfer’dir(7) ve 10000 kilometreye kadar uzanır. Bu katmanda gaz oranı iyice azalmış ve iyonlara ayrılmış durumdadır. Görüldüğü gibi Atmosfer’i 7 tabakaya ayırıp incelememiz mümkündür. Fakat bazı araştırmacılar eğer bu tabakalardan bir kaçını birleştirip incelerlerse 7 sayısının değişmesi mümkündür. Fakat o zaman da ayetteki 7 sayısının çoğul ifadesi düşünülüp, ayetin mucizevi işaretinde bir değişiklik olmaz. 7 sayısının böylece iki türlü değerlendirilmesi, hem “7 katman” izahıyla mutabık olmaktadır, hem de itiraz olarak gelebilecek diğer sınıflandırmalara cevap vermektedir. Tek bir ayetin tek bir kelimesinde bile sayılamayacak kadar incelik olduğu Kuran’ı iyice araştırdıkça ortaya çıkmaktadır.
Her durumda Atmosfer’in ayrı ve uyumlu tabakalardan oluştuğunu söylemek son yüzyıllarda mümkün oldu. Kuran’ın indiği dönemlerdeki bilimsel seviye ile Atmosfer’in katmanlarının incelenmesi ve katmanların var olduğunun söylenmesi mümkün değildir. Fussilet suresi 12. ayette söylenen “… Her göğe kendi iş ve oluşunu vahyetti” ifadesi de katmanların incelenmesiyle anlaşılmakta ve her tabakanın ayrı bir görevle donatıldığı anlaşılmaktadır. Her tabakanın üzerine düşen görevi yerine getirmesi sayesinde Dünya’mızda yaşayabiliyoruz.
Diğer bir ilginç nokta da Kuran’da 7 gök tabirinin tam 7 kez geçmesidir. Bu geçişler 2 Bakara Suresi 29, 17 İsra Suresi 44, 23 Muminun Suresi 86, 41 Fussilet Suresi 12, 65 Talak Suresi 12, 67 Mülk Suresi 3, 71 Nuh Suresi 15. ayetlerde gerçekleşmektedir.

Yorumlar (18)

18 Yorum »
 1. wolkann Tarafından Yapılan Yorum ya ben okudumm wede coookk beğendimm bu siteye böleeee yazılar gndermenizi istioyorumm=)
  Nisan 11th, 2007 | #
 2. hasan emre Tarafından Yapılan Yorum neden dünyanın taba kasını da yazmasın böylece çoçukların derslerine yardımcı olursunuz
  Nisan 17th, 2007 | #
 3. Emre Dorman Tarafından Yapılan Yorum Merhaba
  İlgili yazıda Dünyamızın atmosferinin tabakaları sırasıyla ifade edilmiştir.
  Atmosfer’in Dünya’mıza en yakın katmanı Troposfer’dir(1). Troposfer’in üzerinde 50 km. kadar yüksekliğe uzanan Stratosfer (2) vardır. Üçüncü olarak Ozonosfer (3), Bunun üzerinde Mezosfer(4) vardır. Mezosfer’in üstünde Termosfer(5), Termosfer’in üzerinde yeryüzünden 500 km kadar yükseklikteki İyonosfer(6) vardır. Atmosfer’in en üst katı ise Ekzosfer’dir(7).
  Nisan 17th, 2007 | #
 4. bloom Tarafından Yapılan Yorum merhaba
  bence çok güzel olmuş fakat tabakalarını da yazsalar çok daha iyi olacak
  Mayıs 5th, 2007 | #
 5. funda Tarafından Yapılan Yorum bence çok güzel bir site ama benim istrdiğim bu değil ama yinede ben ben beğendim
  Mayıs 10th, 2007 | #
 6. inşirah Tarafından Yapılan Yorum buraya çok güzel ve anlamlı cümleler yazmışsınız ama ben azıcık daha fazla bilgi istiyorum …
  Ağustos 21st, 2007 | #
 7. rabia Tarafından Yapılan Yorum slm öncelikle bu siteye çok tş ederim bu ödevi internette aradım ama bir türlü bulamadım çok güzel yardımınız dokunda çok ama çok tşk ederim üstelik çok güzel ve ayrıntılarıyla anlatmaışsın sağolun
  Eylül 24th, 2007 | #
 8. mert Tarafından Yapılan Yorum merhaba ben siteyi çok beğendim fakat birde 7 tabakanın isimleri olursa dahada güzel olur
  Eylül 27th, 2007 | #
 9. furkan Tarafından Yapılan Yorum yani çok güzel bir site de yeryüzünün tabakaları ve gazın dağılımını bulamadım
  Eylül 27th, 2007 | #
 10. =)=)=) Tarafından Yapılan Yorum çok güzel bir site.bütün herşey detaylı olarak verilmiş;fakat tabakaların hepsinin görevi yazılmamış.buyönden biraz zorlandım.netse işime yarayanı aldımya
  Ekim 1st, 2007 | #
 11. cem Tarafından Yapılan Yorum çok güzel bir site çok beğendim ödevimi de buldum bu arada ve bu site için teşekkür ederim
  Ekim 13th, 2007 | #
 12. Burak Tarafından Yapılan Yorum tam istediğim deil ama yine de güzel olmus aramaya devam edeceğim…
  Ekim 14th, 2007 | #
 13. cemil Tarafından Yapılan Yorum Kıssa ve net olsaydı daha iyi olurdu. Özetleseydiniz daha beyenilirdi.
  Ekim 27th, 2007 | #
 14. sena Tarafından Yapılan Yorum güzel gökyüzünü tanıtıyor
  Şubat 13th, 2008 | #
 15. ayşe Tarafından Yapılan Yorum bizne aradık ne çıktı?
  Mart 19th, 2008 | #
 16. fadime Tarafından Yapılan Yorum çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooookgüzel
  Ekim 14th, 2008 | #
 17. habip_baba_02@hotmail.com Tarafından Yapılan Yorum süper_ötesi
  Şubat 27th, 2009 | #
 18. derin Tarafından Yapılan Yorum harbi güzel yazı allah razı olsun
  Ekim 12th, 2009 | #
 19. murat Tarafından Yapılan Yorum 41:12- Böylece Allah onları iki günde yedi gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir. (görüldüğü gibi Kuran 7 gökten bahsettikten sonra en yakın göğü kandilerle donattık diyor!!!)
  en yakın göğün yıldazlarla süslendiği yazıyor.demekki yedi kat dediğiniz atmosfer değil.
  insanları kandırmayın burda.yıldızlar bizim galaksimizdeki de olabilir dahada başkası olabilir.yani atmosfer ve gördüğümüz yıldızlar ilkkatı oluşturuyor ayete göre.
 20. internette biraz dolaştım buna benzer o kadar site varki.insanları kandırıyorlar bunlarla.birsürü çocukta bunlara inanmış durumda..
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 17-08-2010, 15:45
onurmusa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
onurmusa onurmusa isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 01 May 2009
Bulunduğu yer: Kutsal topraklar
Mesajlar: 372
Standart

axzel´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
ayet el kürsi okudunuzmu hiç yada duydunuzmu:

"..lehu mafissemavati vema fil erd..." dior

" O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır."

dikkat edin okurken, gök çoğul ve yer tekildir... önemsiz bir ayrıntı dimi
gökler ve yerler deil, gökler ve yer....
Ee? Yani? Tabii ki gökler ve yer diyecek, çünkü dünyadan bakınca yukarda bir sürü gök cismi gözükürken bir tane yer gözüküyor. Ayrıca eski destanların, efsanelerin, mitolojik hikayelerin hemen hepsinde "gökler ve yer" der zaten. Şimdi hepsini kutsal mı kabul etmeliyiz?

Ayrıca gökler ve yerler denseydi ona da bir kılıf bulurdunuz merak etmeyin. Artık "çeviri hatası" mı derdiniz yoksa yerin katmanları mı derdiniz bilemem. Ama böyle büyük bir mucize bulmuş gibi davranmanız ilginç açıkçası.

"Özgürlüğün en büyük düşmanı, halinden memnun olan kölelerdir" Spartacus
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 17-08-2010, 16:01
onurmusa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
onurmusa onurmusa isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 01 May 2009
Bulunduğu yer: Kutsal topraklar
Mesajlar: 372
Standart

musty´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
peki one allen kusakları da kuranda gecıyor ''bız göğü korunmus bı tavan kıldık'' seklınde bunun curutulmus halı mevcutmu??
Sevgili musty;

bir şeye inanmak isterseniz ona inanmanızı gerektiren yüzlerce kanıt, sayısız mucize bulursunuz. Emin olun eğer İlyada ve Odysseia'yı kutsal bulmak isteseydiniz onda sayısız mucizevi cümle bulacak ve büyülenecektiniz. İnsan psikolojisi bu, bir şeye inanmaya şartlandı mı onu olduğu gibi değil de istediği gibi görür.

Yoksa Enbiya Suresi 32.ayetteki "Biz göğü korunmuş bir tavan yaptık" ifadesinin Van Allen Kuşakları ile uzaktan yakından ilgisi bulunmadığı açık. Ayetteki "koruma" eylemi, James Alfred Van Allen'in bulduğu radyasyon kuşaklarıyla değil Kur'an'ın birçok ayetinde geçen "göğü şeytanlardan koruma" ile ilgilidir. Dilerseniz Hicr Suresi 17. ayete ve Saffat Suresi 7. ayete bakabilirsiniz.

Hicr/16-17: "Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik. Onu kovulmuş her şeytandan koruduk."

Saffat/6-7: "Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. "

Saygılarımla.

"Özgürlüğün en büyük düşmanı, halinden memnun olan kölelerdir" Spartacus
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Önerilen Siteler

Başlık Düzenleme Araçları
Stil

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Yedi Gök kavramı frodo Önerdiğimiz Başlıklar 73 03-08-2015 04:45
Yedi Kat Yer ve Yerküre’nin Katmanları ulpian Kur'an'da Mucize Yoktur 2 29-03-2010 01:07
Atmosferin Katmanları Russell Kur'an'da Mucize Yoktur 98 10-01-2010 17:09

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz forumu seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 07:50 .